Danh sách đỀ nghị khen thưỞng năM 2016 2017 CÁc tập thể CÓ thành tích xuất sắc trong hoạT ĐỘng khoa học và CÔng nghệtải về 194.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích194.1 Kb.
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Đơn vị.................................... Phụ lục I


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2016 - 2017

CÁC TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(kèm theo thông báo số 25/KHCN-HVN ngày 17 tháng 04 năm 2017)TT

Đơn vị

Thành tích

1.

Khoa/Viện/Bộ môn...

Có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN

  • Đấu thầu thành công ......... chương trình/đề tài cấp Quốc gia/Bộ

  • Có ......... bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế (trong đó có ......... bài thuộc ISI, có chỉ số IF>0.1)

  • Có ......... giống, TBKT được công nhận Quốc gia

  • Có ......... giải thưởng Khoa học và Công nghệ

  • …..2.


3


4


Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Phụ lục I1----------------------------------------

Bảng 1. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2016 - 2017

CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG VIỆC ĐĂNG BÀI BÁO QUỐC TẾ

(kèm theo thông báo số 25/KHCN-HVN ngày 17 tháng 04 năm 2017)


TT

Họ và Tên tác giả đề nghị khen thưởng

Đơn vị

Tên bài báo

Họ và tên nhóm tác giả

Tên tạp chí

Chỉ số IF

Vị trí trong bài

Năm xuất bản
Khoa Nông họcPhạm Hồng Thái

Bộ môn Côn trùng

A scientific note on the association of black fungus beetles (Alphitobius laevigatus, Coleoptera: Tenebrionidae) with Eastern honey bee colonies (Apis cerana)


Jakkrawut MaitipXuan ZhangKen TanPham Hong ThaiMaxim V. NabozhenkoAlexander G. KirejtshukPanuwan ChantawannakulEmail authorPeter Neumann

Apidologie

pg 1-3


DOI: 10.1007/s13592-016-0471-5

1.655

3/8

2016Phạm Văn Cường

Bộ môn Cây lương thực

QTL mapping for nitrogen use efficiency and related physiological and agronomical traits during the vegetative phase in rice under hydroponics

Hanh Thi Thuy Nguyen
Duong Thuy Dang
Cuong Van Pham
Pierre Bertin

Euphytica

Vol 212, Issues 3,

pp 473 – 500

DOI: 10.1007/s10681-016-1778-z1.618

3/4

2016Vũ Thị Thúy Hằng

Bộ môn Di truyền giống

Expression and heritability of late flowering and other quantitative traits in cultivated Australian wild mungbean hybrids

Thuan Nguyen, Hang T. T. Vu, L. M. Bielig, and R. J. Lawn

Crop & Pasture Science

Vol 19 (3), page 389 - 400http://dx.doi.org/10.1080/1343943X.2016.1146908


1.488

2/4

2016

Genetic compatibility among morphotypes of Vigna lanceolata and implications for breeding improved cultivars

Rober Lawn, Hang Vu ,Leone Bilieg,Andrzej KilianCrop and Pasture Science

Vol 67 (7), pp 739 - 7501.488

2/4

2016Nguyễn Đức Tùng

Bộ môn Côn trùng

Establishment of Amblyseius swirskii in greenhouse crops using food supplements

Dominiek Vangansbeke, Duc Tung Nguyen, Joachim Audenaert, Bruno Gobin, Luc Tirry, Patrick De Clercq

Systematic and Applied Acarology

Vol 21(9): page 1174-1184.


doi: http://dx.doi.org/10.11158/saa.21.9.2

1.378

2/6

2016Hà Viết Cường

Bộ môn Bệnh cây

First Report of Powdery Mildew caused byErysiphe quercicola on Hevea brasiliensis in Viet Nam

Le Thi Thanh Tam, Ha Viet Cuong, Ha Minh Thanh, Pham Ngoc Dung, Trinh Xuan Hoat and Nguyen Van Liem

Plant Disease Vol. 100 (6) Page 1239

http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-11-15-1294-PDN

3.192

2/6

2016Vũ Ngọc Thắng

Bộ môn Cây công nghiệp

Scale-Down of Cephalosporium acremonium Cultivations for High Throughput Screening of High-yield Cephalosporin Cstrains

Ngoc Thang Vu, Jun Tan, Mohamed Bedair Ahmed, Naveed Ahmed Qambrani, Yu You Hao, Si Liang Zhang, and Ju Chu

Research Jounral of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences

0.25

1/7

2016Phan Thị Thy

Bộ môn PPTN & TKSH

Effects of Vermicompost Levels on the Growth and Yield of HT152 Tomato Variety Grown Organically

Phan Thi Thuy*1, Nguyen Thi Ai Nghia1,2 and Pham Tien Dung2

International Journal of Agriculture Innovations and Research

Volume 5, Issue 41.126

1/3

2017Nguyễn Thị Ái Nghĩa

2/3Phạm Tiến Dũng

3/3Trần Thị Thiêm

Bộ môn Canh tác học

Root plasticity for maintenance of productivity under abiotic stressed soil environments in rice: Progress and prospects

Roel R. Suraltaab, Mana Kano-NakataaJonathan M. NionescYoshiaki InukaidEmi KameokaaThiem Thi Tran,Daniel Menged, Shiro MitsuyaaAkira Yamauchi

Field crop research

http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2016.06.023

2.927

6/9

2016

Drought-induced root plasticity of two upland NERICA varieties under conditions with contrasting soil depth characteristics

Daniel Makori Menge, Emi Kameoka, Mana Kano-Nakata, Akira Yamauchi, Shuichi Asanuma, Hidetoshi Asai, Mayumi Kikuta, Roel Rodriguez Suralta, Takuya Koyama, Thiem Thi Tran, Joel D. L. C. Siopongco, Shiro Mitsuya, Yoshiaki Inukai & Daigo Makihar

Plant Production Science http://dx.doi.org/10.1080/1343943X.2016.1146908

0.612

10/15

2016

Khoa Chăn nuôiHán Quang Hạnh

Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa

Dynamics of Agrarian Systems and Land Use Change in North Vietnam

Han Quang Hanh, Hossein Azadi, Thomas Dogot, Vu Dinh Ton, Philippe Lebailly

Land Degradation & Development

8,145

1/5

2016Vũ Đình Tôn

Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa

4/5

Khoa Thú yHuỳnh Thị Mỹ Lệ

Bộ môn Vi sinh vật- Truyền nhiễm

A duplex nested RT- PCR for simultaneous detection of type 2 PRRSV and PCV2 from tissue samples

Hye Kwon Kim, Kwang Soo Lyoo, Thi My Le Huynh, Hyoung Joon Moon, Van Giap Nguyen, Bong Kyun Park

Journal of Veterinary Science

1.076

3/6

2016Nguyễn Văn Giáp

Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm

5/6

New emergence pattern with variant porcine epidemic diarrhea viruses, South Korea, 2012-2015

Hee-Chun Chung, Jee-Hoon Lee, Van Giap Nguyen, Thi My Le Huynh, Ga-Eun Lee, Hyoung-Joon Moon, Seong-Jun Parkd, Hye-Kwon Kim, Bong Kyun Park

Virus Research

Vol 226, Page 14 - 192.526

3/9

2016
Huỳnh Thị Mỹ Lệ
4/9

2015Nguyễn Văn Thanh

Bộ môn Ngoại sản

Antagonistic Effects of Gingko biloba and Sophora japonica on Cerebral Vasoconstriction in Response to Histamine, 5-Hydroxytryptamine, U46619 and Bradykinin

Ha Thi Thanh Nguyen, Hai Thanh Nguyen, Md. Zahorul Islam, Takeshi Obi, Pitchaya Pothinuch, Thanh Van Nguyen, Tuong Manh Nguyen, Cuong Van Dao, Mitsuya Shiraishi, Atsushi Miyamoto

The American Journal of Chinese Medicine

Vol 44, Issue 82,959

6/10

2016
Khoa Thủy sảnNguyễn Ngọc Tuấn

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae) from Vietnam and effects of its extracts on the biological response of common carp (Cyprinus carpio)

Nguyen, Hai Van; Caruso, Domenico; Lebrun, Marc; Nguyen , Ngoc Tuan ; Trinh , Thi Trang ; Meile, Jean-Christophe; Chu, Son; Sarter, Samira

Journal of Applied Microbiology

2.156

4/8

2016Trịnh Thị Trang

Bộ môn Môi trường và bệnh thủy sản

5/8

2016
Viện sinh học nông nghiệpNguyễn Xuân Trường

Viện sinh học nông nghiệp

Genetic diversity and structure analysis on the natural population of diploid and triploid of tiger lily, Lilium lancifolium Thunb., from Korea, China, and Japan

Sung-Il Lee, Xuan Truong Nguyen, Jong-Hwa Kim, and Nam-Soo Kim

Gens Genome

Vol 38


Page 467 – 477

0.692

2/4


2016

Assessement of mophorlogical and phytochemical attributes in triploid and hexaploid plant of the bioenegy crop Miscanthus × giganteus

Bimal Kumar Ghimire, Eun Soo Seong, Truong Xuan Nguyen, Ji Hye Yoo, Chang Yeon Yu, , Seung Hyun Kim, Ill-Min Chung

Industrial Crop and Products. Vol 89

Page 231 – 2433.449


3/7


2016

Ribosomal DNA locus variation and REMAP analysis of diploid and triploid complex of Lilium tigrinum Ker-Gawler

Truong Xuan Nguyen, Sung-Il Lee, Rameshwar Rai, Nam-Soo Kim, and Jong Hwa Kim

Genome

Vol 59(8)

Page 551-564


1.356

1/5

2016
Khoa Công nghệ thông tinNgô Tuấn Anh

Bộ môn Khoa học máy tính

Combining Deep Learning and Level Set for the Automated Segmentation of the Left Ventricle of the Heart from Cardiac Cine Magnetic Resonance

Ngo Tuan Anh, Zhi Lu1, bGustavo Carneiro

Medical Image Analysis Journal,

Vol 35, pp 159 - 1714.565

1/3

2016

Khoa Công nghệ thực phẩmNguyễn Hoàng Anh

Bộ môn Hóa sinh và sinh học CNTP

A Phosphate Starvation-Inducible Ribonuclease of Bacillus licheniformis

Thanh-Trung Nguyen, Hung Minh Nguyen, Thuan Huy Nguyen, Hoang Anh Nguyen, Thi Hoi Le, Thomas Schweder, Britta Jürgen

Journal of Microbiology and Biotechnology DOI: 10.4014/jmb.1601.01087

1.525

4/7

2016Trần Thị Định

Bộ môn CN chế biến TP

Population modelling approach to optimise crop harvest strategy. The case of field tomato


Dinh T. Tran2, Maarten L. HERTOG1*, Thi L.Tran2, Nguyen T. Quyen2, Bram Van de Poel3, Clara I. Mata1 andBart M. Nicolaï1, 4

Front. Plant Science.

doi: 10.3389

4.495

1/7

2017Nguyễn Thị Quyên

4/7Trần Thị Lan Hương

Bộ môn TP dinh dưỡng

3/7

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanhTrần Hữu Cường

Bộ môn Maketing

Aquaculture Land-Use Policy: The Case of Clam Farming in Thaibinh Province, Vietnam

MSc. Ngo Thi Thu Hang
Assoc.Prof. Tran Huu Cuong
Dr. Hossein Azadi
Prof. Philippe Lebailly

Sustainability

1.343

2/4

2016

Khoa Môi trườngPhạm Văn Hội

Bộ môn sinh thái nông nghiệp

The process of developing a nutrition-sensitive agriculture intervention: a multi-site experience

Peter R. Berti, Rachelle E. Desrochers,

Hoi Pham Van, An Lê Văn, Tung Duc Ngo, Ky Hoang The, Nga Le Thi, Prasit Wangpakapattanawong


Food Security.

Volume 8, Issue 6, pp 1053–10681.5572016

Pesticide use in Vietnamese vegetable production: a 10 year study

Hoi V Pham(C), Arthur Mol, Peter Oosterveer, Paul J. vanden Brink, Pham T.M. Huong

International Journal of Agricultural Sustainability Volume 14,Issue 3

1.538

Tác giả chính

2016Trần Đức Viên

Bộ môn sinh thái nông nghiệp

Sediment trap efficiency of paddy fields at the watershed scale in a mountainous catchment in northwest Vietnam

Johanna I. F. Slaets1
, Petra Schmitter2
, Thomas Hilger1
, Tran Duc Vien3
, and Georg Cadisch1

Biogeosciences,

Vol 13 , page 3267 - 32813.700

1/5

2016

Sediment-associated organic carbon and nitrogen inputs from erosion and irrigation to rice fields in a mountainous watershed in Northwest Vietnam

Johanna I. F, P. Schmitter, T. Hilger, D. T. T. Hue, H. P. Piepho, T. D. Vien, G. Cadisch


Biogeochemistry

DOI 10.1007/s10533-016-0221-93.407

1/7

2016Nguyễn Thị Bích Yên

Bộ môn sinh thái nông nghiệp

Salinity intrusion and rice production in Red River Delta under changing climate conditions

Yen Thi Bich Nguyen, Akihiko Kamoshita, Van Thi Hai Dinh, Hirotaka Matsuda, Hisashi Kurokura

Paddy and Water Environment

Vol 15, Issue 1 pp 1–120.871

1/5

2016Đinh Thị Hải Vân

Bộ môn Quản lý môi trường

3/5

Optimization of Municipal Solid waste transportation by intergrating GIS analysis, equation-based, and agent-based model

Nguyen Trong Khanh,
Nguyen Thi Ngoc Anh,
Nguyen Ngọc Doanh,
Dinh Thi Hai Van

Waster Management No 59(2017), pp14-22 Note: Online 9/11/2016

3.8

4/4

2016Lê Thị Thu Hương

Bộ môn Hóa học

Folate attached, curcumin loaded Fe3O4 nanoparticles: a novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment

Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoai Nam, Do Hai Doan, Hoang Thi My Nhung, Bui Thuc Quang, Pham Hong Nam, Phan Quoc Thong, Nguyen Xuan Phuc, Ha Phuong Thu

Materials Chemistry and Physics, Volume 172, Pages 98–104

2.101

1/9

2016Võ Hữu Công

Bộ môn Quản lý môi trường

Identification and application of Phyto-Fenton reactions

Yoshihiko Inagakia , Vo Huu Cong , Yutaka Sakakibara

Chemosphere

Volume 144, Pages 1443–14503.698

2/3

2016
Khoa Công nghệ Sinh họcNguyễn Thanh Hải

Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật

Antagonistic Effects of Gingko biloba and Sophora japonica on Cerebral Vasoconstriction in Response to Histamine, 5-Hydroxytryptamine, U46619 and Bradykinin

Ha Thi Thanh Nguyen, Hai Thanh Nguyen, Md. Zahorul Islam, Takeshi Obi, Pitchaya Pothinuch, Thanh Van Nguyen, Tuong Manh Nguyen, Cuong Van Dao, Mitsuya Shiraishi, Atsushi Miyamoto

The American Journal of Chinese Medicine

Vol 44, Issue 82,959

2/10

2016Nguyễn Xuân Cảnh

Bộ môn Công nghệ vi sinh

Novel MAP kinase substrates identified by solid-phase phosphorylation screening in Arabidopsis thaliana

Hyeong Cheol Park, 2.Xuan Canh Nguyen,3. Sunghwa Bahk, 4.Byung Ouk Park, 5.Ho Soo Kim, 6.Min Chul Kim, 7.Hans J. Bohnert, 8.Woo Sik Chung

Plant Biotechnology Reports

Vol 10 – Issue 6, pp 415 - 4231.49

2/8

2016

(Tổng số có 32 cán bộ đề nghị khen thưởng)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Phụ lục I1----------------------------------------

Bảng 2. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2016 - 2017

CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG VIỆC VIẾT SÁCH NƯỚC NGOÀI


STT

Họ và tên tác giả đề nghị khen thưởng

Đơn vị

Tên đầu sách

Tên chương viết trong

cuốn sách

Tác giả

Năm

xuất bản

1

Trần Đức Viên

Bộ môn Sinh thái nông nghiệp

Upland Natural Resources and Social Ecological Systems in Northern Vietnam
Chapter 1 – Toward Transforming the Approach to Natural Resource Management in Northern Vietnam

S.J. Leisz*

M.V. Thanh, 

T.D. Vien§

2016

Chapter 12 – Decentralization in Forest Management in Vietnam’s Uplands: Case Studies of the Kho Mu and Thai Ethnic Community


T.D. Vien*, 

M.V. Thanh
2

Cao Trường SơnChapter 5 – A Voluntary Model of Payment for Environmental Services: Lessons From Ba Be District, Bac Kan Province of Vietnam


T.D. Vien*

C.T. Son*, 

N.T.T. Dung, 

N.T. Lam*
3

Nguyễn Thanh LâmChapter 9 – Home Gardens in the Composite Swiddening Farming System of the Da Bac Tay Ethnic Minority in Vietnam's Northern Mountain Region


N.T. Lam*, 

N.H. Duong
4

Nguyễn Hữu NhuầnChapter 10 – How Agricultural Research for Development Can Make a Change: Assessing Livelihood Impacts in the Northwest Highlands of Vietnam


N.H. Nhuan*, 

E. van de Fliert*

O. Nicetic

(Tổng số có 04 cá nhân được khen thưởng)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Phụ lục I1----------------------------------------

Bảng 2. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2016-2017

CÁ NHÂN/TẬP THỂ CÓ TBKT ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC GIA, ĐẠT CÚP VÀNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(kèm theo thông báo số 25/KHCN-HVN ngày 17 tháng 04 năm 2017)


TT

Nhóm tác giả, cá nhân

Thành tích

Quyết định, ngày công nhận

1.
2.
3.


4.

Tổng cộng(Tổng số có......nhóm tác giả đề nghị khen thưởng)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Phụ lục I1----------------------------------------

Bảng 3. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

CÁC CÁ NHÂN LÀ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ NĂM 2016- 2017TT

Học và tên chủ nhiệm đề tài/dự án

Đơn vị

Tên đề tài/dự án

Cấp đề tài/dự án

Năm bắt đầuPhạm Kim Đăng

Khoa Chăn nuôi

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử thai nhanh

Cấp Quốc gia

2017Hoàng Đăng Dũng

Ban Khoa học và công nghệ

Khai thác và phát triển nguồn gen cam Thanh Lân tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Cấp Quốc gia

2017Nguyễn Hữu Thành

Khoa Quản lý đất đai

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Cấp Bộ

2017Phạm Quang Tuân

Viện Nghiên cứu Phát triển cây trồng

Sản xuất thử giống ngô nếp lai HUA601 tại các tỉnh phía Bắc

Cấp Bộ

2017Nguyễn Đức Tùng

Khoa Nông học

Xác định thành phần và tiềm năng sử dụng nhện bắt mồi họ Phytoseiidae trong phòng chống bọ trĩ và nhện đỏ tại Viêt Nam

Quỹ phát triển KHCN quốc gia Nafosted

2016

(Tổng số có 05 cán bộ đề nghị khen thưởng)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương