“Children (of Israel) In the Wildernesstải về 206.57 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích206.57 Kb.
  1   2   3


Dân Sự Trong Đồng Vắng
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 47-1123Children (of Israel) In the Wilderness, dài 82 phút, giảng vào chiều Chúa nhật, ngày 23 tháng 11 năm 1947, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Thánh đường Shriner Temple, Phoenix, Arizona, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5b, ngày 11/6/2009 - Vietnamese Translation, Revision 5b.)
E-1 ...?... Hàng ngàn ngàn người đã đến dự nhóm. Mỗi buổi tối, chúng ta phải đưa một số người ra ngoài bớt. Tại kho quân cụ và các phòng nhóm khác... Bất cứ nơi nào đều có từ 3.000 đến 5.000 người phải đứng ở ngoài khi có những buổi thờ phượng... Chúa đã đang mở mắt người mù, mở tai người điếc, người câm, người què. Thật vinh dự cho tôi đã đứng lên ở đó tuần vừa qua...?...

Tôi đã có mặt trễ một ngày ở Phoenix đây, qua ngày khác. Cho nên đã mang tôi trở lại ở dưới nầy và nói rằng... Nếu có thể được cho tôi xuống ở đây tuần nầy, đã không định để tôi đi. Vì thế chúng ta thực sự quên đi điều đó cho đến lúc ấy, cho tới khi tôi trở lại.E-2 Tôi đã khởi hành thứ Sáu hay sáng thứ Bảy. Tôi tưởng là được ở đây tối qua, mà tôi chỉ tới nơi trước đây một chút. Vì vậy, thời gian lấp liếm 18 giờ. Tôi đã không đi trọn cho đến cách đây chỉ vài phút. Tôi không ngủ được chút nào từ tối hôm trước. Cho nên tôi khá mệt mỏi. Nghĩ rằng có quá nhiều. Tối hôm trước, tôi đã cầu nguyện cho gần như 3.000 người, chỉ trong một đêm. Do đó bất cứ ai cũng hình dung được mệt mỏi như thế nào.

Nhưng luôn luôn tốt để đến với Phoenix. Tôi nói cho anh em biết; Có điều gì đó về nơi nầy mà tôi thật thích. Ngày nọ, tôi đã thực sự có chút ít thời gian với một số anh em để chạy lên núi và nhìn xuống. Ở trên... Ra khỏi nơi tôi đang ở lại. Và tôi đã đi lên đó nhìn xuống; Tôi nghĩ, “Ồ, tuyệt vời làm sao, tuyệt vời biết bao...” Dân sự các anh được ban ơn có một thành phố tuyệt diệu ở đây. Nó là nơi bình dị nhất, một nơi trông giống như Thiên đàng nhất mà tôi biết. Điều đáng buồn của nó là, chúng ta thực sự không đánh giá cao đủ về nó. Đúng thế. Thế gian nầy là nơi tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, nếu chúng ta có thể thực sự chăm sóc nó. Các bạn hiểu không? Nhưng chúng ta không làm điều đó.E-3 Vì thế bây giờ, đây là... Đây là Chúa nhật thứ tư của chúng ta, phải không? Chúng ta có 4 Chúa nhật nữa. Và đây là Chúa nhật mà tôi đã báo trước, đẹp ý Chúa, không có gì ngoài những phép lạ cho Chúa nhật nầy, nếu Chúa muốn. Thực sự không vì số đông người, nhưng chỉ đưa lên những người khốn khổ, què quặt, để họ có thể được chữa lành ở đây một cách rõ ràng trước hội chúng.

Đó là điều phi thường để làm. Anh em biết điều đó chứ? Tôi cảm thấy tôi sai bởi việc nói điều đó. Không, không đúng ngay chỗ đầu tiên để làm việc đó. Nhưng tôi chỉ... Thậm chí không... Ân tứ của tôi không phải là những phép lạ. Ân tứ của tôi là cầu nguyện cho người đau ốm và khốn khổ. Đó là sự chữa lành, không phải là những phép lạ. Tôi hối tiếc vô cùng, tôi, chính tôi đã từng quyết định thi hành một phép lạ trước bất cứ ai.E-4 Khi Thiên sứ của Chúa đã Phán với tôi, lần vừa rồi nói chuyện... Nhân tiện, tối hôm trước tôi thấy Ngài trong phòng lần nữa lần đầu tiên cách đây 6 tháng. Và... Nhưng Ngài đã không hề Phán với tôi. Ngài chỉ đứng gần bên cửa nhìn tôi khi tôi quay lại. Tôi úp mặt xuống thật nhanh. Nhưng khi tôi đứng dậy, Ngài lại biến mất. Vì thế...

Nhưng lần vừa rồi Ngài đã Phán với tôi, Ngài bảo tôi những gì tôi đã nói với các bạn tuần trước. Tại Vandalia, Illinois, thế nào, Ngài đã bảo tôi hãm cầm quá nhiều công việc làm phép lạ. Và điều đó sẽ ứng nghiệm đến nỗi nhiều người không tin tôi trừ phi có phép lạ xảy ra. Và điều đó đúng. Nó phải theo cách đó. Nhiều người không cảm thấy thích họ cầu nguyện cho...E-5 Tuần qua, tôi có một điều rất lạ... Tiện thể, nhiều anh em đến cứu nguy ở trên Oregon đó. Tôi thực sự... Chúng ta hết thảy đều là Cơ-đốc nhân, và chúng ta thích nghe những bài làm chứng tốt, phải không? Tôi đã lên đó với Mục sư Gordon Lindsay. Tất cả các Giáo hội hợp tác với nhau, mọi thứ, ngay cả Báp-tít và hết thảy... Nhiều Tiến sĩ đang lãnh đạo của nhà nước đã đi ra và cầm quyền. Chúa đã ban ơn cho tôi trước dân sự. Và đó là buổi nhóm chắc chắn tuyệt diệu và đầy vinh hiển mà chúng ta đã có. Nhiều nhiều ngàn người...

Tôi tin đó là số người tham dự nhiều nhất mà chúng ta từng có từ Canada. Dĩ nhiên, Canada là buổi nhóm tốt nhất chúng ta từng có, ở - ở giữa những người dân Canada. Và Chúa làm việc ở giữa họ như thế nào. Và chúng ta... Một buổi nhóm có gần 35.000 người trong những buổi thờ phượng. Thậm chí họ không thể tổ chức trong những khu họp chợ phiên. Chúng ta đưa họ qua những sảnh phòng lớn cùng các thứ để chăm sóc họ. Chúa đã làm việc với họ cách lạ lùng, nhiều phép lạ đầy quyền năng được thực hiện.E-6 Điều mà tôi định nói chỉ trong vài khoảnh khắc. Tôi mong lấy vài thời gian ngắn nữa để nhắc nhở về những phép lạ. Một phép lạ... Có Lời chép trong Kinh thánh rằng...

Tôi tin nhiều anh em sẽ hiểu vị trí mà tôi đang cố gắng nhận lấy chiều hôm nay. Anh em biết lý do tôi làm điều nầy không? Đức Chúa Trời biết rằng tôi run sợ ở chính những ý tưởng của buổi hầu việc chiều nay. Đúng thế. Vì tôi nhìn những người đang ngồi ở đây: Què quặt, mù lòa, khốn khổ, nhăn nhó, buồn rầu. Và tôi đến để nói với các bạn những gì tôi đang nói với anh em.

Nên nhớ, nơi đầu tiên, Chúa nhật nầy, tôi đã đưa ra điều nầy một cách... Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ không giữ nó để chống lại tôi. Anh em để ý không, bục giảng ngay cả chung quanh tôi. Tôi đã có họ để có lần... [Băng trống - Biên tập]... qua hội chúng. Và thưa các bạn của tôi, tôi hi vọng lúc nầy các bạn quan tâm đến tôi, Mục sư của các bạn chiều nay... [Băng trống.]...

E-7 Ngài không bao giờ chữa lành dân sự để phô trương quyền năng của Ngài. Ngài, khi Sa-tan cố gắng làm cho Ngài lộ cho thấy điều đó trước dân sự. Anh em biết đó, chính là sự cám dỗ của ma quỉ. Nhưng nó đưa cho Ngài Lời Kinh thánh nói, “Vì có Lời chép rằng: ‘Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ gìn giữ ngươi, Các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chơn nhằm đá nào’ chăng?” Phải không? Nhưng Chúa Jêsus... [Băng trống.]... Đấng Christ đã không chữa lành tất cả những người đến với Ngài. Ngài không chữa lành hết thảy những người đau và khốn khổ. Ngài chỉ chữa lành một số người nào đó, những người mà Ngài dẫn dắt đến để được chữa lành. Đó là cách những buổi nhóm đã được tiến hành ở trên...?... Tất cả những buổi nhóm của chúng ta ghi lại. Bây giờ, có nhiều người ở trên trong đất nước trên ấy đến. Đã là nhiều phép lạ đáng chú ý vô cùng.

E-8 Đêm nọ, họ đã mang vào một... Trường câm điếc, họ mang đứa trẻ từ trường câm điếc vào. Lúc ấy, ngay lập tức, tôi chưa bao giờ thấy quá nhiều người câm điếc trong -- trong hết thảy những ngày của chức vụ tôi. Mọi thứ ở trong hàng người câm điếc. Và tôi đã ngừng lại. Tôi đang cầu nguyện cho họ. Tôi đã ngừng lại hỏi tại sao lại rất nhiều người câm điếc như vậy.

Lúc đó có một bé gái khoảng 12 tuổi, và tà linh được đuổi ra khỏi nó. Một việc rất cảm động trông rất nhỏ, khi tà linh bị đuổi khỏi nó, cô bé bắt đầu nói và nghe.

Tối hôm sau, họ mang nó trở lại, nói rằng nó không thể nói và nghe được. Bác sĩ của cô bé đã đến với nó, và một y tá. Vì thế họ nói cô bé có thể nghe nó nói từ bục giảng, đúng hơn nghe điều mà nó nói từ bục giảng. Thế đấy, họ đã đi theo nó và [Anh Branham vỗ tay. - Bt] vỗ tay họ như thế, và không nghe chút nào, búng những ngón tay của họ, cố gắng để cô bé nói điều gì đó, mà nó vẫn không nói. Họ nói bằng những ngón tay như thế với cô bé. Nó cũng không. Khi đó họ [Anh Branham lại vỗ tay. - Bt] vỗ tay như thế nầy, không nghe chút nào. Và đứa trẻ đã nói và nghe tối hôm trước ở bục giảng. Vì vậy họ cố gắng để cho nó nói điều gì. Họ nói, “Ba”, hay “Mẹ,” hoặc điều gì như thế. Cô bé đã... [Anh Branham minh họa. - Bt] như thế. Và cô bé đã không thể nói gì.

E-9 Tôi còn nhớ đứa trẻ đó. Thế đấy, sau đó tôi nói, “Vậy thì, mang nó lên đây lần nữa.” Và họ đã mang bé gái đó lên, và rồi khi tà linh bị đuổi ra khỏi đứa bé, tôi đang đứng ngay bên cạnh nó, và tôi [Anh Branham bật ngón tay - Bt] như thế. Nó quay lại nhảy lên, rồi nhìn quanh như thế nầy. Tôi phải đến và để anh ấy vỗ tay mình... như thế. Và cô bé quay lại; Nó đã nghe tiếng đó. Vì thế sau đó, tôi bảo nó nói, “Mẹ” và nó nói, “Mẹ.”

Tôi nói, “Ba” với...?... bằng lưỡi của mình như thế nào. Cô bé nói, “Ba.”

Lúc đó, cô bé có thể nói và nghe ở trên bục giảng. Sau đó tôi nói với họ; Tôi đã nói, “Lúc bấy giớ, “Nó chỉ giống như sự chuyển biến. Bạn có thể là Cơ-đốc nhân tối nay và tội nhân ngày mai. Bạn có thể tin và nắm chặt lấy Đức Chúa Trời, và tin điều đó hết lòng.” Bây giờ, và tôi đã hỏi tại sao có rất nhiều người câm và điếc.

E-10 Họ mang đến một cô bé khoảng 7 tuổi, nó được sanh ra đã câm và điếc. Nó đang nói và nghe. Có một cơ sở từ thiện câm điếc ở ngay tại Oregon. Tôi ở ngay bên cạnh. Và đó là những gì nó có; Họ đã mang hết thảy những người câm điếc đến bởi vì cô bé đó. Cơ sở từ thiện nầy đã không giữ người của mình lại được, và họ đã mang cô bé trở lại. Vì thế tôi đoán có khoảng 20 hay 25 trường hợp câm điếc được chữa lành tuần vừa qua đây. Dứt khoát nói và nghe trên bục giảng.

Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ, tôi đã không chọn ra. Ngay khi họ đi ra, tôi có thể cảm thấy áp lực của đức tin. Bây giờ, cho dù đó là đức tin của tôi đang vươn ra...E-11 Thưa các bạn, có một cách duy nhất trong thế gian để các bạn có thể được chữa lành, và đó là chỉ tin nơi Đức Chúa Trời. Vậy thì, cho dù Đức Chúa Trời sẽ cho phép tôi, bằng đức tin của riêng mình, điều khiển được linh của các bạn, trừ phi các bạn tiến tới và tin Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài, nó sẽ trở lại với các bạn lần nữa. Chúa Jêsus Phán, “Hãy về và đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng?

Đừng bao giờ đi vào hàng người cầu nguyện trừ phi các bạn mong muốn hầu việc Đức Chúa Trời những ngày còn lại của đời mình. Đúng thế. Luôn luôn, đừng bao giờ sống cuộc đời tội lỗi, bởi vì các bạn sẽ tệ hại, xấu hơn theo cách đó. Đức Chúa Trời đã quả quyết các bạn sẽ xấu hơn chính mình lúc ban đầu. Đừng bao giờ cố gắng đến... Đặc biệt chiều hôm nay, với anh em là những người đã đi vào hàng người nhận phép lạ nầy, anh em không dám đến, trừ phi anh em hứa với Đức Chúa Trời, bằng cả tấm lòng, và muốn nói điều đó, anh em sẽ hầu việc Ngài những ngày còn lại của đời mình.E-12 Chính -- Chúa Jêsus đã Phán với Sa-tan ở đó, “Có Lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa.” Hay là một số tác giả viết điều đó khác nhau, đều chỉ cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời.

Nên nhớ, trong Kinh thánh, có nhiều người đi ngang qua Chúa Jêsus, mà Ngài ngay cả chưa bao giờ có lòng trắc ẩn với họ. Nếu có, Ngài đã không tỏ ra cho thấy điều đó. Chính là nơi Ngài được hướng dẫn đến để dừng lại. Đúng thế không?

Chẳng hạn, người ở hồ dưới 5 cổng vòm. Có mặt ở đám đông người bị liệt đang nằm đó, và Chúa Jêsus đang bước qua đây. Một người đang nằm ở đó đã nhiều năm. Ngài đã đỡ người ấy đứng dậy lúc đó, và Phán với người ấy hãy vác giường mình trở về nhà, mà thậm chí không nói điều gì với đám đông những người còn lại. Đúng thế không?

Ngài đã nắm tay một người, và dắt người ấy đi ra khỏi đám đông, đi thẳng vào thành phố, cầu nguyện cho người đó. Dĩ nhiên, người ấy bắt đầu thấy người giống như cây cối. Có lẽ phải đứng ở đó 1 hoặc 2 giờ lâu hơn nữa để cầu nguyện cho người ấy, theo như mọi điều tôi biết. Nhưng dù sao đi nữa, khi Ngài đi ngang qua sự cầu nguyện, cảnh tượng đã đến với người ấy. Đấy, bất cứ ở đâu được Ngài dẫn dắt...E-13 Hãy nhìn người ngồi ở cổng Đẹp mà Phi-e-rơ đã chữa lành, và Giăng, đang đi ngang qua cổng. Chúa Jêsus đã đi ngang qua cổng đó tháng nầy sang tháng khác trong khi Ngài ở tại Giê-ru-sa-lem. Thế nào, Ngài đã không chữa lành người đó chăng? Người ấy nằm đó đã 40 năm.

Để ý. Hay là người ấy đã không quan tâm đến...?... Ở đó để xin ăn, tôi đoán vậy. Đó là điều người đã nằm ở đó trong nhiều năm.

Để ý. Đức Chúa Trời chỉ chữa lành không để tỏ ra quyền năng của Ngài. Ngài chỉ chữa lành những ai, không dựa trên sự xứng đáng Cơ-đốc giáo của các bạn. Ngài không chữa lành cho bạn vì bạn là một Cơ-đốc nhân. Ngài không... Nhưng khi Ngài chữa lành bạn, Ngài muốn bạn là Cơ-đốc nhân từ giờ đó trở đi. Nhưng Ngài không chữa lành bạn vì bạn có thể làm tốt, “tôi sẽ đi lên đó; Tôi sẽ được chữa lành bởi vì tôi là Cơ-đốc nhân.” Không, Đức Chúa Trời chữa lành dựa trên đức tin của các bạn, đức tin của các bạn. Nếu bạn là -- nếu bạn là tội nhân, và không biết gì về Đức Chúa Trời, và chưa bao giờ là một Cơ-đốc nhân, nếu bạn muốn hứa với Ngài rằng bạn sẽ là một Cơ-đốc nhân, và sẽ đến, các bạn sẽ có đức tin đủ cho điều đó, nó sẽ được thực hiện, đúng ngay sau đó. Nhưng...?... [Băng trống. - Bt]...

E-14 Ngay cả một mục đích tôi cũng không có trong đầu. Còn những người kia... Sau đó các bạn đi đến đó và làm các bạn căng thẳng. Hãy nhìn xuống đường phố và thấy những người mẹ đang bước đi với những trẻ sơ sinh trong tay, thấy những người què đang nằm quanh đó, trông đợi ngừng lại và cầu nguyện khẩn cấp.

Tôi là con người. Tôi có trái tim và tôi cảm nhận cho nhiều người. Nếu tôi buông thả chính mình, tôi có thể suy sụp tinh thần trước khi 1 tuần trôi qua. Tôi thực sự bắt đầu nhắm mắt lại, và ngước lên, rồi nói, “Ô, Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót con,” và tiếp tục bước đi. Các bạn hiểu không? Và tôi đi đến một nơi ở đó làm cho tôi rất căng thẳng.

Cách đây vài tháng, con gái nhỏ của tôi, lúc đó 19 tháng tuổi. Mẹ đã gọi điện, bà muốn biết tôi vừa có chuyến đi có thông suốt không. Con gái nhỏ của tôi lúc đó nói chuyện. Nó nói, “Ba của con phải không?” Và nói, “Con yêu ba. Mau về nhà nghe ba.” Dường như họ mang nó đi chỗ khác, và nó bắt đầu ré lên, muốn trở lại chỗ điện thoại. Điều đó gần như đã giết tôi. Dĩ nhiên là vậy. Còn tôi chỉ thấy nó 5 lần từ khi nó sinh ra... [Băng trống. - Bt]...

E-15 Thế nào, hầu hết những người cha đều có con cái của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy... Ồ, thực sự kinh sợ khi thấy những đứa bé đau ốm khốn khổ nhỏ bé đáng thương nầy. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm, là có sự chân thật với dân sự. Và đó là điều nầy: Khi các bạn đi vào hàng... Đó là, sau ngày hôm nay. Khi các bạn đi ngang qua hàng, hàng người xin cầu nguyện, các bạn sẽ giao ước với điều nầy là thực sự ở với Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời muốn thực hiện những phép lạ nầy ở đây cho các bạn hôm nay, nếu Đức Chúa Trời muốn chữa lành họ, bất cứ điều gì được mang đến bục giảng...

Đức Chúa Trời biết rằng... Ồ, cầu xin Đức Chúa Trời nhậm điều mà tôi đang cố gắng chỉ ra cho thấy quyền năng của Ngài. Không, tôi không thi hành điều đó. Nhưng điều anh em có thể được khích lệ...

Tôi luôn luôn yêu mến Phoenix, Arizona. Tuy nhiên tôi cũng yêu anh em. Những đám đông không bao giờ được phép tụ tập ở Phoenix. Họ không bao giờ có những đám đông ở đây như chúng ta đã có ở những nơi khác. Vậy thì, tại sao, tôi không biết. Nhưng tôi luôn luôn yêu mến Phoenix. Và tôi tự hỏi... Tôi muốn sống ở đây ngày nào đó. Và có một điều thật thú vị ở đây đã kéo tôi ở đây, thật giống như nó đang dẫn tôi qua đây vào một thời điểm nào đó.

E-16 Tôi đặt ngày nầy sang một bên để dành cho những phép lạ. Và cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng lắng nghe tôi lúc nầy, nếu ngày hôm nay Ngài muốn ban ơn cho tôi điều nầy thực sự, là những gì đã từng được ban đến đây trước Ngài và tôi ngày nầy, nếu Ngài muốn cho phép nó trở nên khỏe mạnh, chắc chắn vậy, các bạn sẽ tin từ lúc nó xảy ra. Anh em sẽ đi qua hàng người xin cầu nguyện và tin rằng Đức Chúa Trời đã thực sự ban ân tứ chữa lành nầy xuống. Anh em chẳng tin điều đó sao? Anh em sẽ không phải có một phép lạ nữa được thực hiện trong những người còn lại của buổi nhóm; Anh em sẽ tin nếu anh em được cầu nguyện cho.

Nên nhớ, với Kinh thánh ở đây trước mặt tôi, là đúng quyền năng nầy được ban cho chỉ để chữa lành. Tôi cầu nguyện cho dân sự; Rồi họ bỏ đi. Và nếu họ tin, họ trở nên khỏe mạnh. Nếu cảm thấy điều đó, đức tin đó, lời cầu nguyện đó được nói vì người đó, và nếu họ tin, Thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ trông nom trên người đó. Họ phải trở nên khỏe mạnh, có lẽ không phải giờ đó, có lẽ không là tuần đó, có lẽ không phải tháng đó. Có lẽ là 6 tuần trước khi họ được khỏe mạnh. Nhưng họ sẽ khỏe mạnh. Họ phải trở nên khỏe mạnh.E-17 Thưa các bạn, tổng số thấp nhất mà tôi từng có trong bất cứ buổi nhóm nào của tôi, được tính bằng số thẻ cầu nguyện, là 70% phần trăm của những gì đã được cầu nguyện cho. Phần trăm cao nhất là ở Winnipeg, Canada. 98% phần trăm của điều được cầu nguyện cho đã được chữa lành. 98% phần trăm... Điều đó không gì ngoài cách đây khoảng 5, hay 4 tháng. Và bây giờ họ đã được chữa lành.

Họ là... Một số người đã gởi lời làm chứng vào đó rằng họ đã khỏe mạnh. Và tại buổi nhóm ở Vancouver, thư ký của tôi đã gọi tôi trong khi tôi đang ở Phần lan -- hay ở Ashland, và ông ấy nói, “Thưa Anh Branham, tôi tin sẽ là 100% phần trăm từ cách những lời làm chứng đang gởi đến, và thẻ cầu nguyện mà chúng ta phát ra.” 100% phần trăm, tôi hi vọng điều đó.E-18 Vậy thì, nếu Đức Chúa Trời có thể chữa lành những người đó dựa trên đức tin của họ ở Canada, Đức Chúa Trời cũng yêu những người Mỹ giống như Ngài yêu những người Canada. Đúng thế không? Ngài đối xử với mọi người như nhau. Ngài sẽ chữa lành các bạn nếu các bạn chỉ tin điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời không chữa lành các bạn mà không có đức tin của các bạn. Các bạn phải tin rằng Ngài sẽ chữa lành.

Tôi nghĩ lúc nầy, đã 2 giờ 3 phút, hay 3 giờ 3 phút theo giờ ở đây. Bây giờ, chúng ta muốn ra về lúc 5 giờ đúng. Và tôi muốn nói một chút dựa trên bài học của chúng ta, và rồi chúng ta sẽ bắt đầu hàng người cầu nguyện, hay hàng người giữ đức tin.E-19 Mọi người sẽ lắng nghe kỹ điều nầy chứ? Thật kỹ? Thưa các bạn, xin vui lòng, và cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng lắng nghe tôi, hãy nhớ tôi không mang ra điều nầy chiều nay cho các bạn như một sự phô trương. Nếu tôi sai, cầu xin Đức Chúa Trời thương xót tôi. Tôi không muốn làm điều gì sai trật.

Nhưng Ngài đã Phán với tôi, bởi Thiên sứ, rằng “Không điều gì sẽ đứng nổi trước lời cầu nguyện của ngươi nếu ngươi chân thật và làm cho dân sự tin ngươi.” Và tôi chưa thấy một điều, không quan tâm nó là gì, khi người đó đã mất đủ thời gian, và ở lại với điều đó, ngoài những gì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chữa lành họ trong khi họ chưa đến trước tôi. Anh em hiểu không? Và đó là sự thật.E-20 Tôi sẽ cố gắng điều nầy một lần nữa, kết thúc điều nầy ở Phoenix. Đúng thế. Nơi mà tôi định sống ngày nào đó. Đức Chúa Trời có thể chữa lành dân sự ngày nầy. Nếu Ngài sẽ nhậm điều đó với tôi, và để những người nầy bất kể là gì đến gần, điếc, câm, què, mù, điên rồ, bất kể là gì, được giải cứu ngay ở đây trước mắt dân sự, thế thì thời giờ còn lại, tôi sẽ để Ngài làm sự lãnh đạo, nếu Ngài sẽ thực sự nghe tôi và đáp lời cầu nguyện của tôi.

Các bạn sẽ cầu nguyện cho tôi, để Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi chứ? Tôi nhận thấy rằng công việc đang ở trong thời kỳ trứng nước. Nó có chiều hướng lớn. Thưa các bạn, tôi có thể thấy những kết quả của điều tôi luôn luôn cầu nguyện, cố gắng, tôi luôn luôn đúng với Ngài... [Băng trống - Bt]... Và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì những gì đang ứng nghiệm bây giờ.E-21 Những sự phục hưng lớn đang có ảnh hưởng sâu rộng khắp đất nước. Dân sự một lòng một ý. Và họ đang gởi từng người một đến Hội thánh khác, hãy để dân sự đi bất cứ Nhà thờ nào họ muốn đi. Hãy để họ có sự ưu tiên của riêng mình. Và bất cứ điều gì một người tin, cứ tiếp tục và tin điều đó, nhưng đừng phê phán người khác. Đó là -- đó là... Chúng ta hãy ở lại với nhau và hầu việc Đức Chúa Trời.

Ồ, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Nếu Ngài sẽ chỉ cho tôi đặc ân nầy chiều nay và chữa lành những người nầy trước mặt các bạn, thế thì các bạn hãy lắng nghe lời tôi, thưa các bạn. Đừng giữ điều gì chống lại người khác, hay bất cứ Giáo hội của ai. Chúng ta hãy đi với nhau như một giống như anh chị em, và rồi tội nhân ở bên ngoài sẽ biết rằng chúng ta thực sự yêu Chúa Jêsus. Đúng thế. Các bạn hiểu không?E-22 Chúa Jêsus đã Phán điều nầy, “Ấy là tại điều nầy mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta bởi vì các ngươi...” ‘bắt tay nhau’ phải không? Bởi vì các bạn ‘thuộc về Giáo hội này’ phải không? “Bởi vì các ngươi có tình yêu thương (người nầy vì người khác) lẫn nhau.” Đúng thế không? Tình yêu thương, người nầy vì người khác, lúc đó các bạn sẽ biết... “Mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ Ta.” Nếu chúng ta không có tình yêu thương với người khác, thế thì chúng ta không thể là môn đồ của Ngài được. Đó là điều đang nắm giữ sự đến của... [Băng trống. - Bt]... tin Đức Chúa Trời sẽ cho phép tôi chiều nay, vì thành phố đáng yêu nầy, để chứng minh quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Nếu Ngài như vậy, thế thì nếu các bạn không tiếp nhận Ngài và lắng nghe lời tôi, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm. Đúng thế. Tôi nghĩ tôi đã chờ đợi cho đến khi chấm dứt buổi nhóm vì điều nầy. Nhưng bây giờ tôi thấy, nếu làm điều nầy, tôi sẽ có nhiều thì giờ có những buổi nói chuyện về dân sự chúng ta đang đến với nhau.

Thưa các bạn, nên nhớ, nếu các bạn là người da đen, da trắng, da đỏ, người Mỹ, người Canada, Nga, Tây-ban-nha, Mê-xi-xô, hay bạn đến từ bất cứ nơi nào, hết thảy chúng ta đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ, mọi người chúng ta. Đức Chúa Trời không yêu một người nào nhiều hơn người khác. Ngài không yêu tôi nhiều hơn Ngài yêu các bạn. Ngài không yêu các bạn nhiều hơn Ngài yêu tôi. Cho nên chúng ta là thế; Hết thảy chúng ta là một trong Đức Chúa Jêsus Christ.E-23 Chúng ta hãy sống giống như thế. Chúng ta hãy sống mỗi ngày trước mặt thế gian, và họ sẽ thấy. Đó là cách các bạn sẽ tôn cao Chúa Jêsus với thế gian. Hãy để người khác thấy Chúa Jêsus trong bạn. Các bạn là những thư tín được viết ra cho mọi người đọc.

Các bạn sẽ đồng ý với tôi điều đó, và sẽ... Nếu Đức Chúa Trời sẽ ban những điều còn lại cho tôi, tôi tin nó sẽ là sự tuôn tràn, chính ngày nầy, về một sự phục hưng khuôn mẫu khắp Phoenix. Sẽ không... Các bạn có không thích thấy mọi Nhà thờ đều ở trong một sự phục lớn vô cùng ở Phoenix không? Những linh hồn được sanh ra để vào Nước Trời.E-24 Chúng ta hãy cúi đầu chỉ một lát. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, thì giờ nầy đang đứng đây mệt mỏi trước nhóm người nầy, kiệt sức và đau nhức các chi, và bị tổn thương, bị xô đẩy, và lôi kéo. Ôi Chúa Cứu Thế ơi, ngày nào đó xin hãy để đầy tớ Ngài ra đi trong sự bình an, vì chúng con có thể vượt qua con sông. Con tin rằng Ngài sẽ ban cho con sự yên nghỉ phía bên kia.

Cha ôi, Ngài biết con cảm thấy như thế nào hôm nay, thậm chí con ưa thích được ở nhà cho ngày Lễ Tạ ơn biết chừng nào, chỉ để được ngồi xuống với vợ và gia đình. Nhưng Đức Chúa Trời ôi, tiếng kêu khóc và bay lên xứ Phần lan để đến những bang ở phía trên Oregan... Và những người yêu quí ở Phoenix đây từ những đất nước khác nhau, những dân tộc khác nhau đang đến tụ họp với nhau để được chữa lành...E-25 Cha ôi, cầu xin ngày nào đó chúng con có ngày Lễ Tạ ơn với nhau khi Ngài được đội Vương miện của Vua muôn vua và Chúa của các chúa. Đó là ngày Lễ Tạ ơn cao quý, khi hết thảy những Thánh đồ sẽ tập họp nhau lại, Đức Chúa Trời ôi, xin giúp đỡ chúng con để làm việc cho ngày ấy trong lúc chúng con còn ở trên đất nầy, và cầu xin Ngài ban cho chúng con sức Thiêng.

Và Cha ôi, khi chúng con mở Lời Ngài ra trong vài phút lúc nầy, cầu xin Đức Thánh Linh giáng xuống và nhận lấy những điều của Đức Chúa Trời và lấy họ ra ngay trong đám người đáng yêu nầy, và gieo hạt giống yêu thương và bạn hữu trong hội chúng dân sự nầy, cho đến khi mỗi Hội thánh sẽ được ơn, và các dân tộc sẽ khởi sự phục hưng, Chúa ôi, ở giữa vòng họ, và mang về nhiều linh hồn hư mất trong 3 buổi nhóm kế tiếp sắp đến nầy. Xin nhậm lời, Cha ôi, và chúng con dâng cho Ngài sự ngợi khen vì điều đó, chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!E-26 Vậy thì, 3 buổi hầu việc sắp đến, đẹp ý Chúa, chúng ta sẽ có sự kêu gọi Bàn thờ (trên Tòa giảng) và có một số tội nhân. Vì thế xin hãy mang những người bạn tội nhân của các bạn đến và trông đợi Đức Chúa Trời gặp gỡ chúng ta ở đây, để được cứu, và để chữa lành cho nhiều người khỏi mọi bịnh tật.

Chúa nhật vừa qua, trong bài học Kinh thánh, tôi nghĩ ở Dân số ký chương 21, nói về con rắn bằng đồng... Chúa nhật trước đó, chúng ta đã học về sự đập vào hòn đá. Chúa nhật vừa rồi, chúng ta ngừng lại chỗ Đức Chúa Trời đã giải quyết với dân sự Ngài theo cách như Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và đã cung cấp cho họ một đường lối suốt cuộc hành trình.E-27 Chúng ta đã thấy Chúa nhật vừa qua, Hội thánh là khuôn mẫu như thế nào, hay là một hình bóng của Hội thánh mà chúng ta có ngày nay: Sự gọi ra, mang ra khỏi sự tối tăm để vào trong sự sáng diệu kỳ, được dẫn dắt bằng những dấu kỳ phép lạ của Đức Chúa Trời, mang họ ra từ xứ Ê-díp-tô, để đi vào miền đất hứa... Và nó là một khuôn mẫu rất hoàn hảo của Hội thánh ngày nay đang được dẫn dắt ra khỏi sự tối tăm để vào Sự Sáng của Đấng Christ, và Ngài đã mang dân sự như thế nào, thấy họ đã sa ngã giữa những người Ê-díp-tô kia. Họ trở nên giống như những người ngoại giáo.

Đức Chúa Trời đã mang họ ra và ban cho họ luật pháp, và phép lạ. Họ đã bước đi với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã cất sự ốm đau ra khỏi họ. Ngài đã ban cho họ thực phẩm để ăn... [Băng trống.]E-28 Có một con đường cho tội nhân ở đây là người đã phạm tội. Nó đây nầy. Có một suối Huyết, những mạch máu Tuôn ra... [Băng trống.]... khi tội nhân tắm mình dưới suối Huyết nầy, Sạch hết tội lỗi dơ bẩn của họ. Thế thì bạn là một người thích hợp để đi theo Hội thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục băng qua hành trình đồng vắng nầy để vào Miền đất hứa. Miền đất hứa của chúng ta được tìm thấy trong Giăng 14:

Lòng các ngươi chớ hề bối rối; Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; Bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.

  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương