CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 24.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích24.27 Kb.
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : 1343 /SGD&ĐT-GDTrH Thừa Thiên Huế, ngày 2 tháng 7 năm 2013V/v: Tập huấn giáo viên chủ nhiệm

về công tác tư vấn tâm lý.

Kính gửi:

- Trường THPT Hai Bà Trưng, THPT Nguyễn Huệ, THPT Cao Thắng, THPT Phan Đăng Lưu, THPT Hương Thuỷ, THPT Alưới, THPT dân tộc nội trú tỉnh;

- Các Phòng Giáo dục thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Phú Vang;

- Trường THCS dân tộc nội trú A Lưới


Thực hiện công văn số 112/CV- CTGDTrH ngày 17/6/2013 tập huấn giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn tâm lý, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn. Kế hoạch như sau :

I-Nội dung tập huấn:

- Một số khó khăn và đặc điểm nhu cầu tâm lý của học sinh trung học;

- Lý thuyết nhu cầu và cơ chế hành vi;

- Các phương pháp, kỹ năng cần thiết của công tác tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ tâm lý trong trường học.

II- Thành phần tham dự (Có danh sách kèm theo)

III- Thời gian, Địa điểm

1- Thời gian: từ 09 – 13/7/2013. Khai mạc 8h00 ngày 09/7/2013 tại Khách sạn Mộc Lan, số 6 Đường Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

.2 - Địa điểm: Khách sạn Mộc Lan, số 6 Đường Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Đón học viên từ 14h00 ngày 08/7/2013.

IV- Kinh phí

- Chương trình phát triển giáo dục trung học thanh toán tiền phòng nghỉ;

- Đơn vị cử người đi tập huấn, thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho các giáo viên tham dự các lớp tập huấn đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Bà Thái Thị Thanh thuỷ, ĐT 0914114169.Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Web Sở GD&ĐT; (Đã ký)

- Lưu VP, P. GDTrH.Phạm Văn Hùng
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ

( Theo CV số 1343 ngày /2/7/2013)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Thái Thị Thanh Thủy

CV Sở GD& ĐT - Trưởng đoàn 0914114169

2

Hoàng Hữu Sĩ

GV trường THCS dân tộc nội trú A Lưới

3

Phan Vũ Nguyên Thi

GV trường THCS Thống Nhất – TP. Huế

4

Võ Thị Kim Anh

GV trường THCS Đặng Văn Ngữ - TP Huế

5

Nguyễn Hữu Duyên

CV Phòng GD&ĐT TP. Huế- Phó đoàn

6

Phan Ngọc Thuỳ Loan

GV trường THCS cơ sở Phú Bài - TX Hương Thuỷ

7

Cao Thị Chót

GV trường THCS Thuỷ Phương - TX Hương Thuỷ

8

Nguyễn thị Thanh Hương

GV trường THCS Phú An – Phú Vang

9

Lê Văn Chính

GV trường THPT Hương Thuỷ

10

Nguyễn Thị An

GV trường THPT Cao Thắng

11

Hán Thị Thành Vinh

GV trường THPT Hai Bà Trưng

12

Lê Trung Hiếu

GV trường THPT Phan Đăng Lưu

13

Nguyễn Thị Thu Hương

GV trường THPT Alưới

14

Ngô Thị Bảo Thạnh

GV trường THPT nội trú dân tộc tỉnh

15

Phạm Đức Dũng

GV trường THPT Nguyễn Huệ

: imgs
imgs -> Trường th phú Mỹ 2 Gián án lớp 4 Tuần 29 LỊch báo giảng lớP: 4/1 Tuần: 29
imgs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
imgs -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
imgs -> Tập đọc chuyện một khu vưỜn nhỏ
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
imgs -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
imgs -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
imgs -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương