Cây lá bỏng, 2008-04-09


Giải thích bảng các tính trạngtải về 0.74 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8. Giải thích bảng các tính trạng

8.1 Giải thích qua một số tính trạng


Giai đoạn phát triển tối ưu cho việc đánh giá các tính trạng là khi ¾ số hoa trên cây nở hoàn toàn.
Các tính trạng chính sau đây ở cột thứ hai của bảng các tính trạng phải được xem xét theo chỉ dẫn dưới đây:


  1. Các quan sát trên lá phải được thực hiện trên lá đã phát triển đầy đủ ở phần giữa của cây.

  2. Các quan sát trên hoa non của giống đối với các giống hoa đơn phải được thực hiện khi thuỳ của tràng hoa vừa nở. Các quan sát trên hoa non của giống hoa kép phải được thực hiện ở các thuỳ tràng hoa phía trong khi các thuỳ vừa nở.

  3. Màu chủ yếu là màu có diện tích lớn nhất và màu thứ cấp là màu có diện tích lớn thứ 2: Trong trường hợp diện tích màu chủ yếu và màu thứ cấp xấp xỉ thì màu sẫm hơn được coi là màu chủ yếu.

  4. Các quan sát trên thuỳ trạng hoa phải được tiến hành trên các hoa đã phát triển đầu đủ. Nếu không có chỉ dẫn khác, các quan sát trên thuỳ tràng hoa của hoa ké phải được thực hiện trên các thuỳ tràng hoa phía trong.


Thuỳ tràng hoa
8.2 Giải thích đối với các tính trạng riêng biệtAd. 5: Lá: Hình dạng


1

2

3

4

5

6

Trứng

Elip

Tròn

Đường thẳng

Trứng ngược

Lông chim 3 thuỳ

Ad. 9: Lá: Mặt cắt ngang


1

3

5

Lõm mạnh

Phẳng

Cong lồi mạnhAd. 10: Lá: số lượng vết chạm ở rìa1

3

5

7

Không có hoặc rất ít

Ít

Trung bình

Nhiều

ểuTường hợp với lá lông chim, quan sát ở đỉnh thuỳ.
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương