Strategies dealing with translating technical noun phrases in electronics textstải về 407.97 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu22.04.2022
Kích407.97 Kb.
#51717
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
7358-Văn bản của bài báo-5856-1-10-20210420 (3)
Do-Thi-Phuong-Mai-Tom-tat-tieng-Viet


ISSN 1859-1531 - 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 8(129).2018 

 

STRATEGIES DEALING WITH TRANSLATING TECHNICAL NOUN PHRASES IN ELECTRONICS TEXTS 

CÁC CHIẾN LƯỢC DỊCH CỤM DANH TỪ KỸ THUẬT TRONG  

VĂN BẢN NGÀNH ĐIỆN TỬ 

Nguyen Thu Hang 

University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang; hangesp@gmail.com 

 

Abstract  -  This  study  aims  at  determining  structural  patterns  of 

English noun phrases in general and in electronics texts in particular 

and  analyzing  differences  in  word  order  between  English  noun 

phrases and Vietnamese counterparts. Moreover, various translation 

strategies suggested by scholars are taken into consideration, which 

lays the foundation for the translation of technical noun phrases. What 

is more, it  investigates the common strategies students majoring  in 

electronics at a university in Vietnam use in dealing with translating 

technical noun phrases in electronics texts. Above all, it puts forwards 

thoughtful recommendations for the effective translation of technical 

noun  phrases  in  English  electronics  documents.  Findings  from  the 

study  can  contribute  to  research  in  the  field  of  compilation  and 

interpretation of technical documents in general. 

 

Tóm tắt  - Bài nghiên cứu này nhằm xác định cấu trúc của cụm 

danh từ kỹ thuật tiếng Anh nói chung cũng như trong tài liệu ngành 

điện tử nói riêng và phân tích sự khác biệt về trật tự từ giữa cụm 

danh từ tiếng Anh và tiếng Việt. Hơn thế nữa, các chiến lược dịch 

thuật của các học giả trên thế giới cũng được xem xét để tạo cơ 

sở lý thuyết cho việc dịch các cụm danh từ kỹ thuật trong loại văn 

bản này. Ngoài ra, bài báo cũng khảo sát các chiến lược dịch thuật 

mà sinh viên chuyên ngành điện tử tại một trường đại học ở Việt 

Nam dùng để dịch các cụm danh từ này. Trên tất cả, bài báo đề 

xu

ất các giải pháp để việc dịch cụm danh từ kỹ thuật trong văn bản ngành điện tử được hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu có thể đóng 

góp vào những nghiên cứu liên quan đến công tác biên - phiên dịch 

tài liệu kỹ thuật nói chung. 


tải về 407.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương