To: Mitsubishi CorporationtsMitu bis Mitsubishi Corporation hi Corportải về 181.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích181.93 Kb.
#35007
Nong Lam University

Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.

February 22 th, 2013
To: Mitsubishi CorporationtsMitu

bis Mitsubishi Corporation hi Corpor

According to Mitsubishi Corporation elegant idea about the award 50 scholarships for students Agronomy and Fisheries Faculty, based on the review and recommendations of Agronomy and Fisheries Faculty Deans. Nong Lam University would like submit a list of students who participate in the scholarship program as follows:
ORDER

STUDENT NAME

FACULTY

GPA

NOTES

1

Tran Thi My Truyen

Fisheries

7.74
2

Phan Thi Thu Thao

Fisheries

8.28
3

Pham Thi Oanh

Fisheries

8.28
4

Le Thi Vi

Fisheries

8.44
5

Nguyen Huynh Hong Linh

Fisheries

8.21
6

Nguyen Trung Tinh

Fisheries

8.12
7

Nguyen Thi Thuy Hong

Fisheries

8.75
8

Truong Van Trang

Fisheries

7.98
9

Nguyen Thi Lan Chi

Fisheries

7.75
10

Vu Le Huyen

Fisheries

7.97
11

Phan Thi Linh

Fisheries

8.21
12

Nguyen The Anh

Fisheries

7.56
13

Phan Thi Kim Phuong

Fisheries

8.74
14

Le Van Truong An

Fisheries

7.44
15

Le Ngoc Vinh

Fisheries

7.48
16

Lam Phong Phu

Fisheries

7.55
17

Ho Minh Huy

Fisheries

7.52
18

Nguyen Di Thanh

Fisheries

7.89
19

Tran Thanh Tai

Fisheries

15.50

The first year

20

Nguyen Viet Hung

Fisheries

16.50

The first year

21

Nguyen Thi Yen

Fisheries

15.00

The first year

22

Vo Duy Phuc

Fisheries

15.00

The first year

23

Nguyen Thi Hong Phuong

Fisheries

7.83
24

Nguyen Thi Minh Tuyen

Fisheries

7.67
25

Luong Thi Bich Chi

Fisheries

8.42
26

Truong Quang Ai

Agronomy

8.34
27

Nguyen Phan Ngoc Anh

Agronomy

8.80
28

Le Thi Kim Anh

Agronomy

16.00

The first year

29

Nguyen Hoang Chuong

Agronomy

16.00

The first year

30

Tran Van Cuong

Agronomy

19.50

The first year

31

Nguyen Thi My Dung

Agronomy

8.47
32

Duong Thi Thuy Duong

Agronomy

8.20
33

Nguyen Thanh Ha

Agronomy

8.23
34

Do Thi Ngoc Hien

Agronomy

8.47
35

Pham Thanh Hoai

Agronomy

8.46
36

Khuu Chi Khang

Agronomy

18.50

The first year

37

Nguyen Thi Hong Loan

Agronomy

8.84
38

Nguyen Ngoc Nghia

Agronomy

8.16
39

Phan Nhu Nhan

Agronomy

8.89
40

Nguyen Thi Thu Ni

Agronomy

8.98
41

Nguyen Thanh Sang

Agronomy

7.85
42

Vi Van Son

Agronomy

19.00

The first year

43

Nguyen Thanh Tam

Agronomy

7.89
44

Le Van Tan

Agronomy

17.00

The first year

45

Dinh Thi Thanh

Agronomy

17.00

The first year

46

Dinh Tan Thua

Agronomy

7.51
47

Tran Van Tien

Agronomy

8.99
48

Nguyen Thi Tu Trinh

Agronomy

8.21
49

Do Thi Hue Trinh

Agronomy

7.83
50

Truong Thi Kim Tuyen

Agronomy

7.95We would like suggest Mitsubishi Corporation should give a chance for the students to receive this meaningful scholarships.


Thank you and best regards.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỰƠC NHẬN HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI TÀI TRỢ
NĂM HỌC 2012-2013


TT

HỌ TÊN

KHOA

ĐIỂM

HỌC TẬP
1

Trần Thị Mỹ Truyền

Thuỷ sản

7.74
2

Phan Thị Thu Thảo

Thuỷ sản

8.28
3

Phạm Thị Oanh

Thuỷ sản

8.28
4

Lê Thị Vi

Thuỷ sản

8.44
5

Nguyễn Huỳnh Hồng Linh

Thuỷ sản

8.21
6

Nguyễn Trung Tính

Thuỷ sản

8.12
7

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Thuỷ sản

8.75
8

Trương Văn Trắng

Thuỷ sản

7.98
9

Nguyễn Thị Lan Chi

Thuỷ sản

7.75
10

Vũ Lệ Huyền

Thuỷ sản

7.97
11

Phan Thị Linh

Thuỷ sản

8.21
12

Nguyễn Thế Anh

Thuỷ sản

7.56
13

Phan Thị Kim Phượng

Thuỷ sản

8.74
14

Lê Văn Trường An

Thuỷ sản

7.93
15

Lê Ngọc Vinh

Thuỷ sản

7.48
16

Lâm Phong Phú

Thuỷ sản

7.55
17

Hồ Minh Huy

Thuỷ sản

7.52
18

Nguyễn Di Thanh

Thuỷ sản

7.89
19

Trần Thanh Tài

Thuỷ sản

15.50
20

Nguyễn Việt Hùng

Thuỷ sản

16.50
21

Nguyễn Thị Yến

Thuỷ sản

15.00
22

Võ Duy Phúc

Thuỷ sản

15.00
23

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Thuỷ sản

7.83
24

Nguyễn Thị Minh Tuyền

Thuỷ sản

7.67
25

Lương Thị Bích Chi

Thuỷ sản

8.42
26

Trương Quang Ái

Nông học

7.78
27

Nguyễn Phan Ngọc Anh

Nông học

8.80
28

Lê Thị Kim Anh

Nông học

16.00
29

Nguyễn Hoàng Chương

Nông học

16.00
30

Trần Văn Cường

Nông học

19.50
31

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nông học

8.47
32

Dương Thị Thùy Dương

Nông học

8.20
33

Nguyễn Thanh Hà

Nông học

8.23
34

Đỗ Thị Ngọc Hiền

Nông học

7.47
35

Phạm Thanh Hoài

Nông học

8.11
36

Khưu Chí Khang

Nông học

18.50
37

Nguyễn Thị Hồng Loan

Nông học

8.84
38

Nguyễn Ngọc Nghĩa

Nông học

8.16
39

Phan Như Nhân

Nông học

8.89
40

Nguyễn Thị Thu Ni

Nông học

8.98
41

Nguyễn Thanh Sang

Nông học

7.85
42

Vi Văn Sơn

Nông học

19.00
43

Nguyễn Thanh Tâm

Nông học

7.89
44

Lê Văn Tấn

Nông học

17.00
45

Đinh Thị Thanh

Nông học

17.00
46

Đinh Tấn Thừa

Nông học

7.51
47

Trần Văn Tiền

Nông học

8.99
48

Nguyễn Thị Tú Trinh

Nông học

8.21
49

Đỗ Thị Huệ Trinh

Nông học

7.83
50

Trương Thị Kim Tuyến

Nông học

7.76
Каталог: data -> file
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> Transformations
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN

tải về 181.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương