Vietnam auditing and evaluation co., Ltd (vae)tải về 34.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích34.74 Kb.
#26336

97.09.25駐越經濟組編


河內地區會計師事務所

No.

名稱

聯絡資料

備註VIETNAM AUDITING AND EVALUATION CO., LTD (VAE)

11th Flr., Song Da Bldg., Alley 165, Cau Giay Dist., Hanoi

Tel: 84-4-2670491; Fax: 84-4-2670494

E-mail: vae_co@viettel.com.vnTHANG LONG AUDITING CO.

427 Nguyen Khang Str., Cau Giay Dist., Hanoi

Tel: 84-4-7670720; Fax: 84-4-7670721

E-mail: info@kiemtoanthanglong.com

Website: www.kiemtoanthanglong.com
Vietnam Accounting Auditing Consulting Company(AACC)

No.104, Thai Thinh str, Hanoi

Tel: 84-4-5371913; Fax:84-4-5371912

Email: aacc-hn@hn.vnn.vnViettan Ltd.

3B Quoc Tu Giam street, Dong Da district, Hanoi

Tel: 84-4-7322801; Fax: 84-4-7322803

Email: viettan@hn.vnn.vn

Website: www.viettanconsulting.com
Auditing –Tax Consultancy J.S.C(ATC)

65D To Hien Thanh str., Hai ba Trung dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-9745548; Fax: 84-4-9745549

Email: atcaudit@hn.vnn.vn

Website: www.atc.audit.com
Auditing and Accouting Finace Consultancy Services CO.,(AASC)

No.1, Le Phung Hieu Str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-8241990; Fax: 84-4-8253973

Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn

Website: www.aasc.com.vn
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU VIETNAM AUDITING J.V.C (VACO)

8 Pham Ngoc Thach str., Dong Da dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-8524123; Fax: 84-4-8524143

Email: vaco_hn@vacodtt.com

Website: www.vaco.dtt.com

KPMG Co.,LTD

16th Flr.,Vietcombank Bldg.,

198 Tran Quang Khai str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-9360380; Fax: 84-4-9360381

Email: kpmghanoi@hn.vnn.vn

Website: www.kpmg.comPrice Waterhouse Cooper Vietnam Co.,Ltd(PWC)

Rm1, 4th Flr.,

17 Ngo Quyen str., Trang Tien Ward., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-8251215; Fax: 84-4-8251737

Email: paul_coleman@vn.pwc.com

Website: www.pwc.comHOANG & THANG CO.,LTD.

Block B, 16th Flr., Rm.1, M3-M4 Bldg., Nguyen Chi Thanh Str., Dong Da Dist., Hanoi

Tel: 84-4-7752869; Fax: 84-4-7752096

E-mail: hoangque@fpt.vnAUDIT AND FINANCIAL CONSULTING COMPANY & ASSOCIATES (ACA)

Rm.504, 5th Flr., 17T7 Bldg., Trung Hoa-Nhan Chinh, Thanh Xuan Dist., Hanoi

Tel: 84-4-2811488; Fax: 84-4-2811499

E-mail: contact@acagroup.com.vn

Website: www.acagroup.com.vn
VIETNAM AUDITING AND CONSULTANCY CO.,LTD. (ATICVIETNAM)

129 Trung Liet Str., Dong Da Dist., Hanoi

Tel: 84-4-5375528; Fax: 84-4-5375527
THUY CHUNG AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTATIVE SERVICE CO.,LTD.- HN BRANCH

34 Tue Tinh Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi

Tel: 84-4-9433371; Fax: 84-4-9433371

E-mail: thuychungptt@bdvn.vnd.netVIETBID INVESTMENT AND TECHNOLOGY CONSULTANCY CENTER(VIETBID)

Rm.436, Binh Minh Hotel, 27 Ly Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: 84-4-9344226; Fax: 84-4-9344225

E-mail: vietbid@hn.vnn.vn

Website: www.vietbid.info
MAZARS & GUERARD VIETNAM REP.OFFICE <> FRANCE

30B Ba Trieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: 84-4-9361031; Fax: 84-4-9361029

E-mail: mazarshanoi@hn.vnn.vn

Website: www.mazars.com
越南通投資顧問公司

Vina Tong Investment Consultants Limited4-1A, My Canh, Phu My Hung, Dist. 7, Hochiminh City

Tel: 84-8-4122371; Fax: 84-8-4122372

E-mail: luvntong@yahoo.com.tw


台商公司新路投資建設顧問諮詢公司

So 2 Ngo 684 duong Nguyen Van Cu, Gia Thuy Ward, Long Bien Dist, Hanoi

Tel: 84-4-8779016; Fax: 84-320-3896859E-mail: newway1@vnn.vn

台商公司
第 頁,共 頁


tải về 34.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương