Danh sach dinh kem theo cong van so : / sb-dgs ngay /11/2015tải về 295.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích295.17 Kb.


DANH SACH DINH KEM THEO CONG VAN SO : ………./ SB-DGS NGAY…../11/2015.

TT

Tên hàng

Số lượng (kiện)

Trọng lượng (kg)

Người gửi, địa chỉ

Người nhận, địa chỉ

Số vận đơn

House airways bill

Tên PTVT/ngày nhập cảnh

Vị trí, địa điểm lưu giữ hàng

Phân loại tồn đọng

Ghi chú

1

HEALTHCARE PRODUCT

5

90

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

NGUYEN HONG TAN ID173591216,HONG THAI WARD, HOANG HOA, THANH HOA

235 - 4987 2830

 

TK068/ 01/02/2015

FFF-026-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
2

HEALTHCARE PRODUCT

4

86

EKIP ECZA DEPOSU, IST

NGUYEN VAN NGOC, NINH BINH HAMLET BAU NANG,WARD DUONG MINH CHAU, TAY NINH

235 - 4987 2944

 

TK068/ 01/02/2015

FFF-028-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
3

HEALTHCARE PRODUCT

5

90

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

HUYNH THI BONG ID 02058625349,40 DINH TIEN HOANG, DIST 1, TPHCM

235 - 4987 2723

 

TK068/ 01/02/2015

FFF-009-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
4

HEALTHCARE PRODUCT

3

56

EKIP ECZA DEPOSU, IST

LE THI MONG KIEU, THO PHUOC HAMLET, XUAN THO, XUAN LOC, DONG NAI

235 - 4987 2981

 

TK068/ 01/02/2015

EEE-020-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
5

HEALTHCARE PRODUCT

5

90

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

NGUYEN HONG TAN ID173591216,HONG THAI WARD, HOANG HOA, THANH HOA

235 - 4987 2826

 

TK068/ 01/02/2015

CUS-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
6

DANGEROUS GOODS

1

3.1

ROBERTET SA,37 AVENUE SIDI BRAHIM,GRASSE,FR

ROBERTET VIETNAM - REPRESENTATIVE OFFICE,FLOOR 11, 35 NGUYEN HUE STR,BEN NGHE WARD, DIST 1,HCM

176 - 7545 7885

 

EK392/ 01/02/2015

DGR-006-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
7

HEALTHCARE PRODUCT

1

11.6

PM MEHTA, INDIA

HO PHUOC SON ID:270703994, 124B/5 AREA NUMBER 9,TAN BIEN HOA, DONG NAI

618 - 1059 4102

 

SQ186/ 02/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
8

HEALTHCARE PRODUCT

3

54

ABAY ECZA DEPOSU SAN TIC

HUYNH THI BONG ID 02058625349,40 DINH TIEN HOANG, DIST 1, TPHCM

235 - 4987 2734

 

TK068/ 02/02/2015

EEE-010-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
9

CARPET

1

7

THAI AIRWAYS INTL PCL.CO.LTD.,BKKKH-P GROUND CUSTOMER PERSONNEL, BANGKOK, TH

THAI AIRWAYS INTL PLC CO LTD,SGNKKTG ROM 2.5.31 INTL PASSENGER TERMINAL, HCM

217 - 0441 4351

 

TG550/ 05/02/2015

SMR-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
10

ORANGE POWER

1

3.4

ROBERTET SA,37 AVENUE SIDI BRAHIM,GRASSE,FR

ROBERTET VIETNAM - REPRESENTATIVE OFFICE,FLOOR 11, 35 NGUYEN HUE STR,BEN NGHE WARD, DIST 1,HCM

176 - 7545 8003

 

EK392/ 05/02/2015

DGR-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
11

HEALTHCARE PRODUCT

6

102

EKIP ECZA DEPOSU, IST

MS NGUYEN THI MY VAN ID:271910426,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO,XUAN LOC,DONG NAI

235 - 4992 6531

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
12

HEALTHCARE PRODUCT

6

102

EKIP ECZA DEPOSU, IST

LE THI MONG KIEU,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO XUAN LOC, DONG NAI

235 - 4992 6520

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

13

HEALTHCARE PRODUCT

6

102

EKIP ECZA DEPOSU, IST

MS NGUYEN THI MY VAN ID:271910426,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO,XUAN LOC,DONG NAI

235 - 4992 6553

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

14

HEALTHCARE PRODUCT

4

94

EKIP ECZA DEPOSU, IST

LE THI MONG KIEU,THO PHUOC HAMLET,XUAN THO XUAN LOC, DONG NAI

235 - 4992 6516

 

TK068/ 06/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

15

ARTIFICAL PLANT

3

35.7

TAMA L BRIDE,520 B STREET,TAFT,CA,93268,US

MR.NGUYEN DUC DUNG,98/8 CONG LO ,PHUONG 15, QUAN TAN BINH, TPHCM

217 - 4540 0563

 

TG550/ 08/02/2015

EEE-018-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
16

ROVIMIX HY-D

1

241.7

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS INC, EWR

DSM NUTRITIONNALS PRODUCTS VIETNAM,NO.9, RD NO.14, VIETNAM-SINGAPORE, BINH DUONG

235 - 2140 7411

EWR01081394

TK068/ 11/02/2015

DDD-010-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
17

DARSAN

1

6

MR BOYARCHUK OLEG PETROVICH,SHKOLNY STR,SHKOLNY STR,RU

TRUNG TAM NGHIEN CUU TRIEN KHAI KHU CONG NGHE CAO TPHCM,LO 13 DUONG N2 KHU CONG NGHE CAO, QUAN 9, TPHCM

176 - 9273 5086

 

EK392/ 12/02/2015

DGR-009-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
18

SPICES

1

125

RAPS GMBH CO KG,ADALBERT RAPS STR 1,KULMBACH,95326,DE

CTY CO PHAN CHE BIEN THUC PHAM DUC ( GERMAN FOODSTUFF PROCESSING), CUM CONG NGHIEP KHAC NIEM, TINH BAC NINH

172 - 0953 2552

NUE272780

CV7405/ 15/02/2015

CUS-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
19

PHARMA

3

30

MILLENNIUM HERBAL CARE LTD,12 B NIRMAL 241 242 BACKBAY,MUMBAI,IN

MR.HOANG QUE LAM,25/37/4 DUONG CUU LONG.PHUONG 2, QUAN TAN BINH, TPHCM

217 - 5104 0710

 

TG556/ 23/02/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
20

PAINT

4

22

PT CASHEW GREBE INDONESIA,JL SELAYAR KAV A7,JAKARTA,ID

TENMA (HCM) VIETNAM CO LTD,NO.12, ROAD 9A, BIEN HOA INDUSTRIAL, DONG NAI

217 - 0460 2382

JKSGN502001

TG550/ 01/03/2015

DGR-003-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
21

AP KGG FAS FERT

1

20.7

BASE SE,CARL BOSCH STREET 38,LUDWIGSHAFEN,67056,DE

CAN THO UNIVERSITY COLLEGE OF TECH,CAMPUS II, 3/2 ST NINH KIEU DIST,CAN THO

217 - 0394 6434

FRA0235764

TG556/ 02/03/2015

SMR-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
22

PIG PRINTED LEATHER

1

24

SKINPRINTS INT L SUZHOU CO LTD,YINGHU ECONOMIC DEVELOP ZONE,SUZHOU,215155,CN

SUNG HYUN VINA JOINT STOCK CO.,BINH DUONG INDUSTRIAL ZONE, BINH DUONG

112 - 2274 5892

 

SQ184/ 06/03/2015

CCC-004-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
23

FOOD SUPPLEMENT

18

80

RELINA TRADE LTD,BULGARI

GIANG THANH PHONG/ ID023906773, 86 CONG QUYNH.PHAM NGU LAO, QUAN 1, TPHCM

235 - 2132 6406

 

TK068/ 07/03/2015

EEE-005-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
24

FOOD SUPPLEMENT

18

80

RELINA TRADE LTD,BULGARI

NGUYEN VAN TAI ID312153372,LONG BINH,GO CONG TAY,TIEN GIANG

235 - 2132 6410

 

TK068/ 07/03/2015

EEE-008-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
25

FOOD SUPPLEMENT

13

80

RELINA TRADE LTD,BULGARI

NGUYEN NGOC PHUONG,57 PHAM VAN HAI ,PHUONG 1, QUAN TAN BINH,TP HCM

235 - 2132 6421

 

TK068/ 07/03/2015

DDD-006-4

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
26

BCS-CL73507

1

2

BAYER CROPSCIENCE AG 3322 16011,ALFRED-NOBEL-STR. 50,MONHEIM,DE

BAYER VIETNAM LTD,118/4 AMATA MODERN INDUSTRIAL PARK,DONG NAI

172 - 0889 6602

CGN32251202

CV7405/ 08/03/2015

DGR-009-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
27

SULPHURIC ACID

1

1.4

PROMINENT GMBH,IM SCHUMACHERGEWANN 7-11,HEIDELBERG GERMA,DE

PROMINENT DOSTERTECHNIK VN,6-8 DOAN VAN B ST, DIST 4,TP HCM

172 - 1037 7931

MHG34248641

CV7405/ 08/03/2015

DGR-008-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
28

MUREX CONGELE

1

10

GIE OUAKAM PECHE--P-C FAN-XING SARL,BAIE DE OUAKAM PRODUIT DE MER,DAKAR,SN

DOAN THI HIEU,251/5/9 QUANG DINH PHUONG 7, QUAN GO VAP, TP HCM

176 - 7214 4310

 

EK392/ 23/03/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
29

CANDY CHILDREN TOY

6

133.2

LE CHAN DO,VATUTINA

NGUYEN THANH DO,152,AU DUONG LAN (HD),P3,Q8,TP HCM

235 - 2128 2192

 

TK068/ 25/03/2015

CUS-005-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
30

FRZ DURIAN

1

5.4

THAI SERVE LEADING CO LTD,16 SOI PHAHOLYOTHIN 48 YAK 1,BANGKOK,TH

PHAM HONG DIEU HOANG/CMND :205432421,THON DONG DUC ,XA BINH DINH NAM,HUYEN THANG BINH , TINH QUANG NAM

217 - 0476 7210

 

TG550/ 26/03/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
31

CD PROGRAM

1

1

M E TEAM WORK CO LTD,133 128 RATTANATHIBET RD,BANGKOK,TH

HUNG PHAT TRADING & SERVICES CO LTD,57 CONG HOA WARD 4 TAN BINH DISTRICT, HCMC

217 - 5116 5936

 

TG550/ 02/04/2015

SMR-007-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
32

BROCHURE

1

38.6

SAVIO MACHINE TESSILI SPA, UIE

BENTEX TRADING CO LTD, 181 CHAN HUANG, P.6, TAN BINH, TP HCM

618 - 7691 7190

UIE95118351

SQ186/ 03/04/2015

HEA-004-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
33

FERTILIZER SAMPLE

1

244

TORLEV N UGLAND,KJEKSTAVEIEN 174,HOMBORSUND,NO

CONG TY COPHAN THIEN SINH,NO 2345,DT 744 STREET,DONG SOI, BINH DUONG

217 - 0341 0820

 

TG556/ 04/04/2015

GGG-026-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
34

EDIBLE ITEMS

2

365

SKYEP ISODE,NIGERIA

LY MOC KIU,TAN HOA , DAU HAM, THONG NHAT, DONG NAI

235 - 1931 7292

 

TK068/ 15/04/2015

CCC-014-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
35

COMAIL

1

13

 

VIET JET AIR CARGO,39B TRUONG SON, HAI AU TWR TAN BINH, TP HCM

COM - 5802 1704

 

VJ802/ 17/04/2015

XCS-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
36

SHIPSPARES

1

8

NETWORK CARGO HANDLERS PTE LTD.,NO9 AIRLINECRD CARGO AGENT BLDG D,02-02 SINGAPORE,SG

MASTER OF MT.RAKIS C/O THE OCEAN STAR TRANSPORATION FORWARDING SERVICE CO LTD,77 BA THANG HAI ST,WARD 11,DIST 10, HCMC

618 - 9082 6175

 

SQ172/ 18/04/2015

DGR-002-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
37

SHRIMPS

1

8

K N C AGRO LIMITED,NO.10 CHAKGARIA,KOLKATA,WB,IN

M/S NEW WIND SEAFOOD CO LTD,LOT 1-2, AREA D1, TAN THOI HIEP IND ZONE, DIST 12, HCMC

618 - 1074 2060

 

SQ172/ 23/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
38

SEEDS

2

125

LIFE CRETE GENERAL TRADING AND CONT,KUWIAT CITY,MIRQAB,KW

BIGFOOT VIETNUM CORPORATION,NO102 27A AU DUONG LAN ST, W3, DIST 8, HCMC

176 - 1078 4406

 

EK392/ 25/04/2015

DDD-002-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
39

HONEY BUTTER KTY

1

225

GIVAUDAN FLAVORS SHANGHAI LTD, NO.668 JIN YE ROAD-JIN QIAO EXPORT, SHANGHAI

ORION FOOD VINA CO LTD, MY PHUOC IND PARK 2, BINH DUONG

851 - 0514 1931

 

HX9019/ 29/04/2015

HEA-010-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
40

GIFTS

1

20

DAI HUYNH, DAKAR

PHAM VAN SANG, MY THO, PHU MY

176 - 7151 8915

A0132

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
41

GIFTS

1

20

TAI HUYENH, DAKAR

PHUOC VINH MANH NGUYEN, 12/16 PHAM VAN HAI

176 - 7151 8915

A0133

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

42

GIFTS

1

20

THI NGUYEN, DAKAR

DINH HUYNH CUONG ID341360622, KHOM 1,TT MY-THAP MUOI,DONG THAP

176 - 7151 8915

A0134

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

43

GIFTS

1

20

TAN TAI, DAKAR

NGUYEN CONG DUC ID025270530, HOI THANH TRUNG AN, HO CHI MINH

176 - 7151 8915

A0135

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

44

GIFTS

1

20

TRI TRAN, DAKAR

NGUYEN THI THAN THUY, N43 LE THI HONG ST,GO VAP DIST,HCMC

176 - 7151 8915

A0136

EK392/ 29/04/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

45

SEAWORM

6

61

 

 

176 - 7245 0814

 

EK392/ 02/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
46

CHOCOLATE

1

237

LOTTE SHANGHAI FOODS CO LTD, SHANGHAI

DKSH VIETNAM LTD, E TOWN II BUILDING 1ST FLOOR, HO CHI MINH

618 - 8948 9400

7GBT783

SQ172/ 12/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
47

CHOCOLATE

1

146

LOTTE SHANGHAI FOODS CO LTD, SHANGHAI

DKSH VIETNAM LTD, E TOWN II BUILDING 1ST FLOOR, HO CHI MINH

618 - 8948 9422

7GBT787

SQ186/ 14/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

48

CHOCOLATE

4

157

LOTTE SHANGHAI FOODS, SIN

DKSH VIETNAM LTD, E TOWN II BUILDING 1ST FLOOR, HO CHI MINH

618 - 8948 9411

7GBT786

SQ186/ 14/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

49

BEER SAMPLES

1

44

HEINEKEN NEDERLAND SUPPLY, BURGEMEESTER SMEETSWEG 1, ZOETERWOUDE,

VIET NAM BREWERY LTD, 16T FLR, HARBOUR VIEW TOWER, HCM

618 - 9047 6805

 

SQ186/ 15/05/2015

EEE-024-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
50

UNKNOWN

1

0.5

 

 

TKZ - 0001 0074

 

TK068/ 23/05/2015

FDC-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
51

GIFT

4

41

ATLANT SOYUZ LLC, DME

LE ANH QUOC/ ID NO :291018277, HIEP DINH , HIEP TAN, HOA THANH , TAY NINH

176 - 7603 3495

98783

EK392/ 26/05/2015

CUS-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
52

PHARMACEUTICALS

1

49.9

BAYER CONSUMER CARE AG, BASEL

NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT STOCK CO, 24 NGUYEN THI NGHIA ST DIST 1, HCM

235 - 0152 5370

DUS53607586

TK068/ 29/05/2015

CLD-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
53

UNKNOWN

1

24

 

 

131 - 0189 4933

 

SQ186/ 30/05/2015

FDC-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
54

SHOE LACE NOT

1

57

CHOLETAISE DE FABRICATION, ZI LES LANDES FLEURIES, ANDREZE

VIETNAM DONA STANDARD FOOTWEAR CO LTD, XUAN LOC IZ XUAN LOC DIST, DONG NAI

172 - 1164 0775

 

CV7405/ 31/05/2015

HEA-004-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
55

SALMON HEAD UN1

2

57

SWEET AND SOUR LINDHOLMEN, GOTAVERKSGATAN 4, GOTEBORG

HOANG MAI LINH, 26A,DURONG 46,QUANG TRUNG PHU RONG, HCM

217 - 0586 3454

 

TG556/ 03/06/2015

CLD-004-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
56

CREAM POWDERS

1

55

SUPPER SHIPPING CO. LTD, 122 85 RAJPRAROP RD PHAYATAI, BANGKOK

LE THAI THAI HA PP:37873308, 123 NGUYEN VAN RANH, P7, LONG AN

978 - 8039 8710

 

VJ804/ 05/06/2015

FFF-003-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
57

PLASTIC BOTTLES

3

62

SUPPER SHIPPING CO. LTD, 122 85 RAJPRAROP RD PHAYATAI, BANGKOK

LE THAI THAI HA PP:37873308, 123 NGUYEN VAN RANH, P7, LONG AN

978 - 8039 8743

 

VJ804/ 06/06/2015

FFF-014-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
58

VOEDINGSSUPLIME

1

5

NEDERLAND POST BV, XENONSTRAAT 50, ALMERE

MID PHARMA JSC, 817 HUYNH TAN PHAT, PHU THUAN

618 - 8733 2346

 

SQ186/ 07/06/2015

SMR-002-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
59

POLY TETRA FLUORO

1

44.6

GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED, 68 JOLLY MAKER CHAMBERS NO II, MUMBAI

AU VIET CHEMICAL CO LTD, 2FL TUOI TRE BLD 60A HOANG VAN THU, HCMC

217 - 5224 9326

 

TG556/ 22/06/2015

EEE-005-2

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
60

SHOES MATERIALS

1

15

SEO HEUNG CO LTD, 87 BEONYEONG RO JANG LIM SAHA GU, BUSAN

CHANGSHIN VIETNAM CO LTD, THANH PHU WARD, DONG NAI

618 - 9189 7492

DSTC078701

SQ172/ 26/06/2015

SMR-003-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
61

COMAIL

1

33

 

TURKISH AIRLINES, 235-241 CONG HOA PHUONG 13, Q.TAN BINH, HCMC

COM - 5235 0307

 

TK068/ 03/07/2015

EEE-030-6

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
62

SALMON

2

36

APCO AS,HAVNEGATA 11,AALESUND

NGUYEN HO QUANG MINH MR. 78/15 KHANH HOI STR, WARD 04, DISTRICT 04, HCMC

217 - 0341 6361

 

TG556/ 06/07/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
63

SILVIRIN 20 G

1

8.9

RAPTAKOS BRETT AND COMPANY LTD/ 253 DR ANNIE BESANT ROAD WORLI/ MUMBAI, INDIA

BEPHARCO - CONG TY CO PHAN DUOC PHAM BEN TRE, 6A3 NATIONAL HIGHWAY 60, BEN TRE TOWN, BEN TRE

618 - 9372 5310

 

SQ184/ 03/07/2015

SMR-002-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
64

PLASTIC CAP

3

33.6

MONDICAP INDUSTRIA DE EMBALAGENS,RUA TRIPOLI 92, SALA,BR.

UNILEVER VIETNAM INT'L CO LTD, 156 NGUYEN LUONG BANG STR, DIST 7, HCMC

235 - 0772 0882

ILTI4981

TK068/ 12/07/2015

EEE-008-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
65

CHEMICALS NOT RETRICTED

1

130

CLARIANT MASTERBACH IBERICA SA, CARRETERA MARTORELL 124,BARCELONA,ES.

UNILEVER VIETNAM INT'L CO LTD, 156 NGUYEN LUONG BANG STR, DIST 7, HCMC

618 - 9434 9850

BCN00060262

SQ184/ 29/07/2015


HEA-010-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
66

FROZEN SEAFOOD

1

15

MARKWELL FISHERIES,P O BOX 6281,TWEED HEADS SOUTH, AUSTRALIA

LE PHUONG, 19ROAD NUMBER 9 LINH CHIEU THU DUC,HCMC

217 - 0595 6871

 

TG550/ 31/07/2015

FRZ-001-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
67

PHARMACEUTICALS

1

195

MERZ PHARMACEUTICALS GMBH,ECKENHEIMER LANDSTR 100,FRANKFURT.

QUASAPHARCO (QUANGNAM NGOC LINH GIN) 222 HUYNH THUC KHANG,QUANG NAM

217 - 0471 9551

 

TG556/ 31/07/2015

DDD-011-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
68

MORINGA

1

34.0

SABAH ABDILLAH KIGALI, RWANDA NYARUGENTE GIETA, KIGALI,RW

KHANH AN MINERAL CO LTD, NO 27 DONG TRA 1, DU HANG KENH WARD, HAI PHONG

235 - 0144 8871
TK068- 06AUG

EEE-002-3

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG
69

FABRIC

5

256.0

SHAOXING JINHAO KNITTING, DONGAN VILLAGE MASHAN, HANGZHOU

YES VIETNAM, 688/1 HUONG LO 2 QUARTER 4 BINH TRI DONG, HCMC

851 - 0563 0236
HX9019- 13AUG

CCC-029-1

HÀNG QUÁ 90 NGÀY CHỦ HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG


/15


: Docs
Docs -> BỘ XÂy dựNG
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
Docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Docs -> Liên Hợp Quốc cedaw/C/vnm/CO/6
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương