BÀi tập microsoft wordtải về 1.32 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2018
Kích1.32 Mb.
#36121
  1   2   3   4   5   6


Bài tập thực hành Microsoft WordBÀI TẬP MICROSOFT WORD

Chương 1: Làm quen với Microsoft Word

Bài 1: Tìm hiểu về Microsoft


 1. Khởi động Microsoft Word: Quan sát, di chuyển qua các tab trên thanh Ribbon -> kích vào Office Button và chọn Word Options -> để thiết lập một số thông số như: đơn vị đo, hiển thị khung, đặt mặc định lưu tài liệu ở định dạng Word 97-2003, ....

 2. Tạo một tệp mới, không cần soạn thảo nội dung hãy

o Ghi văn bản với tên “Vidu_1”: theo định dạng Word 97-2003 o Sử dụng hộp thoại “Save As” lưu file này sang định dạng Word 2007 (docx)

 1. Quan sát và thử thay đổi các cách hiển thị, di chuyển tài liệu

Chương 2: Soạn thảo và trình bày thông tin

Bài 2: Luyện tập xử lý font chữ

Microsoft Word là một chương trình nằm trong bộ phần mềm văn phòng MS Office của Microsoft xử lý văn bản, ngoài các chức năng giúp người sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản, nó còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản như “ © ® Cũ n El ^ y ■&. °® ^ ^ ^ iß “, làm cho văn bản phong phú hơn.

Người soạn thảo có thể nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc CHỮ IN để rồi sau đó có thể

đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh

nhờ biểu tượng B (Bold) để tạo chữ đậm, 1 {Italic) để tạo chữ nghiêng, U (Underline) để tạo ra chữ gạch dưới, hay kết hợp cả ba.

Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kỳ hơn phải vào menu để trình bày như: Words Only chỉ gạch dưới cho từng chữ một. Double để gạch dưới hai nét. Dotted để gach .dưới. .bằng, dấu _chấm, Strikethrough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh SuperscriptSubcript giúp chúng ta tạo được một biểu thức đơn giản có dạng như a1X2 + b1Y2 = 0, từ cách gõ chữ thường có thể đổi sang dạng CHỮ IN hoặc CHỮ CÓ KICH THƯỚC NHỎ HƠN nhờ vào lệnh ALL CAPS hoặc SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ dùng các lệnh trong Spacing:

Normal Trung tâm tin học

Expanded Trung tâm tin h ọ c

Condensed Trung tâm tin học

Các font chữ tiếng Việt thường được dùng trong văn bản:

Times New Roman, Normal, Italic, Bold, Bold Italic

Arial, Normal, Italic, Bold, Bold Italic Verdana, Normal, Italic, Bold, Bold Italic Tahoma, Normal, Italic, Bold, Bold Italic

Courier New,Normal,Italic, Bold, Bold Italic

Bài 3: Tìm kiếm và thay thế


 1. Tìm kiếm các từ “Microsoft” trong đoạn văn bản đã soạn ở Bài 1

 2. Thay thế từ “Microsoft” bằng “MS”

Bài 4: Thực hành định dạng đoạn văn bản Paragraph

Nhập và định dạng các đoạn văn bản bài thơ như sau:

Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngàyQuê hương là con diều biết Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương lả cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương mi người chmt Như là chmt mthôi

Bài 5: Dùng chức năng Bullets and Numbering

Dùng chức năng Bullets and Numbering để trình bày các đoạn văn bản sau:


 1. Các thao tác căn bản

 1. Khởi động Microsoft Word và các thành phần của màn hình

 2. Cách sử dụng các thanh công cụ (ToolBars)

 3. Cách sử dụng các thực đơn dọc, ngang (Menu)

 1. Định dạng văn bản

 1. Định dạng ký tự bằng Format/ Font

 2. Định dạng đoạn văn bản bằng Format/ Paragraph

Một đoạn văn (paragraph) gồm một hoặc nhiều dòng được kết thúc bằng phím Enter.

 1. Các dạng trình bày đoạn văn ♦♦♦ First line

 • Hanging Indent

 • Left Indent

 1. Định dạng đoạn văn đơn giản

 2. Định dạng đoạn văn phức tạp

 1. Điền số hoặc các ký tự đặc biệt ở đầu đoạn bằng Format/ Bullets and Numbering

 1. Dùng các biểu tượng trên thanh formatting

 2. Dùng menu lệnh

 • Lớp Bulleted

 • Lớp Numbering

Bài 6: Dùng chức năng Bullets and Numbering kết hợp với Border and Shading

Dùng chức năng Bullets and Numbering và với Border and Shading để soạn các đoạn sau:Các bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 22


Tục ngữ Việt Nam

♦♦♦ Học đi đôi với hành


 • Học đâu, biết đó

 • Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 • Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

CA DAO CHỌN LỌC

^ Ai ơi chớ lấy học trò ^ Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm ^ Hay nằm thời có võng đào ^ Dài lưng thời có áo chào nhà vua ^ Hay ăn thời có gạo kho ^ Việc gì mà chẳng ăn no lại nằmBài 7: Sử dụng Border and Shading để định dạng trang văn bản


Sử dụng chức năng Border and Shading để định dạng cho trang văn bản có đường viền và chữ nền (MICROSOFT OFFICE) như sau:Lưu ý: Định dạng trang tương tự như định dạng một đoạn văn bản

Bài 8: Sử dụng style soạn thảo tài liệu tin học văn phòng như sau:

 1. Yêu cầu bìa của tài liệu gồm những thông tin sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIN HỌC VĂN PHÒNG Hà Nội, năm 2011

 1. Soạn thảo nội dung với yêu cầu: Những phần trong bài để “...” hãy gõ 2-3 dòng nội dung để minh họa.

PHẦN I: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

 1. Các khái niệm cơ bản về máy tính

  1. Máy tính

   1. Khái niệm

   2. Các loại máy tính cá nhân thông dụng

  2. Phần mềm của máy tính

   1. Phần mềm hệ thống

   2. Phần mềm văn phòng

   3. Phần mềm ứng dụng

  3. Phần cứng của máy tính

 2. Windows Explorer

  1. Khởi động Windows Explorer

  2. Tạo một thư mục con mới

  3. Lựa chọn tệp và thư mục

 3. Bài tập ứng dụng

PHẦN II : MICROSOFT WORD

 1. Các thao tác căn bản

  1. Khởi động Microsoft Word và các thành phần của màn hình

  2. Cách sử dụng các thanh công cụ (ToolBars)

 2. Định dạng văn bản

  1. Định dạng ký tự bằng Format/ Font

  2. Định dạng đoạn văn bản bằng Format/Paragraph

Bài 9: Sử dụng style soạn thảo tài liệu bồi dưỡng

Yêu cầu:


 • Bài gồm có 3 phần (bìa, mục lục, nội dung);

 • Soạn thảo nội dung với yêu cầu: Những phần trong bài để “...” hãy gõ 2-3 dòng nội

dung để minh họa; Soạn thảo xong hãy tạo mục lục tự động cho tài liệu.

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1. LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

Thay đổi là quá trình vận động do ảnh hưởng, tác động qua lại của sự vật, hiện tượng, của các yếu tố bên trong và bên ngoài; thay đổi là thuộc tính chung của bất kì sự vật hiện tượng nào

  1. Thay đổi là gì?

   1. Thay đổi (Change)

   2. Thay đổi bao gồm cả sự biến đổi về số lượng, chất lượng và cơ cấu

   3. Thay đổi được hiểu ở các mức độ khác nhau

  2. Sự cần thiết phải lãnh đạo và quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông

 1. Yêu cầu thay đổi

 2. Mong muốn thay đổi

 3. Đón nhận sự thay đổi

  1. Lãnh đạo và quản lý sự thay đổi trường phổ thông

 1. Thay đổi từ bên trong

 2. Thay đổi từ bên ngoài

 3. Phân loại sự thay đổi

 1. HOẠCH ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Dự báo có nhiệm vụ tìm ra hướng hoạt động và phát triển của nhà trường trên cơ sở nắm vững đường lối phát triển kinh tế - xã hội - giáo dục của Đảng và Nhà nước, của địa phương, hiểu biết thị Dự báo (số lượng, chất lượng, cơ cấu) học sinh.

 1. Dự báo sự thay đổi

 2. Xác định các mục tiêu thay đổi

 3. Xác định nhu cầu thay đổi

 1. TỔ CHỨC THỰC hiện sự thay đổi ở trường phổ thông

 1. Các bước thực hiện

 2. Lựa chọn, sử dụng cán bộ phù hợp thực hiện sự thay đổi

• • ' • o «1 «1 • • • %!

Bài 10: Sử dụng style soạn thảo tiểu luận gồm có: bìa, mục lục, nội dung: 1. Bìa như sau:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Học viện Quản lý giáo dục 1. Nội dung như sau ( những chỗ “...” xuống dòng và gõ 2-3 dòng nội dung để minh họa):

PHẦN I: MỞ ĐẦU

 1. Nhà trường là gì? (...)

 2. Quản lý nhà trường là gì? (...)

 3. Giới thiệu về Trường Đại học Xuất Sắc (...)

PHẦN II: NỘI DUNG

 1. Thực trạng

 1. Thực trạng về xây dựng & thực thi chế định giáo dục và đào tạo (...)

 2. Thực trạng về bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân lực (...)

 3. Thực trạng về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị

 1. Giải pháp

 1. Về xây dựng & thực thi chế định giáo dục và đào tạo

 2. Về bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân lực

 3. Về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị

PHẦN III: KẾT LUẬN

Hơn 50 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Xuất Sắc đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, là một trường đại học hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo các ngành nghề, cung cấp lực lượng nhân công chất lượng cao cho xã hội ...


Bài 11: Sử dụng style soạn thảo cuốn những điều cân biêt

Yêu cầu: Lấy dữ liệu từ cổng thông tin đào tạo của nhà trường Hoàn thiện cuốn “Những điều sinh viên chính quy cần biết” có các mục từ 1-4 như dưới đây: 1. Giới thiệu về trường

 2. Hướng dẫn quy trình đào tạo

  1. Chương 1: Những quy định chung

  2. Chương 2: Tổ chức đào tạo

  3. Chương 3: Kiểm tra và thi học phần

  4. Chương 4: Xét và công nhận tốt nghiệp

   1. Thực tập cuối khóa

   2. Chấm đồ án, khóa luận

   3. Điều kiện tốt nghiệp

   4. Cấp bằng tốt nghiệp

 3. Khung chương trình cử nhân ngoại ngữ (định hướng nghiệp vụ phiên dịch)

 4. Khung chương trình cử nhân (định hướng nghiệp vụ giảng dạy)

 • Nhập và định dạng đầy đủ dữ liệu theo các mục yêu cầu trên.


 • Hi Nội, năm SC11

  Sử dụng style để soạn thảo, tạo mục lục tự động. Trình bày đẹp, tạo bìa cuốn sách.


Bộ GIAO D uc U4 ĐAO T30 TRƯỞNG ĐẠI HỘC XŨÁT SAC


NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN CHÍNH QUY CẦN BI ÉT


Bài 12: Sử dụng Tab để soạn thảo văn bản sau:

BỒ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TAO

CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐU XUẤT SẮC

Độc lập - Tịt do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẢNHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
CHỨNG NHẢN

Anh/ Chi :
Sinh ngày :

Nơi sinh :

Mã số sinh viên :
Đang hoc hoc kỳ/ hoc phần :
Tai lớp :

Khoa :

Hê đào tao:
Giấy này dùng để:
(Giấy này có giá trị đến ngày

tháng năm .)
Hà Nội, ngày tháng. năm

TRƯỞNG KHOA

TL. HIỆU TRƯỞNGBài 13: Sử dụng Tab để soạn thảo văn bản sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ : ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH XUẤT SẮC Độc lập - Tir do - Hạnh phúc


Каталог: Upload
Upload -> -
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 1.32 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương