TDM2009/GHHT
  Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 12/3/2008 – Bài Giáo Lý 69 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới các vị Giáo Phụ Boethius và Cassiodorus
  Trường hợp yếu tử của một Eluana bị miên trường hôn mê ở Ý đối với vinh dự của một vị linh mục
  Trong giai đoạn tinh tế này của lịch sử loài người
  Biểu hiệu của ngôi sao có một tầm vóc rất quan trọng trong trình thuật về các vị Đạo Sĩ
directory TDM2009 GHHT  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương