BỘ giáo dục và ĐÀo tạo hội nghị chính sách giáo dục asean: Kỹ năng học tập chuyên sâu cho học sinh thế kỷ 21tải về 0.8 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hội nghị chính sách giáo dục ASEAN:

Kỹ năng học tập chuyên sâu cho học sinh thế kỷ 21
Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn

Ngày 22 tháng 08 năm 2014


Diễn giả chính

Ông Graham Norris HMI

Phó Giám đốc giáo dục trường học: phụ trách về Chương trình đào tạo, dạy và học và đánh giá, Bộ Giáo dục Scotland - là cơ quan về nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia.

Chủ đề: Chương trình đào tạo cấp quốc gia tại Vương quốc Anh – Nâng cao tiêu chuẩn giáo dục tại các trường học và giúp học sinh trang bị đầy đủ kiến thức để thành công trong thế giới hiện đại.


Trên cương vị là một Phó Giám đốc, Ông Graham hiện đang chịu trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng các chương trình hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống trường học nhằm giảm thiểu sự bất bình đẳng trong kết quả giáo dục và nâng cao chất lượng cho toàn bộ người học và tăng sự tin tưởng trong ngành giáo dục. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Ông Graham đã quản lý một đội ngũ các chuyên gia giáo dục cấp cao và các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển. Đội ngũ chuyên gia này đã sử dụng kết quả thanh tra và nghiên cứu để giúp Bộ Giáo dục Scotland có những định hướng đúng đắn giúp các trường đạt kết quả đào tạo cao hơn. Ông Graham cũng phụ trách nhóm triển khai những phương pháp thay đổi hệ thống quản lý trong ngành giáo dục của Scotland, đó chính là phương pháp được xây dựng với sự hợp tác cùng cộng đồng kinh doanh quốc tế. Phương pháp này dự kiến sẽ định hình hệ thống thay đổi giúp đảm bảo chương trình đào tạo, công tác dạy và học và đánh giá nhằm đáp ứng phù hợp với nhu cầu của người học trong thế giới luôn thay đổi ngày nay. Dẫn đến việc giảm nhu cầu trong việc triển khai công tác cải cách to lớn trong mỗi một vài năm tới. Trước đây, Ông Graham chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống thanh tra các trường học và quản lý quy trình thanh tra ở các trường tiểu học và trung học.

Ông Dominic Regester

Phó Giám đốc Giáo dục

Hội đồng Anh

Chủ đề: Các kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu trong thế kỷ 21: đó là những kỹ năng gì và chúng có thể được phát triển ra sao?

Ông Dominic Regester giữ chức vụ Phó Giám đốc Giáo dục tại Hội đồng Anh ở khu vực Đông Á từ tháng 7 năm 2013. Ông làm việc ở thủ đô Jakarta, In đô nê xi a, Ông phụ trách các công việc liên quan tới trường học và giáo dục dạy nghề tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Á của Hội đồng Anh, đặc biệt chú trọng vào khu vực ASEAN (Đông Nam Á).

Trước đó ông làm việc tại Bangladesh trong 5 năm với chức vụ Quản lý phát triển các chương trình học đường cho Hội đồng Anh tại khu vực Nam Á, chủ yếu làm việc tại Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.

Những lĩnh vực Ông quan tâm và đã có những nghiên cứu, bao gồm lãnh đạo giáo dục, giáo dục và việc làm, các kỹ năng học tập và hợp tác trong giáo dục thế kỷ 21.

Ông Dominic có bằng Thạc sỹ từ Viện Giáo dục London với chuyên ngành Giáo dục và Phát triển

Tại Bangladesh, ông là thành viên của ủy ban trù bị cho hội thảo quốc tế định kỳ nửa năm một lần cho Trung tâm Châu Á vì Giáo dục Hòa nhập hợp tác cùng trường Đại học Dhaka. Ông là diễn giả tại hội thảo UKFIET 2013 tại Oxford về mối tương quan giữa cụm trường học và gắn kết cộng đồng ở Afghanistan, Bangladesh và Pakistan.


: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương