LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực thành phố HẠ long tuần thứ 12 từ ngày 14 đến hết ngày 20-3-2011tải về 13.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.75 Kb.


LỊCH TIẾT GIẢM SỬ DỤNG ĐIỆN KHU VỰC THÀNH PHỐ HẠ LONG

Tuần thứ 12 - từ ngày 14 đến hết ngày 20-3-2011

Ngày

Sáng: từ 7h45 đến 13h00

Chiều: từ 12h00 đến 17h30

Thứ hai

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ trên khu vực Hòn Gai – TP Hạ Long

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Đại Yên, Hà Khẩu, cắt TBA Trung gian Yên Cư và các đường dây: 486, 472, 476, 482E54

Thứ ba

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Đại Yên, Hà Khẩu, cắt TBA Trung gian Yên Cư và các đường dây: 486, 472, 476, 482E54

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ trên khu vực Hòn Gai – TP Hạ Long

Thứ tư

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ trên khu vực Hòn Gai – TP Hạ Long

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Đại Yên, Hà Khẩu, cắt TBA Trung gian Yên Cư và các đường dây: 486, 472, 476, 482E54

Thứ năm

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Đại Yên, Hà Khẩu, cắt TBA Trung gian Yên Cư và các đường dây: 486, 472, 476, 482E54

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ trên khu vực Hòn Gai – TP Hạ Long

Thứ sáu

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ trên khu vực Hòn Gai – TP Hạ Long

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Đại Yên, Hà Khẩu, cắt TBA Trung gian Yên Cư và các đường dây: 486, 472, 476, 482E54

Thứ bẩy

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Đại Yên, Hà Khẩu, cắt TBA Trung gian Yên Cư và các đường dây: 486, 472, 476, 482E54

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ trên khu vực Hòn Gai – TP Hạ Long

Chủ nhật

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ trên khu vực Hòn Gai – TP Hạ Long

- Cắt toàn bộ các TBA thuộc các tổ: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Giếng Đáy, Đại Yên, Hà Khẩu, cắt TBA Trung gian Yên Cư và các đường dây: 486, 472, 476, 482E54: upload -> others -> 201012
others -> Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008
others -> HƯỚng dẫn giảI ĐỀ thi tốt nghiệp thpt năM 2010 MÔN: ngữ VĂN
others -> CHỈ thị 345/ct-ttcp ngàY 23 tháng 2 NĂM 2012 CỦa thanh tra chính phủ
201012 -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyệN ĐÔng triều tuần thứ 13 từ ngày 21 đến hết ngày 27-3-2011
others -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
others -> Của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
others -> Ban chấp hành trung ưƠng ban nội chính số 06-bc/bnctw đẢng cộng sản việt nam
others -> ÐỀ thi tuyển sinh cao đẲng khối a, A1 NĂM 2014 Môn thi : VẬt lý – Mã đề : 863
201012 -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyện yên hưng tuần 10 – Từ ngày 01 đến 06 tháng 3 năm 2011
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương