E “a thinking Man’s Filter


Phàm những kẻ Cha đã cho Ta sẽ đến cùng Tatải về 296.11 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích296.11 Kb.
#1498
1   2   3   4
Phàm những kẻ Cha đã cho Ta sẽ đến cùng Ta.” Và người đó sẽ sống bằng mọi Lời ra từ miệng Đức Chúa Trời, là Nước Tẩy uế, phân cách chúng ta với tội lỗi. Vì, khi nó đến qua Lời, chúng ta thấy sự không tin Nó là tội lỗi, vì thế chúng ta tin Lời và tiếp tục bước đi trong lời đó. Nó sẽ phân cách chúng ta với tội lỗi. Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]

Tôi yêu Ngài, tôi yêu...

Chúng ta hãy giơ tay lên giờ này với Ngài.Vì Ngài yêu tôi trước

Và đã mua chuộc tôi

Trên cây thập tự.

196 Ngài đã phán điều gì? “Điều này sẽ khiến mọi người biết các ngươi là môn đồ Ta, khi các ngươi yêu, có tình yêu với nhau.” Bây giờ, chúng ta hãy bắt tay người khác trong khi hát lại và nói, “Tôi cũng yêu mến anh, anh ơi.”

Tôi yêu Ngài, tôi... (Chúng ta làm điều này để các bạn biết rằng...)

Vì Ngài yêu tôi trước, Và mua chuộc tội tôi

Trên cây thập tự.

197 Vậy thì, anh chị em thích Đầu Lọc của người biết suy nghĩ không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Khi anh chị em đi trên phố sát cánh với thế giới ngày mai, hỡi các anh, chị em, anh chị em có Đầu Lọc của người biết suy nghĩ chưa? Khi người đó gọi anh chị em là một Thánh quá máu, anh chị em có sử dụng Đầu Lọc của người biết suy nghĩ không? Khi một người nào đó nói điều độc ác chống lại anh chị em, anh chị em có Đầu Lọc biết suy nghĩ không? Đấy, hãy làm điều thiện vì điều ác. Hãy cầu nguyện cho những người coi thường anh chị em, và những ai bắt bớ anh chị em, thì anh chị em đang thở qua Đầu Lọc của người biết suy nghĩ.

198 Vì nếu anh chị em yêu những người yêu mình, như chúng ta bắt tay người khác, như người yêu mến trong Chúa, điều đó thật tốt, nhưng anh chị em cũng có thể yêu người không đáng yêu không? Đó là Đầu Lọc của người biết suy nghĩ. Đó là Thánh Linh của Đấng Christ trong anh chị em, yêu những người không yêu anh chị em, rồi anh chị em sẽ nhận được phần thưởng của Đức Chúa Trời. Nhưng, lúc đó, nếu anh chị em chỉ làm vì bổn phận, anh chị em vẫn không có Đầu Lọc của người biết suy nghĩ... Anh chị em chỉ ở vào vòng thứ hai. Nhưng nếu từ trong lòng anh chị em thật sự yêu người đó, thì anh chị em đang hít thở qua Đầu Lọc của người biết suy nghĩ, và Nó thỏa mãn sở thích nên thánh trong anh chị em, điều đó chứng tỏ rằng trong lòng anh chị em tha thứ cho mọi việc mọi người, cho dù đã xảy ra điều gì. Ngài tuyệt diệu quá phải không?

...Vì Ngài yêu tôi trước

Và mua chuộc tội tôi

Trên cây thập tự .

Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng;

Một Sự Sáng tuyệt diệu;

Nơi Sự Sáng nhân từ rực rỡ

Chiếu quanh tôi luôn đêm ngày

Sự Sáng của thế giới, là Jêsus.

Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng Ngài;

Sự Sáng đẹp tuyệt vời ấy;

Nơi Sự Sáng (Đầu Lọc) nhân từ rực rỡ.

Chiếu quanh tôi luôn đêm ngày

Sự Sáng của thế giới, là Jêsus;

Hết thảy thánh đồ được gọi tên,

Sự Sáng của thế giới duy Jêsus.

Chuông Thiên đàng sẽ vang lên;

Sự Sáng của thế giới, là Jêsus.

Ồ, chúng ta sẽ bước trong Sự Sáng; Sự Sáng đẹp tuyệt vời ấy;

Nơi Sự Sáng nhân từ rực rỡ;

Chiếu quanh tôi luôn đêm ngày;

Sự Sáng của thế giới, là Jêsus.

Anh chị em yêu Sự Sáng ấy không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]Ô, chúng ta hãy bước đi trong Sự Sáng này, Sự Sáng đẹp tuyệt vời ấy;

Nơi Sự Sáng nhân từ rực rỡ,

Chiếu quanh tôi luôn đêm ngày,

Sự Sáng của thế giới, là Jêsus.

Tôi chỉ yêu Sự Sáng đó!Với đức tin tôi trông cậy Ngài

Là Chiên Con trên đồi Calvary

Ô Đấng Thánh Cứu Chuộc

Xin hãy nghe tiếng tôi nguyện cầu

Và cất hết tội lỗi tôi (qua Lời, là Đầu Lọc của tôi, Chúa ôi!)

Để tôi hôm nay Ngài ôi

Hoàn toàn thuộc Ngài!

Cho tôi chỉ nghĩ đến: Được tinh lọc qua Lời, “hoàn toàn thuộc Ngài.”Trong lúc tôi bước đi giữa cuộc đời hỗn loạn mờ tối,

Và những buồn phiền trải quanh tôi

Ngài là Đấng dẫn dắt tôi;

Biến bóng đêm thành sáng tươi,

Lau khô nước mắt ưu phiền,

Không để tôi lạc mất

Vì Ngài luôn ở bên.

... [Anh Branham bắt đầu ngân nga. - Bt] ......Sự yếu đuối trong lòng tôi,

Biến nên nguồn cảm hứng đầy nhiệt huyết;

Biến bóng đêm thành sáng tươi

Lau khô nước mắt ưu phiền,

Ô để tôi hôm nay

Hoàn toàn thuộc Ngài!

199 Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng con thích hát cho Ngài, vì điều đó diễn tả tình cảm, cảm xúc của chúng con, cả Hội thánh của chúng con, khi Ngài hà hơi vào Lời Sự Sống trên chúng con. Chúng con thật biết ơn Ngài, Chúa ôi. Qua bài hát này, xin hãy chấp nhận chúng con, trong ý chỉ của Ngài, Chúa ôi. Đó là sự ao ước của chúng con, là được tinh lọc qua Lời của Đức Chúa Trời, bước đi trong Sự Sáng đó mỗi ngày, Sự Sáng của Phúc âm.

Và làm đầy bước đường chúng con mỗi ngày bằng tình yêu,

Khi chúng con bước đi bằng Bồ câu Thánh.

Xin để chúng chúng con đi mọi lúc;

Với tiếng hát và nụ cười; Làm đầy bước đường chúng con mỗi ngày bằng tình yêu.

200 Cầu xin Chúa nhận lời của chúng con. Xin ban phước cho chúng con giờ này. Hãy để ân điển và sự nhân từ Ngài ở cùng chúng con. Chữa lành bệnh tật và khốn khổ trên suốt cả đất nước.

201 Chúng con cảm ơn Ngài đã chữa lành cho cụ Mục sư Coggins tối nay, Ngài đã cho ông được khỏe mạnh rời bệnh viện về nhà. Chúng con cảm ơn Ngài vì tất cả những điều Ngài đã làm, và vì Ngài đã thêm sức cho chúng con khiến chúng con cảm thấy được hồi phục giờ này.

202 Chúng con cảm ơn Ngài vì Sứ điệp hơi gay gắt này tối nay, Chúa ôi. Con--con đã không làm tốt, nhưng con cầu xin, Chúa ôi, để Ngài sẽ làm cho nó tốt mọi sự trong lòng người nghe, để họ thấy và biết điều đó có nghĩa gì. Xin nhận lấy vinh quang của nó, Chúa ôi, và xin cho chúng con có sự hiểu biết này, để chúng con không sống bằng ǵ khác ngoài Bánh Hằng Sống là Lời của Đức Chúa Trời, được tinh lọc từ Đức Chúa Trời chỉ dùng cho con cái Ngài. Đó là một hội chúng được biệt riêng ra. Nó không dành cho ai khác. Chỉ cho những người đã chọn, của Ngài, như Nước Tẩy uế của con bò cái tơ màu đỏ chỉ dùng cho hội chúng Y-sơ-ra-ên. Vì thế, Cha ôi, chúng con biết Bánh Hằng Sống chỉ dành cho Chiên của Ngài.

Chúa Jêsus đã phán, “Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.

Và người đàn bà lại thưa rằng, “Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.” Và chúng con cảm thấy tối nay cũng giống như vậy, Chúa ôi. Hết thảy chúng con muốn được Ngài ban cho chúng con, Cha ôi, vì chúng con đang đói khát nhiều hơn về Ngài.

203 Xin ban cho chúng con là những kẻ đói khát này được no đủ và những ước muốn của chúng con được thành sự thật, vì, Cha ôi, chúng con muốn có ước muốn của người công bình. Và Người Công Bình là Chúa Jêsus Christ, và sự ưa thích của Ngài là làm theo ý Cha, là Lời. Xin Cha nhậm lời chúng con, Cha ôi. Chúng con cầu xin trong Danh Jêsus Christ. A-men!

Bây giờ chúng ta hãy đứng lên hát bài hát giải tán, Nhận Lấy Danh Chúa Jêsus Với Bạn.204 Giờ đây khắp nơi mà Sứ điệp này đến tối nay, cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng quý vị bây giờ khi chúng ta giải tán trong sự cầu nguyện. Cầu xin mỗi ngườitrong anh chị em, ở bên ngoài đó, tôi hy vọng quý vị đã thích thú lắng nghe khi tôi mang Sứ điệp này đến cho quý vị. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đặt nó vào lòng quý vị và ban cho quý vị sự thông giải đúng với nó.

205 Và quý vị cử tọa ngồi ở đây đã có những khăn tay này đặt ở đây, tôi sẽ đặt tay trên họ. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ chữa lành mỗi người trong quý vị, sẽ không còn bất kỳ một người đau ốm nào nữa ở giữa chúng ta, quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời của chúng ta đáp lời cầu xin của chúng ta.

206 Khi chúng ta nhóm họp với nhau, “Nếu các ngươi nhơn Danh Ta xin điều chi, Ta sẽ sẽ làm cho.” Ngài đã hứa như vậy.

207 Vì thế, chúng ta không chia rẽ. Chúng ta chỉ là một Người. Chúng ta chỉ là một, trong Danh Chúa Jêsus. Và mỗi người, cầu xin cho từng người. Anh chị em cầu xin cho tôi trong khi tôi cầu nguyện cho anh chị em. Và cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.

208 Và tôi tin rằng sẽ anh chị em là một người thường xuyên... anh chị em sống ở gần đây, xin mời tới Đền tạm và thăm viếng Mục sư rất tốt của chúng tôi, Anh Neville. Anh ấy sẽ giúp anh chị em tốt hơn, Anh Mann và những người rất tốt cũng đang có mặt ở đây trong Đền tạm này.

209 Nếu anh chị em ở gần với Anh Junior Jackson hay là một người còn lại trên khắp đất nước, New York và những nơi khác có sự nhóm lại, chung quanh Arizona và California, thăm viếng những Hội thánh đó nếu quý đến đó. Chúng tôi cầu nguyện quý vị sẽ trở lại và để Mục sư của chúng tôi giúp đỡ quý vị biết nhiều hơn về Chúa Jêsus.

210 Bây giờ xin Chúa ban phước cho các bạn khi chúng ta hát bài Mang Danh Jêsus Với Bạn.

... Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,

Nhờ Danh Jêsus mau kêu cầu;

Lòng chắc được an ủi thảnh thơi,

Anh Branham nói với ngươi nào đó trên bục. - Bt]

...anh đi.

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! ... (Ôi êm dịu dường nào!)

Mừng vui ở trời nơi đất trông,

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời đất hi vọng.

211 Nhìn qua hội chúng tối nay, và tôi thấy Anh Estle Beeler ở phía sau đó, Anh Palmer, và nhiều người khác, Anh J. T., và rất nhiều Mục sư đang đứng ở đây, tôi không thể nhớ tên hết thảy từng người. Tôi mong mỗi người lên đây và tất cả ở đây cho đến lúc hội chúng ra về hay làm điều gì đó. Quý vị hiểu, phải không? Tôi biết quý vị có một tấm lòng Cơ đốc và biết chúng ta phải... như thế nào--chúng ta phải thế nào; Chúng ta là một Người, trong Chúa Jêsus Christ.

212 Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại những câu hát này trong khi Anh Martin ở đây sẽ cầu nguyện kết thúc buổi nhóm. Và tôi muốn... Đây là Anh Earl Martin từ, tôi tin là từ Arkansas, hay - hay là Missouri [Anh Earl Martin nói, “Missouri.” - Bt] Missouri, ngay trên ranh giới Arkansas, Missouri đó. Họ có một Nhà thờ ở phía dưới.

213 Tôi để ý thấy một anh em khác đã từ đó đến; Tôi nghĩ tên ông, là Brewer. Ông đã đến đây từ sáng nay. Tôi đoán ông vẫn còn ở đây tối nay. Vâng, tôi thấy ông đang đứng đằng kia, Anh Brewer. Tôi đã hứa ghé thăm và tưởng nhớ đến Nhà thờ của họ quá nhiều lần. Tôi sẽ đến đó ngày nào đó với sự giúp đỡ của Chúa, nếu có thể được.

Bây giờ, trong lúc chúng ta hát lại những câu hát tiếp theo này...Ngợi Danh Jêsus vinh hiển quyền oai,

Các thiên thần sấp trước Ngài,

Cung hiến vương miện cho Vua trên muôn vua,

Khi cuộc hành trình của chúng ta chấm dứt.

Chúng ta hãy hát nào.Ngợi Danh Jêsus vinh hiển quyền oai,

Các thiên thần sấp trước Ngài,

Cung hiến vương miện cho Vua trên muôn vua,

Khi cuộc hành trình của chúng ta chấm dứt.

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! (Ồ, êm dịu biết bao!)

Mừng vui ở trời nơi đất trông,

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời đất hi vọng.

Dầu sao cứ nhơn Danh Chúa Jêsus,

Làm khiên che lằn tên quân thù;(Hãy nghe điều nầy.)

Dầu Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta, (Anh em phải làm gì?)

Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! (Danh quí báu, Ôi êm dịu thay!)

Mừng vui ở trời nơi đất trông.

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời đất hi vọng.

Chúng ta hãy cúi đầu.Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời nơi đất trông.

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! (Chịu phép báp-têm trong Danh ấy, cầu xin trong Danh ấy.)

Mừng vui ở trời đất hi vọng.

Xin mời Anh Martin. [Anh Matrtin cầu nguyện. - Bt]

Địa chỉ hạ tải và liên lạc:

http://Vn.BibleWay.orgEmail: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca

tải về 296.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương