Danh bạ ĐIỆn thoại nội bộ Trường Đại Học Thương mạitải về 61.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích61.99 Kb.
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

Trường Đại Học Thương mại

S

ĐƠN VỊ

SỐ MÁY

Trưởng phòng Khảo thí

2091

Phó phòng Khảo thí (Đ/c Dũng)

2092

Phòng Khảo thí

2093

Phó phòng Khảo thí (Đ/c Yến)

2094

TBT Tạp chí

2101

Tạp chí

2102

Thư viện

2103

GĐTT Quản trị mạng

2104

TT Quản trị mạng

2105

Khu nội trú

2106

Khu nội trú

2107

TT Hướng nghiệp

2109

Trạm Y tế

2111

BM TDQS

2112

Trưởng khoa SĐH

3000

Khoa SĐH

3001

Khoa ĐTQT

3010

Trưởng khoa Tại chức

3021

Phó khoa Tại chức (Hương)

3022

Phó khoa Tại chức (Đ/c Dũng)

3023

Khoa Tại chức

3024

Khoa Tại chức

3025

Khoa QTDN

3030

Khoa KSDL

3040

Khoa KDTM

3050

Khoa KTKT

3060

Khoa TMQT

3070

Khoa Kinh tế

3080

Khoa TCNH

3090

Khoa TMĐT

3100

Khoa Tiếng Anh

3110

Khoa LLCT

3120

Khoa THTM

3130

Khoa Marketing

3140

Khoa QT Nhân lực

3150

Khoa Luật Thương mại

3160

Giảng đường C

4001

Giảng đường D

4002

Giảng đường G

4003

Giảng đường H

4004

Giảng đường V

4005ố máy Tổng đài: 04 37643219; Fax: 0437643228


ĐƠN VỊ

SỐ MÁY

Văn thư

1000

Bảo vệ trường

1001

Văn phòng ĐU

1101

Văn phòng CĐ

1102

Văn phòng ĐTN

1103

Phòng họp QT

1104

Phòng họp U2

1105

Phòng họp I

1106

Hội trường H3

1107

Hiệu trưởng

1011

PHT Đỗ Minh Thành

1012

PHT Bùi Xuân Nhàn

1013

PHT Nguyễn Hoàng Long

1014

PHT Nguyễn Thị Bích Loan

1015

Trưởng phòng HCTH

2011

Phó phòng HCTH

2012

Tổ xe

2013

Photocopy

2014

Lưu trữ

2015

Phục vụ

2016

Trưởng phòng TCCB

2021

Phó phòng TCCB

2022

Trưởng phòng KHTC

2031

Phó phòng KHTC

2032

Trưởng phòng Đào tạo

2041

Phó phòng Đào tạo (Đ/c Chi)

2042

Phó phòng Đào tạo (Đ/c Hiệng)

2043

Phòng Đào tạo

2044

Phòng Đào tạo

2045

Trưởng phòng Thanh tra

2051

Phó phòng Thanh tra

2052

Trưởng phòng KHĐN

2063

Phó phòng KHĐN

2064

Phòng KHĐN

2065

Trưởng phòng Quản trị

2071

Phó phòng Quản trị

2072

Phòng Quản trị

2073

Trưởng phòng CTCT&SV

2081

Phó phòng CTCT&SV

2082

Phòng CTCT&SV

2083

Phòng CTCT&SV

2084

- Gọi nội bộ: Bấm trực tiếp số máy của các đơn vị trong danh bạ

- Gọi ra ngoài: Bấm phím số 9, sau đó bấm số điện thoại cần gọi
: adminaspx -> filesupload
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
filesupload -> QuyếT ĐỊnh về việc kỷ luật đối với sinh viên
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
filesupload -> Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn trường Đại học Thương mại
filesupload -> Liste des hotels a da nang
filesupload -> Eiffel hotel Thuy Linh Company Limited
filesupload -> Khách sạn eiffel công Ty tnhh thùy Linh
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trư­Ờng đẠi học th­ƯƠng mạI
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mạI
filesupload -> CÔng đOÀn trưỜng đhtm số: 288 /tbcđ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương