Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 57.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích57.36 Kb.
#871

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 98/BC-UBND Ninh Thuận, ngày 02 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5

và chương trình công tác tháng 6 năm 2014




Để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế đạt được trong 4 tháng đầu năm 2014, bảo đảm tốt các vấn đề an sinh xã hội và cùng với cả nước tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất-kinh doanh cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất phát triển; trong tháng với sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nổ lực thực hiện của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế-xã hội đạt được kết quả chủ yếu như sau:I. Tình hình kinh tế- xã hội tháng 5 năm 2014.

1. Sản xuất nông nghiệp: Trọng tâm kết thúc thu hoạch vụ Đông Xuân 2013- 2014, diện tích thu hoạch đạt 27.136 ha, trong đó: cây lúa 15.997 ha (Ninh Phước 5.412 ha, Thuận Nam 1.558 ha, Ninh Hải 2.266 ha, Phan Rang 1.114 ha, Bác Ái 669 ha, Ninh Sơn 2.665 ha và Thuận Bắc 2.313 ha), năng suất ước đạt 69,3 tạ/ha, tăng 9,7 tạ/ha, sản lượng thu hoạch 110.850 tấn, so với cùng kỳ tăng 20%. Tập trung chỉ đạo triển khai gieo trồng vụ Hè Thu 2014, trong tháng mặc dù có mưa rải rác ở một số địa phương nhưng lượng mưa ít, nên phần lớn các hồ chứa trong tỉnh lượng nước vẫn đang ở mực nước chết và không thực hiện việc cung cấp nước (tính đến ngày 15/5/2014), chỉ còn một số hồ chứa tham gia cung cấp nước để phục vụ sản xuất và dân sinh trong tỉnh (hồ Sông Sắt 29,39 triệu m3/69,33 triệu m3; hồ sông Trâu 3,92 triệu m3/31,53 triệu m3; hồ Trà Co 2,95 triệu m3/10,1 triệu m3; hồ Lanh Ra 9,2 triệu m3/13,89 triệu m3; hồ Bà Râu 0,81 triệu m3/4,67 triệu m3); Ngành Nông nghiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo nghiêm phương án điều tiết nước hợp lý, tưới tiết kiệm và có biện pháp ngăn chặn gieo trồng ngoài kế hoạch; xây dựng phương án đào ao, giếng nước, bể dự trữ để tích nước, sử dụng phương tiện máy bơm để bơm tát nước khi cần thiết nhằm đảm bảo lượng nước phục vụ cho dân sinh, chăn nuôi và sản xuất vụ Hè Thu 2014. Tập trung chỉ đạo tăng cường giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các địa phương trên toàn tỉnh, trong tháng không phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ đợt II/2014 đạt kết quả.

Theo dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh ở cấp II, do đó các địa phương, đơn vị chủ rừng tập trung thực hiện nhiệm vụ PCCCR theo Phương án đã được phê duyệt (tính đến ngày 15/5/2014) đã xảy ra 10 vụ cháy với diện tích bị thiệt hại 5,22 ha, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp dập tắt cháy rừng kịp thời. Tập trung chỉ đạo tuần tra truy quét vùng giáp ranh và khu vực trọng điểm phá rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng; trong tháng phát hiện vi phạm 116 vụ, luỹ kế phát hiện vi phạm là 415 vụ; đã xử lý vi phạm 116 vụ, luỹ kế đã xử lý vi phạm là 403 vụ, tăng 22 vụ so với cùng kỳ.Trong tháng, mặc dù tình hình thời tiết khá thuận lợi nhưng các đàn cá nổi chưa xuất hiện nhiều, khoảng 60% tàu cá tham gia khai thác hoạt động trên các vùng biển, sản lượng khai thác trong tháng 3.401,6 tấn, lũy kế 5 tháng khai thác đạt 42.140 tấn, đạt 63,38% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng gấp 2,14 lần. Nuôi trồng thuỷ sản: hiện nay, đã bước vào mùa vụ thả nuôi tôm nên hầu hết các ao nuôi đã được cải tạo và thả nuôi kịp thời vụ.

2. Sản xuất công nghiệp: trong tháng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 32,37% so tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm 2014, tăng 33,37% so cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng trong tháng như: khăn bông các loại tăng 3,3 lần; muối chế biến tăng 56,79%; may gia công tăng 4,69%; xi măng tăng 74,36%; muối biển tăng 26,7%; điện thương phẩm tăng 20,34% và đóng góp Bia đóng lon 3,56 triệu lít. Tuy nhiên, cộng dồn 5 tháng đầu năm 2014, hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn còn một số sản phẩm sản xuất giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng về thị trường tiêu thụ (đá xây dựng giảm 17,98%); nguồn nguyên liệu đầu vào gặp khó khăn khi thực hiện các biện pháp kiểm dịch ảnh hưởng đến chênh lệch giá (Tôm đông lạnh giảm 14,24%).

3. Thương mại, giá cả, dịch vụ và xuất nhập khẩu: nhìn chung tình hình giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng tiếp tục có xu hướng tăng, so với tháng trước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2014 tăng 0,28% và tăng 1,24% so với tháng 12/2013. Nguyên nhân do nhu cầu xây dựng và chi phí vận chuyển tăng; nhu cầu tham quan, mua sắm, du lịch của người dân tăng cao trong dịp lễ 30/4 - 1/5; ngoài ra giá cả nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng cao do nhu cầu về máy điều hòa, các loại quạt điện trong mùa nắng nóng. Bình quân 5 tháng đầu năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,05% so với bình quân cùng kỳ năm 2013. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2014 ước đạt 998,9 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 12,47% so cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.920,3 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ và đạt 38,74% so kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 4,3 triệu USD, tăng 25% so với tháng trước và giảm 22% so cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,76 triệu USD, giảm 29% so cùng kỳ và bằng 22,5% so kế hoạch. Nhìn chung hoạt động xuất khẩu trong tháng 5 có chiều hướng tích cực, điểm nổi bật là hàng thuỷ sản đã hoạt động ổn định sau thời gian áp dụng các chương trình kiểm soát đầu vào nhằm thích ứng, đối phó với rào cản mới tại EU và Nhật về việc áp dụng chế độ kiểm tra Oxytetracycline đối với hàng tôm nuôi của Việt Nam, ngoài ra trong tháng có đơn hàng xuất về sản phẩm gỗ, bàn ghế mây tre..., góp phần tăng giá trị xuất khẩu so với tháng trước và so cùng kỳ. Riêng mặt hàng nhân điều trong tháng kim ngạch xuất khẩu giảm do doanh nghiệp đang tập trung thực hiện chiến lược chuyển hướng kinh doanh như: cơ cấu lại thị trường, hướng đến xuất khẩu sản phẩm có giá trị cao như thành phẩm Điều rang bơ, Điều rang muối,...

4. Đầu tư phát triển: trong tháng tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, ước đến hết tháng 5/2014 giải ngân 1.125 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, trong đó: vốn XDCB tập trung là 55 tỷ đồng, đạt 29,1% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ là 795 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 30 tỷ đồng, đạt 54,5% kế hoạch; vốn hỗ trợ có mục tiêu 190 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch; vốn thu xổ số kiến thiết 30 tỷ đồng, đạt 54,5% kế hoạch.

5. Thu chi ngân sách Nhà nước và hoạt động Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng đạt 100 tỷ đồng (phần thu nội địa); luỹ kế 05 tháng thu ngân sách là 573,1 tỷ đồng, đạt 38,2%kế hoạch, trong đó: thu nội địa ước đạt 565 tỷ đồng, đạt 47,1,8% KH; thu Hải quan 8,1 tỷ đồng, đạt 2,7% KH. Tổng chi ngân sách nhà nước trong 5 tháng là 1.700 tỷ đồng, đạt 51,9% KH.
Ngân hàng: Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong tháng tiếp tục ổn định và phát triển; huy động vốn tại chỗ từ nguồn tiền gửi dân cư tăng khá; đầu tư tín dụng tăng trưởng đều trên các ngành, lĩnh vực so cuối năm và cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tuy tăng không đáng kể nhưng nợ nhóm nguy cơ cao (nhóm 4 và 5) chiếm tỷ trọng lớn trên 90%, công tác xử lý thu hồi nợ rất khó khăn, cụ thể: ước đến cuối tháng 5/2014, nợ xấu trên địa bàn là 220 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,6% so với tổng dư nợ, giảm 0,01% so với tỷ lệ 2,61% của tháng trước và giảm 0,37% so với tỷ lệ 2,97% của cùng kỳ năm 2013; dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 8.450 tỷ đồng, tăng 99 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 994 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013, đạt 21,7% kế hoạch.

6. Lĩnh vực văn hoá-xã hội:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo; tuyên tuyền kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2014), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2014) và Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014); kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2014).- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống các loại bệnh trên địa bàn theo Kế hoạch của UBND tỉnh (tình hình một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 23/5/2014, cụ thể: bệnh sởi: trong tháng phát hiện 16 trường hợp, lũy kế số trường hợp mắc 35; bệnh Tay chân miệng: trong tháng phát hiện 153 ca, lũy kế số trường hợp mắc 374 ca; bệnh Thủy đậu: trong tháng phát hiện 61 ca, lũy kế số trường hợp mắc 250 ca) chưa có trường hợp tử vong. Tập trung chỉ đạo thanh tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng tiệc cưới, với 10 người mắc, không để xảy ra trường hợp tử vong; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn nhân dân dự phòng ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp.

- Văn hoá, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật biểu diễn đêm văn nghệ phục vụ nhân dân nhân Kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2014), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại quảng trường 16 Tháng 4. Tổ chức Đoàn Nghệ thuật quần chúng tham gia Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất tại tỉnh Bạc Liêu, kết quả Đoàn Ninh Thuận đạt 01 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và giải B toàn đoàn. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch triển khai có hiệu quả, trong 5 tháng năm 2014, lượt khách đến Ninh Thuận ước đạt 628.000 (tăng 38,48% so cùng kỳ, đạt 46,5% so kế hoạch), trong đó khách quốc tế chiếm 42.100 lượt (tăng 6,9% so cùng kỳ, đạt 35,08% so kế hoạch), trong nước 585.900 lượt (tăng 41,48% so cùng kỳ, đạt 47,63% so kế hoạch). Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014.

- Giáo dục và Đào tạo: tổ chức Tổng kết năm học 2013-2014. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Trung học thường xuyên năm 2014; tuyển sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10). Hoàn tất việc giao nộp hồ sơ thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 theo kế hoạch.

7. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội: các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh và các địa phương triển khai tích cực các biện pháp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra, tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện theo chương trình của UBND tỉnh;

- Tình hình an toàn giao thông: trong tháng (tính từ ngày 16/4/2014 đến 15/5/2014) xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người, bị thương 07 người. So với tháng 04/2014, số vụ giảm 01 vụ; số người chết giảm 02 người; số người bị thương tăng 04 người. So với cùng kỳ tháng 05/2014, số vụ giảm 05 vụ; số người chết giảm 05 người; số người bị thương tăng 03 người.
Tóm lại: Tình hình kinh tế- xã hội tháng 5/2014, trong bối cảnh cùng với cả nước gặp nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và một số mặt có chuyển biến; sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực, tình hình xuất khẩu có chuyển biến, sản xuất ngành nông nghiệp phát triển ổn định, công tác chống hạn được chủ động; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai kịp thời. Để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế- xã hội, làm tiền đề hoàn thành công tác 6 tháng đầu năm 2014, các ngành, các cấp cần triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

II. Các công tác trọng tâm trong tháng 6/2014.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển sản xuất-kinh doanh.

2. Các cấp, các ngành tập trung xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; các Nghị quyết, đề án, tờ trình phục vụ các kỳ họp theo Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy và kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2014.

3. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nghiêm túc phương án chống hạn, đảm bảo nước sinh hoạt cho dân sinh, nước cho chăn nuôi và sản xuất, trong đó: tiếp tục thực hiện phương án điều tiết nước hợp lý, tưới tiết kiệm, xây dựng kế hoạch tưới luân phiên giữa các kênh trong hệ thống, tránh để xảy ra tranh chấp nước, có biện pháp ngăn chặn gieo trồng ngoài kế hoạch; tập trung thực hiện gieo trồng vụ Hè Thu những diện tích chủ động được nguồn nước tưới; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc-gia cầm; kiểm soát, kiểm dịch gia súc, gia cầm vận chuyển trên các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống cháy rừng mùa khô và truy quét chống phá rừng. Tăng cường công tác quản lý tàu thuyền, chỉ đạo sản xuất và hỗ trợ ngư dân khai thác vụ cá Nam. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thu nợ đọng thuế, đôn đốc nộp thuế, chống thất thu thuế nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2014. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chủ trương về giảm lãi suất huy động và cho vay có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2014; triển khai chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm tại tỉnh theo Quyết định 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB; rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, nhất là tuyến đường ven biển, Khu đô thị Đông Bắc K1, Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn,...tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức theo kế hoạch; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014; lập Kế hoạch tổ chức tuần lễ Biển đảo năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo hướng dẫn của Tổng cục Biển và Hải đảo.

6. Các ngành khối văn hóa, xã hội tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước: tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền về chủ quyền an ninh biển, đảo, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tập trung thực hiện tốt công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học thường xuyên đảm năm 2014 và tổ chức công tác làm đề thi, coi thi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015; triển khai tốt công tác hoạt động hè cho học sinh-sinh viên. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có công cách mạng, chính sách hỗ trợ huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn Tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng chống các loại dịch bệnh thường xảy ra trong mùa Hè; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức Hội nghị tổng kết Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014; tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014.

7. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp giảm tai nạn giao thông tăng cường triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và đường bộ địa phương. Tăng cường công tác truy quét tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Thực hiện công tác tiếp dân ở các cấp, tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo chặt chẽ, theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình./.Nơi nhận:


- VP Chính phủ (2b);

- Các Bộ: KH-ĐT, TC;

- Quân khu 5; (Báo cáo)

- TT.Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- Các cơ quan thuộc TU;

- Các Sở, ngành thuôc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- VPUB: LĐ, CV;- Lưu: VT. VAL

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thanh

tải về 57.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương