LÝ LỊch khoa họCtải về 314.29 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích314.29 Kb.
#2090
  1   2   3   4   5
LÝ LỊCH KHOA HỌCI. Thông tin chung

Họ và tên: Vũ Thị Hồng Hạnh

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 26-6-1979 Nơi sinh: Yên Bái

Quê quán: Hùng Vương – Vụ Bản – Nam Định

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên


Chức vụ: Trưởng khoa

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chuyên ngành: Vật lí chất rắn

Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:

Môn học giảng dạy: Cơ học, Dao động và sóng, cơ học lí thuyết, Vật lí đại cương, Thí nghiệm Vật lí đại cương 1,2, Cơ học lượng tử không tương đối tính, Xây dựng và phát triển chương trình, Các phương pháp nghiên cứu tính chất của vật liệu.

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lí chất rắn (Nghiên cứu chế tạo và tính chất của các vật liệu nano, vật liệu quang) vật lí đại cương, Giáo dục học (các phương pháp dạy học tích hợp, nghiên cứu và phát triển chương trình phổ thông).

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên lạc: Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: CQ: 0280 3856893 NR: DĐ: 0989 920618

Fax: Email: hanhvth@dhsptn.edu.vn, honghanh12b@gmail.com

II. Quá trình đào tạo


 • Tốt nghiệp đại học năm 2001, tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2006, tại Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

- Tốt nghiệp tiến sĩ năm 2012, tại Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt namIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng tạp chí quốc tế:

[1]. Pham Thu Nga, Nguyen Hai Yen, Vu Duc Chinh, Dinh Hung Cuong, Nguyen Ngoc Hai, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Nghia, Le Van Vu and L. Coolen;” Study on fabrication of CdZnSe/ZnSeS tenary alloy quantum dots”, Proceedings of IWNA (2013), Vung Tau. Viet Nam, 208 – 211, Int. J. Nanotechnol., Vol. 12, Nos. 5/6/7, 2015.

[2]. Tran Thi Quynh Hoa, Le Thi Thanh Binh, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long, Vu Thi Hong Hanh,Vu Duc Chinh, Pham Thu Nga, Luminescent ZnS:Mn/thioglycerol and ZnS:Mn/ZnS core/shell nanocrystals:Synthesis and characterization, Optical Materials 35 (2012) 136–140

[3]. P.T. Nga, V.D. Chinh, V.T.H. Hanh, N.X. Nghia, P.T. Dzung, C. Barthou, P. Benalloul, J. Laverdant and A. Maître , Optical properties of normal and “giant” multishell CdSe quantum dots for potential application in material science, Int. J. Nanotechnol., Vol. 8, No. 3/4/5 (2011), pp. 347-359.

[4]. Le Ba Hai, Nguyen Xuan Nghia, Pham Thu Nga, Do Hung Manh, Vu Thi Hong Hanh and Nguyen Thi Thu Trang, Influence of Cd:Se precursor ratio on optical properties of colloidal CdSe tetrapods prepared in octadecene, c 187 (2009) 012027 doi:10.1088/1742-6596/187/1/012027.

[5]. Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Pham Thuy Linh, Khong Cat Cuong, Vu Thi Hong Hanh, and Nguyen Xuan Nghia, C. Barthou and A. Maitre, The temperature effect on photoluminescence properties of CdSe/ZnS quantum dots, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No. 2 (2009), pp. 167-174.

[6]. L.B. Hai, N.X. Nghia, P.T. Nga, V. D. Chinh, N.T.T. Trang and V.T.H. Hanh, Preparation and spectroscopic investigation of colloidal CdSe/CdS/ZnS core/multishell nanostructure, Journal of Experimental Nanoscience, Vol. 4, No. 3, September 2009, pp. 277–283 and Proceedings of the 1st International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2007, Vungtau, Vietnam, p. 366-369.

[7]. Lê Bá Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thu Nga, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Đức Chính, Vũ Thị Hồng Hạnh. Preparation and optical properties of CdSe/CdS core/shell nanostructure, Advances in Natural Sciences, Vol. 8 No. 3&4 (2007), pp. 295-301 và Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14 Nov 2007, Vungtau, Vietnam.

[8]. Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thủy, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga. Photoluminescent properties of Mn - Doped CdS and CdS/ZnS semiconductor nanocrystals, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No. 3&4(2007), P. 201-208

[9]. Chu Viet Ha, Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Kim Lien, Pham Thai Cuong, C. Barthou, P. Benalloul, Synthesis and optical properties of CdS: Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum dots. Asean Journal of Technology and development, N. 1-2, 2007.


 • Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

[10]. Nguyen Hai Yen, Nguyen Ngoc Hai, Le Van Vu, Vũ Thị Hồng Hạnh, Bui Huy, Laurent Coolen and Pham Thu Nga, “Synthesis and photoluminescence of CdZnSe/ZnSeS alloy quantum dots.” Proceedings of The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2012)- October 30-November 02, 2012 , Ha Long City, Vietnam. pp. 238 – 244

[11]. Vu Thi Hong Hanh, Do Van Dung, Vu Duc Chinh, Pheng Xiong, Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Investigation of the fabrication and optical properties of CdSe/ZnSe/ZnS and CdSe/CdS/ZnS multishell quantum dots, The first academic conference on natural science for master and PhD. Students from Cambodia - Laos -Vietnam, Vientiane, Laos. 23 - 27 March 2010, VNU – HCM Publishing House, pp. 205-211.

[12]. Pham Thu Nga, Nguyen Xuan Nghia, Vu Duc Chinh, Pham Thuy Linh, Dinh Hung Cuong, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Bich, C. Barthou, C. Vion, P. Bennalloul, A. Maitre, Effects of the ZnS shell thickness and the temperature on the photoluminescence decay in CdSe/ZnS Quantum Dots, Abstract and Proceeding of the 5th National Conference on Optics and Spectroscopy and International Workshop on Photonics and Applications, Vietnam Academic Press – 2009, Nha Trang, Vietnam, p. 346-351

[13]. Vu Duc Chinh, Le Ba Hai, Pham Thuy Linh, Dinh Hung Cuong, Pham Thu Nga, Nguyen Xuan Nghia, Pham Van Hoi, Vu Thi Hong Hanh, Pham Thai Cuong, C. Vion, A. Maitre, C. Barthou, P. Benalloul. Temperature effects on the photoluminescence properties of colloidal CdSe/ZnS core/shell quantum dots. Proceedings of the 1st International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2007, Vungtau, Vietnam, p. 165-168.

[14]. Pham Thu Nga, Nguyen Van Chuc, Vu Duc Chinh, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Dao Nguyen Thuan, Pham Thai Cuong, Chu Viet Ha, Do Thuy Chi, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Kim Lien, C. Barthou, P. Benalloul. Synthesis and optical properties of colloidal core-shell semiconductor nanocrystals quantum dots for sensory application. Proceedings of the 5th IEEE Sensors 2006, EXCO, Daegu, Korea, October 22-25, p.22-25.

[15]. Hoang Thi Lan Huong, Nguyen Huyen Trang, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thuy Lieu, Nguyen Xuan Nghia, “Study of composition dependent structural and optical properties of alloyed Cu:ZnxCd1-xS nanocrysatls”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPECTROSCOPY & MATERIALS SCIENCE ICS&M-2015, P 95-100 • Bài báo đăng tạp chí trong nước

[16]. Nguyen Hai Yen, Pham Thu Nga, Nguyen Ngoc Hai, Vu Duc Chinh, Dinh Hung Cuong, Duong Thi Giang, Le Van Vu, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Duc Nhat, Nguyễn Khắc Huynh, Le Xuan Hung, Phan Tien Dung, Nguyen Xuan Nghia, “Các chấm lượng tử hợp kim ba thành phần CdZnSe/ZnSeS, đặc trưng cấu trúc, tính chất quang và ứng dụng trong cảm biến sinh học” Proceeding of the 8th national conference of solid state physics and materials science - SPMS. (Thai nguyen, 11/2013). Tạp chí Khoa học và công nghệ số3C Tập 52, 2014

[17]. Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thu Nga, Đỗ Thuỳ Chi, Phạm Thái Cường, Nguyễn Văn Chúc, Chu Việt Hà, Chế tạo và các tính chất quang của các nano tinh thể chấm lượng tử với cấu trúc lõi/vỏ CdS:Mn2+/ZnS, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, số 14, 03-2006, tr. 73 - 79

[18]. Chu Việt Hà, Vũ Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Kim Liên, Phạm Thái Cường, Phạm Thu Nga.Nghiên cứu tổng hợp và tính chất quang của các chấm lượng tử bán dẫn CdS:Mn2+ và CdS:Mn2+/ZnS có cấu trúc lõi/vỏ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 2(38), 2006, p.34-39

[19]. Vu Thi Hong Hanh, Vu Duc Chinh, Khong Cat Cuong, Nguyen Thi Minh Hieu, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Investigation of the fabrication and optical properties of “giant” CdSe/ZnSe/ZnS and CdSe/CdS/ZnS multishell quantum dots, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 5/2010.

[20]. Vũ Đức Chính, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Vũ Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Lương, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Tiến Dũng, Phạm Thu Nga, Surface functionalization of multishell CdSe quantum dots for well water dispersion and imbedding in SiO2 beads, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 5/2010, tr. 215-219


 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước:

[21]. Hoàng Thị Lan Hương , Nguyễn Huyền Trang , Vũ Thị Hồng Hạnh , Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn Thị Thúy Liễu , Nguyễn Xuân Nghĩa, “Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS : Cu với hàm lượng tạp Cu lớn”, Hôi nghị Vật lí kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần thứ 4. Đà Nẵng, 10/2015

[22]. Pham Thu Nga, Nguyen Ngoc Hai, Vu Thi Hong Hanh, Le Van Vu, Nguyen Hai Yen, Ngo Quang Minh, Bui Huy, Khong Cat Cuong, Nguyen Xuan Nghia, Vu Duc Chinh, Phan Ngọc Hồng, L. Coolen, C. Schwob, D. de Marcillac Willy, C. Lethiec, P. Benalloul , C. Barthou and A. Maitres, COMPARATIVE STUDY ON OPTICAL PROPERTIES OF CdSe/ZnS, CdSe/ZnSe/ZnS AND CdZnSe/ZnS ALLOY QUANTUM DOTS, Báo cáo tại Hội Nghị Quang học quang phổ toàn quốc lần thứ 7, November 26 – 29, 2012, Ho Chi Minh city, Viet Nam.

[23]. Khong Cat Cuong, Trinh Duc Thien, Pham Van Hai, Nguyen Phi Hung, Bui Thi Phuong Thanh and Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Synthesis CdSe Quantum Dot and determine its size from optical spectra, Báo cáo tại hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ V, Nha Trang, Việt Nam, 10 – 14/9/2008.

[24]. Pham Thai Cuong, Pham Thu Nga, Pham Van Hoi, Do Hung Manh, Nguyen Xuan Nghia, Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Nhu Dat, Pham Thuy Linh, C. Vion, A. Maitre, C. Barthou, P. Benalloul. Các tinh thể kiểu Opal: Chế tạo, các tính chất quang của chúng và kết hợp với các chấm lượng tử CdSe/ZnS, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14 Nov 2007, Vungtau, Vietnam.

[25]. Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Khong Cat Cuong, Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Vu Thi Bich, Pham Long, C. Barthou, P. Benalloul. Các chấm lượng tử CdSe/ZnS: Chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của lớp vỏ tới các tính chất quang của chúng, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14/11/ 2007, Vungtau, Vietnam.

[26]. Vu Thi Hong Hanh, Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Pham Van Hoi, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Nguyen Nhu Dat, Vu Thi Bich, Pham Thai Cuong, Nguyen Van Hung, Khong Cat Cuong, C. Barthou, P. Benalloul, A. Maitre,Nghiên cứu phổ huỳnh quang và thời gian sống của tái hợp phát xạ trong các chấm lượng tử CdSe/ZnS thay đổi theo nhiệt độ, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14/11/ 2007, Vungtau, Vietnam.

[27]. Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thủy, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga. Photoluminescent properties of Mn–Doped CdS and CdS/ZnS semiconductor nanocrystals, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14/11/ 2007, Vungtau, Vietnam.

[28]. Lê Bá Hải, Nguyễn Văn Chúc, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Nam Thắng, Phạm Thái Cường, Vũ Đức Chính, Lê Văn Luật, Trịnh Ngọc Hà, Nguyễn Xuân Nghĩa, Đỗ Hùng Mạnh, Phạm Thu Nga, Các hạt cầu kích thước nano SiO2,CdS:Mn2+, CdSe, PbSe: Các tính chất quang phổ, hiệu ứng giam giữ lượng tử và triển vọng ứng dụng, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Tập 1, tr 229 – 234, NXB KHKT, Hà nội 2006. 1. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Bộ

1. B2006-TN04-11, Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang và khả năng ứng dụng của các nano tinh thể CdS, CdSe/ZnS cấu trúc lõi/vỏ, Năm nghiệm thu 2008, xếp loại xuất sắc.

 • Cấp Đại học/ cơ sở

2. Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu nano ZnSe1-xSx đồng pha tạp Mn và Cu cho các ứng dụng sinh học, 2015 – 2016, đang thực hiện

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Cơ học, nghiệm thu năm 2013, xếp loại xuất sắc.V. Sách và giáo trình

1. Vũ Thị Hồng Hạnh, Đặng Thị Hương, Đỗ Thuỳ Chi, Đỗ Thị Hiền. (2013) Giáo trình Thí nghiệm Vật lí Đại cương, NXB Đại học Thái NguyênVI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

1. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ số 4205./GDDT ngày 7/10/2015 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm: 2015

2. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ số 5229/GDDT ngày 7/11/2013 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 và 2012-2013. Năm: 2013

3. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số 1348/ QĐ-KT ngày 15/11/2014 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014. Năm: 2014

4. Giấy khen của Công Đoàn Đại học Thái Nguyên, QĐ số 12/ QĐ-CĐ, ngày 8/10/2007. Giỏi việc trường đảm việc nhà giai đoạn 2005 – 2007. Năm 2007

5. Học bổng Vallet năm 2010, Ngày 2/9/2010. Đã có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm 2010

6. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số 02 QĐ/KT, ngày 10/10/2008. Giỏi việc trường đảm việc nhà năm học 2007 – 2008. Năm 2008

7. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số 1285/ QĐ-KT ngày 2/10/2009 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2008-2009. Năm: 2009

8. Chứng nhận nhà giáo tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012, QĐ số 3028/ QĐ-HCTC ngày 15/11/2012

9. Giấy khen Bí thư Đảng uỷ Đại học Sư phạm, Quyết định số 09-QĐ/ĐU, ngày 26/01/2015 của Bí thư Đảng ủy trường ĐH Sư phạm. Năm 2015

10. Giấy khen Bí thư Đảng uỷ Đại học Sư phạm, Quyết định số 02-QĐ/ĐU, ngày 11/02/2014 của Bí thư Đảng ủy trường ĐH Sư phạm. Năm 2014

11. Giấy khen của Bí thư Đảng uỷ Đại học Sư phạm, QĐ số 83- QĐ/ĐU ngày 29/12/2011. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. Năm 2011

12. Giấy khen của Bí thư Đảng uỷ Đại học Sư phạm, QĐ số ..- QĐ/ĐU ngày ../12/2010. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. Năm 2010

13. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Số 2568QĐ/HCTV ngày 14/10/2010 của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Nghiên cứu Khoa học. Năm 2010

14. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Đỗ Thị Huế

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1987

Nơi sinh: Thái Thụy, Thái Bình

Quê quán: Thụy Ninh, thái Thụy, Thái Bình

Đơn vị công tác: Khoa Vật Lý, Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS; năm: 2011 ; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Môn học giảng dạy: Vật lý thống kê

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý chất rắn

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Email: hue.iop@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2011, tại việnVật Lý – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế:

[1]. T.H.L. Nghiem, T.N. Le, T.H.Do, T.T.D. Vu, Q.H. Do, H.T.N. Tran, Preparation and characterization of silica–gold core–shell nanoparticles, J.Nanoparticle Res., vol. 15, no. 11, Nov. 2013.

 • Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

[2]. Do Thi Hue, Nghiem Thi Ha Lien and Tran Hong Nhung, “Synthesis and characterization of fine colloidal gold nanoparticles”, the second academic conference on natural science for master and phD students from Cambodia, Laos, Malaysia and Viet Nam, 2012. ISBN 978-604-913-088-5

[3]. Tran Hong Nhung, N. Thi Ha Lien, Emmanuel Fort, Le Quang Huan, Nguyen Thi Quy, Do Quang Hoa, Vu Thi Thuy Dương, La Thi Huyen, Nguyen Thanh Phuong, Nguyen Thi Tuyen, Do Thi Hue “Biofunctionalisation of gold nanoparticles for biomedical applications”, IWNA 2011, November 10-12, 2011, Vung Tau, Viet Nam.

[4]. Thi Hue Do, Thi Thuy Nguyen, Thi Ha Lien Nghiem and Hong Nhung Tran “Synthesis and optical characterization of small diameter gold nanoshells for biomedical applications”, The 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students From Cambodia - Laos - Malaysia - Viet Nam, 11-15 November 2013, Phnom Penh, Cambodia, ISBN 978-604-913-088-5.


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[5]. Thi Ha Lien Nghiem, Tuyet Ngan Le, Thi Hue Do, Thi Thuy Duong Vu, Quang Hoa Do, and Hong Nhung Tran “Preparation and characterization of silica - gold core - shell (SiO2 @ Au) nanoparticles”, advances in Optics photonics spectroscopy and applications VII, ISSN 1859-4271

[6]. Thi Ha Lien Nghiem, Thi Hue Do, Van Tuyen Nguyen, Thi Hai Nguyen, Thi My An Nguyen, Duong Vu, Quang do Hoa,Thi Thuy Duong Vu and Hong Nhung Tran, “Synthesis and biofunctionalization of gold nanoshells for biomedical applications”, advances in Optics photonics spectroscopy and applications VIII, ISSN 1859-4271LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Phan Đình Quang

Giới tính: Nam

Năm sinh: 28/03/1969

Nơi sinh: Hoàng Hải – Quảng Uyên – Cao Bằng

Quê quán: Hoàng Hải – Quảng Uyên – Cao Bằng

Đơn vị công tác: Khoa Vật Lý

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 1994 ; Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Vật lý

Môn học giảng dạy: Thí nghiệm vật lý phổ thông

Lĩnh vực nghiên cứu:

Ngoại ngữ: Nga B

Địa chỉ liên hệ: Tổ 4 Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Ngyên

Điện thoại: 01692216289

Email: quangphandinh2011@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1990, tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc ( Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 1994, tại trường Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc ( Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm, tại trườngIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Phan Đình Quang, 2014, "Bộ thí nghiệm PQ-01và chức năng nghiệm lại định luật II Newton và công thức tính lực hướng tâm", Tạp trí thiết bị giáo dục số 117, tr. 28, tháng 5 năm 2015.

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Nhà nước

V. Sách và Giáo trình

 1. Tên tác giả: Phan Đình Quang – Nguyễn Thị Thu Hà.), Giáo trình thí nghiệm Vật lý phổ thông,(Giáo trình nội bộ), 2014.

VI. Hướng dẫn sau đại học

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Quang Hải

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1978

Nơi sinh: Phùng Xá- Mĩ Đức- TP Hà Nội

Quê quán: Phùng Xá- Mĩ Đức- TP Hà Nội

Đơn vị công tác: Khoa Vật lí- Trường ĐHSP- ĐHTN

Chức vụ: Giảng viên năm 2009

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Điện - Tự động hóa

Môn học giảng dạy đại học: Kĩ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật số, Điện và điện tử dân dụng, Kĩ thuật điện tử, Điện tử học Đại cương, Tự động hóa quá trình sản xuất, Thí nghiệm kỹ thuật điện & đo lường các đại lượng Vật lý, thí nghiệm kỹ thuật điện tử, thí nghiệm Vật lý Kĩ thuật.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện – Tự động hóa

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lí- Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0913.379.240

Email: nguyenquanghai@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2001, tại trường ĐHKTCN Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006, tại trường ĐHKTCN Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải (2014), "Nghiên cứu khả năng xúc tác phân hủy phenol đỏ của vật liệu nano ZnO pha tạp Ce và Mn", Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, T19 (4), tr 39-43.

[2]. Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải (2015), "Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnAl2O4 bằng phương pháp đốt cháy gel", Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, T20 (3), tr 69-74.IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học/cơ sở

1. Ứng dụng CNTT trong dạy học môn Kĩ thuật điện tử, nghiệm thu năm 2013

V. Sách và Giáo trình

1. Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Hải, Võ Quang Hoàn, Ngô Tuấn Ngọc, Lê Bá Tứ (2011), Giáo trình thực hành Điện tử, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Hải, Lê Bá Tứ (2011), Giáo trình thí nghiệm thực hành Kĩ thuật điện và Đo lường các đại lượng Vật lí, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

VI. Khen thưởng
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Giáp Thị Thùy Trang

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 07/08/1987

Nơi sinh: Thượng Lan – Việt Yên – Bắc Giang.

Quê quán: Thượng Lan – Việt Yên – Bắc Giang.

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý – ĐHSP Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý NCKH khoa Vật lý.

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2013 ; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán.

Môn học giảng dạy: Quang học, Thí nghiệm VLĐC, Khoa học tự nhiên.

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý lý thuyết.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý – ĐHSP Thái Nguyên

Điện thoại: 0919973117

Email: giapthuytrang@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, tại trường ĐHSP Thái Nguyên.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2013, tại Viện Vật lý, Viện KHCN Việt Nam.

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

[1]. Giap Thi Thuy Trang, Pham Duc Linh, Pham Xuan Truong and Pham Huu Kien, “About Structural Transition of Nickel Metal”, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 2 Issue 11, November 2015, trang 132-138.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Khúc Hùng Việt

Giới tính: Nam

Năm sinh: 18/05/1985

Nơi sinh: Chăm Mát, Hòa Bình, Hòa Bình

Quê quán: Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý - Trường ĐHSP - ĐHTN

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011;

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Môn học giảng dạy: Khoa học tự nhiên

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý hạt cơ bản

Ngoại ngữ: Trình độ B

Địa chỉ liên hệ: SN 25, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0978178874

Email: hungvietdhsptn@gmail.comКаталог: uploads -> news
news -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1
news -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> TRƯỜng đẠi học nội vụ HÀ NỘi khoa đÀo tạo tại chức và BỒi dưỠNG

tải về 314.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương