LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyệN ĐÔng triều tuần thứ 13 từ ngày 21 đến hết ngày 27-3-2011tải về 18.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích18.01 Kb.
LỊCH TIẾT GIẢM SỬ DỤNG ĐIỆN KHU VỰC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

Tuần thứ 13 - từ ngày 21 đến hết ngày 27-3-2011
Từ 6 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút hàng ngàyNgày

Tên đường dây, TBA

Thời gian cắt

Khu vực mất điện

21/3 2011

Cắt điện đường dây 373 E5.18, đường dây 373 Mạo khê – Đông Triều, đường dây 674 Trung gian Mạo Khê, 671 TG Kim Sơn

06h30’ đến 18h00’

Vĩnh Hồng, Vĩnh Quang, Kim Sơn, Hưng Đạo, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, Vĩnh Tân, Tràng Lương, Tràng An, Bình Khê, TBA Hông Thái Tây 1,2 TBA Hồng Thái Đông 1 và các phụ tải cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

22/3 2011

Cắt điện đường dây 373 E5.18, đường dây 374 Mạo khê – Đông Triều, đường dây 671, 676 Trung gian Mạo Khê, 971 TG Đông Triều

06h30’ đến 18h00’

Vĩnh Hồng, Vĩnh Quang, Kim Sơn, Hưng Đạo, TT Mạo Khê: Vĩnh Sơn, Vĩnh Xuân, Vĩnh Tuy, Yên Thọ, Quang Trung, Vĩnh Phú, Đoàn Kết, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, … , Nguyễn Huệ, Thủy An, Hưng Đạo, An Sinh, Việt Dân, Kênh Giang, Bình Dương, Thôn Chẹm TBA Hồng thái Tây 1,2, Hồng Thái Đông 1 và các phụ tải cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

23/3 2011

Cắt điện đường dây 373 E5.18, đường dây 373 Mạo khê – Đông Triều, đường dây 674 Trung gian Mạo Khê, 671 TG Kim Sơn

06h30’ đến 18h00’

Vĩnh Hồng, Vĩnh Quang, Kim Sơn, Hưng Đạo, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, Vĩnh Tân, Tràng Lương, Tràng An, Bình Khê, TBA Hồng Thái Đông 2 và các phụ tải cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

24/3 2011

Cắt điện đường dây 373 E5.18, đường dây 374 Mạo khê – Đông Triều, đường dây 671, 676 Trung gian Mạo Khê, 971 TG Đông Triều.

06h30’ đến 18h00’

Vĩnh Hồng, Vĩnh Quang, Kim Sơn, Hưng Đạo, TT Mạo Khê: Vĩnh Sơn, Vĩnh Xuân, Vĩnh Tuy, Yên Thọ, Quang Trung, Vĩnh Phú, Đoàn Kết, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, … , Nguyễn Huệ, Thủy An, Hưng Đạo, An Sinh, Việt Dân, Kênh Giang, Bình Dương, Thôn Chẹm TBA Hồng Thái Đông 2 và các phụ tải cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

25/3 2011

Cắt điện đường dây 373 E5.18, đường dây 373 Mạo khê – Đông Triều, đường dây 674 Trung gian Mạo Khê, 671 TG Kim Sơn

06h30’ đến 18h00’

Vĩnh Hồng, Vĩnh Quang, Kim Sơn, Hưng Đạo, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, Vĩnh Tân, Tràng Lương, Tràng An, Bình Khê, Hông Thái Tây và các phụ tải cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

26/3 2011

Cắt điện đường dây 373 E5.18, đường dây 374 Mạo khê – Đông Triều, đường dây 671, 676 Trung gian Mạo Khê, 971 TG Đông Triều

06h30’ đến 18h00’

Vĩnh Hồng, Vĩnh Quang, Kim Sơn, Hưng Đạo, TT Mạo Khê: Vĩnh Sơn, Vĩnh Xuân, Vĩnh Tuy, Yên Thọ, Quang Trung, Vĩnh Phú, Đoàn Kết, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, … , Nguyễn Huệ, Thủy An, Hưng Đạo, An Sinh, Việt Dân, Kênh Giang, Bình Dương, Thôn Chẹm TBA Hồng Thái Đông 2, 3 và các phụ tải cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

27/3 2011

Cắt điện đường dây 373 E5.18, đường dây 373 Mạo khê – Đông Triều, đường dây 674 Trung gian Mạo Khê, 671 TG Kim Sơn

06h30’ đến 18h00’

Vĩnh Hồng, Vĩnh Quang, Kim Sơn, Hưng Đạo, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, Vĩnh Tân, Tràng Lương, Tràng An, Bình Khê, Trạm Hồng Thái Đông 2, 3 và các phụ tải cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

: upload -> others -> 201012
others -> Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008
others -> HƯỚng dẫn giảI ĐỀ thi tốt nghiệp thpt năM 2010 MÔN: ngữ VĂN
others -> CHỈ thị 345/ct-ttcp ngàY 23 tháng 2 NĂM 2012 CỦa thanh tra chính phủ
201012 -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực thành phố HẠ long tuần thứ 12 từ ngày 14 đến hết ngày 20-3-2011
others -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
others -> Của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
others -> Ban chấp hành trung ưƠng ban nội chính số 06-bc/bnctw đẢng cộng sản việt nam
others -> ÐỀ thi tuyển sinh cao đẲng khối a, A1 NĂM 2014 Môn thi : VẬt lý – Mã đề : 863
201012 -> LỊch tiết giảm sử DỤng đIỆn khu vực huyện yên hưng tuần 10 – Từ ngày 01 đến 06 tháng 3 năm 2011
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương