CÔng ty cổ phần ngô han bản Cáo Bạchtải về 1.03 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN Bản Cáo Bạch


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BẢNG CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/04/2004, thay đổi lần 6 ngày 20 tháng 02 năm 2009)NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:  1. Trụ sở Công ty Cổ phần Ngô Han

Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Website: www.ngohanwire.com  1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Lầu 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM

Số 09 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

  1. Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn, Chức vụ: Giám đốc Tài chính Quản trị - Quan hệ đầu tư

Số điện thoại: 061 3841578 Fax: 061 3841577

Điện thoại di động: 0903 222180

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/04/2004, thay đổi lần 6 ngày 20 tháng 02 năm 2009)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ngô Han

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết : 22.950.627 cổ phần (hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi ngàn sáu trăm hai mươi bảy cổ phần)

Tổng giá trị niêm yết : 229.506.270.000 VNĐ (hai trăm hai mươi chín tỷ năm trăm lẻ sáu triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng)
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam

Trụ sở: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah Tower, Số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84 – 8) 3 821 9266 Fax: (84 – 8) 3 821 9267


TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Trụ sở chính

Địa chỉ: Lầu 3, 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3944 5888 Fax: (84.4) 3944 5889
Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3915 2930 Fax: (08) 3915 2931

Website: www.vise.com.vnMỤC LỤC

­­­


I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4

1. Rủi ro về kinh tế 4

2. Rủi ro về luật pháp 5

3. Rủi ro đặc thù ngành kinh doanh 5

4. Rủi ro khác 6

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7

1. Tổ chức niêm yết 7

2. Tổ chức tư vấn 7

III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 8

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 9

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 9

2. Cơ cấu tổ chức 10

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần 11

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con 13

5. Hoạt động kinh doanh 14

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm gần nhất 43

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 46

8. Triển vọng của ngành và định hướng, chiến lược phát triển trong tương lai 51

9. Chính sách đối với người lao động 54

10. Chính sách cổ tức 56

11. Tình hình hoạt động tài chính 56

12. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 59

13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng 62

14. Tài sản cố định 70

15. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 71

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 72

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết 73

18. Các thông tin tranh chấp kiện tụng 73

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 73

1. Loại chứng khoán: 73

2. Mệnh giá: 73

3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 73

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 73

5. Phương pháp tính giá 76

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 78

7. Các loại thuế có liên quan 78VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 79

1. Tổ chức kiểm toán 79

2. Tổ chức tư vấn 79

VII. PHỤ LỤC 79NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1.Rủi ro về kinh tế


Những năm vừa qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định với mức tăng trưởng trung bình trong các năm từ 2002-2007 là từ 7,5 - 8%/năm. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ 6,23% trong năm 2008. Năm 2009 được xem là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và các nước đang phát triển nói riêng. Những kết quả kinh tế vĩ mô trong 9 tháng vừa qua tuy còn khá thấp so với cùng kỳ năm 2008 nhưng đã có những dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đã thoát đáy khủng hoảng. GDP trong 9 tháng đầu năm 2009 tăng 4,6%, lạm phát được giữ ở mức khá thấp so với cùng kỳ và đạt 4,11%.

Sản phẩm chính của công ty là các loại dây điện từ phục vụ cho sản xuất công nghiệp, cụ thể là các loại máy biến thế, ổn áp, máy bơm, sản phẩm điện máy, bộ nguồn, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cáp đồng… Sản xuất công nghiệp năm 2008 tăng 14,6%, thấp hơn so với mức tăng 17,1% năm 2007. Trong 6 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng là 6,5%, khá thấp so với cùng kỳ những năm trước do ảnh hưởng khá mạnh từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.Bên cạnh đó, giá trị tiêu thụ các sản phẩn công nghiệp, điện máy cũng sụt giảm theo nhu cầu tiêu dùng. Thị trường xuất khẩu tiếp tục bị thu hẹp. Chính vì thế, các công ty trong ngành nói chung và Ngô Han nói riêng đã gặp khá nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Với tinh thần chủ động ứng phó với những chuyển biến của thị trường, Công ty cổ phần Ngô Han luôn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty từ 03 -05 năm và điều chỉnh theo từng thời điểm của thị trường. Điều này không chỉ giúp Công ty hạn chế được những rủi ro về nguồn nguyên liệu đầu vào và kế hoạch phát triển khách hàng là đầu ra của Công ty, giúp Công ty phát triển bền vững.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương