CỤc quản lý chất lưỢng công nghệ thông tintải về 109.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích109.18 Kb.
#22582


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH


Ban hành “Danh sách đơn vị đo kiểm chứng nhận và công bố hợp quy được Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thừa nhận”
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ và Giám đốc Trung tâm Chứng nhận,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Danh sách đơn vị đo kiểm chứng nhận và công bố hợp quy được Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thừa nhận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

Điều 3. “Danh sách đơn vị đo kiểm chứng nhận và công bố hợp quy được Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thừa nhận” sẽ được Cục rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ TTTT (để báo cáo);

- Cục Trưởng (để báo cáo);

- Các Phó Cục Trưởng;

- Website Cục;

- Lưu VT, NV, TTCN.Chu Văn BìnhBỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐO KIỂM CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-QLCL ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông)
STT


Tên đơn vị đo kiểm

Địa chỉ

1

TUV Product Service LtdOctagon House, Concorde Way, Segensworth North,

Fareham, Hampshire


PO15 5RL
UK

2

TUV America, Inc10040 Mesa Rim Road
San Diego
California
92121
USA

3

KTL

Saxon Way

Priory Park WesrHull

HU13 9PB


UK

4

KTL - Hull Office, UK


Unit E, South Orbital Trading Park, Hedon Road, Hull, HU9 1NJ UK

5

KTL - Santa Clara Office, US


4701 Patrick Henry Drive, Building 1901, Santa Clara, CA 95054 - 1863 USA

6

Radio Frequency Investigation LtdEwhurst Park, Ramsdell, Near Basingstoke
Hants
RG26 5RQ
UK

7

Austest LaboratoriesGround Floor, 35 Alleyne Street, Chatswood
NSW
2067
Australia

8

7Layers AGBorsigstrasse 11
40880 Ratingem
Germany

9

TCC SouthwoodNokia UK Ltd
Nokia House
Summit Avenue
Farnborough
Hampshire
GU14 0NG
UK

10

Electronic Testing CentreNo. 8, Lane 29
Wenming Road
Loshan Tsun, Kuishan Hsiang
Taoyan Hsien
333
Taiwan

11

PSB Corporation PTE LtdTesting Group, Telecoms & EMC
No. 1 Science Park Drive
118221
Singapore

12

SGS EMC LtdSouth Industrial Estate
Bowburn
co. Durham
DH6 5AD
UK

13

LG Electronics Inc36 Munlae-dong
6-ga
Yeongdeungpo-gu
Seoul
250-096
South Korea

14

Hyundai Calibration & Certification Technologies Co., LtdSan 136-1
Amri-ri
Bubal-eup
Ichon-si
Gyeonggi-do
467-701
South Korea

15

Public Enterprise "Omega" Test Centre (STC Omega)29 Valulenchuk Strt.
Sevastopol
99053
Ukraine

16

Wiz4com TechnologiesRoute d’Angers
Le Mans Cedex 9
72093
France

17

Beijing 7Layers Huarui Communications Technology Co Ltd (ritt7layers)No. 11 Yue Tan Nan Street
Xi Cheng District
Beijing 100045
China

18

Shenzhen Electronic Product Quality Testing Center
(Shenzhen Morlab Communications Technology Co., Ltd.)

Electronic Testing Building
Shahe Road, Xili, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518055
China19

FlexMobile Test Laboratory
Flextronics (China) Electronics Technology Co. Ltd.Huaxia Technology Building
8 Zhongguancun Software Park
No. 8, Dongbeiwang West Street
Haidian District
Beijing, 100094
China

20

Communication Certification Laboratory, Inc

1940 West Alexander Street
Salt Lake City, UT 84119-2039, USA

21

Nemko AS -Division for Telecom and Radio Testing

Gåsevikveien 8, Kjeller

P.O.Box 96,2027 Kjeller, Norway22

Nemko AS - Head Office

Gaustadallén 30, P.O.Box 73 Blindern,

N-0314 Oslo, Norway23

Nemko Dallas, Inc

802 N.Kealy

Lewisville, Texas 75057-3136, USA


CETECOMCETECOM Châu Âu
24

CETECOM GmbH
Essen, Germany
(headquarters)

Im Teelbruch 116
45219 Essen,

Germany


25

CETECOM GmbH
Feldkirchen
(Munich), Germany

Kapellenstrasse 13
85622 Feldkirchen
(Munich), Germany

26

CETECOM ICT
Services GmbH
Saarbrücken, Germany

Untertürkheimer Str. 6-10
66117 Saarbruecken
Germany

27

CETECOM SARL
Buc (Paris,) France

320, rue Hélène Boucher
Bât 1, 78530 Buc Cedex
(Paris), France

28

CETECOM Representative UK
Mr. Ian de Monté

PO Box 739, Crawley,
West Sussex, RH11 8WE
England
CETECOM Châu Á
29

CETECOM Shanghai
Communication Testing and Consulting Co. Ltd.
Shanghai, China

Building 27 No. 1387 Zhangdong Rd.
Zhangjiang 201203
China


30

CETECOM Japan K.K.
Tokyo, Japan

Luna Rossa Shibuya 1F
Tomigaya 1-19-2, Shibuya-ku
Tokyo 151-0063, Japan

31

CETECOM MOVON Ltd.
Seoul, Korea

194-1, Geumeo-ri, Pogok-myeon,
Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-812 Korea

32

CETECOM MOVON Ltd.
Gumi, Korea

ParkJaeDal Bldg. 3rd floor, 39B 1L, Inui-dong, Gumi-si, Gyeong-buk,
730-320 Korea

33

CETECOM Taiwan Ltd.

2F, No. 181, Ti Ding Blvd.
Sec. 2, Nei-Hu Dist.
Taipei, 114 Taiwan
CETECOM Châu Mỹ
34

CETECOM Inc.
Milpitas, California

411 Dixon Landing Road
Milpitas, CA 95035, USA

35

CETECOM Inc.
San Diego, California

3636 Nobel Drive
2nd Floor, Suite 250
San Diego, CA 92122, USA

36

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd Shanghai Branch

9F, the 3rd Building, No.889, Yishan Rd, Xuhui District, Shanghai, China


37

SGS Testing Korea Co., Ltd


18-34, Sanbon-dong, 435-040 Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea

38

SGS Taiwan Ltd

No.134, Wukung Rd. Wuku Industrial Zone, Taipei, Taiwan

39

China Telecommunication Technology Labs

No.11 Yue Tan Nan Jie, BẹiJing, China


40

Telecommunication Technology Association

267-2 Seohyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam –City, Gyeongggi-do, 463-824 Korea

41

Siemens AG

Information and Communication Networks Center for Quality EngineeringHofmann str.51 D-81359 Mũnchen, Germany

42

Alcatel-Lucent, Global Product Compliance Lab


600-700 Mountain Avenue Bldg. 5
P.O. Box 636
Murray Hill, NJ 07974-0636

43

ZTE Corporation

Nanshan, Shenzhen, China

44

Huawei Technologies Co.,Ltd

Bantian, Longgang District
Shenzhen 518129, China

45

Nortel Networks

195 The West Mall
Toronto, Ontario
M9C 5K1

46

Zyflex Technologies Inc


4F, No.5-2, Industry E. Rd. 9,
Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan.

47

ECI Telecom Ltd


Hasivim St.Petach Tikva 49517, Israel

48

Rad Data Communcations

24 Raoul Wallenberg St.
Tel-Aviv 69719, Israel

49

Comtest Laboratory Pty LtdUnit 1
570 City Road
South Melbourne, Victoria, 3205
Australia

50

TUV Rheinland Group


Am Grauen Stein
51105 Cologne

51

TUV Rheinland Japan Ltd

Festo Bldg.5F, Hayabuchi 1-26-10, Tsuzhki-ku, Yokohama 224-0025, Japan

52

Teltest Lab

Tait Electronics Lilimted
PO Box 1645

558 Wairakei Road

Christchurch

New Zealand53

Sagem Communications


27, rue Leblanc
75015 PARIS

54

QuieTek Corporation


2F, No.345, Xinhu 2nd Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan.

55

Bharat ElectronicsNagavara, Outer Ring Road
Bangalore 560 045
INDIA

56

Broadcast Electronics, Inc.4100 North 24th Street
Quincy, IL 62305-3606
USA.

57

Continental Electronics4212 S. Buckner Blvd.
Dallas, TX 75227
USA.

58

Crown Broadcast25166 Leer Drive, P.O. Box 2000
Elkhart, IN 46515-2000
USA.

59

Ecreso RFTS Broadcast24, route du Bois de Savis
33640 Castres-Gironde
FRANCE

60

Elcor c/o TDPP.O. Box 1
2310 Rijkevorsel
BELGIUM

61

Elico d.o.o.Koledinecka 5
10040 Zagreb
CROATIA

62

EltiPanonska 23
9250 Gornja Radgona
SLOVENIA

63

Energy-OnixP.O. Box 801, 1306 River Street
Valatie, NY 12184
USA.

64

Harris Broadcast4393 Digital Way
Cincinnati, OH 45040
USA.

65

Link Comunicaciones S.A.C./ La Vinya 33 bis
08041 Barcelona
SPAIN

66

Nautel Limited10089 Peggy's Cove Road
Hackett's Cove, Nova Scotia B3Z 3J4
CANADA

67

OMBAvenida San Antonio, 41
50410 Cuarte de Huerva
SPAIN

68

QEI CorporationOne Airport Drive, P.O. Box 805
Williamstown, NJ 08094
USA.

69

RIZ-Transmitters Co.Bozidareviceva 13
10000 Zagreb
CROATIA

70

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGMühldorfstraße 15
81671 München
GERMANY

71

Seratel Technology, s.a.l.Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
SPAIN

72

Transradio SenderSysteme Berlin AGMertensstrasse 63
13587 Berlin
GERMANY

73

CTE International S.r.l.Via R. Sevardi, 7
42010 Mancasale - RE
ITALY

74

DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.AVia Lisbona, 38
35127 Padova - PD
ITALY


75

Electronic ServiceVia 1° Maggio, 16
60131 Ancona - AN
ITALY

76

Electrosys S.r.l.Localita Sferracavallo 19/A
05010 Orvieto - TR
ITALY

77

Elenos S.r.l.Via G. Amendola, 9
44028 Poggio Renatico - FE
ITALY

78

Elettronika S.r.l.S.S. 96 km 113
70027 Palo del Colle - BA
ITALY

79

ElitVia Gadames 93
20151 Milano - MI
ITALY

80

Microset ElectronicsVia Peruch 64
33077 Sacile - PN
ITALY

81

Prais S.r.l.Via Raffaele De Troya, 28
25010 Borgosatollo - BS
ITALY

82

R.V.R. Elettronica S.p.AVia del Fonditore, 2/2c
40138 Bologna - BO
ITALY

83

Siel S.r.l.Via Toscana, 57/59
20090 Buccinasco - MI
ITALY

84

Suono Telecom S.r.l.Via Mazzini, 19
25020 Flero - BS
ITALY

85

Technosystem Digital Network S.p.AVia B. Pontecorvo, 10
00010 Roma - RM
ITALY

86

Teko Telecom S.p.AVia dell'Industria 5
40068 San Lazzaro di Savena - BO
ITALY

87

T.E.M. Tecnologie Elettroniche Milanesi S.p.AVia B. Buozzi, 18/20
20089 Rozzano - MI
ITALY

88

Jotron A.S

P.O.Box 54
stbyveien 1
NO-3280 Tjodalyng, Norway

89

Yaesu Musen Co., Ltd.

4-8-8 Nakameguro,

Meguro-ku, Tokyo 153-8644, Japan90

Thomson Broadcast & Multimedia1, rue de l'Hautil - B.P. 150
78702 Conflans-Sainte-Honorine Cedex
FRANCE

91

NEC Corporation7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku
Tokyo 108-8001
JAPAN

92

Furuno Electric Co., Ltd.9-52, Ashihara-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken 662
Japan

93

Kenwood Electronics Technologies (S) Pte Ltd

No.1 Ang Mo Kio Street 63, Singapore 569110


94

Japan Radio Co., Ltd


Nittochi Nishi-Shinjuku bldg 10-1
Nishi-Shinjuku 6 chome
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 160-8328

95

Vertex Standard Co.,Ltd


4-8-8 Nakameguro,

Meguro-ku, Tokyo 153-8644, Japan96

Motorola Inc

Motorola, Inc.
1303 East Algonquin Road
Schaumburg, Illinois 60196 USA

97

Thrane & Thrane

Lundtoftegardsvej 93 D
2800 Kgs. Lyngby
Denmark

98

Nera SatComm AS

Bergerveien 12
1375 Billingstad
Norway

99

Icom Inc

Osaka, Japan
tải về 109.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương