Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạNtải về 56.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích56.73 Kb.
#512


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG ______________________________________

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

________________

Số: 133/BC-PCTT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2015
BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn

tháng 7 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2015

____________
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và báo cáo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tháng 7 và nhiệm vụ, kế hoạch tháng 8 năm 2015 trên địa bàn thành phố như sau:

I. Tình hình thời tiết, thiên tai:

1. Tình hình sạt lở:

a) Tình hình thiệt hại: trong tháng 7 năm 2015, đã xảy ra 03 vụ sạt lở làm thiệt hại 02 căn nhà, 01 xe máy xúc Kobel, 01 xe tải 1,4 tấn, 01 xe máy wave và 02 trụ điện; diện tích đất sạt lở 3.282 m2; không gây thiệt hại về người. Cụ thể:

- Ngày 01 tháng 7 năm 2015, trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã xảy ra 01 vụ sạt lở tại khu vực bờ tả ven sông Sài Gòn, khu phố 5, diện tích sạt lở khoảng 2.000 m2, làm sụp xuống sông 01 nhà (tường gạch, mái tôn), 01 xe máy xúc Kobel, 01 xe tải 1,4 tấn, 01 xe máy wave và 02 trụ điện.

- Ngày 04 tháng 7 năm 2015, trên địa bàn xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã xảy ra 01 vụ sạt lở tại khu vực bờ phải sông Kinh Lộ cách cầu Kinh Lộ về phía hạ lưu 600m, diện tích sạt lở khoảng 1.250 m2, làm hư hỏng một phần 1 căn nhà cấp 4 (tường gạch, mái tôn) và thiệt hại khoảng 2.000 m2 đầm tôm.

- Ngày 11 tháng 7 năm 2015, sạt lở tại khu vực bờ trái, tuyến Rạch Dơi – Sông Kinh (sông Đồng Điền), diện tích sạt lở khoảng 32 m2, không thiệt hại về người và tài sản.

b) Công tác khắc phục:

Sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, quận Thủ Đức đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã và các đoàn thể phường, xã hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân trong khu vực sạt lở đến nơi tạm cư an toàn; tổ chức lập rào chắn phong tỏa hiện trường khu vực sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và bảo vệ tài sản cho nhân dân; cảnh báo nhân dân không được ra vào khu vực xảy ra sạt lở, tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực sạt lở trên để có hướng xử lý kịp thời; tham mưu các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân theo quy định.

Ngày 02 tháng 7 năm 2015, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường thủy nội địa và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tổ chức kiểm tra hiện trường, đề xuất các biện pháp khắc phục sạt lở và có Báo cáo nhanh số 106/BC-PCTT về tình hình sạt lở đất tại khu vực bờ tả sông Sài Gòn tổ 19, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Ngày 08 tháng 7 năm 2015, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan khẩn trương xác định và tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm tại khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức; đồng thời, thường xuyên theo dõi và có giải pháp khắc phục kịp thời, không để tình hình sạt lở tiếp diễn, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực tại Công văn số 6316/VP-ĐTMT của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Phiếu chuyển số 21351/VP-CNN ngày 08 tháng 7 năm 2015; trong đó, đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức khẩn trương đề xuất giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông Sài Gòn, quận Thủ Đức, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tình hình mưa giông, lốc xoáy:

a) Tình hình thiệt hại:

Trong tháng 7 năm 2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 02 đợt mưa giông, lốc xoáy trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Thủ Đức làm tốc mái và hư hỏng một phần 06 căn nhà và 11 phòng trọ, cụ thể:

- Huyện Bình Chánh (xã Vĩnh Lộc): ngày 05 tháng 7 năm 2015, mưa giông, lốc xoáy làm tốc mái 03 căn nhà (mái tole).

- Quận Thủ Đức: ngày 01 tháng 7 năm 2015, mưa giông, lốc xoáy làm tốc mái và hư hỏng một phần 03 căn nhà (mái tole) và 11 phòng trọ tại địa bàn các phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú và phường Linh Đông.

Ngoài ra, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh: trong tháng 7 năm 2015, mưa giông và lốc xoáy đã làm ngã đổ 40 cây xanh, gãy nhánh 104 cây xanh làm bị thương 02 người và hư hỏng 02 xe ô tô.

b) Công tác khắc phục:

- Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban nhân dân quận – huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sửa chữa lại nhà ở để sớm ổn định cuộc sống; khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại của các nhà bị ảnh hưởng để đề xuất mức hỗ trợ theo quy định.

- Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố đã khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện cưa cắt, thu gom cây xanh bị ngã đổ đảm bảo giao thông đi lại thông suốt. Đối với trường hợp bị thương, Công ty đã tổ chức thăm hỏi và thanh toán viện phí cho người bị thương; đối với các phương tiện bị hư hỏng, công ty đang đàm phán, thảo thuận kinh phí sửa chữa.

3. Lượng mưa tháng 7 trên địa bàn thành phố:

Đơn vị tính: mm

Trạm đo mưa


Mạc Đỉnh Chi

Tân Sơn Hòa

Củ Chi

Hóc Môn

Nhà Bè

Cần Giờ

Bình Chánh

Tổng lượng mưa trong tháng 7/2015

163,3


241,7


170,3


165,4


94,6


206,6


126,6


Max ngày/tháng

37,5

(ngày 30/7/

2015)

85,6

(ngày 30/7/

2015)

38,5

(ngày

09/7/

2015)

25,0

(ngày 04/7/

2015)

25,2

(ngày 29/7/

2015)

56,0

(ngày 15/7/

2015)

56,0

(ngày 09/7/

2015)

II. Kết quả thực hiện công tác tháng 7 năm 2015:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

a) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành phố và quận – huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố:

- Ban hành các văn bản:

+ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015).

+ Quyết định ban hành kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 (Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015).

+ Quyết định về thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố (Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015).

+ Quyết định ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố (Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015).

+ Kế hoạch về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác vớt và xử lý lục bình trên sông, kênh, rạch của thành phố (Kế hoạch số 4285/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2015).

+ Chỉ đạo về kiểm tra, ứng phó mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển (Công văn số 6028/VP-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2015).

+ Chỉ đạo khắc phục sạt lở tại bờ sông Mương Chuối (khu vực Xóm Đáy), ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè (Công văn số 3960/UBND-CNN ngày 10 tháng 7 năm 2015).

+ Chỉ đạo về tập trung giải quyết lục bình, rác và tình trạng lấn chiếm kênh, rạch trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 (Công văn số 4293/UBND-CNN ngày 25 tháng 7 năm 2015).

+ Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên tỉnh, thành và các đơn vị quản lý hồ trong việc vận hành hồ thủy điện Trị An và hồ thủy lợi Dầu Tiếng trên lưu vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn trong mùa mưa lũ hằng năm (Công văn số 4177/UBND-CNN ngày 22 tháng 7 năm 2015).

+ Chấp thuận chủ trương cấp kinh phí thanh toán công tác phòng chống ứng phó với áp thấp nhiệt đới tháng 11 năm 2013 trên địa bàn huyện Cần Giờ (Công văn số 4357/UBND-CNN ngày 28 tháng 7 năm 2015).

- Dự thảo các văn bản:

+ Quyết định ban hành quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố (Tờ trình số 1756/TTr-SNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Tờ trình số 130/TTr-PCTT ngày 05 tháng 8 năm 2015).

+ Kế hoạch thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn thành phố năm 2015 (Tờ trình số 127/TTr-PCTT ngày 31 tháng 7 năm 2015).

+ Chỉ đạo về chủ trương xây dựng kè chống sạt lở bờ sông tại 02 khu vực bờ tả và bờ hữu Rạch Giồng - sông Kinh Lộ, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (Công văn số 117/PCTT ngày 10 tháng 7 năm 2015).

b) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành phố và quận – huyện ban hành:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch về phòng chống ứng phó thiên tai đối với lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn thành phố (số 1639/KH-SNN-CCTL ngày 10 tháng 7 năm 2015).

- Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 của thành phố (Báo cáo số 104/BC-PCTT ngày 02 tháng 7 năm 2015).

- Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa lũ năm 2015 (Báo cáo số 126/BC-PCTT ngày 30 tháng 7 năm 2015).

- Báo cáo tiến độ đầu tư 32 công trình đê bao sử dụng cừ nhựa uPVC và tiến độ các công trình bờ bao phòng chống triều cường, kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước (Báo cáo số 189/BC-SNN ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn thành phố (Công văn số 116/PCTT ngày 10 tháng 7 năm 2015).2. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ:

Trong tháng 07 năm 2015, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố nhận được 18 tin cứu nạn, cứu hộ, trong đó, đã điều động lực lượng và phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ 13 vụ (05 vụ không triển khai do địa phương đã xử lý kịp thời) trên địa bàn quận 1, quận 4, quận 7, quận 8, quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh; trong đó: 11 vụ cứu nạn cứu hộ dưới nước, 01 vụ sụp đổ công trình, 01 vụ cứu hộ nhà cao tầng. Kết quả: cứu được 03 người, tìm được 03 thi thể nạn nhân.3. Công tác kiểm tra:

- Trong tháng 7, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2015 tại quận 2, quận 5 và quận 7 (đến ngày 03 tháng 8 năm 2015, đã kiểm tra được 5 quận theo Kế hoạch số 77/KH-PCTT ngày 27 tháng 5 năm 2015).

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các quận – huyện liên quan kiểm tra, rà soát và đánh giá phân loại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn thành phố năm 2015. Đồng thời, có văn bản đề nghị các quận – huyện, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố (Công văn số 124/PCTT ngày 22 tháng 7 năm 2015).

- Phối hợp với các đơn vị và quận – huyện liên quan kiểm tra hiện trạng các tuyến bờ bao xung yếu, các vị trí cống ngăn triều - tiêu thoát nước và các vị trí có nguy cơ sạt lở để đề xuất đầu tư đảm bảo ngăn triều, phòng, chống ngập úng, sạt lở bờ sông bảo vệ an toàn đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong các đợt triều cường, mưa lũ trong năm 2015-2016.

- Phối hợp với các quận – huyện kiểm tra và đôn đốc tiến độ công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2014-2015.

4. Công tác khác:

- Chuẩn bị tài liệu để Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác vớt và xử lý lục bình trên sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Đề xuất Tổng cục Thủy lợi danh sách các xã ưu tiên triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của thành phố.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận – huyện khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố.

- Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng, thông tin di động trên địa bàn thành phố.

- Có ý kiến đối với việc sử dụng nguồn tồn Quỹ Phòng chống lụt bão của quận và trang bị xe chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai của quận Gò Vấp.

- Tổ chức cập nhật tin kịp thời, đầy đủ, chính xác trên website Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

- Tổ chức trực ban định kỳ và đột xuất để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, thiên tai kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả.III. Nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong tháng 8 năm 2015:

1. Theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, tham mưu kịp thời các phương án, biện pháp công trình và phi công trình chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai.

2. Dự thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố:

- Ký kết Quy chế phối hợp vận hành hồ Thủy điện Trị An và hồ Thủy lợi Dầu Tiếng trên lưu vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn trong mùa mưa lũ hằng năm.

- Chấp thuận chủ trương cấp kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2015 của các sở - ngành, đơn vị thành phố và quận – huyện từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, phòng, chống sạt lở bờ sông, nạo vét tiêu thoát nước cấp bách năm 2015-2016.3. Các Sở, ngành, đơn vị thành phố, các quận – huyện rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của từng đơn vị, địa phương. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, đơn vị.

4. Các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tập trung tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2015 theo Kế hoạch số 77/KH-PCTT ngày 27 tháng 5 năm 2015.

5. Các sở - ngành, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các quận – huyện triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2015.

6. Các quận – huyện đẩy nhanh tiến độ công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2014-2015 (theo Công văn số 4662/UBND-CNN ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố); công trình còn tồn đọng các năm trước và công trình đê bao sử dụng cừ nhựa uPVC.

7. Triển khai kế hoạch thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn thành phố năm 2015.

8. Tổ chức trực ban định kỳ, đột xuất để kịp thời thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan diễn biến của thiên tai, thời tiết nguy hiểm nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Quản lý, cập nhật website Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu thành phố.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tháng 7 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2015 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố./.Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN

- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; PHÓ TRƯỞNG BAN

- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;

- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;

- Đ/c Lê Thanh Liêm - PCT/UBND TP;

- Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực Miền Nam; (đã ký)

- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP; Trần Công Lý

- Lưu: VT, PCLB – T.H.
Каталог: docs -> vanban
vanban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TÌm kiếm cứu nạN
vanban -> I. thiên tai trêN ĐỊa bàn thành phố
vanban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TÌm kiếm cứu nạN
vanban -> BÁo cáo kết quả kiểm tra công trình trước mùa mưa lũ năm 2006
vanban -> Kèm Công văn số: 26 /pclb ngày 24-01-2008 của Ban Chỉ huy pclb tp phụ LỤC 1 CÁc quy đỊnh thực hiện trong
vanban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
vanban -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông
vanban -> BỘ XÂy dựng số: 25/2009/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> Ban chỉ huy pctt và CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 56.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương