I. CÂU hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN – tin học văn phòNG


III. BỘ 100 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TINtải về 0.8 Mb.
trang3/18
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

III. BỘ 100 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I. Câu hỏi MS Word

1. Trong soạn thảo văn bản Word 2003, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:

- Tạo tệp văn bản mới

- Chức năng thay thế soạn thảo

- Định dạng chữ hoa

- Lưu tệp văn bản vào đĩa


2. Trong chế độ tạo bảng (Table) của MS Word, muốn chia một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

- Table – Cells

- Table – Merge Cells

- Tools – Split Cells

- Table – Split Cells
3. Kiểm tra phiên bản MS Word đang sử dụng phải thực hiện như thế nào?

- Help/ Microsoft office word help

- Help/ Microsoft office online

- Help/ about Microsoft office word

- Help/activate production
4. Trong Word 2003, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

- Microsoft Equation

- Ogranization Art

- Ogranization Chart

- Word Art
5. Trong soạn thảo MS Word, công dụng của tổ hợp Ctrl – F là

- Tạo tệp văn bản mới

- Lưu tệp văn bản vào đĩa

- Chức năng tìm kiếm trong văn bản

- Định dạng trang
6. Trong soạn thảo MS Word, muốn định dạng khổ giấy ta thực hiện:

- File – Properties

- File – Page Setup

- File – Print

- File – Print Preview
7. Trong soạn thảo Word 2003, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta dùng phím nào?

- Insert

- Tab

- Del


- CapsLock
8. Trong soạn thảo MS Word 2003, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

- View – Symbol

- Format – Symbol

- Tools – Symbol

- Insert – Symbol
9. Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:

- Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp

- Xuống một trang màn hình

- Nhập dữ liệu theo hàng dọc

- Tất cả đều sai
10.Trong MS Word, phát biểu nào sau đây là sai:

- MS Word giúp bạn nhanh chóng tạo ra văn bản mới, chỉnh sửa và lưu trữ trong máy tính.

- MS Word nằm trong bộ cài đặt MS Office của hãng Microsoft

- MS Word được tích hợp vào Hệ điều hành Windows nên bạn không cần phải cài đặt phần mềm này.

- MS Word hỗ trợ tính năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp Tiếng Anh.
11. Trong MS Word 2003, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:

- Shift + End

- Alt + End

- Ctrl +End

- Ctrl + Alt + End
12. Trong soạn thảo Word 2003, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:

- File – Bullets and Numbering

- Tools – Bullets and Numbering

- Format – Bullets and Numbering

- Edit - Bullets and Numbering

13.Khi soạn thảo văn bản trong MS Word để hiện thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn

- Edit – Print Preview

- Format- Print Preview

- View - Print Preview

- File - Print Preview


14. Để chèn tiêu đề trang trong MS Word, ta thực hiện:

- Insert/ Header and Footer

- Tools/ Header and Footer

- Format/ Header and Footer

- View/ Header and Footer
15. Trong MS Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

- Edit – AutoCorrect Options...

- Window - AutoCorrect Options...

- View - AutoCorrect Options...

- Tools - AutoCorrect Options...
16. Microsoft Word là:

- Chương trình bảng tính

- Phần mềm quản lý

- Phần mềm hệ thống

- Phần mềm ứng dụng
II. Câu hỏi EXCEL:
1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận kết quả là:

- 0


- 5

- # VALUE!

- #NAME!
2. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính.

- Shift + Home

- Alt + Home

- Ctrl + Home

- Shift + Ctrl + Home
3.Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

- Dấu chấm hỏi (?)

- Dấu bằng (=)

- Dấu hai chấm (:)

- Dấu chấm phẩy (;)
4.Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì

- Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

- Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

- Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

- Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
5. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

- Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

- Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

- Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

- Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
6. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là kí tự “Tin học van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) thì nhận được kết quả :

- TIN HỌC VAN PHONG

- Tin học van phong

- tin học van phong

- Tin Học Van Phong
7. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

- Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

- Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

- Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

- Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng
8.Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

- Format – Filter – AutoFilter

- Insert – Filter – AutoFilter

- Data – Filter – AutoFilter

- View – Filter – AutoFilter
9. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả mãn một điều kiện cho trước:

- SUM


- COUTIF

- COUNT


- SUMIF

10. Kiểm tra phiên bản MS Excel đang sử dụng phải thực hiện như thế nào?

- Help/ Microsoft Excel help

- Help/ Microsoft Excel online

- Help/ about Microsoft office Excel

- Help/activate production

III Câu hỏi PowerPotint

1. Khi đang làm việc với PowerPoint 2003, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

- File – View Show

- Window – View Show

- Slide Show – View Show

- Tools – View Show


2. Khi đang làm việc với PowerPoint 2003, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

- Edit – New Slide

- File – New Slide

- Slide Show – New Slide

- Insert – New Slide
3. Khi đang làm việc với PowerPoint 2003, muốn xoá bỏ một Slide, ta thực hiện:

- File – Delete Slide

- Edit – Delete Slide

- Tools – Delete Slide

- Slide Show – Delete Slide
4. Khi đang làm việc với PowerPoint 2003, muốn bỏ hiệu ứng trình diễn ta chọn đối tượng cần bỏ hiệu ứng và thực hiện:

- Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Remove

- Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Resize

- Cả hai câu đều đúng

- Cả hai câu đều sai
5. Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng khi xuất hiện các slide :

- Slide Show/Action Settings

- Slide Show /Slide Transition

- Slide Show/Custom Shows

- Slide Show/Custom Setting
6. Kiểm tra phiên bản MS Power point đang sử dụng phải thực hiện như thế nào?

- Help/ Microsoft powerpoint help

- Help/ Microsoft office online

- Help/ about Microsoft office powerpoint

- Help/activate production

IV Kiến thức chung về tin học


1. Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím:

- Alt – F4

- Ctrl – F5

- Shift – F4

- Alt – F5
2. Trong môi trường Windows bạn có thể chạy cùng lúc:

- Chạy nhiều chương trình ứng dụng khác nhau

- Chỉ chạy được một chương trình

- Chỉ chạy được hai chương trình

- Tất cả các câu đều sai
3. Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tượng của tệp tin và chọn Properties là để:

- Xem thuộc tính tệp tin

- Sao chép tệp tin

- Xoá tệp tin

- Đổi tên tệp tin

4. Để đọc được tập tin có định dạng (*.PDF) ta sử dụng những phần mềm nào sau đây :

- Foxit reader

- Powerpoint

- MS Word

- Logmein


5. Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên RAM được viết tắt từ ?

- Read Access Memory

- Random Access Memory

- Rewrite Access Memory

- Rewrite Access Memoe
6. Tác dụng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM là :

- Để lưu trữ dữ liệu nhập vào từ bàn phím hoặc gọi ra từ bộ nhớ ngoài

- Lưu trữ các chương trình mà DOS nạp vào khi khởi động máy

- Cả hai đáp án đều dúng

- Cả hai đáp án đều sai
7. Nhiện vụ chủ yếu của khối xử lý trung tâm CPU là ?

- Thực hiện các phép toán số học và logic

- Quyết định các thao tác mà chương trình đòi hỏi

- Cả 2 đáp án trên đều đúng

- Cả 2 đáp án trên đều sai

8. Phần mềm là gì ?

- Là các thiết bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính

- Là các chương trình có thể chạy trên máy vi tính

- Cả 2 đáp án đều sai

- Cả 2 đáp án đều đúng


9. Virus tin học là gì ?

- Là một chương trình máy tính do con người tạo ra

- Có khả năng tự giấu kín, tự sao chép để lây lan

- Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học

- Tất cả đều đúng
10.Để phòng chống Virus cách tốt nhất là:

- Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới

- Sử dụng các chương trình quét virus có bản quyền và cập nhật thường xuyên

- Không nên mở các mail có tệp lạ đính kèm

- Tất cả đáp án trên đều đúng
11. Bạn hiểu B – Virus là gì

- Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B

- Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

- Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

- Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp của WinWord và Excel

12. Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành :

- Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu

- Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục

- Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu

- Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, màng toàn cục

13. Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì

- Mạng cục bộ

- Mạng diện rộng

- Mạng toàn cầu

- Một ý nghĩa khác
14. Trong Windows, khi xoá file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xoá hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím nào:

- Shift_Del

- Alt_Del

- Ctrl_Del

- Cả 3 câu đều sai
15. Hệ điều hành là:

- Phần mềm ứng dụng

- Phần mền hệ thống

- Phần mềm tiện ích

- Tất cả đều đúng
16. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

- Trong CPU

- Trong RAM

- Trên bộ nhớ ngoài

- Trong ROM
17. Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?

- Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

- Bộ nhớ chỉ đọc

- Bộ xử lý thông tin

- Cả 3 câu đều sai
18.Bạn hiểu Macro Virus là gì ?

- Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

- Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

- Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp của WinWord và Excel

- Tất cả đều đúng
19. Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nhấy đúp chuột chọn biểu tượng:

- My Computer

- My Document

- My Network Places

- Internet Explorer

20.Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có nghĩa là gì ?

- Chia sẻ tài nguyên

- Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng

- Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ

- Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ


21. Cách hiểu nào đúng nhất khi nói về tên miền của website (Domain Name)?

- Tên miền luôn gắn kèm với tên hoặc thương hiệu của doanh nghiệp.

- Tên miền có thể giống nhau nhưng phải khác về thời điểm đăng ký.

- Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

- Tên miền là các phần mềm được đăng tải trên mạng.
22. Website của UBND quận Ngô Quyền hiện nay có bao nhiêu Website thành phần?

- 31


- 32

- 33


- 34
23. Cách hiểu nào đúng khi nói đến website động?

- Là các website có cơ sở dữ liệu và được hỗ trợ bởi các phần mềm phát triển web.

- Là các trang web có chứa flash và nhiều hình ảnh sinh động.

- Thông tin không linh hoạt và không thân thiện với người dùng.

- Khả năng trao đổi thông tin không phụ thuộc tốc độ đường truyền.
24. Theo bạn, công nghệ 3G nghĩa là gì?

- Là công nghệ cho phép truyền cả dữ liệu thoại và ngoài thoại.

- Là công nghệ cho phép liên lạc giữa 3 máy tính cùng lúc.

- Là công nghệ sử dụng đường truyền 3 chiều.

- Chỉ sử dụng với 3 chuẩn GMS, GPRS và GPS
25. Website quận Ngô Quyền hoạt động vào năm nào?

- 2006


- 2007

- 2008


- 2009

26 . Địa chỉ đúng của Website UBND quận Ngô Quyền là:

- http://www.ngoquyen.com.vn

- http://www.ngoquyen.gov.vn

- http://www.ngoquyen.gov.com

- http://www.ngoquyen.gov.vnn

27.Website quận Ngô Quyền hiện tại cung cấp dịch vụ công cấp mấy trên internet.

- Cấp 1


- Cấp 2

- Cấp 3


- Cấp 4
28. Trang điều hành tác nghiệp của quận có địa chỉ như thế nào?

- http://dhtn.ubngoquyen.egov.vn

- http://dhtn.ubngoquyen.haiphong.egov.vn

- http://dhtn.ubngoquyen.haiphong.egov.vnn

- http://dhtn.ubngoquyen.haiphong.egov.com
29.Tại trang chủ điều hành tác nghiệp, để gửi một giấy mời ta sử dụng chức năng nào:

- Ý kiến chỉ đạo

- Giao việc và trao đổi công việc

- Xử lý văn bản

- Tất cả đều đúng

30. Trong trình duyệt Web internet Explorer, nút Home trên cửa sổ trình duyệt dùng để:

- Đưa bạn về trang chủ của website mà bạn đang xem

- Đưa bạn về trang trắng không có nội dung

- Đưa bạn trở về trang web có địa chỉ http://google.com.vn

- Đưa bạn đến với trang khởi động măc định

31.Phát biẻu nào dưới đây là sai:

- Mở nhiều của sổ duyệt web cho nhiều địa chỉ web khác nhau

- Vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa chơi game trong lúc chờ trang web xuất hiện đầy đủ thông tin

- Nhấn nút F5 là để bắt đầu lại quá trình tải trang web từ máy phục vụ về máy cá nhân

- Nhấn nút Back để đóng cửa sổ trình duyệt

32.Thiết bị nào sau đây không dùng để thiết lập kết nối giữa 2 nút trên 2 LAN khác nhau:

- Hub

- Bridge- Switch

- Tất cả đều đúng

33.Trang web nào cho phép đọc hay gửi thư điện tử:

- www.edu.net.vn

- mail.google.com

- www.mail.com

- www.email.com

34. Website là gì?

- Là một ngôn ngữ siêu văn bản

- Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính

- Là các file đã được tạo ra bởi Word, Excel, PowerPoint.... rồi chuyển sang dạng html

- Tất cả các câu đều sai.

35. Để truy cập vào một Website ta phải biết:

- Website đó được đặt ở đâu

- IP của máy chủ chứa Website đó

- Tên miền của Website đó

- Tất cả đều đúng

36. Mạng Internet ra đời vào năm nào?

- Năm 1965

- Năm 1969

- Năm 1978

- Năm 1984

37. Trong máy tính, MicroSoft office được gọi là:

- Phần mềm quản lý

- Phần mềm ứng dụng

- Phần mềm hệ thống

- Phần mềm hệ thống ứng dụng

38. Trình ứng dụng Windows Explorer là:

- Quản lý và khai thác tài nguyên trên mạng Internet

- Quản lý và khai thác tài nguyên trong máy như : Ổ đĩa, Folder, File

- Là ứng dụng đồ hoạ trong Windows

- Là trình ứng dụng xử lý văn bản của Windows

39. MS DOS thuộc loại phần mềm nào:

- Văn phòng

- Hệ thống

- Công cụ tiện ích

- Tất cả đều đúng

40. Hệ điều hành có chức năng:

- Quản lý thiết bị nhập xuất

- Khởi động hệ thống máy tính

- Là phương tiện giao tiếp giữa người và máy

- Cả ba câu đều đúng

41. Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất là:

- Bít


- Byte

- KiloByte

- Tất cả đều sai

42.Dữ liệu là gì?

- Là các số liệu hoặc là tài liệu cho trước chưa được xử lý.

- Là khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ , tìm kiếm, sao chép, biến đổi…

- Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.

- Tất cả đều đúng

43. CPU là bộ não của máy tính, điều khiển mọi hoạt động của máy tính theo:

- Chương trình lưu ở ổ đĩa cứng.


- Chương trình lưu ở đĩa mềm.
- Chương trình lưu ở bộ nhớ trong.

- Tất cả đều đúng

44. Ưu điểm của hệ thống thư điện tử là:

- Độ bảo mật cao, có thể nhận thư điện tử mà không cần kết nối Internet

- Có thể gửi cho nhiều người cùng lúc, tiết kiệm thời gian và chi phí

- Không bị thất lạc, có thể gửi kèm nhiều loại tài liệu với dung lượng không hạn chế

- Tất cả đều đúng.

45. Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để dùng chung:

- Đĩa mềm

- Máy in

- Webcam

- Tất cả đều đúng

46. Các máy tính kết nối thành mạng máy tính nhằm mục tiêu gì ?

- Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy

- Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu

- Hạn chế virus

- Cả 3 câu trên đều sai

47 . Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây?

- Microsoft Word

- Microsoft Excel

- Wordpad

- Internet Explorer

48. Trong Internet Explorer, để hiện / ẩn các nút công cụ chuẩn, ta thực hiện lệnh nào:

- View/Toolbars/Standard Buttons

- View/Options/Standard Buttons

- View/Default

- View/All Toolsbar

49. Để lưu lại địa chỉ Web ưu thích, sử dụng tính năng nào của Internet Explorer ?

- Favorites/ Add Favorites

- File/ Save

- Tool/ Manage Addon

- Tất cả đều sai

50. Cách thức thông thường để truy cập Internet là:

- Qua điện thoại cầm tay

- Qua số điện thoại

- Mạng truyền hình cáp

- Tất cả các cách trên
51. Thứ tự kết nối Internet theo đường quay số nào là đúng:

- Máy tính - Điện thoại – Modem – ISP (Internet Service Provider)

- Máy tính – ISP - Điện thoại – Modem

- Máy tính – Modem - Điện thoại – ISP

- Cả 3 câu đều sai.

52. Dịch vụ công nào đang được cung cấp trên www.ngoquyen.gov.vn:

- Tra cứu thủ tục hành chính

- Chuyển nhận văn bản

- Giao việc

- Cả 3 câu đều đúng

53. Những ai được quyền truy cập vào website www.ngoquyen.gov.vn:

- Công chức UBND quận Ngô Quyền

- Người dân của quận Ngô Quyền

- Người dân Hải Phòng có hộ khẩu thường trú ở quận Ngô Quyền

- Cho tất cả mọi người.

54. Website www.ngoquyen.gov.vn là chuyên trang:

- Cung cấp tin tức kinh tế, chính trị và âm nhạc về quận Ngô Quyền

- Cung cấp các dịch vụ hành chính công và thông tin quận Ngô Quyền

- Quản lý và điều hành việc chuyển nhận văn bản

- Tất cả các chức năng trên.

55. Để theo dõi thông tin văn bản đã gửi trên phần mềm “chuyển, nhận văn bản” ta chọn mục nào?

- Theo dõi thông tin văn bản.

- Theo dõi văn bản.

- Xử lý văn bản.

- Chuyển văn bản.
56. Muốn đăng nhập vào các phần mềm trên trang điều hành tác nghiệp NSD phải đăng nhập mấy lần.

- 1 lần.


- 2 lần.

- 3 lần.


- 4 lần.
57. Khi muốn gửi văn bản đi NSD phải vào mục nào trên trang chủ điều hành tác nghiệp.

Xử lý văn bản.

- Giải quyết thủ tục hành chính.

- Xử lý đơn thư.

- Ban hành văn bản

Câu 58. Phần mềm diệt virus trong Top 5 phần mềm diệt virus miễn phí tốt nhất trong 6 tháng đầu năm 2010.

- Kaspersky.

- CMC Antivirus

- BKAV Pro

- Avira Antivir 10

Câu 59. Nước nào trong Top 5 Quốc gia là mục tiêu bị tấn công công nghệ nhiều nhất quý II/2010.

- Trung Quốc.

- Thái Lan.

- Anh.

- Nhật bản.Câu 60. Top 10 công cụ phát triển phần mềm tốt nhất năm 2010 do tạp chí InfoWorld IDG bầu chọn.

- Phần mềm OpenBravo ERP.

- Ngôn ngữ lập trình Go của Google.

- Giải pháp dữ liệu mở Talend.

- OpenNMS.

Câu 61. Để sử dụng hộp thư điện tử do UBND thành phố Hải Phòng cấp, NSD phải vào địa chỉ website nào?

- http://mail.haiphong.gov.vn

- http://mail.haiphong.egov.vn

- http://mail.haiphong.gov.com

- http://mail.haiphong.vn


Câu 62. Khi sử dụng hộp thư điện tử do UBND thành phố Hải Phòng cấp, trong một lần gửi thư, chương trình cho phép đính kèm bao nhiêu tệp tin (file)?

- Nhiều tiệp tin

- Một tệp tin

- Không đính kèm được tệp tin.

- Tất cả đều sai.

Câu 63. Trên Website của UBND quận có địa chỉ www.ngoquyen.gov.vn hiện nay có thể tra cứu được bao nhiêu dịch vụ hành chính công.

- 09

- 10


- 11

- 12
Câu 64. Lịch công tác tuần của UBND quận trên trang điều hành tác nghiệp có thể được kết xuất định dạng nào?

- Word

- Excell.- Cả 2 đáp án trên đều đúng.

- Cả 2 đáp an trên đều sai

Câu 65. Hiện nay VNPT cung cấp dịch vụ internet FTTH tối đa là bao nhiêu Mb.

- 12Mb


- 16Mb

- 32Mb


- 54Mb

66. Cổng thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng có bao nhiêu cổng thông tin thành phần gồm các sở, các quận huyện.

- 31.

- 32.


- 33.

- 34.


67. UBND quận kết nối liên thông với UBND 13 phường, các trường học thuộc quận thông qua hệ thống mạng nào ?

- LAN.


- Intranet.

- WAN.


- Foxcom.

68. Kiểm tra phiên bản trình duyệt Internet explorer đang sử dụng ta thực hiện :

- Help/ about internet explorer.

- Help/ online support.

- Help/ microsoft update.

- Tools/ online support.


IV. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS:

Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?

a/ Secondary memory b/ Receive memory

c/ Primary memory d/ Random access memory

Câu 2: Phát biểu nà o sau đây là sai:

a. Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất cả các hoạt động của

máy.


b. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ.

c. ALU là đơn vị số học và luận lý và các thanh ghi cũ ng nằm trong CPU

d. Memory Cell là tập hợp các ô nhớ.

Câu 3: Dữ liệu là gì?

a/ Là các số liệu hoặc là tà i liệu cho trước chưa được xử lý.

b/ Là khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ , tìm kiếm, sao chép, biến đổi…

c/ Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.d/ Tất cả đều đúng.

Câu 4: Bit là gì?

a/ Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính

b/ là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1

c/ Là một đơn vị đo thông tin

d/ Tất cả đều đúng.

Câu 5: Hex là hệ đếm:

a/ hệ nhị phân b/ hệ bát phân

c/ Hệ thập phân d/ hệ thập lục phân

Câu 6: Các thà nh phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất, các

loại hệ điều hà nh là :a/ Phần cứng b/ Phần mềm

c/ Thiết bị lưu trữ d/ Tất cả đều sai

Câu 7: Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng là m môi trườ ng trung gian

giữ a ngườ i sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là :

a/ Phần mềm b/ hệ điều hà nh

c/ Các loại trình dịch trung gian d/ Tất cả đều đúng.

Câu 8: Các loại hệ điều hà nh Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết

bị phần cứng và tự động cà i đặt cấu hình của các thiết bị dây là chức năng:a/ Plug and Play b/ Windows Explorer

c/ Desktop d/ Multimedia

Câu 9: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :

a/ Menu bar b/ Menu pad

c/ Menu options d/ Tất cả đều sai

Câu 10: Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là :

a/ Dialog box b/ list boxc/ Control box d/ Text box

Câu 11: Windows Explorer có các thành phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar,

menu bar. Còn lại là gì?

a/ Status bar b/ Menu bar

c/ Task bar d/ tất cả đều sai

Câu 12: Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi

động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut:a/ 1 loại b/ 3 loại

c/ 2 loại d/ 4 loại

Câu 13: Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn là m thế nà o?

a/ b/


b/ Nhấp đúp vào biểu tượng d/ Tất cả đều đúng

Câu 14: Chương trình cho phép định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trườ ng là m

việc cho phù hợp

a/ Display c/ Control panel

b/ Sreen Saver d/ Tất cả đều có thể

Câu 15: Các ký tự sau đây ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư

mục:

a/ @, 1, % b/ - (,)c/ ~, “, ? , @, #, $ d/ *, /, \, <, >


: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương