Bch đOÀn trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văNtải về 0.62 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu31.12.2017
Kích0.62 Mb.
#35155
  1   2   3   4   5   6   7


THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

***


Số: 35 - BC/ĐTN-BCH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016


BÁO CÁO


TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

NĂM HỌC 2015 – 2016

-------

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG:

Năm học 2015 - 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ: 70 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2016), năm diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), 20 năm Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM xây dựng và phát triển (1996 - 2016). Bên cạnh đó, Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập vào cuối năm 2015 tạo nhiều cơ hội để Đoàn trường đầu tư các hoạt động quốc tế thanh niên, đánh ứng nhu cầu của thanh niên thời kỳ hội nhập.

Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” - năm 2015 và “Tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - năm 2016, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) Trường đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong năm học.

II. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016:

Trong năm học 2015 – 2016, Đoàn trường đã đầu tư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:Thứ nhất, Đoàn trường đầu tư có chiều sâu, sáng tạo các giải pháp trong công tác giáo dục của Đoàn: tăng cường giáo dục truyền thống, đặc biệt là truyền thống 85 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống phong trào thanh niên, sinh viên Trường hướng đến 60 năm hình thành và phát triển Trường qua các giai đoạn Văn khoa - Tổng hợp - KHXH&NV, tinh thần “xung kích – sẻ chia – sáng tạo” của Đoàn trường qua 20 năm xây dựng và phát triển; chú trọng đánh giá hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, các hoạt động xây dựng tình yêu, niềm tự hào về TP.Hồ Chí Minh và phát huy văn hóa đại học của ĐVTN qua các cuộc vận động: xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội và “4 xây - 3 chống”.

Thứ hai, Đoàn trường đầu tư công tác xây dựng Đoàn: chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng Chi đoàn; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và phát triển Đảng; chú trọng phát huy Đoàn khối Cán bộ trẻ.

Thứ ba, Đoàn trường đẩy mạnh phong trào sáng tạo, phát huy tính chủ động của đoàn viên, thanh niên trong xung kích thực hiện “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khuyến khích các mô hình tình nguyện thường xuyên, gắn với chuyên môn. Phát huy vai trò Đoàn khối Cán bộ trẻ trong trong việc tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện; làm nòng cốt cùng với Hội Sinh viên thực hiện hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Thứ tư, Đoàn trường tăng cường các hoạt động đồng hành, đặc biệt là các hoạt động đồng hành với ĐVTN trong hội nhập quốc tế, hướng đến Cộng đồng ASEAN; tăng cường kiến thức, kỹ năng hội nhập và ngoại ngữ cho ĐVTN, ra mắt chương trình "Điểm hẹn Ngoại ngữ Nhân Văn".

Thứ năm, Đoàn trường đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp thanh niên qua việc đầu tư hoạt động của các CLB - Đội - Nhóm và tạo điều kiện cho Hội Sinh viên phát triển, quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp để tiếp tục phát triển, quy hoạch cho Đoàn.

Trong năm học 2015 – 2016, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường ĐH KHXH&NV đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:


1. Nâng chất các nội dung, giải pháp sáng tạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh:


- Đoàn trường triển khai hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc đa dạng nội dung, chất lượng học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và gắn với việc tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “4 xây - 3 chống”, “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Trường”, đồng thời cụ thể hóa bằng việc tổ chức các phong trào rèn luyện đối với từng đối tượng:

+ Đối với cán bộ, giảng viên trẻ: thể hiện qua cuộc vận động "Cán bộ trẻ tiêu biểu" và phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", tạo động lực để cán bộ, giảng viên trẻ nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ học tập của sinh viên tại đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác, làm việc, thực hiện tốt phong trào "3 trách nhiệm"; phát huy chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại nhà trường và vai trò xung kích trong các hoạt động, chiến dịch tình nguyện và tổ chức Liên hoan "Dạy tốt - Học tốt". Đoàn trường đã đề cử 03 hồ sơ "Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành năm 2015, trong đó 01 cá nhân đạt danh hiệu1 và tổ chức Lễ tuyên dương “Cán bộ trẻ tiêu biểu” cấp Trường năm 20152.

+ Đối với sinh viên: thể hiện qua phong trào "Sinh viên 5 tốt" (SV5T) của Hội Sinh viên với 5 tiêu chí toàn diện "Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt", triển khai đồng bộ từ cấp trường đến cấp cơ sở; chú trọng đa dạng công tác truyền thông, triển khai phong trào, tuyên gương ở cấp khoa/bộ môn (25/26 đơn vị) và phát huy sau tuyên dương. Một số mô hình, giải pháp hiệu quả như cuộc thi “Sản phẩm truyền thông sáng tạo về phong trào Sinh viên 5 tốt”, mô hình “Sinh viên 5 tốt - 1 + 2” của Hội Sinh viên trường; mô hình “Số 5 kỳ thú” - Khoa Nhật Bản học; mô hình “Đồng hành 5 tốt” - Khoa Ngữ văn Nga, mô hình “Sổ tay SV5T” - bộ môn Lưu trữ học QTVP.

+ Đối với cán bộ Đoàn TN - Hội SV: cụ thể qua cuộc vận động "Phát huy phong cách cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường". Đoàn trường đã cụ thể hóa việc phấn đấu 08 tiêu chí của phong cách cán bộ Đoàn qua phong trào “4 rèn luyện” trong cán bộ Đoàn – Hội Trường: rèn luyện về tác phong, rèn luyện về học tập - chuyên môn, rèn luyện về nghiệp vụ công tác, rèn luyện về kỹ năng - hội nhập quốc tế. Chú trọng đánh giá “chuẩn tác phong” trong đội ngũ cán bộ và tiêu chuẩn rèn luyện cụ thể ở từng nội dung.

- Trong năm học, Đoàn trường và các cơ sở Đoàn đã tận dụng tốt các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn để phát động thực hiện các công trình thanh niên và phần việc làm theo lời Bác, tăng cường các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng cho ĐVTN về lòng yêu nước, về ý chí, phong cách và phẩm chất của Bác3, việc đăng ký thực hiện được các cơ sở Đoàn cụ thể hóa trong việc đăng ký "Rèn luyện đoàn viên". Các cơ sở Đoàn cũng chủ động phân công các chi đoàn lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, các ngày chủ nhật xanh hoạt động tiếp tục các hoạt động chăm sóc "Vườn cây tuổi trẻ" (CTTN năm học 2014 - 2015) và các hoạt động vệ sinh, trang trí Khu Sinh hoạt thanh niên tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức.

- Nhân kỷ niệm 126 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn trường phối hợp cùng Ban Quản lý Nhà điều hành Trường tổ chức Khánh thành cụm đá có dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” tại CS Linh Trung- Thủ Đức nhằm phát huy tinh thần hiếu học, tự học, nỗ lực học tập suốt đời trong ĐVTN.

- Đoàn trường và các cơ sở Đoàn đã chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, đặc biệt là các cuộc thi, diễn đàn về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: phối hợp với 4 chi bộ sinh viên về việc tổ chức học tập có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; chương trình đối thoại "Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên" chủ đề: “Ánh sáng và niềm tin”; các cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh4; chương trình “Hành trình thành phố tôi yêu”, chương trình "Radio Trung Kiên" của Tổ Tu dưỡng và Rèn luyện khoa Báo chí và Truyền thông.

- Công tác tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Tập thể làm theo lời Bác” tăng về số lượng, chất lượng5. Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống, đổi mới cách thức triển khai, ban hành hướng dẫn cụ thể xét chọn chuỗi 06 danh hiệu "Làm theo lời Bác" đối với cá nhân gồm: Sinh viên 5 tốt, Gương sáng sinh viên, Cán bộ Đoàn TN - Hội SV tiêu biểu, Cán bộ trẻ tiêu biểu, Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 03 danh hiệu đối với tập thể gồm: Tập thể điển hình làm theo lời Bác (Đoàn TN); Tập thể phát huy sáng tạo, Tập thể sinh viên 5 tốt (Hội SV). Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đoàn TN – Hội SV Trường tổ chức “Liên hoan Thanh niên làm theo lời Bác” Trường ĐH KHXH&NV năm học 2015 - 2016, tiến hành xét chọn và tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2015 – 2016.

- Đối với các cơ sở Đoàn, có 24/26 đơn vị đã cụ thể hóa các danh hiệu cấp trường đến cấp cơ sở, tổ chức tuyên dương, giới thiệu các điển hình tiêu biểu với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu với Chi ủy – Ban Chủ nhiệm khoa/bộ môn về tiêu chí, cơ chế trong khen thưởng các tập thể, cá nhân đơn vị.

- Đoàn trường cũng là đơn vị được Thành Đoàn đề cử nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.2. Kết quả thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức - lối sống, pháp luật:

2.1. Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam":

- Năm học 2015 - 2016, Đoàn TN – Hội SV trường đã tổ chức được 06 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”6 với các nội dung: giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu trong ĐVTN; đón tiếp các đoàn học sinh đến tham quan trường7, trao quỹ học bổng “Đồng hành” cho ĐVTN khó khăn8. Trong năm học qua, Đoàn trường cũng định hướng Ban Quản lý CLB - Đội Nhóm phát huy vai trò của các CLB – Đội – Nhóm tình nguyện hỗ trợ các sinh viên tiêu biểu và các sinh viên khó khăn, khuyết tật nhằm phát huy vai trò của CLB – Đội - Nhóm trong công tác hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, huy động học bổng hỗ trợ sinh viên trường.

- 18/26 Đoàn khoa/bộ môn tổ chức ít nhất 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tại cơ sở trong năm học, mời cựu sinh viên tham gia chương trình, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chuyên ngành, tư vấn hướng nghiệp, trao học bổng cho các sinh viên vượt khó, sinh viên xuất sắc gắn với các dịp hội trại truyền thống, lễ hội truyền thống của khoa/bộ môn9.

- Trong năm học có tổng cộng 30 chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT do Đoàn TN – Hội SV tại các khoa/bộ môn tổ chức. Các cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với Chi ủy – Ban chủ nhiệm khoa và cán bộ, giảng viên trẻ tại đơn vị làm tốt công tác hướng nghiệp, chọn ngành kết hợp cùng với công tác hỗ trợ đào tạo kỹ năng thực hành xã hội, tiêu biểu có Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông tại Trường THPT Phú Nhuận và lớp học mô phỏng “Một ngày là sinh viên Báo chí”, Đoàn khoa VH&NN tại trường THPT Trung Lập (H.Củ Chi), Đoàn khoa Xã hội học tại trường THPT Tịnh Biên (An Giang), Đoàn khoa Quan hệ quốc tế phát hành brochure song ngữ về ngành học, cập nhật trên website và tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT như: chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Ninh Thuận); chuyên Thăng Long (tỉnh Lâm Đồng); chuyên Trần Hưng Đạo (tỉnh Bình Thuận); Đoàn khoa Đông phương học và chương trình “Một tầm nhìn - Một tương lại” tại trường THPT Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

2.2. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:


- Năm học 2015 – 2016, Đoàn trường chú trọng tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X (2016-2020), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016-2021), Nghị quyết Đoàn thành phố lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X...với sự đa dạng trong phương thức học tập, cụ thể trong xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thông qua hình thức sinh hoạt chính trị, công trình thanh niên, phần việc cụ thể10. Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường bên cạnh giải pháp tuyên truyền Nghị quyết truyền thống đã cố gắng đầu tư giải pháp tuyên truyền Nghị quyết các cấp bằng công cụ inforgraphic sinh động và dễ nhớ, dễ ứng dụng trong ĐVTN.

- Đoàn trường ban hành hướng dẫn xây dựng chương trình hoạt động năm học về các cơ sở Đoàn, đảm bảo 100% các cơ sở Đoàn có chương trình hoạt động theo các nội dung trọng điểm mà Thành Đoàn triển khai.

- Tổ chức thường kỳ các buổi tập huấn, hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị - tư tưởng và các chuyên đề thông tin thời sự (3 tháng/lần) dành cho cán bộ Đoàn - Hội từ cấp chi Đoàn – chi Hội trở lên. Cụ thể, có 03 chuyên đề triển khai từ cấp Đoàn trường xuống cấp cơ sở11, 09 chuyên đề cấp cơ sở tổ chức theo chỉ đạo của Đoàn trường, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tiêu biểu như buổi báo cáo chuyên đề nâng cao nhận thức chính trị “Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” vào ngày 12/3/2016.

- Đặc biệt trong năm học 2015 – 2016, Đoàn trường đã phối hợp với Tổ Pháp chế Nhà trường, Bộ môn Luật quốc tế, khoa Quan hệ quốc tế và giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo, Nhóm nòng cốt chính trị, CLB Lý luận trẻ Tiếng nói Thanh niên thực hiện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, phổ biến và tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, CLB Tiếng nói Thanh niên đã chủ động truyền thông mạnh mẽ các chủ trương, chính sách mới được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và 2016; các sự kiện chính trị lớn trong và ngoài nước qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN.

- Vai trò của nhóm nòng cốt chính trị được phát huy trong việc thường xuyên đăng tải các bài viết ngắn gọn của các thành viên trong nhóm lên các kênh facebook về các sự kiện thời sự nhằm định hướng tình hình dư luận trong sinh viên12.- Đoàn trường phối hợp với Hội Sinh viên Trường chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn - Hội tổ chức các diễn đàn “Nghe sinh viên nói – Nói sinh viên nghe”13 và chuỗi chương trình “Đối thoại cùng phát triển” giữa Chi ủy - Ban chủ nhiệm khoa/bộ môn và sinh viên14. Đoàn Cán bộ trẻ tổ chức các diễn dàn, đối thoại giữa cán bộ trẻ với lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị từ đó tiếp tục định hình ngày càng rõ ràng hơn hoạt động của Đoàn Cán bộ trẻ và các chi đoàn trực thuộc.

- Nhằm thúc đẩy tình yêu quê hương đất nước của đoàn viên thanh niên trong năm 2015, Ban Thường vụ Đoàn trường phát động đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ ĐH KHXH&NV chung tay hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc năm 2015” từ ngày 25/9/2015 đến hết ngày 10/10/2015 cũng như là xuyên suốt trong năm học. Qua cuộc vận động đoàn viên, thanh niên cùng chung tay đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường đã quyên góp được 5.504.000 đồng vào Quỹ. Đồng thời dưới sự định hướng, hỗ trợ của Đoàn trường, nhiều khoa/bộ môn như Xã hội học, Quan hệ Quốc tế, Lịch sử, Triết học, Văn học và Ngôn ngữ đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của ĐVTN về chủ quyền biển đảo. Hình thức thực hiện phong phú như thực hiện CTTN đóng góp Quỹ ủng hộ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, cuộc thi học thuật; tọa đàm chuyên đề thời sự, tranh biện giả định15

- Các hoạt động giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì, nâng chất, điển hình là việc đổi mới Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường năm 2016 - chủ đề "Con đường chân lý" với nội dung xoay quanh về thành tựu 30 năm Đổi mới ở Việt Nam (1986-2016); dấu ấn 40 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2016). Hội thi thu hút gần 40 đội thi với hơn 200 thí sinh.

2.3. Công tác giáo dục truyền thống:


Xuyên suốt năm học, Đoàn trường đã tổ chức 09 chuỗi chương trình giáo dục truyền thống lịch sử gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn, thu hút 10.480 sinh viên tham gia đến từ 06 trường đại học trong và ngoài địa bàn thành phố 16. Đó là các chuỗi chương trình:

- Chuỗi hoạt động “Tôi yêu tổ quốc tôi” – kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), tuần lễ hướng về biên cương, hải đảo.

- Chuỗi hoạt động “Tri ân người khai sáng” – chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/1117.

- Chuỗi hoạt động “Huyền thoại thời hoa lửa” - kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 26 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 26 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam vào ngày 22/12/2015. Sự tham gia của các thầy cô đã từng tham gia chiến đấu với vai trò là khách mời giao lưu đã giúp cho các bạn sinh viên hiểu hơn về “anh bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận khoa học, giáo dục hôm nay, cũng như hiểu hơn về người thầy, người cô của mình.

- Chuỗi hoạt động “Nhắn tuổi 20” - kỉ niệm 66 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng trong ngày 09/01/2016 như lễ khởi công Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định – TP.Hồ Chí Minh và chương trình "Nhắn tuổi 20". - Năm học 2015 – 2016 là việc Đoàn trường hoàn thành CTTN của nhiệm kỳ VII và tiếp tục ở nhiệm kỳ VIII với việc xây dựng khu kỷ niệm phong trào sinh viên yêu nước của Nhà trường.

- Chuỗi hoạt động “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” - kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016) và kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến các cơ sở Đoàn. Đoàn trường cùng các chi bộ sinh viên tổ chức chương trình đối thoại giữa Đảng ủy Nhà trường với đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ qua chương trình “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên” với chủ đề “Ánh sáng và Niềm tin” và cuộc thi rung chuông vàng “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, triển lãm ảnh “Từ Đại hội đến Đại hội”…

- Chuỗi hoạt động “Hành trình Vươn ra biển lớn”. Năm 2016 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của tổ chức Đoàn khi Đoàn TNCS HCM kỉ niệm 85 năm thành lập và Đoàn trường ĐH KHXH&NV cũng bước sang tuổi 20. Do đó hoạt động giáo dục về truyền thống của tổ chức Đoàn được chú trọng hơn bao giờ hết. Với chủ đề “Đoàn trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM – 20 năm Xung kích – Sẻ chia – Sáng tạo”, giá trị tinh thần, giá trị truyền thống của Đoàn trường đã được truyền tải đến các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Nhà trường18. Nhiều cơ sở Đoàn Hội cũng tổ chức họp mặt giao lưu các thế hệ các bộ phong trào tại đơn vị, điển hình như chương trình “Ngày về” của Đoàn khoa Lịch sử, họp mặt cựu cán bộ Đoàn – Hội của khoa Triết học, Báo chí và Truyền thông…

- Chuỗi hoạt động “Đất nước trọn niềm vui” kỷ niệm Lễ giổ tổ Hùng Vương, 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng đợt bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Đoàn trường đã chỉ đạo Ban tuyên giáo Đoàn trường, các cơ sở Đoàn tăng cường các bài viết, ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chi đoàn, tham gia Hội trại “Tự hào Nòi giống Tiên Rồng”, sinh hoạt chuyên đề “Tôi – Người cử tri trẻ”19, cuộc thi lịch sử trực tuyến về Ngày thống nhất đất nước do Đoàn khoa Thư viện – Thông tin học tổ chức,…

- Chuỗi hoạt động “Hành trình theo chân Bác” kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gồm nhiều hoạt động tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Con đường chân lý”; khánh thành CTTN của nhiệm kì “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định – TP.Hồ Chí Minh; khánh thành cụm đá “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” bằng 3 thứ tiếng, tổ chức Liên hoan "Thanh niên làm theo lời Bác"20.

- Chuỗi chương trình “Tự hào sử Việt” góp phần giáo dục kiến thức lịch sử năm học 2015 - 2016 với các nội dung: truyền thông về lịch sử Việt Nam thông qua kênh truyền thông, bảng tin Đoàn – Hội tại cơ sở Thủ Đức; tổ chức cuộc thi “Dấu ấn lịch sử” năm 2016 với chủ đề: Sài Gòn - nhân vật và sự kiện; tuyên truyền, triển khai ĐVTN tham gia hội thi trực tuyến “Tự hào sử Việt” do Thành Đoàn tổ chức. Trong năm học có 7 hội thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…21

- Đoàn trường, Hội Sinh viên trường cùng các cơ sở Đoàn – Hội thực hiện nhiều hoạt động giáo dục truyền thống Trường, hướng đến kỷ niệm 60 năm hình thành, phát triển Nhà trường qua các giai đoạn Văn khoa – Tổng hợp – KHXH&NV. Các đoàn khoa, bộ môn cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Nhà trường và các chương trình giao lưu, ngày hội giới thiệu về truyền thống khoa, bộ môn, ngành học đến sinh viên. Trong năm học 2015 – 2016, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 36 chương trình với các hình thức: Hội trại truyền thống của các khoa/bộ môn (25/26 đơn vị tổ chức); Lễ hội truyền thống của các khoa/bộ môn (11/26 đơn vị tổ chức với nhiều quy mô khác nhau), chương trình Ngày hội “Chào đón tân sinh viên trường ĐH KHXH&NV khóa 2015”, cuộc thi “Tự hào trường tôi”, chương trình "Nhắn tuổi 20", chương trình “Hành trình tuổi 20” do Đoàn trường - Hội sinh viên trường tổ chức. Trong năm học, có 03 cơ sở Đoàn - Hội phối hợp cùng các thầy cô và sinh viên, cựu sinh viên khoa/bộ môn tiến hành lễ kỷ niệm, ngày hội thành lập khoa/bộ môn22.- Tăng cường giáo dục truyền thống Trường gắn với truyền thống phong trào sinh viên yêu nước, Đoàn Trường cùng Hội Sinh viên Trường tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng “Không gian truyền thống phong trào HSSV Sài Gòn – Gia Định – TP. Hồ Chí Minh”. Công trình chính thức khởi công ngày 09/01/2016, khánh thành vào ngày 17/5/2016, là công trình đầu tiên trong tổng thể 06 công trình không gian truyền thống của thành phố23; đồng thời vận động ĐVTN tìm hiểu bài hát “Tự nguyện” – của cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, bài hát truyền thống của phong trào sinh viên Trường; sưu tầm sách, tài liệu xây dựng tủ sách về phong trào sinh viên Trường; giao lưu với cựu sinh viên Trường trong phong trào sinh viên yêu nước24.

- Các cơ sở Đoàn cũng duy trì và phát huy hiệu quả thế mạnh chuyên ngành trong tổ chức chương trình; kết hợp giữa hội trại truyền thống, lễ hội truyền thống với chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, Tuyên truyền, tuyên dương gương điển hình tiêu biểu của đơn vị mình, thực hiện CTTN cấp khoa/bộ môn; hội thảo, tư vấn học thuật chuyên ngành.

- Dưới sự hướng dẫn và tập huấn của Ban Tuyên giáo Đoàn trường, 100% Đoàn khoa/BM tổ chức cho ĐVTN năm nhất tham quan bảo tàng trên địa bàn thành phố trong khuôn khổ “Tân sinh viên đến bảo tàng”. Điểm mới trong năm học và việc định hướng các cơ sở Đoàn lồng ghép, tổ chức “Hành trình thành phố tôi yêu” đưa sinh viên đến tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ, các điểm di tích, công trình lịch sử - văn hóa nhằm giáo dục tình yêu, niềm tự hào về TP.Hồ Chí Minh, nơi các bạn sẽ gắn bó, sinh sống và học tập25.

- Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH luôn được Đoàn trường chú trọng từ phân công của Thành Đoàn và tại các địa bàn đóng quân trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện26.

- Đồng thời, vào tháng 05/2016, Đoàn TN - Hội SV Trường phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ĐHQG TP.HCM thành lập Ban Công tác Quốc phòng và An ninh sinh viên trong học kỳ Giáo dục quốc phòng của sinh viên năm Nhất, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng và văn hóa – văn nghệ, TDTT cho sinh viên27.

2.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống:


- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động 4 xây – 3 chống trong đông đảo ĐVTN bằng nhiều giải pháp hiệu quả như thông qua hệ thống poster, banroll, banner tuyên truyền, thực hiện 10 quy tắc ứng xử của ĐVTN Trường28, xây dựng chuyên mục “Thói quen tốt”, “Tôi viết”, “Tôi và cuộc sống” trên website Đoàn TN – Hội SV Trường; các diễn đàn “Sống chuẩn”, triển khai dự án “Tiếp cận sinh viên khuyết tật”29. Các cơ sở Đoàn cũng phát động rộng rãi đến từng ĐVTN thông qua các chương trình hành động như: dự án chia sẻ góc nhìn cuộc sống Human of USSH, E-photo “Chuyện mùa thi” (Khoa Báo chí và Truyền thông), chương trình “Radio câu chuyện đẹp” (Khoa xã hội học) tổ chức các chương trình tình nguyện, xây dựng văn hóa đọc, các khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện quyền công dân trong Ngày bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016 - 202130.

- Đoàn trường xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm học 2015 - 2016 dựa trên sự kết hợp giữa chuyên đề năm 2015 của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cùng với chủ đề năm 2016 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” với các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG - HCM trong giai đoạn 2015 – 2017 là: “Đạo đức – Tri thức – Xung kích Sáng tạo – Hội nhập”31. Trên cơ sở các tiêu chí cấp Trường, nhiều cơ sở Đoàn cũng có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả cuộc vận động gắn với đặc thù đơn vị32.

- Xây dựng văn hóa đại học trong ĐVTN qua chuỗi chương trình “Điểm hẹn văn hóa Nhân văn”“Sống chuẩn”. Trong năm học này, CLB Văn minh học đường tổ chức 03 số “Điểm hẹn văn hóa Nhân văn” và 02 chương trình “Sống chuẩn” nhằm định hướng các giá trị thẩm mỹ, xây dựng nếp sống văn minh học đường cho sinh viên33.

- Duy trì chuyên mục "Thói quen tốt" trên website Sức trẻ Nhân văn www.suctrenhanvan.edu.vn và các trang thông tin điện tử của các cơ sở Đoàn – Hội với nhiều bài viết tuyên truyền về các thói quen tốt xây dựng lối ứng xử văn minh trong sinh viên34.

- Trong năm học, Đoàn trường và các cơ sở Đoàn đẩy mạnh việc nâng cao văn hóa đọc trong ĐVTN với nhiều giải pháp: tổ chức cuộc thi trực tuyến ‘Status từ trang sách”, phối hợp với Thư quán Văn khoa tổ chức nhiều chương trình hội sách 35 ở cả hai cơ sở nhằm nâng cao “Văn hóa đọc” trong ĐVTN.

Nhiều cơ sở Đoàn đã chú ý xây dựng văn hóa đọc cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình thông qua các chương trình như chương trình cuộc thi “Status từ trang sách” của Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học Đoàn trường, “Mỗi tuần một cuốn sách” và “Chuyện đọc” của Đoàn khoa Văn hóa học, cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” của Đoàn khoa Giáo dục, mô hình thời báo IR Times của CLB Thời dự IRNews thông tin cho sinh viên các chương trình hội sách, chương trình kí tặng sách….2.5. Công tác giáo dục pháp luật:


- Đoàn trường triển khai kế hoạch liên tịch với Phòng Thanh tra Pháp chế và Bộ môn Luật quốc tế - khoa Quan hệ quốc tế nhằm phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN trong năm học: tổ chức tuần lễ chào mừng “Ngày pháp luật Việt Nam” với các nội dung như Phiên toàn giả định các nội dung của Luật Lao động và Bảo hiểm xã hội (11/2015), cuộc thi tìm hiểu pháp luật “Cán cân vàng”36, xây dựng đội xung kích tuyên truyền pháp luật, sử dụng các hình ảnh hành vi vi phạm pháp luật vào công tác giảng dạy môn Pháp luật đại cương; tổ chức giới thiệu quy định của Luật biển Việt Nam và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm (1982) qua tọa đàm “Luật biển và tình hình thời sự biển Đông” (7/5/2016); tọa đàm về Luật Lao động và Luật bảo hiểm xã hội (21/5/2016), thu hút hơn 3.400 ĐVTN tham gia.

- Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, bên cạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền với các đơn vị trong trường, Đoàn trường cũng chủ động tuyên truyền ĐVTN tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp và Pháp luật” của Công đoàn ĐHQG-HCM; phối hợp với báo SGGP và nhà báo Hằng Ni, cựu sinh viên trường, giới thiệu quyển sách “25 tình huống pháp lý đời thường” và tặng sách cho sinh viên.

- Trong năm học 2015 – 2016, Đoàn trường tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nội dung đa dạng, phong phú về ATGT, thu hút hơn 12.000 lượt ĐVTN tham gia37. Chủ động phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin triển khai “Tuyến đường thanh niên” tại CS Linh Trung, Thủ Đức, thiết kế và lắp 06 bảng tuyên truyền vận động ĐVTN tuân thủ Luật giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhiều cơ sở Đoàn có các giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện việc xây dựng văn hóa giáo thông38.

- Đoàn trường chú trọng xây dựng chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” trên website suctrenhanvan.edu.vn và định hướng các Đoàn khoa/bộ môn thực hiện bản tin “Sinh viên với Pháp luật” định kỳ 1 tháng/lần tại hệ thống bảng tin 02 cơ sở và trên các trang thông tin điện tử của đơn vị, chú trọng tuyên truyền đến ĐVTN những điều cần biết về Luật giao thông đường bộ; Hiến pháp sửa đổi 2013 và các dự án luật được Quốc hội thông qua; đồng thời Đoàn trưởng cũng tổ chức lấy ý kiến trực tuyến và định hướng các cơ sở Đoàn tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 thông qua các diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe” tại đơn vị.

- Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 với nhiều hình thức: thông tin trên hệ thống bảng tin, website, facebook39; tổ chức tuần sinh hoạt chuyên đề “Tôi – Người cử tri trẻ”; các cơ sở Đoàn cũng chủ động tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Luật bầu cử và các vấn đề liên quan đến Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp trong sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Đoàn trường đã cử 01 đội tuyển tham gia hội thi “Tôi – Người cử tri trẻ” do NVH Phụ nữ và đạt giải Nhì.

- Các cơ sở Đoàn chú ý vận động ĐVTN thực hiện tốt nội qui, qui chế học tập, thi cử tại trường, thường xuyên cập nhật các văn bản về đào tạo, công tác sinh viên trên website Trường. Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, chương trình “Đối thoại cùng phát triển”, các chi đoàn đã sinh hoạt, nhấn mạnh đến lỗi vi phạm thường gặp trong quy chế học sinh, sinh viên như: làm giả chứng chỉ ngoại ngữ, gian lận trong thi cử, vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế… để sinh viên nắm, khắc phục, đảm bảo kéo giảm việc vi phạm nội quy, quy chế học tập.

- Trong năm học, Đoàn trường tăng cường các giải pháp “Trang bị pháp luật gắn với chuyên ngành học” cho sinh viên. Ban Tuyên giáo Đoàn trường cùng CLB Tiếng nói thanh niên tuyên truyền về Luật thi hành nghĩa vụ quân sự, Luật bảo hiểm xã hội. Đồng thời dưới sự định hướng và hỗ trợ nội dung của Phòng Thanh tra – Pháp chế, 23/26 Đoàn khoa/Bộ môn đã triển khai tuyên truyền các bộ luật liên quan đến ngành học. Một số cơ sở Đoàn triển khai tốt công tác này có Đoàn khoa Giáo dục, Đoàn khoa Báo chí & Truyền thông, Đoàn khoa Quan hệ quốc tế, Đoàn bộ môn Lưu trữ học & QTVP, Đoàn khoa Thư viện và thông tin học,...với việc phổ biến các ngành luật có liên quan như Luật Giáo dục Đại học, Luật Lao động, Luật Di sản văn hóa, Luật Báo chí và Luật xuất bản, dự thảo Luật Thư viện…40

Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> dtn
SubDomain -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
SubDomain -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương