KỶ niệM 86 NĂm ngày thành lậP ĐẢng cộng sản việt nam (3/2/1930-3/2/2016) chào mừng đẠi hộI ĐẠi biểu toàn quốC


/2/1955: NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAMtải về 261.76 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích261.76 Kb.
1   2   3

27/2/1955: NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị căn dặn ba điều:

“Trước hết là phải thật thà đoàn kết – Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sỹ, dược sỹ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

Thương yêu người bệnh – Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang.

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.“ Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng.

Xây dựng một nền y học của ta – Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp vơí nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng.

Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quí báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cưú và phối hợp thuốc “ Đông” và thuốc “ Tây”.

Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1985, ngày 27 tháng 2 được chọn là Ngày thầy thuốc Việt Nam.Theo Báo Nhân Dân, số 362, ngày 27/2/1955Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 1/2016, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, các tổ chức Đoàn bài viết về một số thông tin liên quan đến Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ bảo hiểm xã hội năm 2016.Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: Mức lương và phụ cấp đóng BHXH 2016.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

- Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Về phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47 là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.

Cũng theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được áp dụng kể từ ngày 15/02/2016.
Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Trong tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 1/2016, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên, thanh niên Hướng dẫn số 111-HD/TĐTN-TCKT, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Hướng dẫn bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


HƯỚNG DẪN

Tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới

Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/TWĐTN-BTC, ngày 11/11/2015 về việc Hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp tục bồi dưỡng thanh niên ưu tú vào Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên mới, thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở để làm nòng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

- Thông qua đợt kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” rà soát các cơ sở Đoàn trung bình, yếu, nơi chưa có tổ chức Đoàn, nơi không phát triển được đoàn viên mới để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.2. Yêu cầu

- Đảm bảo tiêu chuẩn của người được kết nạp vào Đoàn, chú trọng bồi dưỡng kết nạp những thanh niên ưu tú, tiêu biểu trong học tập, lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cần tạo ra phong trào sôi nổi, gây ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

- Đảm bảo quy trình kết nạp theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; nghi lễ kết nạp Đoàn đúng quy định và điều kiện thực tế, tránh hình thức.II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử của Đoàn và những tấm gương tiêu biểu của đoàn viên thanh niên

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, đơn vị tuyên truyền về chặng đường lịch sử 85 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tuyên truyền về hình ảnh tiêu biểu của người đoàn viên trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, xung kích cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Hình thức tuyên truyền

- Triển khai các hình thức tuyên truyền trực quan như: Thiết kế bangrol, poster, pano chuyển tải các thông tin, hình ảnh về “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và tuyên truyền tại các khu tập trung đông thanh niên học tập, lao động và sinh sống (trường học, khu dân cư, khu công nghiệp, khu nhà trọ,…).

- Xây dựng các chương trình tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, các cuộc thi, chương trình truyền hình, truyền thanh, các buổi sinh hoạt, tọa đàm dành cho thanh niên.

- Xây dựng các nội dung phù hợp để đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thực hiện công tác tuyên truyền về “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trong quá trình học tập, nghiên cứu, trong lao động sản xuất cũng như trong các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp thông qua các trang mạng xã hội, website, các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên.

2. Tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên

- Chi đoàn, Đoàn cơ sở rà soát chất lượng, số lượng thanh niên, đội viên trưởng thành đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn. Tiến hành phân loại, đánh giá, lựa chọn thanh niên, đội viên đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn kết nạp. Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành vào Đoàn.

- Thông qua các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội, Đội, lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành để kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Quan tâm kết nạp đoàn viên mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội nhóm; thanh niên theo các tôn giáo; thanh niên là người dân tộc thiểu số; thanh niên công nhân; thanh niên ở các khu lưu trú, nhà trọ;…

- Phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên, đội viên trưởng thành để tổ chức Đoàn xem xét, kết nạp và xem đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn, đoàn viên.

3. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào xung kích, đồng hành để thanh niên có điều kiện tham gia và rèn luyện thực tiễn

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Tỉnh đoàn và của địa phương, đơn vị để thực hiện theo đúng yêu cầu.4. Tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên chuẩn bị kết nạp

- Đoàn cấp huyện chủ động biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức về Đoàn, triển khai đến các cơ sở Đoàn, chi đoàn và đoàn viên học tập, nghiên cứu.

- Đa dạng hóa các hình thức tìm hiểu kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đối với các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn, cần lựa chọn báo cáo viên có chất lượng để báo cáo.

- Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết về Đoàn sau các lớp học bồi dưỡng theo hướng đơn giản, nghiêm túc, khoa học; khuyến khích nội dung đánh giá kiến thức gồm các phần hiểu biết cơ bản về Đoàn thanh niên và nhận thức của thanh niên nếu được kết nạp vào Đoàn.5. Thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên

Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên mới theo Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN, ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên, trong đó quan tâm một số nội dung sau:

- Chỉ kết nạp những đội viên, thanh niên tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất, nghiên cứu,… Đối với học sinh Trung học phổ thông, chỉ kết nạp đối với những học sinh có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt.

- Chi đoàn phân công đoàn viên giúp đỡ, hướng dẫn đối tượng Đoàn trong quá trình xem xét kết nạp Đoàn; hướng dẫn đối tượng Đoàn tự khai lý lịch và viết đơn xin vào Đoàn (theo mẫu sổ đoàn viên); hướng dẫn ghi đầy đủ thông tin trong sổ đoàn viên.

- Lễ kết nạp đoàn viên mới phải do chi đoàn (hoặc Đoàn trường tùy thuộc vào điều kiện thực tế) tổ chức; đảm bảo tính trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc, tạo niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới (khuyến khích chi đoàn tổ chức Lễ kết nạp tại các di tích lịch sử, cách mạng). Trong buổi lễ kết nạp, phải tiến hành trao Quyết định kết nạp, Thẻ đoàn viên và Huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới (Đối với Quyết định kết nạp và Thẻ đoàn viên các cơ sở Đoàn đăng ký số lượng cụ thể với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc để trang bị thống nhất từ nguồn của Trung ương).

- Lễ kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” phải tổ chức đồng loạt vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01) hoặc ngày thành lập Đoàn (26/3).6. Quản lý và tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp

6.1. Quản lý đoàn viên

- Công tác quản lý đoàn viên sau kết nạp thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN, ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trong đó, tập trung rà soát, củng cố lại hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên của cơ sở Đoàn theo yêu cầu: Mỗi chi đoàn có một sổ chi đoàn; mỗi đoàn viên có Thẻ đoàn viên và Sổ đoàn viên; chi đoàn ghi nhận xét ưu, khuyết điểm đối với đoàn viên hàng năm, Đoàn cơ sở có xác nhận, ký tên và đóng dấu.

- Việc quản lý đoàn viên của cơ sở Đoàn cần đảm bảo cập nhật thường xuyên thông tin đoàn viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, đảm bảo mỗi đoàn viên đều có mã thẻ đoàn cụ thể.

6.2. Tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên mới sau khi kết nạp thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thực tiễn của Đoàn; tổ chức nghiên cứu, học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên; thông tin thường xuyên cho đoàn viên về tình hình kinh tế, chính trị của địa phương, đơn vị, thông tin thời sự trong nước và quốc tế;…

- Ban Chấp hành chi đoàn giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với điều kiện và sở trường của từng đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên mới tiếp tục rèn luyện và phấn đấu (giao phụ trách phần việc thanh niên hoặc chuẩn bị một số nội dung sinh hoạt chi đoàn hàng tháng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Giao Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn theo dõi, hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện; tiến hành kiểm tra, đôn đốc và tổng kết công tác thực hiện đợt kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; làm đầu mối của Tỉnh trong việc phát hành Thẻ đoàn viên, Sổ đoàn viên và Nghị quyết kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; phối hợp Thị đoàn Thuận An tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới trong khối Trung học cơ sở (có kế hoạch chi tiết sau).

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát hành các tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 85 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn biên soạn.

2. Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai đợt kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” theo đúng quy trình, thủ tục đồng loạt vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01) và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3).

- Phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” đảm bảo việc trao Nghị quyết kết nạp, Thẻ đoàn viên và Sổ đoàn viên (thống nhất theo mẫu do Trung ương Đoàn ban hành).

- Tổng hợp, đăng ký về Tỉnh đoàn chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (kết nạp từ tháng 1/2016 đến ngày 26/3/2016) và đoàn viên mới các đợt sau; đăng ký số lượng Nghị Quyết kết nạp, Thẻ đoàn viên và Sổ đoàn viên về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn để phát hành thống nhất chung trong cả nước.

- Ban hành Quyết định cấp thẻ cho đoàn viên mới căn cứ vào danh sách đề nghị của cơ sở Đoàn.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị sau thực hiện điểm việc tổ chức bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”: Thị đoàn Dĩ An, Đoàn khối Doanh nghiệp (khối thanh niên công nhân); Thành đoàn Thủ Dầu Một (khối địa bàn khu, ấp); Thị đoàn Tân Uyên, Huyện đoàn Dầu Tiếng (khối trường THCS); Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một (khối sinh viên). Các đơn vị được chỉ đạo điểm cần rà soát nguồn thanh niên theo khối được phân công, dự kiến thời gian tổ chức, quy trình thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (Thông qua Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn) để thống nhất thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đồng thời mời đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham dự Lễ kết nạp đoàn viên tại đơn vị.3. Đoàn cơ sở

- Tiến hành khảo sát nắm tình hình, lập danh sách thanh niên và đội viên đủ tuổi, đủ tiêu chuẩn kết nạp Đoàn. Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên; xây dựng kế hoạch mở lớp cảm tình Đoàn của đơn vị; đảm bảo chất lượng công tác đánh giá kết quả học lớp cảm tình Đoàn.

- Chỉ đạo các chi đoàn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên theo đúng Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN, ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên.

- Ban hành Nghị quyết kết nạp đoàn viên mới theo mẫu thống nhất do Trung ương Đoàn ban hành.

- Thực hiện nghiêm túc công tác đoàn vụ đối với đoàn viên mới kết nạp.

4. Chi đoàn và chi đoàn cơ sở

- Rà soát, báo cáo Đoàn cấp trên về danh sách thanh niên, đội viên ưu tú để tạo nguồn phát triển đoàn viên.

- Hướng dẫn thanh niên, đội viên ưu tú viết lý lịch và đơn xin vào Đoàn đúng quy định sau khi hoàn thành lớp cảm tình Đoàn.

- Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục kết nạp đoàn viên mới như: Thẻ đoàn viên, Sổ đoàn viên, Huy hiệu Đoàn,… đảm bảo khi kết nạp Đoàn, đoàn viên được trao ngay Nghị quyết kết nạp, Thẻ đoàn viên và Huy hiệu Đoàn.

- Chuẩn bị về thời gian, địa điểm, công tác tổ chức kết nạp đảm bảo để lại dấu ấn đẹp trong đoàn viên mới như: Tổ chức kết nạp tại các di tích lịch sử cách mạng, công trình thanh niên; kết nạp vào các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động lớn của Đoàn.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” được triển khai 01 đợt trong năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 26/3/2016) hướng đến kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Từ ngày 16/12/2015 đến 08/01/2016: Chi đoàn, cơ sở Đoàn rà soát nguồn kết nạp đoàn viên, lựa chọn đối tượng kết nạp, tổ chức các lớp bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá bài thu hoạch, phân công đoàn viên hướng dẫn, giúp đỡ thanh niên vào Đoàn.

- Từ ngày 09/01/2016 đến 26/3/2016: Tiến hành kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Từ 27/3/2016 đến 01/4/2016: Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo kết quả bồi dưỡng, kết nạp và báo cáo tổng kết “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” kèm theo phụ lục số liệu (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (thông qua Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn) trước ngày 02/4/2016.

Sau ngày 26/3/2016, các đơn vị thực hiện kết nạp đoàn viên mới theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.* Chế độ báo cáo:

Các đơn vị gửi báo cáo kèm phụ lục số liệu theo từng đợt:

- Đợt 1 (Từ ngày 01/01 – 26/3/2016) – “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”: Gửi về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn trước ngày 02/4/2016.

- Đợt 2 (Từ ngày 01/4-30/6/2016): Gửi về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn trước ngày 02/7/2016.

- Đợt 2 (Từ ngày 01/7-30/9/2016): Gửi về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn trước ngày 02/10/2016.
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bình Dương1. Đào Thị Trúc Ngân (TX.Tân Uyên) đạt giải Nhất hội thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn lần III, năm 2015

Sáng ngày 20/12, Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2015 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Tham gia hội thi năm nay có trên 180 thí sinh là Bí thư và Phó Bí thư, UV.BTV các Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn các trực thuộc; cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn; cán bộ đoàn các cấp từ Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn trở lên.

Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Tỉnh đoàn

trao giải Nhất cho thí sinh xuất sắc

Với hình thức Rung chuông vàng, các thí sinh đã có một hội thi thật hào hứng khi đồng loạt ngồi trên sàn thi đấu để trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Hội thi càng về sau càng gay cấn, sôi nổi khi các thí sinh bước qua các hình thức câu hỏi trắc nghiệm, trả lời ngắn, nghe đoạn âm thanh, điền vào chỗ trống với mức độ ngày càng khó, bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu, tập trung vào kiến thức từ vựng, ngữ pháp. Nội dung hội thi gồm các kiến thức cơ bản với các câu hỏi về đề tài xã hội, cuộc sống hàng ngày như chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa; kiến thức cơ bản về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hiến chương ASEAN, cộng đồng ASEAN và các quốc gia ASEAN; lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc, gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh.


2. Tổng kết Đề án “Hỗ trợ Hộ thanh niên nghèo lập nghiệp, vươn lên giảm và thoát nghèo” và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015

Sáng 23/12, Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án “Hỗ trợ Hộ thanh niên nghèo lập nghiệp, vươn lên giảm và thoát nghèo” và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2015 tại Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh.Đề án “Hỗ trợ Hộ thanh niên nghèo lập nghiệp, vươn lên giảm và thoát nghèo” được triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các mặt như công tác tuyên truyền; hỗ trợ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm.

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã khen tặng 10 cá nhân, 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên nghèo lập nghiệp, vươn lên giảm và thoát nghèo”; 17 cá nhân và 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015.


3. Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên & Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2016)

Chiều ngày 8/1/2016, tại hội trường lầu 4 trường Đại học Bình Dương, Ban thư ký Hội Sinh viên tỉnh lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2016).

Tại chương trình đã ôn lại kỷ niệm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua đó nhằm gợi nhớ lại những kỷ niệm, những hình ảnh hào hùng của các thế hệ sinh viên đi trước, để từ đó hun đúc ý chí, quyết tâm của mình trong việc ra sức thi đua học tập và rèn luyện để góp sức mình vào công cuộc xây dựng nước nhà.

Với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do đội văn nghệ sinh viên đến từ các trường Đại học – Cao đẳng trong toàn tỉnh, qua các nội dung phong phú như: hát, múa, nhảy hiện đại, dân vũ, biểu diễn võ thuật, ... đầy sôi nổi và hào hứng đã tạo cho chương trình không khí vui tươi, ấm áp, tạo sự gắn bó, gần gủi giữa các bạn sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng trong toàn tỉnh với nhau.


4. “Tuổi trẻ Bình Dương xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Đó là chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2016.

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và Phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 diễn ra vào chiều ngày 18/01 tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2015 “Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh BD đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã có nhiều mô hình, công trình thanh niên được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam công nhận. Tiêu biểu như công trình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê” lắp đặt đèn chiếu sáng cho 17 tuyến đường trị giá gần 250 triệu đồng; tổ chức hơn 3.000 công trình, phần việc thanh niên thực hiện công trình “Ngàn hoa dâng Đảng” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; khánh thành công trình “Trạm lọc nước tinh khiết” tại tỉnh Quảng Nam, tặng sân chào cờ và đường dẫn lên cột cờ đảo Cù Lao Xanh (Bình Định)… Trong đó, công trình “Nhà trọ kiểu mẫu thanh niên” được Trung ương công nhận là công trình tiêu biểu cấp toàn quốc.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được chú trọng đầu tư; chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên ngày càng được nâng cao. Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hăng hái thực hiện hiệu quả phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các Câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội LHTN, Hội Sinh viên và Hội đồng Đội tỉnh chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.

Ngay từ đầu năm, BTV Tỉnh đoàn đã quan tâm và mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia các hoạt động Quốc tế thanh niên, qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với các nước trong và ngoài khu vực như: giao lưu với sinh viên Lào, Campuchia, giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, chương trình giao lưu với Đoàn đại biểu doanh nhân trẻ các nước Asean +3, chương trình nói chuyện chuyên đề Thanh niên với hội nhập quốc tế…

Đặc biệt, trong năm Tỉnh Đoàn đăng cai tổ chức thành công nhiều hoạt động của Trung ương Đoàn, tiêu biểu như: Ngày hội Tiếp sức người lao động & Gala “Giai điệu Tổ quốc”, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXI, Liên hoan Người thợ trẻ, giỏi toàn quốc toàn quốc, Hành trình tuyên truyền ca khúc cách mạng - Đồng hành cùng công nhân, Hành trình kết nối xanh - Đưa kịch nói đến với thanh niên công nhân, tổ chức điểm lễ khai giảng năm học mới 2015-2016…

Từ kết quả trong công tác nam 2015, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương, Hội LHTN Việt Nam tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh Đoàn đã trao cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn thanh niên Tx. Thuận An, huyện Phú Giáo, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Thuận An, Dĩ An, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời tặng bằng khen cho các đơn vị xuất sắc, tiên tiến.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng cho 09 tập thể và 15 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khen thưởng cho 49 tập thể và 113 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam tỉnh khen thưởng cho 40 tập thể và 113 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2015. Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi “Gương sáng quanh tôi” và “Tôi yêu Bình Dương” 2015 đã trao giải cho các tác giả đạt giải.

1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương