List of Law firm in Hanoitải về 39.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích39.78 Kb.

98.11.25ECO

List of Law firm in Hanoi

No.

Name

Contact

OtherLuat Viet Advocates & Solicitors

Suite # 402, DMC Tower, 535 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist, Hanoi
Tel: 84-4-22203152

Fax:84-4-22203153

Website: www.luatviet.comInvestconsult Group

No.26, Lane 41 Thai Ha str., Dong Da Dist., Hanoi

Tel: 84-4-35373262 ext.308

Fax: 84-4-35373283-35373318

Email: incom@hn.vnn.vn

Website: www.investconsultgroupservices.comVietnam International Law Firm

No.17, Ngo Quyen str, Hanoi

Tel: 84-4-39348530/ 0913527888(Mr. Duc)

Fax: 84-4-39348531

Email: vilaf@hn.vnn.vn

Website: www.vilaf.comPham Jurist Company Limited

No.240 Quan Nhan str., Thanh Xuan dist., Hanoi

Tel: 84-4-35583855

Fax: 84-4-35374746

Email: luat@giapham.com

Website: www.luatgiapham.comFreshfields Bruckhaus company

No 17 Ngo Quyen str., Hanoi

Tel: 84-4-38247422

Fax:84-4-38268300

Email: hanoibranch@freshfields.com

Website: www.freshfields.comDrew&Napier LLC

Rm.605, 23 Lang Ha str., Ba Dinh dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-35141995

Fax: 84-4-35141972

Email: dnhn@hn.vnn.vn

Website: www.drewnapier.comGide Loyrette Nouel Co.

56 Ly Thai To str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-38262060

Fax: 84-4-38257919

E-mail: audier@gide.com.vn

Website: www.gide.comRussin and Vecchi-Hanoi branch

44B Ly Thuong Kiet str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-38251699

Fax: 84-4-38251742

Email: lawers@russinvecchi.com

Website: www.russinvecchi.comTilleke&Gibbins Consultants ltd

Rm 401., 30 Nguyen Du str., Ha Ba Trung dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-38227895

Fax: 84-4-38227897

E-mail: tilleke@netnam.vn

Website: www.tillekeandgibbins.comVision&Associates Co., Ltd(Vision)

1st flr., International Centre Building.,

17 Ngo Quyen str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-39340629

Fax: 84-4-39340621

E-mail: vision@hn.vnn.vn

Website: www.vision-associates.com
Pirindellie.Associati(PEA)

Rm501, 59 A Ly Thai To str., Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-38262406

Fax: 84-4-38262407

E-mail: peahanoi@netnam.org.vn

Website: www.pea-law.comHA DANG LAW FIRM

29 Nguyen Gia Thieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: 84-4-39420477

Fax: 84-4-39421124TRI VIET INTERNATIONAL PATENT & LAW FIRM

372 Cau Giay Str., Cau Giay Dist., Hanoi

Tel: 84-4-37913084

Fax: 84-4-37913085

E-mail: info@trivietlaw.com.vn

Website: www.trivietlaw.com.vnCHINH & ASSOCIATES ATTORNEYS AT LAW

7 Alley 283, Doi Can Str, Hanoi

Tel: 84-4-37623956

Fax: 84-4-37623986

E-mail: chinh-asociates@hn.vnn.vn

Website: www.chinh-associates.com.vnLEAD CO LEGAL OFFICE

85 Tran Quoc Toan Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: 84-4-39425633, 39425634

Fax: 84-4-39425632

E-mail: leadco@hn.vnn.vn

Website: www.leadcolawyers.comPHAM & ASSOCIATES

8 Tran Hung Dao Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel: 84-4-38244852, 38265524, 38250163

Fax: 84-4-38244853

E-mail: hanoi@pham.com.vn

Website: www.pham.com.vnTHAI DUONG LAW FIRM

1 Alley 178 Giai Phong Str., Phuong Liet Ward, Thanh Xuan Dist., Hanoi

Tel: 84-4-38687258, 38687770

Fax: 84-4-38687253

E-mail: thaiduonglawfirm@fpt.vn
Roedl & Partner Tax Consultants, Attorney at Law

Ms. Do Thi Thu Ha

Address: Unit 602, 6th Floor, Asia Tower, 6 Nha Tho Str., Hanoi, Vietnam

Tel: (84-439 380 468

Fax: (84-439380 466

Email: ha.do@roedlasia.com

Website: www.roedl.com

台商投資顧問公司名單18.

越南通投資顧問公司

Vina Tong Investment Consultants Limited4-1A, My Canh, Phu My Hung, Dist. 7, Hochiminh City

Tel: 84-8-54122371; Fax: 84-8-54122372

E-mail: luvntong@yahoo.com.tw


台商公司

19.

新路投資建設顧問諮詢公司

So 2 Ngo 684 duong Nguyen Van Cu, Gia Thuy Ward, Long Bien Dist, Hanoi

Tel: 84-4-38779016; Fax: 84-320-33896859E-mail: newway1@vnn.vn

台商公司

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương