TDM2009/TinVuiVN
  NHƯ MỘt lời mờI
TDM2009/LTHN
  Số 82 Ngày 25. 01. 2009 cn thường niên 3B
  Pentecost (B) May 31, 2009
TDM2009/TinVuiVN
  NHƯ MỘt lời mờI
TDM2009/LTHN
  Mc. 13, 24-32 15-11-2009 cuộc quang lâm của con ngưỜi lm. Px vũ Phan Long, ofm 02
  Các bài suy niệm LỄ hiển linh – Năm b lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12 MỤc lụC
  CN4 phục sinh b ga. 10,11-18 03-5-2009
  Số 97 Ngày 03. 05. 2009 cn 04 b phục sinh
TDM2009/CauNguyenNoiTam
  From: Richard Smith To: HuongVeChuagroups Sent
tdm2009/nhanban
  Muốn Lấy Mật Đừng Phá Tổ Ong
TDM2009/GHHT
  Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 12/3/2008 – Bài Giáo Lý 69 trong loạt bài về Giáo Hội Hiệp Thông Tông Truyền liên quan tới các vị Giáo Phụ Boethius và Cassiodorus
  Trường hợp yếu tử của một Eluana bị miên trường hôn mê ở Ý đối với vinh dự của một vị linh mục
TDM2009/TuDuc
  Satan: TẨu hỏa nhập ma … con rắn phun nưỚC Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, bvl
TDM2009/CauNguyenNoiTam
  CẦu nguyện tiếng lạ giáo dân trừ quỉ những mạc khải tư -35 Cỏ Lùng Trong Ruộng
TDM2009/GHHT
  Trong giai đoạn tinh tế này của lịch sử loài người
TDM2009/LTHN
  Cn XIV thường niên b mc. 6,1-6 5-7-2009
TDM2009/CauNguyenNoiTam
  From: Richard Smith To: HuongVeChuagroups Sent
TDM2009/LTHN
  Số 127 Ngày 22. 11. 2009 Chúa Nhật XXXIV thường Niên – Năm b lễ ĐỨc giêsu kitô vua vũ trụ
TDM2009/CGVN
  Tổng Kết Giúp Lũ Lụt Việt Nam 2008
TDM2009/GHHT
  Biểu hiệu của ngôi sao có một tầm vóc rất quan trọng trong trình thuật về các vị Đạo Sĩ
TDM2009/CGVN
  Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
TDM2009/TuDuc
  Ðức Giám mục Ratna
directory TDM2009  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương