47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiệntải về 18.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.44 Kb.
#21683
47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc quản lý, sử dụng phương tiện đến Sở nhận tờ đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và tự kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu quy định (ký tên và đóng dấu nếu là cơ quan);

- Bước 2: Chủ sở hữu nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo Mẫu số 7 kèm theo Quy định này;

2. Hai ảnh khổ 10x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp.

- Bước 3: Căn cứ đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, Sở GTVT kiểm tra và làm thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại sở GTVT.b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản chính: Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; hai ảnh màu khổ 10 x15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; Giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộd) Thời hạn giải quyết: 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h) Lệ phí (nếu có): 70.000đ/ lần/ phương tiện

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục ):

- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

“Người làm thủ tục đăng ký PTTNĐ phải xuất trình giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc CMND và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc hộ chiếu để kiểm tra”l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT;

- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2005;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 7


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊAKính gửi: .....................................................................................
Chủ phương tiện: .................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................…….............................

Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện:....................................... Số đăng ký: ..........…..................

do …..………………………………….…… cấp ngày…….…tháng…….năm…………

Công dụng: ..........................................................................................................................

Năm và nơi đóng: ..................................................................................................…..........

Cấp phương tiện:............................. Vật liệu vỏ:..................................

Chiều dài thiết kế: ...................…m Chiều dài lớn nhất: ..................m

Chiều rộng thiết kế:.................… m Chiều rộng lớn nhất:.................m

Chiều cao mạn:.........................…m Chiều chìm: .............................m

Mạn khô: .....................................m Trọng tải toàn phần:................tấn

Số người được phép chở :....... người Sức kéo, đẩy: ..........................tấn

Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): .....................................................

...................................................................................................................................……...

Máy phụ (Nếu có): ..............................................................................................................


Nay đề nghị cơ quan đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định.
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
.........., ngày .... tháng .... năm .....

CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)
Каталог: Thu tuc hanh chinh -> So%20Giao%20Thong
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
Thu tuc hanh chinh -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152
Thu tuc hanh chinh -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thu tuc hanh chinh -> Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phố
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
So%20Giao%20Thong -> 32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề

tải về 18.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương