Ban chấp hành trung ưƠng ban nội chính số 06-bc/bnctw đẢng cộng sản việt namtải về 33.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích33.39 Kb.BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN NỘI CHÍNH

*

Số 06-BC/BNCTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013


BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác tháng 4,

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5-2013
I. Tình hình, kết quả công tác tháng 4-2013

Ban Nội chính Trung ương đã dự thảo, tổng hợp, tiếp thu ý kiến các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; hoàn hiện, trình Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành các văn bản: Quyết định (số 05-QĐ/BCĐTW ngày 9-4-2013) phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 (số 06-CTr/BCĐTW ngày 9-4-2013) và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (số 07-QC/BCĐTW ngày 9-4-2013).

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự họp Bộ Chính trị cho ý kiến về một số nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Lãnh đạo Ban dự họp Ban Bí thư cho ý kiến về việc thành lập ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; dự Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tập thể lãnh đạo Ban làm việc với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình hoạt động của ngành kiểm sát và một số công tác nội chính có liên quan. Ban đã Báo cáo Thường trực Ban Bí thư về đường lối giải quyết vụ án Đỗ Văn Thanh tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có công văn gửi Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; phát biểu ý kiến về việc bổ nhiệm 02 cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 2 và Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; chỉ đạo các vụ, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức một số đoàn làm việc với Thường trực các tỉnh ủy Phú Thọ, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Yên Bái về việc chuẩn bị thành lập ban nội chính tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Ban là đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Ban dự họp Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; dự Hội nghị quán triệt và thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Hội nghị công tác Công giáo (Bộ Công an chủ trì), Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Hội nghị tập huấn về xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013, Hội nghị triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo và dự họp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trong tháng, Ban đã tiếp Đoàn Ủy ban Kiểm toán Quốc hội Phần Lan; làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương về Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2013 của Ban. Lãnh đạo Ban cử cán bộ tham gia Đoàn giải quyết khiếu nại của Bộ Chính trị; nắm tình hình giải quyết tố cáo sai phạm của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn quản lý; dự họp Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về quy hoạch chức danh lãnh đạo; tham gia hoạt động của Ban Biên tập, Tổ giúp việc và dự họp Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tham gia xây dựng Kế hoạch và Đề cương báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tham gia tổ biên tập một số dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; tham gia Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương; dự Hội thảo góp ý dự thảo Luật tiếp công dân, Luật luật sư; Hội thảo về tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền (Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì).

Ban đã góp ý một số dự thảo văn bản: Quy chế quan hệ công tác của Ban cán sự đảng Chính phủ với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương (Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì); Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp chủ trì). dự thảo Đề án Quy định giám sát cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì); Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 – 2014 (Thanh tra Chính phủ chủ trì).

Trong tháng 4-2013 đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương (số 01-QC/BNCTW ngày 12-4-2013); tổ chức Lễ công bố Quyết định lập Đảng bộ và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp triển khai một số nhiệm vụ công tác đảng; tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; phân công bổ sung nhiệm vụ trong lãnh đạo Ban; thành lập Hội đồng Khoa học, Hội đồng lương và họp xét nâng lương trước thời hạn bổ sung năm 2012; thành lập Tổ biên tập dự thảo Quy định về chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đăng ký mới bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho một số cán bộ, công chức, nhân viên; tiếp nhận bổ sung 03 cán bộ về Ban. Các vụ, đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát NDTC, Ban cán sự đảng Tòa án NDTC; Quy định về cộng tác viên của Ban; Quy trình xử lý đơn, thư; Quy định về công tác văn thư, lưu trữ và Quy chế quản lý tài chính, tài sản.

Vụ chức năng đã tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp; xây dựng kế hoạch nghe các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương báo cáo về kết quả điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, có vướng mắc; tham dự 2 phiên tòa xét xử vụ án "Giết người, chống người thi hành công vụ" và vụ án "Huỷ hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" ở Tiên Lãng, Hải Phòng; họp với Tòa phúc thẩm (Tòa án nhân dân tối cao) về vụ án Thái Lương Trí và dự một số cuộc họp khác; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thành lập Tạp chí Nội chính (thành lập Hội đồng biên tập, xin cấp phép), chuẩn bị nội dung để đưa Tạp chí Nội chính và Trang thông tin điện tử tổng hợp vào hoạt động.

Trong tháng, Ban đã ban hành báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II, chương trình công tác tháng 4, Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban quý I; thành lập một số hội đồng chuyên môn và tổ chức ra mắt Hội đồng khoa học của cơ quan. Đã tiếp nhận, xử lý bước đầu 917 đơn, thư và 281 công văn đến; phát hành 104 văn bản đi, 4 số Điểm báo tuần, 138 phiếu chuyển đơn, thư; cài đặt phần mềm quản lý văn bản đi, đến, quản lý đơn, thư; gửi xin ý kiến Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định dự toán năm ngân sách 2013 và việc thuê thêm diện tích làm việc cho Ban và thực hiện một số nội dung công tác hành chính, quản trị.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5-2013

1. Tiếp tục triển khai một số nội dung công tác của Đảng ủy cơ quan, Đề án thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; thực hiện những nội dung Chương trình công tác đề ra trong tháng 5-2013.

2. Thành lập Tổ công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

3. Tổ chức cuộc họp nghe các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương báo cáo về kết quả điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, có vướng mắc; xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử (Kế hoạch 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị); nắm tình hình, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

4. Các đồng chí lãnh đạo Ban là Ủy viên Trung ương Đảng và Đại biểu Quốc hội dự họp Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) và Kỳ họp thứ 5 Quốc hội (khóa XIII).

5. Tiếp tục theo dõi, chuẩn bị ý kiến góp ý đối với một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; tham gia khảo sát tại một số địa phương phục vụ việc tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

6. Tiếp tục xây dựng quy định về chế độ thông tin báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xây dựng một số quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan theo kế hoạch, trọng tâm là Quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an TW, Ban cán sự đảng Viện KSNDTC, Ban cán sự đảng TANDTC và Ủy ban Kiểm tra TW; Hội đồng khoa học triển khai nhiệm vụ công tác năm và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

7. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương làm việc, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thành lập ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng Đề án hướng dẫn nghiệp vụ cho các ban nội chính địa phương và Quy chế phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy.

8. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung nếu điều kiện cho phép sẽ tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2013 với các ngành trong khối nội chính, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tiếp tục phối hợp tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đôn đốc xây dựng Đề án tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ cho ngành tòa án; nắm tình hình, phối hợp chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

9. Xây dựng Quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, Quy định về chế độ cộng tác viên; rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu bổ sung cán bộ theo chỉ đạo của Trưởng ban; thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; triển khai một số nội dung về công tác đối ngoại.

10. Tiếp tục chuẩn bị nội dung, điều kiện để ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp và số Tạp chí Nội chính đầu tiên.

11. Hoàn thiện một số quy chế, quy định nội bộ; xây dựng dự thảo Danh mục tài liệu mật của Ban; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường phương án bảo vệ an ninh, trật tự tại Trụ sở làm việc; triển khai phương án bổ sung thêm phòng làm việc; bảo đảm cơ sở, vật chất, tài chính và các điều kiện phục vụ hoạt động của cơ quan./.Nơi nhận:

- Đồng chí Tổng Bí thư- Trưởng BCĐ (để b/c),

- Đồng chí Thường trực BBT (để b/c),

- Các đồng chí Thành viên BCĐTW về PCTN,

- Văn phòng Trung ương Đảng,

- Văn phòng Tổng Bí thư,

- Ban NCTW: TB, các PTB,

các Vụ, Tạp chí, Văn phòng, Bộ phận phía Nam,

- Lưu VT.


K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)


Phạm Anh Tuấn: upload -> others
others -> Môn thi : toán giáo dục trung học phổ thông I. Phần chung cho tất cả thí sinh
others -> Quyết định 1462/QĐ-ttg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
others -> Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008
others -> HƯỚng dẫn giảI ĐỀ thi tốt nghiệp thpt năM 2010 MÔN: ngữ VĂN
others -> CHỈ thị 345/ct-ttcp ngàY 23 tháng 2 NĂM 2012 CỦa thanh tra chính phủ
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyệN ĐÔng triều tuần thứ 13 từ ngày 21 đến hết ngày 27-3-2011
others -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực thành phố HẠ long tuần thứ 12 từ ngày 14 đến hết ngày 20-3-2011
others -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
others -> Của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
others -> ÐỀ thi tuyển sinh cao đẲng khối a, A1 NĂM 2014 Môn thi : VẬt lý – Mã đề : 863
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương