BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 1.16 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.16 Mb.
#3011
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy bia năng suất 25 triệu lít/năm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP

Họ tên: Dương Ngọc Tuệ

Lớp: Công Nghệ Thực Phẩm Sau Thu Hoạch 3 Khóa: 50

Viện : Công Nghệ Sinh Học và Thực Phẩm  1. Đầu đề thiết kế:

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai và bia hơi năng suất 25 triệu lít/ năm


  1. Các số liệu ban đầu.

20% bia hơi

80% bia chai

Nguyên liệu thay thế : gạo


  1. Nội dung phần thuyết minh tính toán

Lời nói đầu

Phần I: Lập luận kinh tế kỹ thuật

Phần II : Thuyết minh quy trình công nghệ

Phần III: Lập kế hoạch sản xuất và tính cân bằng sản phẩm

Phần IV: Tính và chọn thiết bị

Phần V: Tính toán và thiết kế về xây dựng của nhà máy

Phần VI: Tính toán nhu cầu năng lượng, nhu cầu nước của nhà máy

Phần VII: Tính toán kinh tế

Phần VIII: Vệ sinh an toàn lao động

Kết luận  1. Các bản vẽ (ghi rõ các loại bản vẽ, kích thước các bản vẽ)

Bản vẽ số 1 : Sơ đồ dây chuyền công nghệ : A1

Bản vẽ số 2 : Thiết kế phân xưởng nấu

Bản vẽ số 3 : Thiết kế khu lên men

Bản vẽ số 4 : Thiết kế phân xưởng hoàn thiện

Bản vẽ số 5 : Tổng mặt bằng nhà máy


  1. Cán bộ hướng dẫn Cán bộ hướng dẫn

Phần (ký, ghi rõ họ tên)

Công nghệ PGS.TS NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG

Xây dựng THS. LƯƠNG THÚY NGA

Kinh tế THS. NGUYỄN VIỆT HÀ  1. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế : 25/02/2010

  2. Ngày hoàn thành: 05/06/2010

Ngày tháng năm

Chủ nhiệm bộ môn/khoa Cán bộ hướng dẫn Công nghệ

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)


Kết quả đánh giá Sinh viên đã hoàn thành

và nộp đồ án cho bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên)


Ngày tháng năm

Chủ tịch hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC

MỤC LỤC 3

LỜI NÓI ĐẦU 7

Phần I: Lập luận kinh tế kỹ thuật 9

I. Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ bia trên thế giới và tại Việt Nam 9

II. Chọn loại sản phẩm, địa điểm xây dựng, vùng nguyên liệu và thị trường 9

1. Lựa chọn loại bia sản xuất 9

2. Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy 10

3. Vùng nguyên liệu 11

4. Vùng tiêu thụ sản phẩm 11

5. Nguồn cung cấp điện, nước, lạnh 11

6. Nguồn cung cấp nhiên liệu 12

7. Nguồn nhân lực 12

8. Giao thông vận tải 12

II.2.3 Đường hóa 19

II.2.4 Lọc dịch đường. 22

II.2.5 Nấu hoa 24

II.2.6. Lắng xoáy 25

II.2.7. Lạnh nhanh và bổ sung khí O2 cho dịch lên men 26

II.2.8. Lên men 27

II.2.9 Lọc trong bia 37

II.2.10 Bão hòa CO2. 38

II.2.11 Hoàn thiện sản phẩm 39

Phần III: Lập kế hoạch sản xuất và tính cân bằng sản phẩm 43

A. Lập kế hoạch sản xuất 43

B. Tính cân bằng sản phẩm 45

I. Tính cân bằng sản phẩm cho 100l bia chai 45

1. Tính lượng gạo và lượng malt 45

2. Lượng bã gạo và bã malt 46

3. Lượng nước dùng trong nấu và rửa bã 47

4. Lượng hoa houblon sử dụng 49

5. Các nguyên liệu khác 49

II. Tính cân bằng sản phẩm cho 1000l bia hơi 54

1. Tính lượng gạo và lượng malt 54

2. Lượng bã gạo và bã malt 55

3. Lượng nước dùng trong nấu và rửa bã 56

4. Lượng hoa houblon sử dụng 57

5. Các nguyên liệu khác 58

III. Hoá chất vệ sinh: 61

1. Hóa chất vệ sinh các nồi nấu: 61

2. Hóa chất vệ sinh các thiết bị lên men, tàng trữ bia: 62

Phần IV: Tính và chọn thiết bị 63

I. Tính và chọn thiết bị cho phân xưởng nấu 63

1. Cân, gầu tải 63

2. Máy nghiền 64

3. Nồi hồ hoá 64

4. Nồi đường hoá 65

5. Thùng lọc đáy bằng 67

6. Nồi nấu hoa 68

7. Thùng chứa trung gian 70

8. Thùng lắng xoáy 70

9. Thiết bị lạnh nhanh và sục khí 71

10. Thùng nước nóng 75

11. Hệ thống cip nấu 76

II. Tính và chọn thiết bị cho phân xưởng lên men 78

1. Tank lên men 78

2. Thiết bị nhân giống cấp II 79

3. Thiết bị nhân giống cấp I 80

4. Thiết bị rửa men sữa kết lắng 80

5. Thiết bị hoạt hoá men 81

6. Hệ thống cip lạnh: 82

III. Tính và chọn thiết bị cho phân xưởng hoàn thiện 82

1. Thiết bị lọc trong bia 82

2. Thùng tàng trữ và bão hoà CO2 83

3. Hệ thống chiết bock 84

4. Hệ thống chiết chai 84

Phần V: Tính toán và thiết kế về xây dựng của nhà máy 89

A. Phân tích và lựa chọn địa điểm xây dựng 89

B. Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 91

C.Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy. 93

1/Kho nguyên liệu: 93

2/Nhà sản xuất chính 93

3/Khu lên men 95

4/Nhà hoàn thiện sản phẩm 95

5/Kho chứa bia thành phẩm 97

6/Kho chứa bock và két 97

7/Nhà để xe: 98

8/Gara ôtô: 98

9/Nhà hành chính-hội trường-phòng họp: 98

10/Bếp-nhà ăn: 99

11/Nhà vệ sinh: 99

12/Trạm biến áp: 99

13/Phân xưởng cấp khí nén và thu hồi CO2: 99

14/Xưởng cơ điện: 100

15/Phòng KCS 100

16/Khu chứa bã: 100

17/Khu xử lý nước sạch: 100

18/Khu xử lý nước thải: 100

19/Phân xưởng hơi: 100

20/Bãi than: 100

21/Phòng bảo vệ: 101

22/Nhà giới thiệu sản phẩm: 101

23/Phòng y tế: 101

D. Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 102

1.Vùng trước nhà máy: 102

2.Vùng sản xuất: 103

3.Vùng sau nhà máy: 103

4. Thiết kế phân xưởng sản xuất chính 103

5. Tính các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 105

Phần VI: Tính toán nhu cầu năng lượng, nhu cầu nước của nhà máy 107

I. Tính nhiệt lạnh 107

1. Lượng nhiệt lạnh cần cấp cho thiết bị lạnh nhanh 107

2. Lượng nhiệt lạnh cấp cho khu tank lên men 108

3. Lượng nhiệt lạnh cấp cho hệ thống cấp men giống 110

b. Lượng nhiệt lạnh cần cấp để nhân men 112

4. Lượng nhiệt lạnh cấp cho phân xưởng hoàn thiện 114

5. Hệ thống lạnh 115

II. Tính hơi 117

1. Lượng hơi cấp cho nồi hồ hoá 117

2. Lượng hơi cấp cho nồi đường hoá 118

3. Lượng hơi cấp cho nồi nấu hoa 119

4. Lượng hơi cấp cho thiết bị đun nóng nước 120

Qnấu = Qhh + Qđh + Qhoa + Qn = 1444. 103 + 2879,3.103 + 3841.103+ 2412.103 = 10576,3. 103(kJ) 120

5. Lượng hơi cấp cho phân xưởng hoàn thiện 121

6. Lượng nhiên liệu cho nồi hơi 121

III. Tính nước 123

1. Lượng nước dùng cho phân xưởng nấu 123

2. Lượng nước dùng cho phân xưởng lên men 123

3. Lượng nước dùng cho phân xưởng hoàn thiện 123

4. Lượng nước dùng cho các hoạt động khác của nhà máy 124

IV. Tính điện 126

1. Phụ tải chiếu sáng 126

2. Phụ tải sản xuất 128

3. Xác định các thông số của hệ thống điện 129

4. Tính điện năng tiêu thụ hàng năm 130

a. Điện năng thắp sáng hàng năm 130

b. Điện năng tiêu thụ cho sản xuất hàng năm 130

c. Điện năng tiêu thụ cả năm 130

Phần VII: Tính toán kinh tế 131

A. Phân tích thị trường 131

B. Tính các chỉ tiêu dự án đầu tư 132

I. Nhu cầu vốn đầu tư 132

II. Tính giá thành sản phẩm 139

III. Tính dòng tiền và một số chỉ tiêu hiệu quả của dự án 144

Phần VIII: Vệ sinh an toàn lao động 148

I. Vệ sinh 148

1. Vệ sinh cá nhân 148

2. Vệ sinh thiết bị nhà xưởng 148

II. An toàn lao động 150

1. Chống khí độc trong nhà máy 150

2. Chống ồn và rung động 150

3. An toàn khi vận hành thiết bị 150

4. An toàn về điện 151

5. Phòng cháy chữa cháy 151

Kết luận 152

Tài liệu tham khảo chính 153
Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> «Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam

tải về 1.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương