Giá cước chưa bao gồm thuế gtgttải về 0.77 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5

CHÂU MỸ

10

/

13


1

Brazil

1
TIM

GSM 900/ 1800; UMTS 850/ 2100

BRAK1, BRAK2, BRAK3

4,301.00

59,880.50

18,682.72

500

7,185.66

10Kb + 10Kb

2,806.892
Vivo

GSM 850/ 1900; UMTS 2100

BRAK4, BRAK5, BRAK6

4,301.00

53,173.88

17,006.06

500

6,227.57

10Kb + 1Kb

2,874.26

x
2

Chile

3
Entel

GSM 900; UMTS 1900

CHLK9

11,040.00

63,473.33

19,161.76

500

5,509.01

0

-3

British Virgin Islands

4
CCT

GSM 900/ 1800

CCT, 348 570, CCT BVI, CCT Boatphone

4,301.00

23,712.68

11,736.58

500

2,395.22

100KB + 100KB

20,119.854

Canada

5
Bell Mobility

UMTS 850/ 1900

BELL/ FAST ROAM

27,774.16

51,185.85

23,473.16

500

6,922.19

10Kb + 10Kb

22,131.83

x
6
Rogers

GSM 900/ 1900; UMTS 850/ 1900

Rogers; 302 72; CAN72

10,289.05

19,161.76

5,988.05

500

3,353.31

10 Kb + 10 Kb

35.93

x
7
Telus

UMTS 850/ 1900

302880; Can 880; 3G Plus

25,690.31

46,527.15

21,377.34

500

6,287.45

10 Kb + 10 Kb

201.20

x
5

Colombia

8
Tigo

GSM 1900

32 103; COL MOVIL; OLA

21,067.54

51,497.23

16,766.54

500

4,790.44

0

-6

Netherland Antilles

9
Telcell

GSM 900

Telcell GSM, 362 51

4,301.00

59,880.50

13,173.71

500

7,185.66

40Kb + 10Kb

9,580.887

Mexico

10
Telefonica Moviles

GSM 1900

334 03; MOVISTAR; MX 03

24,660.37

59,880.50

20,359.37

500

7,185.66

1Kb+1Kb

95.81

x
8

Panama

11
Cable & Wireless

GSM 850/ 1900; UMTS 850

+Movil, 71401, 714 CWPANAMA, PANCW

20,828.02

54,850.54

16,527.02

500

10,778.49

100Kb + 100Kb

28,982.169

USA

12
AT&T

GSM 850/ 1900; UMTS 1900

310410; AT&T

7,893.83

11,976.10

21,556.98

500

3,449.12

1Kb + 1Kb

1.40

x
10

West Indies

13
Cable & Wireless

GSM 850/1800/1900; UTRAN 850

LIME or C&W or 338 180 (Jamaica)
LIME or C&W or 342 600 (Barbados)
LIME or C&W or 346 140 (Cayman)
LIME or C&W or 366 110 (Dominica)
LIME or C&W or 352 110 (Grenada)
LIME or C&W or 358 110 (St. Lucia)
LIME or C&W or 354 860 (Montserrat)
LIME or C&W or 376 350 (Turks and Caicos)
LIME or C&W or 356 110 (St. Kitts)
LIME or C&W or 360 110 (St. Vincent)
LIME or C&W or 344 920 (Antigua)
LIME or C&W or 365 840 (Anguilla)
LIME or C&W or 348 170 (British Virgin Islands)

4,301.00

63,473.33

15,568.93

500

7,185.66

0

-ÚC &

CHÂU ĐẠI DƯƠNG

8

/

8


1

Australia

1
Vodafone

GSM 900/ 1800; UMTS 900/ 2100

Nokia VODAFONE
Ericsson AUS VFONE
Motorola VODAFONE AUSTRALIA
Alcatel AUS VODAFONE
Sagem AUS VODA
Samsung AU VODAFONE
Nec VODAFONE AUS
Philips VODAFONE AUS
Panasonic VODAFONE AUS
Siemens VODAFONE AUS

19,219.30

63,327.68

14,918.30

500

9,711.91

10Kb + 10Kb

4,755.83

x
2

Fiji

2
Digicel Fiji

GSM 900

Digicel, FIJ 02

5,520.00

53,892.45

13,473.11

500

9,431.18

0

-3

Papua New Guinea

3
B Mobile

GSM 900

B Mobile

14,490.00

49,820.58

19,161.76

500

9,580.88

0

-4

Samoa

4
Digicel Samoa

GSM 900

Digicel, FIJ 02

5,520.00

53,892.45

13,473.11

500

9,431.18

0

-5

New Zealand

5
Vodafone

GSM 900/1800; UMTS 1900/2100

Vodafone

4,301.00

73,306.81

32,841.45

500

10,947.15

1Kb + 1Kb

3,909.70

x
6

Nauru

6
Digicel Nauru

GSM 900

Digicel, FIJ 02

5,520.00

53,892.45

13,473.11

500

9,431.18

0

-7

Tonga

7
Digicel Tonga

GSM 900

Digicel, FIJ 02

5,520.00

53,892.45

13,473.11

500

9,431.18

0

-8

Vanuatu

8
Digicel Vanuatu

GSM 900

Digicel

11,040.00

53,892.45

13,473.11

500

9,431.18

0

-CHÂU PHI

13

/

16


1

Algeria

1
ATM Mobilis8,280.00

49,069.35

9,813.87

500

6,542.58

0

-


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương