BỘ giáo dục và ĐÀo tạo hội nghị chính sách giáo dục asean: Kỹ năng học tập chuyên sâu cho học sinh thế kỷ 21tải về 0.8 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Crickhowell High School

Topic:


Panel discussion: Challenges and opportunities developing global citizens

Workshop 2: Global citizenships – Schools activities to develop 21st century skills

Rob is currently Deputy Head teacher/Vice Principal at Crickhowell High School in Wales with responsibility for the curriculum, international learning, teacher & leadership training and the academic side of the school.  

Rob has been deeply involved in developing international learning for most of his 20 year teaching career and has seen it as essential for a meaningful curriculum, raising attainment and giving students a relevant holistic education for the C21st. Rob has also been heavily involved with the International Baccalaureate and set up and chaired the IB South West region of schools in the UK. Rob has been a member of the British Council’s International School Award & Link2Learn panels.Rob believes very strongly in the power of distributive leadership in education and the importance of international education in building leaders and schools’ leadership and collaborative capacity to professionalise learning to meet the educational challenges of the C21st for young people. Rob has spoken at a number of high profile conferences on this theme in the UK and in other countries.Barlin Hady Kesuma

Senior teacher, Indonesia

Topic:Panel discussion: Challenges and opportunities in developing global citizens

Workshop 2: Global citizenships – School activities to develop 21st century skills


Barlin Hady Kesuma (40 years old) is a senior teacher at a junior secondary school in Samarinda, East Borneo, Indonesia. A graduate of University of Birmingham’s School of Education with a degree in International Education, he promotes Global Citizenship through collaborative schools projects. As Schools Online trainer, he is actively involved in training a number of schools in East Borneo to establish partnerships with schools abroad through the British Council’s Schools Online community forum. He is also involved in teacher quality and appraisal projects for the Ministry of National Education & Culture.


Sariee Minan

Assistant Director (Language), Sarawak State Education Department, Malaysia

Topic: Panel discussion: Challenges and opportunities developing global citizens

Workshop 3: Creativity and Imagination embedded in school education


Sariee Minan is currently the Assistant Director at Sarawak State Department in Malaysia. He has 25 years of teaching experience at primary level, lower and upper secondary levels. He is strongly passionate about the teaching of English as a second language for young learners.


CORAZON MONICA B. SABIO

Director of Teaching

Affordable Private Education Center (APEC) Schools, Philippines

Topic: Panel discussion: Challenges and opportunities developing global citizens

Workshop 3: Creativity and Imagination embedded in school education

Mrs. CORAZON MONICA B. SABIO has had wide experience in teaching as well as teacher training in the fields of Science Education, Teaching/ Handling Student Research, Environmental Education and Monitoring, along with Student Performance Assessment. She received the award as Outstanding Research Teacher for having mentored award winning student research of the Philippine Science High School (PSHS) System which were presented at the Intel Science and Engineering Fair in the USA. She was the Country Coordinator of the GLOBE Philippines Programme (Global Learning and Experience to Benefit the Environment-an international hands-on science and environmental education program which is based in the USA) Program in the Philippines, and has initiated and conducted several international and local teacher trainings.She is currently connected with the Affordable Private Education Center (APEC) Schools, Inc., a joint project between the Ayala Corporation (a local conglomerate) and Pearson (an international education company), as its Director of Teaching.: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương