CHỦ TỊch nưỚCtải về 15.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích15.79 Kb.
#29

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1998/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 363/TTr-CP ngày 06/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-CTN ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 04/4/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Leenderweg 271, 5643 AJ Eindhoven, Hà LanGiới tính: Nữ

2.

Đỗ Thị Ánh Hồng, sinh ngày 12/8/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Zoutziedreef 32, 4691 LX Tholen, Hà LanGiới tính: Nữ

3.

Đinh Thị Cẩm Thanh, sinh ngày 30/8/1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Hoptille 285, 1102 PE Amsterdam, Hà LanGiới tính: Nữ

4.

Huỳnh Thị Trang Nhung, sinh ngày 28/12/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jubelpark 4, 1448 GD Purmerend, Hà LanGiới tính: Nữ

5.

Nguyễn Huy Minh, sinh ngày 11/01/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Laakweg 211, 2521 SW Den Haag, Hà LanGiới tính: Nam

6.

Lê Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 10/11/1976 tại Long An

Hiện trú tại: Balderikstraat 71, 3553 BB Utrecht, Hà LanGiới tính: Nữ

7.

Quách Yến Loan, sinh ngày 27/6/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Tweede Haren 56, 5233 BH S-Hertogenbosch, Hà LanGiới tính: Nữ

8.

Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 13/11/1991 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Golda Meirstraat 26, 4463 DA Goes, Hà LanGiới tính: Nữ

9.

Trần Duy Phương, sinh ngày 03/6/1995 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Golda Meirstraat 26, 4463 DA Goes, Hà LanGiới tính: Nam

10.

Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 12/5/1980 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Boeroestraat 19, 1095 VP Amsterdam, Hà LanGiới tính: Nữ

11.

Nguyễn Quốc Thịnh, sinh ngày 16/8/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zaaiersweg 135, 1097 SR Amsterdam, Hà LanGiới tính: Nam

12.

Hoàng Thị Huệ, sinh ngày 16/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Cinemadreef 188, 1325 EP Almere, Hà LanGiới tính: Nữ

13.

Mai Thúy Vy, sinh ngày 21/12/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Balderikstraat 16, 3553 BB Utrecht, Hà Lan.Giới tính: Nữ

 

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162


tải về 15.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương