Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdltải về 300.11 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích300.11 Kb.
#1018
  1   2   3   4   5
Phụ lục

(Kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

_______________________

Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật

Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Mẫu 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Mẫu 4: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Mẫu 5: Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Mẫu 6: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975

Mẫu 7: Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Mẫu 8: Đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Mẫu 9: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

Mẫu 10: Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

Mẫu 11: Đơn đề nghị cấp phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế

Mẫu 12: Đơn đăng ký dự thi Hoa hậu quốc tế

Mẫu 13: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu quốc tế tại Việt Nam

Mẫu 14: Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

Mẫu 15: Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài

Mẫu 16: Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm ảnh tại Việt Nam

Mẫu 17: Đơn đề nghị tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam

Mẫu 18: Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm/thi/liên hoan ảnh

Mẫu 19: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Mẫu 20: Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu 21: Đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang

Mẫu 22: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Mẫu 23: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Mẫu 24: Mẫu giấy phép kinh doanh vũ trường

Mẫu 25: Mẫu giấy phép kinh doanh karaoke

Mẫu 26: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Mẫu 27: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu 28: Phương án kinh doanh lữ hành

Mẫu 29: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu 30: Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu 31: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch./.


Mẫu 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CHO CÁ NHÂN, ĐOÀN NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

RA NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT


Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)

(Đơn vị)...……đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...) cấp giấy phép cho cá nhân (hoặc đoàn nghệ thuật) sang biểu diễn tại:……………… ………………………

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):…………………………...….......

2. Nội dung chương trình:…………………………………..……………

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:

4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm…….... đến ngày... tháng... năm.........

5. Địa điểm:...................................................................................................

6. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 2

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
_______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CHO CÁ NHÂN, ĐOÀN NGHỆ THUẬT NƯỚC NGOÀI

VÀO VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT


Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ……
(đối với các đơn vị thuộc địa phương)

(Đơn vị)...…… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...) cấp giấy phép cho cá nhân (hoặc đoàn nghệ thuật) do đơn vị chúng tôi mời vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật:

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):……………..........……………....

2. Nội dung chương trình:……………………………..........……………

3. Thời lượng chương trình (số phút):...........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:......................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm........ đến ngày... tháng... năm.............

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 3

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
_____________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ

Ở NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
(Đơn vị)...…… được thành lập ngày….theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố...). Thực hiện kế hoạch, đơn vị đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét, cấp giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được vào Việt Nam hợp tác với đơn vị chúng tôi trong một số chương trình sản xuất, phát hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và biểu diễn nghệ thuật:

1. Tên cá nhân:............................................(nghệ danh...............................)

2. Ngày tháng năm sinh:................................................................................

3. Số hộ chiếu:...............................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: (tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài)…………...…………

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm…. đến ngày..... tháng….. năm..........

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 4

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
__________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT


Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ……
(đối với các đơn vị thuộc địa phương)

(Đơn vị)...…… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...) cấp giấy phép cho cá nhân người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật:

1. Tên cá nhân:............................................(nghệ danh...............................)

2. Địa chỉ nơi cư trú:.....................................................................................

3. Nội dung biểu diễn……………………………………………………..

4. Thời lượng chương trình (số phút):……..................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm…..... đến ngày... tháng... năm............

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 5


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
___________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN


Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)

(Đơn vị)...…… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...) cấp giấy phép công diễn:

1. Tên chương trình:......................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………….…………………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):...........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:......................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm..................

6. Địa điểm:...................................................................................................

7. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 6


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
___________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG BÀI HÁT ĐƯỢC SÁNG TÁC TRƯỚC NĂM 1975


Каталог: FileUpload -> file
file -> HỎI ĐÁp thi hái hoa dân chủ 8/3
FileUpload -> Giáo án Bồi dưỡng hsg địa Lí 9 gv : Nguyễn Thành Hiếu KẾ hoạch bồi dưỠng hsg
file -> I. những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạC
file -> Nghiên cứU ĐIỀu chế CÁc dưỢc chất phóng xạ i-131 VÀ p-32, Ứng dụng trong chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị BỆnh trêN ĐỊa bàn tỉnh lâM ĐỒNG
file -> ĐỀ thi trắc nghiệm môn tin họC – 2011 Sơ khảo 1 (Người biên soạn: Phạm Tuấn Anh) phầN 1: Sự lựa chọn hoàn hảo
file -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
file -> Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc
file -> GIẢi quần vợt men’s futures & giải quần vợt phong trào cúp tanimex 2012
file -> Tanimex địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt P. 9 Q. Tân Bình Tp. Hcm

tải về 300.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương