CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở CÔng thưƠNGtải về 118.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích118.96 Kb.
#973


UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

______________________________________

Số: 546 /BC-SCT

Ninh Thuận , ngày 19 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013

ngành Công Thương tỉnh Ninh Thuận

___________________

Thực hiện Công văn số 2381/UBND-TH ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2013; trên cơ sở kết quả thực hiện 5 tháng và ước thực hiện tháng 6 năm 2013, Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 của ngành Công Thương như sau:Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, ngành Công Thương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như trong tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài như giá nguyên liệu đầu vào biến động thất thường, thị trường cạnh tranh trong nước cũng như xuất khẩu ngày càng gay gắt, phức tạp, thời tiết nắng nóng có những dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, sức mua trong dân giảm, lãi suất vay giảm nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận, tình hình tiêu thụ các sản phẩm chủ lực còn khó khăn… đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Nắm bắt tình hình và bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh, ngành Công Thương đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2013, ban hành kế hoạch 182/KH-SCT ngày 12/3/2013 triển khai thực hiện kế hoạch số 630/KH-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về triển khai kịp thời các hướng dẫn của cấp trên, tăng cường nắm bắt hỗ trợ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp và thương mại;... nên kết quả hoạt động của ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2013 duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh chuyển biến đúng hướng, tăng nhẹ so với cùng kỳ .

I. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP:

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): 6 tháng đầu năm tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2012.

2. Giá trị sản xuất: 6 tháng đầu năm ước đạt 876,7 tỷ đồng, tăng 3,3% so cùng kỳ, đạt 39,14% so kế hoạch. Trong đó: Giá trị sản xuất phân theo ngành: Công nghiệp chế biến, tăng 1,92%; Công nghiệp khai thác, tăng 12,94%; Công nghiệp điện, nước, tăng 8,94% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ước đạt 196 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,5% và tăng 7,54% so cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm TTCN, làng nghề tiếp tục duy trì sản xuất ổn định: cơ sở sản xuất-gia công-sửa chữa cơ kim khí, chế biến lương thực thực phẩm; nhất là sản phẩm dệt thổ cẩm, gốm mỹ nghệ, rượu vang nho chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì để đáp ứng theo nhu cầu và thị hiếu khách hàng.3. Sản phẩm chủ yếu: Một số sản phẩm chủ yếu tiếp tục duy trì tăng trưởng so cùng kỳ như: đường RS tăng 2,56%; hải sản xuất khẩu tăng 64,72%, muối các loại tăng 23,84%, may gia công tăng 10,42%, đá granite tăng 108,7%, đá xây dựng tăng 5,97%, thuốc lá điếu tăng 5,14%, điện thương phẩm tăng 9,44%, nước ghi thu tăng 14,27%.

Tuy nhiên các sản phẩm chủ lực chiếm tỷ trọng cơ cấu cao tiếp tục giảm so cùng kỳ như: xi măng giảm 25,71%; nhân hạt điều giảm 18,72%; tinh bột mì giảm 40,34%; nước yến giảm 38,84%, điện sản xuất giảm 4%, gạch nung các loại giảm 15%;... do thị trường tiêu thụ biến động và cạnh tranh (nhân điều, xi măng, gạch nung), thiếu nguyên liệu (sắn lát), công nghiệp phát triển chậm (điện sản xuất),...

Hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp của tỉnh có chuyển biến đúng hướng, tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến chủ yếu có tỷ trọng giá trị cao đều đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là các sản phẩm công nghiệp chịu tác động chung của kinh tế cả nước về thắt chặt đầu tư công, chi phí lãi vay, giá nguyên liệu tăng, sản xuất phụ thuộc thời vụ, thị trường thế giới biến động,... đồng thời do thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài là những yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến sản xuất của doanh nghiệp trong những tháng đầu năm. Để phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra, ngành Công Thương tập trung đôn đốc đẩy mạnh hoàn thành các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp đưa vào vận hành, chạy thử (NM gạch không nung, sản xuất bao bì,...), tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cộng với sự nỗ lực tìm kiếm thị trường nên hoạt động sản xuất duy trì.

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI:

1. Giá cả thị trường: Nhìn chung, tình hình giá cả 6 tháng đầu năm 2013 tương đối ổn định, không có nhiều biến động tăng. Trong những tháng giáp tết và tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng, đồng thời việc điều chỉnh giá xăng dầu tăng kỷ lục 1.430 đồng/lít vào cuối tháng 3 đã góp phần tác động làm tăng giá cả hàng hóa trong những tháng đầu năm, nhưng không có biến động lớn. Nguyên nhân một phần là do hiệu quả từ Chương trình bình ổn thị trường được triển khai rộng rãi trên cả nước, và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Ngoài ra, mặc dù giá xăng dầu tăng, nhưng các đơn vị sản xuất và phân phối đang trong tình trạng ế ẩm, tồn hàng nên đã giữ ổn định giá nhằm tiêu thụ hết hàng tồn. Sang Quý II/2013, mặc dù diễn ra các dịp lễ lớn (30/4, 01/5 và quốc tế thiếu nhi 01/6) nhưng tình hình giá cả cũng không có nhiều biến động. Nguyên nhân được xác định là do tác động của việc giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu (3 lần điều chỉnh giảm giá trong tháng 4), nhiên liệu (LPG), vật liệu xây dựng, lương thực… Mặt khác, tình hình dịch bệnh heo tai xanh, dịch cúm gia cầm đang có dấu hiệu phức tạp trở lại ở một số địa phương đã ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng của người dân.

So với tháng 12/2012, chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2013 tăng 1,6% và tăng 12,4% so bình quân cùng kỳ. Chỉ số giá một số nhóm hàng so với tháng 12/2012 như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,87%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,43%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,08%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,70%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,99%; các nhóm như thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, giao thông tương đối ổn định (tăng trong khoảng 0,01% ~ 0,33%).

2. Hoạt động Xuất – Nhập khẩu:

a) Xuất khẩu: kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 27,919 triệu USD, tăng 9,8% so cùng kỳ và đạt 39,88% so kế hoạch . Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hạt điều nhân: ước đạt 19,97 triệu USD, giảm 4,96%; Hải sản ước đạt 8,14 triệu USD, tăng 77,7%; Các mặt hàng khác (dầu điều, sản phẩm từ đá granite và thủ công mỹ nghệ) ước đạt 407 ngàn USD, giảm 12,08% so cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh là Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đài Loan và một số nước EU.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2013, mặt hàng hải sản (nhất là hải sản đông lạnh) tiếp tục khẳng định vai trò là một trong hai mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh khi kim ngạch xuất khẩu đạt cao (hơn 8 triệu USD, tăng 80% so cùng kỳ 2012). Điều này đạt được là do quy trình nuôi trồng và sản xuất khép kín của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo được ấn tượng và hợp đồng dài hạn với khách hàng (Nhật, Đức, Mỹ, Ai Cập). Trong khi đó, nhân điều, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của tỉnh tiếp tục chịu sự ảnh hưởng do suy thoái kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu,…. tác động đến giá xuất khẩu không ổn định, đơn hàng giảm do nhu cầu chi tiêu giảm, nguyên liệu khó khăn (giá cao, mất mùa, chất lượng không đảm bảo…)… cùng với thời gian nghỉ Tết nguyên đán kéo dài làm cho kim ngạch xuất khẩu nhân điều đạt thấp và giảm so cùng kỳ.

Các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng như đá granite, sản phẩm từ yến, thủ công mỹ nghệ…vẫn chưa phát huy được nội lực tương ứng do chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

b) Nhập khẩu: Từ tháng 5, doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu nguyên liệu điều từ Châu phi về phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình nên kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2013 tăng cao 2013, ước đạt 8,3 triệu USD, tăng hơn 180% so cùng kỳ và đạt 41,39% kế hoạch.

3. Lưu thông hàng hóa: Tình hình lưu thông hàng hóa 6 tháng đầu năm diễn ra tương đối sôi động, nhất là trong Quý I - thời gian có tháng diễn ra tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường luôn được chú trọng nên hầu hết hàng hóa lưu thông trên thị trường đều đảm bảo chất lượng. Nhiều chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp được tổ chức, giá cả hàng hóa thuận lợi đã góp phần kích thích nhu cầu mua sắm của người dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5.254,8 tỷ đồng, đạt 46,27% kế hoạch, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế Tư nhân đạt 2.177,2 tỷ đồng, tăng 16,4%; khu vực kinh tế Cá thể đạt 2.825,6 tỷ đồng, tăng 17,51%; khu vực kinh tế Nhà nước đạt 227,99 tỷ đồng, tăng 9,05%; khu vực kinh tế Tập thể đạt 23,96 tỷ đồng tăng 28,48% so với cùng kỳ.III. Công tác khuyến công- xúc tiến thương mại :

1. Công tác khuyến công :

* Khuyến công quốc gia: Năm 2013 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch gồm 8 đề án, với tổng kinh phí xin hỗ trợ là 2.489,02 triệu đồng; Ngày 18/12/2012 Bộ Công Thương đã phê duyệt (đợt 1) 03 đề án với tổng kinh phí thực hiện 555 triệu đồng. Đến nay, Trung tâm đã ký hợp đồng với Cục Công nghiệp địa phương để triển khai gồm: Hợp đồng số 45/HĐ-CNĐP ngày 22/4/2013 hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mì và Hợp đồng số 91/HĐ-CNĐP ngày 04/6/2013 hỗ trợ đào tạo nghề may công nghiệp, do nguồn kinh phí thực hiện đề án phải được Vụ Tài Chính_Bộ Tài chính thẩm định theo quy trình nên việc ký hợp đồng thực hiện với Cục Công nghiệp địa phương triển khai chậm.

* Khuyến công địa phương:

- Triển khai thực hiện các Đề án khuyến công địa phương: phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng mỗi tháng một chương trình tạp chí khuyến công; tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 45/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; tổ chức tham gia: Hội chợ Nông nghiệp và làng nghề Gia Lai, Hội chợ sản phẩm công nghiệp Đà Nẵng; triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2013 (đăng ký tổ chức cấp huyện, xây dựng kế hoạch); hoàn thành thực hiện đề án đào tạo nghề dệt thổ cẩm và gốm.

- Triển khai thực hiện đề án tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận 2013

* Công tác phối hợp dự án hỗ trợ Tam nông Ninh Thuận: Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách năm 2013 của dự án hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận, đến nay đã triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết Hợp phần 1 về Tăng cường năng lực thể chế để thực hiện chiến lược Tam nông (Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận) và dự toán chi tiết Hợp phần 2 về Phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận).

2. Công tác xúc tiến thương mại :

- Hỗ trợ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ 2013, góp phần phục vụ nhân dân trong tỉnh và du khách đón Xuân Quý Tỵ 2013, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tổ chức 08 gian hàng triển lãm và bán hàng lưu niệm các sản phẩm làng nghề, đặc trưng của địa phương và tranh thư pháp trên đường hoa xuân từ ngày 05 – 12/02/2013.

- Sở đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty TNHH Tiến Lợi tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Ninh Thuận 2013 diễn ra từ ngày 06-12/5/2013 với khoảng 5.000-6.000 lượt khách/ngày đêm tham quan và mua sắm, tổng doanh thu mua sắm diễn ra tại Hội chợ khoảng trên 700 triệu đồng.

- Triển khai thông tin về các Hội chợ trong và ngoài nước đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề trên địa bàn tỉnh biết và có kế hoạch đăng ký tham gia, đã tổ chức cho 06 lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ ngoài tỉnh.

- Thông tin về các hội chợ, triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại được tổ chức trong và ngoài nước đến các doanh nghiệp, các làng nghề, cơ sở sản xuất biết và có kế hoạch đăng ký tham gia; Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý vận hành các website đã được hỗ trợ xây dựng và xây dựng kế hoạch thực thực hiện chương trình xúc tiến thương mại địa phương 2013.

3. Chương trình Đưa hàng Việt về nông thônngười Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Nhằm bình ổn giá cả thị trường trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tỉnh đã quyết định tạm ứng ngân sách 15 tỷ đồng với lãi suất 0% hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH TM & DV Sài Gòn-Phan Rang, Chi nhánh Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận, Công ty TNHH TM&DV Trúc Nguyên) trong thời gian từ giữa tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 25/3/2013 để thực hiện dự trữ 08 nhóm mặt hàng thiết yếu gồm: Gạo, nếp; thịt gia súc (heo, bò); thịt gia cầm (gà, vịt); trứng gia cầm (gà, vịt); thực phẩm chế biến; dầu ăn; đường; rau, củ, quả tươi phục vụ Tết cho bà con nhân dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, các doanh nghiệp được hỗ trợ vốn đã tổ chức được 31 chuyến hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc (hàng hoá chủ yếu gồm: gạo, nếp; đường; dầu ăn; thực phẩm chế biến; nước giải khát,…) với doanh số khoảng 1,02 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH TM&DV Trúc Nguyên đã mở 01 điểm bán hàng tại xã Phước Chiến, huyện Bác Ái từ ngày 31/01/2013 đến hết ngày 08/02/2013 với doanh số khoảng 50 triệu đồng.

Riêng chương trình đưa hàng Việt về nông thôn Cục xúc tiến thương mại đã đồng ý phê duyệt kinh phí 420 để thực hiện 6 phiên chợ trên địa bàn các huyện, hiện nay kinh phí đang chờ thẩm định Bộ Tài chính. Dự kiến tháng 7/2013 sẽ tổ chức 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

Trong 6 tháng đầu 2013, tăng cường kiểm tra việc chấp hành đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 và kiểm tra việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm nhất là mặt hàng pháo nổ, súng, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực,… trên tuyến Quốc lộ 1A; Phối hợp với ngành Y tế tỉnh, huyện, thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức 06 đoàn kiểm tra về An toàn thực phẩm (phát hiện 93 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm); Tham gia phối hợp phòng Cảnh sát kinh tế PC 46 kiểm tra đột xuất 03 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh; Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi gia súc; giết mổ gia súc; kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì;…

Kết quả, từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 585 vụ, có 149 vụ vi phạm; Xử lý và thu phạt với số tiền là 768,128 triệu đồng (phạt vi phạm hành chính 490,7 triệu đồng, truy thu thuế 1,733 triệu đồng, hàng chờ bán 260,098). Hàng hóa tịch thu gồm: Thuốc xì gà điếu 550 bao, thuốc Hero 250 bao, thuốc Jet 2.144 bao, thuốc Scott 243 bao, đồ chơi Yoyo 1.992 cái, đồ chơi còng đồng hồ 3.800 cái, mũ bảo hiểm 472 chiếc, đầu đọc thẻ nhớ 190 chiếc, bình xịt lớp xe ô tô do nước ngoài sản xuất 230 bình, vải thun do nước ngoài sản xuất 550 kg, nồi cơm điện 50 chiếc, ….

Nhìn chung, Ban chỉ đạo 127/ĐP đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đã góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi gian lận thương mại về đo lường, chất lượng, giá, trốn lậu thuế,...V. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:

Tổng vốn đầu tư toàn ngành 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 500,13 tỷ đồng, tăng 3,86 lần so cùng kỳ. Trong đó đầu tư: Sản xuất công nghiệp và khai khoáng 370,38 tỷ đồng, tăng 3,63 lần; Hạ tầng kỹ thuật các Khu, Cụm công nghiệp 18 tỷ đồng, giảm 18,18%; Thủy điện 112,5 tỷ đồng phát sinh tăng so cùng kỳ.1. Dự án đầu tư hoàn thành và đưa vào sản xuất 6 tháng đầu năm 2013:

NM bia Sài Gòn (Tổng Cty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn): cơ bản đã hoàn thành đầu tư, dự kiến tháng 6/2013 đưa vào sản xuất; NM Bao bì Tân Định: đã hoàn thành đầu tư và đưa vào chạy thử tháng 3/2013, hiện nay đang tìm kiếm thị trường để thực hiện sản xuất; Dự án các nhà gạch không nung (Cty Van Gia, Cty CP Xây dựng), gạch tuynen (Cty TNHH Phát Thịnh) và gạch bê tông màu, gạch Terrazzo (Cty Hoàng Nhân) đã hoàn thành và bắt đầu đưa vào hoạt động sản xuất; Nhà máy chế biến Muối (Cty CP Muối Bim): đã hoàn thành lắp đặt thiết bị máy móc và đưa vào hoạt động 2 duyền chế biến muối; Thủy điện Hạ Sông Pha 1: đã hoàn thành các hạng mục và thực hiện đấu nối hòa lưới, dự kiến tháng 8/2013 đưa vào sản xuất;…

Nhìn chung các dự án cơ bản đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành chạy thử, nhiều sản phẩm đang nỗ lực trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong thời gian đến.

2. Dự án đang tiếp tục đầu tư 6 tháng đầu năm 2013:

NM chế biến tôm (CNCty TNHH Thông Thuận): tiến độ đầu tư chậm, tập trung chủ yếu xây dựng nhà xưởng; NM chế biến rong sụn (Cty CP Rau Cau Sơn Hải): đã hoàn thành 70% xây dựng nhà xưởng, phấn đấu tháng 9/2013 lắp đặt thiết bị máy móc; NM sản xuất khăn bông Quảng Phú: đã khởi công xây dựng tháng 4/2013, hiện đang triển khai xây dựng nhà xưởng, tường rào đạt 50%; Lò nấu đúc thép (Cty TNHH Cán sắt Thanh Hạnh): mở rộng đầu tư nhà xưởng, mua máy cán sắt và xây dựng lò nấu sắt; DA đầu tư khai thác khoáng sản Titan (Cty TNHHMTV Quang Thuận): Cty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai, điều chỉnh, lập và phê duyệt lại thiết kế khai thác để tổ chức khai thác đối với phần diện tích nằm ngoài ranh giới khảo sát Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự kiến tổ chức khai thác lại trong tháng 6/2013; NM tuyển tinh quặng và chế biến xỉ titan: đang trình UBND tỉnh phê duyệt QH 1/500, đã đền bù giải phóng mặt bằng được 7,9ha và thuê tư vấn lập thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và trình thẩm định báo đánh giá tác động môi trường. Dự kiến khởi công vào cuối năm 2013; NM Thủy điện Hạ Sông Pha 2 tiếp tục đầu tư xây dựng, dự kiến tổ máy đầu tiên phát điện quý I/2014,…3. Các dự án tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư:

Cụm dự án Resort Spa Nho, trang trại Nho và nhà máy rượu nho Ninh Thuận; Dự án khai thác quặng titan; Thủy điện: Hạ Sông Pha 2, Tân Mỹ, Thượng Sông Ông, Tích năng Bác Ái, Tích năng Ninh Sơn và các dự án diện gió đang tiến hành các công việc chuẩn bị đầu tư và lập dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, lập thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lắp trụ đo gió để thu thập số liệu, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hợp đồng thuê đất,…4. Các dự án thành phần của nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2:

a) Các dự án thành phần do Tập đoàn Điện lực VN (EVN) làm chủ đầu tư:

NM ĐHN Ninh Thuận 1: nhà thầu đã báo cáo sơ bộ về vị trí dự kiến và tiếp tục khảo sát giai đọan 2 trong vùng địa điểm dự kiến; NM ĐHN Ninh Thuận 2: nhà thầu đang hoàn chỉnh báo cáo sơ bộ về vị trí dự kiến bố trí; Dự án Hạ tầng phục vụ thi công các dự án NM ĐHN tại tỉnh Ninh Thuận: BQL dự án điện hạt nhân đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế; Dự án quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở Ban quản lý dự án: BQL dự án ĐHN đang đôn đốc đơn vị tư vấn triển khai lập dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt; Trung tâm quan hệ công chúng về NM ĐHN: đã hoàn chỉnh công tác khảo sát, báo cáo đầu tư và thiết kế cơ sở và đang thẩm tra báo cáo đầu tư và thiết kế cơ sở;…b) Dự án di dân tái định cư của các dự án NM ĐHN Ninh Thuận do UBND tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu: UBND tỉnh đã giao và chỉ đạo các Sở ban ngành triển khai các nội dung liên quan như: công tác đo đạc, kiểm kê, xác định nguồn gốc đất để làm cơ sở áp giá bồi thường theo quy định; khảo sát đo đạc địa hình, địa chất phục vụ công tác lập quy hoạch và dự án đầu tư,.... cơ bản theo đúng yêu cầu đề ra.

Nhìn chung tình hình đầu tư các hạ tầng và dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2013 tuy có tăng so cùng kỳ, nhưng hầu hết các dự án tiến độ đầu tư chậm (trừ nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận); dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp khối lượng thi công rất nhỏ, không đáp ứng tiến độ kế hoạch.VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Sở đã tập trung triển khai một số chương trình công tác trọng tâm của Ngành như sau:1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Kế hoạch số 630/KH-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 511/KH-SCT ngày 28/5/2012 triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất khẩu phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, xuất khẩu;

- Đẩy mạnh công tác khảo sát thị trường, giúp cho doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm thị trường mới, khảo sát thị trường tiềm năng, giới thiệu quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm đến các đối tác trong và ngoài nước;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng và giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình biến động để đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, tung tin đồn thất thiệt gây bất ổn thị trường.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch:

- Tham mưu phê duyệt và thực hiện công bố: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015, xét đến năm 2020; Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch: Quy hoạch phát triển các Khu, Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (trình Bộ Công Thương lấy ý kiến thỏa thuận); quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

- Triển khai lập các quy hoạch: quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020: đã hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng với Viện Nghiên cứu Thương mại - đơn vị tư vấn lập Quy hoạch. Hiện đang chờ UBND tỉnh có quyết định chuyển tiếp vốn từ năm 2012 để triển khai lập quy hoạch trong năm 2013. Trong thời gian chờ vốn, đã tổ chức phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thu thập số liệu đánh giá thực trạng chợ phục vụ công tác lập Quy hoạch.3. Công tác quản lý Công nghiệp:

- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kiểm tra theo chương trình giám sát năm 2013 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XII về phát triển Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 104/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Trình Sở Tư pháp thẩm định quyết định sửa đổi quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn quy trình, thủ tục và hồ sơ tặng Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề mới về Ninh Thuận;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ngành Công thương năm 2013; thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển ngành Công Thương năm 2012 và triển khai kế hoạch chương trình hợp tác ngành Công Thương năm 2013 giữa 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận;

- Rà soát, báo cáo tình hình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian qua và kế hoạch trong năm 2013; Xây dựng kế hoạch khảo sát, nắm bắt thông tin tình hình một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT về Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khoẻ trên bao bì thuốc lá;

- Thực hiện các báo cáo: tình hình triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư của các CCN được chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2008-2012 hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết; đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2013 của ngành Công Thương; Báo cáo tình hình thực hiện các điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá vụ thuốc lá 2012-2013; Báo cáo thực hiện Chương trình hành động số 145-CTr/TU ngày 19/10/2012 của Tỉnh Uỷ;

- Tham gia khảo sát, đánh giá triển vọng phát triển ngành nghề định hướng hỗ trợ phát triển thành làng nghề đối với các huyện trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận);…

4. Công tác quản lý điện năng:

- Triển khai thực hiện Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện;

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất hướng xử lý đối với vị trí tiềm năng gió trên bản đồ quy hoạch điện gió tỉnh; trình Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch thủy điện Thượng Sông Ông; Tổ chức lấy ý kiến các ngành về kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ thị số 20-CT/TU của Tỉnh ủy về tuyên truyền triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Lập và thẩm định thiết kế mẫu dự toán các đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Đăng ký tham gia dự án hỗ trợ thay đèn tròn bằng đèn compact chiếu sáng cây thanh long;

- Phối hợp thực hiện tháo gỡ khó khăn trong việc cấp điện cho nhà máy chế biến tôm xuất khẩu số 2 của CN Công ty TNHH Thông Thuận-Ninh Thuận và NM Bia Sài Gòn- Ninh Thuận;

- Thực hiện báo cáo: công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp năm 2012; đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư lĩnh vực điện năng; kết quả rà soát, đánh giá về công tác quy hoạch, công tác bồi thường, di dân tái định cư, trồng bù rừng và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh; tình hình sử dụng điện các xã trên địa bàn tỉnh; phương án xả nước và phương án cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ chống hạn vụ hè thu năm 2013; Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; …5. Công tác quản lý kỹ thuật-an toàn và môi trường:

- Quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN): Tham mưu UBND tỉnh cấp 09 Giấy phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị phục vụ trong khai thác chế biến khoáng sản và thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Cấp 02 Giấy đăng ký sử dụng VLNCN để nổ mìn dịch vụ cho các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; Tham gia khảo sát thực địa 02 khu vực nổ mìn phá đá thi công công trình;

- Quản lý Khoáng sản: Thẩm định 02 thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng titan-zircon và khai thác quặng thiếc và tuyển khoáng tinh quặng; Tổ chức họp tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư về dự án khai thác titan trên diện tích xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (Công ty TNHH 1TV Quang Thuận Ninh Thuận); Tham gia khảo sát thực địa 5 dự án đầu tư về khai thác khoáng sản;…

- Công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ: Đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức tốt công tác an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ; Triển khai tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 tại các doanh nghiệp thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh;

- An toàn thực phẩm: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra ATTP của ngành năm 2013; Kiểm tra thực tế cơ sở và tổ chức cấp 06 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 05 đơn vị; Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 67 đối tượng là chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành quản lý; Triển khai tuyên truyền các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành nhân “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2013”; Đoàn thẩm định 02 đơn vị để cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bảo vệ môi trường: tham gia thẩm định Báo cáo ĐTM đối với các dự án sản xuất thuộc ngành; kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường 06 đơn vị; Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường ngành công thương năm 2014;

- Sản xuất sạch hơn: Thẩm định 02 đề án khuyến công quốc gia năm 2013 thuộc Chương trình Sản xuất sạch hơn là “Đề án đánh giá nhanh SXSH cho các cơ sở SXCN, DN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” và “Đề án hỗ trợ tư vấn, tập huấn kỹ thuật SXSH cho các cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo các cơ sở SXCN, DN”;…

6. Quản lý Thương mại:

- Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh ninh Thuận.

- Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo 127 dự thảo Kế hoạch tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại những tháng cuối năm 2013; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

- Phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan, địa phương và các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 theo kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013; triển khai Chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngành Công Thương năm 2013;

- Phối hợp thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế nhằm hoàn thành báo cáo Năng lực hội nhập Kinh tế Quốc tế cấp địa phương năm 2012 thông qua Chỉ số Hội nhập Kinh tế Quốc tế cấp địa phương. Đồng thời chủ động làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh Ninh Thuận;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2012; Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2013;

- Thực hiện các báo cáo: tình hình đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2012; công tác quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh;…7. Công tác thanh tra: Sở phối hợp Công an tỉnh tổ chức 01 cuộc thanh tra, tại 05 doanh nghiệp về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; Phối hợp với đơn vị có liên quan thanh tra 1 doanh nghiệp chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng; thanh tra hoạt động điện lực tại 03 doanh nghiệp có hoạt động tư vấn điện,

8. Công tác khác:

- Thành lập “Tổ hỗ trợ Công Thương” đầu mối để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN và nhà đầu tư thuộc lĩnh vực ngành Công Thương;

- Tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Tổ chức làm việc với UBND xã Thành Hải về việc hỗ trợ xã Thành Hải đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đến năm 2020;

- Tham mưu UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 ngành Công Thương; Tổ chức Hội nghị công chức năm 2013; Hoàn thiện các quy chế: Chi tiêu nội bộ; Quy chế hoạt động của cơ quan; dự thảo quy chế thi đua Khối. Tổ chức họp với các Sở ký giao ước thi đua và góp ý Quy chế thi đua Khối;

- Tham mưu đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức đối với các phòng thuộc Sở; Hoàn tất thủ tục đề nghị bổ nhiệm ngạch công chức đối với 02 công chức hoàn thành chế độ tập sự; Thực hiện nâng lương định kỳ cho 11 công chức Sở và Chi cục Quản lý thị trường.

- Thực hiện các báo cáo: Tổng hợp báo cáo hoạt động ngành Công Thương định kỳ; Kết quả đào tạo năm 2012 và đăng ký kế hoạch đào tạo năm 2013; Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013; Sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; tổng kết 07 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2005 và đánh giá tác động của Luật đến phát triển thanh niên; hoạt động công tác Văn thư-Lưu trữ; Hoàn tất Báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí năm 2012: kinh phí thường xuyên, kinh phí hoạt động của Đảng, kinh phí hoạt động công đoàn, nguồn thu phí-lệ phí;…

- Tiếp nhận 218 hồ sơ và giải quyết 216 hồ sơ. Trong đó, 06 hồ sơ thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 210 hồ sơ thuộc lĩnh vực Thương mại và 02 hồ sơ chưa tới hẹn trả.

Đánh giá chung: 6 tháng đầu năm 2013, ngành Công Thương đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Bộ ngành Trung ương, tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường tiêu thụ cho xi măng, rà soát và cải các thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2008; đôn đốc các dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào hoạt động để phát huy năng lực mới trong sản xuất công nghiệp và từng bước hướng dẫn hình thành mạng lưới phân phối theo hướng văn minh hiện đại. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo thị trường lưu thông thông thoáng, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tập trung chú trọng công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, giúp doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc thù của địa phương và phát triển đúng hướng,…

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước cũng như trong tỉnh tiếp tục khó khăn nên hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến của tỉnh gặp nhiều khó, nhiều sản phẩm chiếm tỷ trọng cơ cấu cao đã giảm mạnh so cùng kỳ. Nguyên nhân chính là sức mua trong dân giảm, lãi suất vay giảm nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận, doanh nghiệp chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài như giá nguyên liệu đầu vào biến động (nguyên liệu hạt điều, sắn lát), thị trường tiêu thụ khó khăn do thắt chặt đầu tư và cạnh tranh ngày càng gay gắt (xi măng, nhân điều, đá granit, gạch nung), ảnh hưởng dịch bệnh (nước yến). Đồng thời, năng lực sản xuất mới 6 tháng chưa phát huy công suất (do hầu hết các dự án mới đưa vào vận hành chạy thử), chưa có nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất,... đã làm tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.Phần II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Qua tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2013, dự báo 6 tháng cuối năm sản xuất công nghiệp sẽ dần ổn định và duy trì mức tăng trưởng so cùng kỳ, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất hiện có và năng lực mới hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang đầu tư sớm đưa vào hoạt động, duy trì và phát triển các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh, mở rộng và phát triển hệ thống phân phối tiêu thụ hàng hóa, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn,…I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Sản xuất công nghiệp:

Phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, dự kiến cả năm tăng trưởng khoảng 10% so cùng kỳ và đạt 92% kế hoạch năm.2. Hoạt động thương mại:

a) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: Phấn đấu 6 tháng cuối năm ước đạt 6.135 tỷ đồng, cả năm đạt 11.356 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 20% so cùng kỳ.

b) Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu: Phấn đấu 6 tháng cuối năm ước đạt 35 ~ 40 triệu USD, nâng tổng kim ngạch năm 2013 ước đạt 63 ~ 70 triệu USD, đạt 100 kế hoạch

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 630/KH-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Ngành Công Thương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch:

Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Quy hoạch phát triển các Khu, Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.2. Công tác quản lý công nghiệp:

- Tiếp tục nắm bắt và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất, Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới và các dự án đang tiếp tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu 6 tháng cuối năm 2013 ;

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công & XTTM: Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án khuyến công địa phương năm 2013; trình phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013-2015;

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (hướng dẫn cấp xã, huyện và các doanh nghiệp, cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013);

- Triển khai các nội dung liên quan về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện như: Phối hợp và chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013 đã được Bộ Công Thương cấp vốn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác quản lý thương mại: 

-Tham mưu xây dựng và trình UBND phê duyệt: Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu những tháng cuối năm 2013 và tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận năm 2014.

- Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo 127/ĐP ban hành Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại từ nay đến hết Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014;

- Tổ chức 01 hội chợ Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp khu vực Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên năm 2013 tại Quảng Trường tỉnh. Thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 04/10/2013 đến ngày 10/10/2013 ; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia 04 hội chợ ngoài tỉnh.

- Tổ chức 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Tiếp tục giới thiệu, làm thủ tục đăng ký cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề trong tỉnh tham gia khoảng 10 đợt hội chợ, triển lãm ngoài tỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ các cơ sở, làng nghề tham gia các hội chợ triển lãm ngoài tỉnh từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại địa phương đã được phê duyệt. Đồng thời tổ chức chiêu thương mời gọi các doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xây dựng Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh ninh Thuận từ nay đến cuối năm 2013; Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngành Công Thương.III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có dự án công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm gạch không nung, nhằm tạo điều kiện phát huy năng lực mới, thân thiện với môi trường;

- UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương có liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện dự án thuận lợi, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng đang gặp khó khăn./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;

(Vụ KH, Vụ TTTN, Cục CNĐP)

- VP.Tỉnh ủy, Ban TG Tỉnh ủy; Báo cáo

- HĐND, Ban KTNS;

- VP.UBND tỉnh;

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;

- LĐ Sở, Chi bộ (Email);

- Chi cục QLTT, TTKC (Email);

- Lưu: VP, CN, KT, ĐN, TM (Email).GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hoan
Каталог: chinhquyen -> soct -> Admin
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Admin -> Ubnd tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
soct -> ĐƠN ĐỀ nghị Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
soct -> Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

tải về 118.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương