Liste des hotels a da nangtải về 26.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích26.43 Kb.
LISTE DES HOTELS A DA NANG
Hotel EIFFEL

  • Adresse: 117 Le Đo - .Da Nang – Vietnam.

  • Tel: (+84.0511)3.647.529 - 3.647.530 – 3.647.531

  • Fax: (+84.0511)3.811.972

  • Email: pltlinh@yahoo.com

  • Website: www.eiffelhotel.com.vn

Hotel Louis Da Nang

  • Adresse: 121 rue Hung Vuong – Arrondissement Hai Chau - Da Nang

  • Tel: (0511) 3867887

  • Fax: (0511) 3867676

  • Website: http://www.louishotel.com.vn/Hotel Dai Long


Adresse: 192 - 194 Ha Huy Tap, Arrond. Thanh Khe, Da Nang
Téléphone: 0511-3725350 | Email: dailong-hotel@vnn.vn

Website: www.dailong-hotel.com
Hotel Minh Toàn

Adresse 162 route 2/9, Arrond. Hai Chau, Da Nang

Téléphone (84-511) 631788 - 631888

Fax (84-511) 631555

E-mail sales@minhtoanhotel.com  

Website http://minhtoanhotel.com 

 

Hotel Sài Gon Tourane Da Nang

Adresse: 05 Dong Da
Téléphone: (84.511) 821021
                   (84.511) 863585
Fax: (84.511) 895285
Email: sgtouran@dng.vnn.vn
Website: www.saigontourane.com.vn

Hotel Faifo Da Nang

Adresse: 200 Hai Phong – Arrond. Thanh Khe - Da Nang

Tel: (0511) 3827901 – 3821600

Fax: (0511) 3827972

Website: http://www.faifohotel.com.vn/
HotelThanh Long **
130 Đien Bien Phu , Arrond..Thanh Khe
Tel: (84-511) 364 9476 /364 9101
Fax: (84-511) 371 2117
Nombre de chambres: 79

Prix US$: 15-23

Email: thanhlonghotel@dng.vnn.vn

Hotel ROYAL ***
17 Quang Trung ,Arrond..Hai Chau
Tel: (84-511) 382 3295
Fax: (84-511) 382 7279
Nombre de chambres: 40
Email: royalhotel@dng.vnn.vn

Website: www.royaldananghotel.com.vn


Hotel Dà Nang ***
01-03 Dong Da, Arrond. Hai Chau

Tel: (84.511) 3823431Hotel DAESCO***
155 Tran Phú, Arrond. Hai Chau
Tel: (84-511) 389 2807/ 08
Fax: (84-511) 389 2988
Nombre de chambres: 40

Prix US$: 25-55

Email: daescohotel@dng.vnn.vn

Website: www.daescohotel.com.vn


Hotel Phương Nam***

(Phuong Nam Hotel)

205 Tran Phu, Arrond. Hai Chau

Tel: (84-511) 3743 777

Fax: (84-511) 3743 768

Email: sales@khachsanphuongnam.com.vn

Website: www.khachsanphuongnam.com.vn

Số phòng: 76

Giá US$: 35-55

Hotel Sun River ***

132 Bạch Đang, Arrond.Hai Chau

Tel: (84-511) 384 9188

Email: sunriverhotel@vnn.vn

Website : www.sunriverhoteldn.com.vn

Nombre de chambres: 45

 

Hotel Pacifique Dà Nang***
(Danang Pacific Hotel)

92 Phan Châu Trinh, Arrond.Hai Chau

Tel: (84-511) 3868 999 / 0905 362 363

Fax: (84-511) 3868 555

Email: info@pacifichotel.vn

Website: www.danangpacifichotel.com

Nombre de chambres: 58

Prix US$: 33-70


Hotel Bamboo vert ***
(Bamboo Green Hotel)

177 Tran Phú, Arrond.Hai Chau


Tel: (84-511) 382 2722 / 382 3942

Fax: (84-511) 382 4165


Nombre de chambres: 70

Prix US$: 35-80

Email: bamboogreen2@dng.vnn.vn

Website: www.bamboogreenhotel.comHotel du Syndicat
50 Pasteur, Arrond.Hai Chau
Tel: (84-511) 382 5458
Fax: (84-511) 381 2299
Email: codatours@vnn.vn

Website: www.codatours.com.vn

Nombre de chambres: 31

Hotel de la société pétrolière
7 Quang Trung, Arrond.Hai Chau
Tel: (84-511) 382 4294
Fax: (84-511) 382 5532
Số phòng: 15
Hotel du group électrique
65 Hai Phong, Arrond.Hai Chau
Tel: (84-511) 382 1864/382 3832
Fax: (84-511) 382 3263
Email: dienluchotel@vnn.vn
Nombre de chambres: 29
Hotel Đông Tây
132 Nguyen Van Linh, Arrond.Hai Chau
Tel: (84-511) 369 1999

Fax: (84-511) 365 6066


Email: dongtayhotel@yahoo.com

Nombre de chambres: 12


Hotel Sơn Trà 2
138 Hai Phong, Arrond.Hai Chau
Tel: (84-511) 382 3170 / 382 3834
Fax: (84-511) 382 3856
Nombre de chambres: 15
: adminaspx -> filesupload
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
filesupload -> QuyếT ĐỊnh về việc kỷ luật đối với sinh viên
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
filesupload -> Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn trường Đại học Thương mại
filesupload -> Danh bạ ĐIỆn thoại nội bộ Trường Đại Học Thương mại
filesupload -> Eiffel hotel Thuy Linh Company Limited
filesupload -> Khách sạn eiffel công Ty tnhh thùy Linh
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trư­Ờng đẠi học th­ƯƠng mạI
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mạI
filesupload -> CÔng đOÀn trưỜng đhtm số: 288 /tbcđ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương