CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II searchtải về 42.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích42.91 Kb.
#39573
CÙNG VỚI MẸ MARIA CHÚNG TA VỀ BÊN THÁNH THỂ

WITH MARY, WE COME BEFORE THE EUCHARIST
CẤP II THIẾU – CAMP LEADER LEVEL II SEARCH

NGÀY THỨ 6 – DAY 6 (Monday)

LỜI TUYÊN ÚY
I don’t know about you, but every time I get near the end of the camp, I often get very emotional even though I know that I will see many of the Sa Mạc Sinh in the later camps or see them around. Knowing that the time of the camp will come to an end after three days being with the people and developing a friendship with them, I feel very sad and emotional.

Now imagine Jesus. It must be very hard for Jesus to know that His Hour is near and that it is not too far of a distance from the time his disciples would no longer see him. His heart must have been terrified with the thought of leaving them alone and being challenged by the very same people who wanted to kill him.

However, Jesus also knew that in order for his disciples to “grow up” and to “mature” in their faith, he must go back to the Father where he can intercede on their behalf. When Jesus left, he instructed his disciples to preach God’s Mercy and Love to others and witness to Jesus’ resurrection.
CÂU HỎI TRONG NGÀY - Question of the Day
Jesus also gives us the instruction to preach and witness God’s Mercy and Love to others. The question that we need to ask ourselves today is: Have I faithfully preached Jesus to others? What kind of instrument do I bring to the people when I talk about Jesus? Do I bring Christ’s Love to the people I meet or Do I only cause a headache to the people I minister to?
CÂU CHUYỆN TRONG NGÀY - Story of the Day:
A preacher put this question to a class of children: “If all the good people were white and all the bad people were black, what color would you be?”

Little Mary replied: “Reverend, I’d be streaky!”


VIỆC TRONG NGÀY – Today's Things-To-Do


 • Làm 1 việc lành – Do one good deed

DÂNG NGÀY – Morning Offering


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Kinh Dâng NgàyMorning Offering Prayer

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.

 • Kinh Xin Ân XáPrayer for Indulgences

 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

 • Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin KínhThe Our Father, the Hail Mary, the Apostles' Creed (For indulgences)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Đức Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 • 3 Kinh Kính Mừng xin các nhân đức Tin, Cậy và Mến và xin Mẹ Maria nhân đức Trong Sạch - 3 Hail Mary for virtues of Faith, Hope, and Love and also asking Mary for the virtue of Chasity.

 • Kinh Sáng DanhThe Glory Be

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

Lạy Chúa Con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 • Kinh Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 Lạy Chúa Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

 • Dấu Thánh GiáSign of the CrossKINH TRƯA – Noon Prayer


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Kinh Truyền Tin  – The Angelus

  •  Ðức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Ðức Bà Maria

Và rất thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần.

Kính Mừng Maria ............... Thánh Maria

  • Này tôi là tôi tá Ðức Chúa Trời

Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kinh Mừng Maria ......... Thánh Maria

  • Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người

Và ở cùng chúng tôi.

Kính Mừng Maria......... Thánh Maria

  • Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng tôi

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

  • Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn, chịu chêt trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng ta. Amen.

 • Xét MìnhExamination of Conscience

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

 • Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 • Dấu Thánh GiáSign of the CrossMẦU NHIỆM MÂN CÔI - Today's Mystery of the Rosary
Petition:

The 5 Joyful Mysteries

 1. The Annunciation (Yes Lord, Yes Lord, Yes Yes Lord…)

 2. The Visitation

 3. The Birth of Our Lord

 4. The Presentation in the Temple

 5. The Finding of the Child Jesus in the Temple • Lạy Cha chúng con ở trên trời...

 • Kính mừng Maria...Thánh Maria (10 lần)

 • Sáng danh Đức Chúa Cha.....

 • Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…DÂNG ĐÊM – Night Offering


 • Dấu Thánh Giá - Sign of the Cross

 • Xét MìnhExamination of Conscience

 • Viết Tâm Hồn Nhật Ký nếu có thể (write Spiritual Journal if possible)

 • Kinh Lạy ChaThe Our Father

 • 3 Kinh Kính Mừng đền cho những tội của mình trong ngày, tội của những người thân, và tội của toàn nhân loại – 3 Hail Mary for the reparation of sins of yourself, of your relatives, and of the whole world.

 • Kinh Sáng DanhThe Glory Be

 • Kinh Ăn Năn TộiAct of Contrition

 • Rước Lễ Thiêng LiêngSpiritual Communion

 • Kinh Dâng Đêm Night Offering Prayer

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

 • Dấu Thánh GiáSign of the Cross

KINH THÁNH SUY GẪM TRONG NGÀY - Bible for Today's Reflection
Matthew 23:13-22

Jesus said to the crowds and to his disciples: "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. You lock the Kingdom of Heaven before human beings. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance to those trying to enter. "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. You traverse sea and land to make one convert, and when that happens you make him a child of Gehenna twice as much as yourselves. "Woe to you, blind guides, who say, ´If one swears by the Temple, it means nothing, but if one swears by the gold of the Temple, one is obligated.´ Blind fools, which is greater, the gold, or the Temple that made the gold sacred? And you say, ´If one swears by the altar, it means nothing, but if one swears by the gift on the altar, one is obligated.´ You blind ones, which is greater, the gift, or the altar that makes the gift sacred? One who swears by the altar swears by it and all that is upon it; one who swears by the Temple swears by it and by him who dwells in it; one who swears by heaven swears by the throne of God and by him who is seated on it."ĐÔI DÒNG SUY TƯ - Thought of the Day

Am I My Brother’s Keeper?

Introductory Prayer: Lord, I come to you again in prayer. Even though I cannot see you, I know through faith that you are present in my life. I hope in your promise to be with me. I love you, and I know you love me. Accept this prayer as a token of my love.

Petition: Lord, help me to be a person of great integrity – the same inside and out.

1. No Hypocrites Need Apply: The scribes and Pharisees lacked the authenticity and rectitude of conscience needed to please God. We need to let our behavior, our word and our conscience be in harmony and open before God. Conscience is that secret sanctuary where we are alone with God and we hear the voice of the Holy Spirit speak to us in the depths of our heart. To violate that conscience, that is, to go against what we know to be true, is to deny ourselves what is most important to our salvation. A good conscience is the greatest good thing we can possess in this life. It gives us peace, serenity and an assurance of our perseverance in good.

2. Misleading Others Has a Price: Christ is very harsh on those who lead others astray, especially those who have a responsibility to teach and guide others in the way of salvation. It is a great sin to give scandal and to lead others away from the path of truth. There are many examples of this: There are those entrusted to teach in the name of the Church but substitute their personal opinions, and those who give a testimony of disordered lifestyles, especially to the young and impressionable. The salvation of all of us is linked together; we need to build each other up and help each other on the way to Christ. Others have a right to our good example and to our speaking truth.

3. No Swearing Here! Jesus warns against idle words, exaggerations and swearing in the name of God or by his altar. He wants us to be sincere in all we say and do, so that the integrity of our lives may be apparent to all who see us. If we live with a clear conscience and act before God in all things, we can then simply give our word and have it mean all we have inside us. What a wonderful thing it is to deal with people who are simple and transparent, who can be taken at face value, because to be devious or calculating never occurs to them, or to be in any way false or insincere.


LỜI NGUYỆN - Prayer for Today

Conversation with Christ: Lord, give me the grace of real sincerity of heart in dealing with you and with others. Teach me to give my word and mean it with all my heart.

Resolution: I will review my examination of conscience to make sure I am going deep enough to know what God wants of me.

tải về 42.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương