32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lýtải về 31.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích31.69 Kb.
#18835
32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến Sở nhận tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng và bản cam kết và tự khai báo đầy đủ các nội dung trong bản cam kết về việc mất Giấy chứng đăng ký;

- Bước 2: Chủ sở nộp toàn bộ hồ sơ, bao gồm: tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng, bản cam kết về việc mất Giấy chứng đăng ký (ký tên và đóng dấu đối với cơ quan);

- Bước 3: Sở GTVT kiểm tra và làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký, biển số.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại sở GTVT.

b) Cách thức thực hiện: Nộp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản chính: tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng; bản cam kết về việc mất Giấy chứng đăng ký;

+ Mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc CMND và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ,

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải T.Bình Phước.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

h) Lệ phí (nếu có):

- Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số 30.000đồng/lần/phương tiện;

- Cấp lại giấy đăng ký có kèm theo biển số 150.000đồng/lần/phương tiện.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 1).

- Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (Phụ lục 3).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Mang theo giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc CMND và sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân).l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 06 năm 2001;

- Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính;

- Hướng dẫn số 285/PTNL ngày 15/02/2005 của Cục ĐBVN.

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI

ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ chiếu...................................

Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………………………...

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.................................Số CMND hoặc hộ chiếu……….………

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........……………………..…………..

Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………………………………….

Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản suất…….…………………….

Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng……………………………

.

(Dán trà số động cơ) (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải.........................

cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......
Biển số đăng ký: ……………………………………….
Lý do xin đổi, cấp lại:...................................................................................................
Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.

…ngày tháng…… năm………

Người khai ký tên


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải :
- Cấp theo Số biển số cũ: .........................cấp đổi cấp lại ngày.....tháng........năm......
Cán bộ làm thủ tục Trưởng phòng duyệt Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
*Ghi chú:

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung

Phụ lục 3

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - tự do - Hạnh phúc


TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………........................

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp…………………………………………….

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn…………………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………………………… Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…………………….

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………….………………

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:………………….


Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:

1

. Mất Chứng từ nguồn gốc hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký

Lý do……………

2. Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau:

+…………………………………………………………………..

+…………………………………………………………………..

+…………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………………………………………….


Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.
……, ngày......tháng…… năm……

Chủ phương tiện( ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú:

Bản cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.


Каталог: Thu tuc hanh chinh -> So%20Giao%20Thong
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
Thu tuc hanh chinh -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152
Thu tuc hanh chinh -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thu tuc hanh chinh -> Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phố
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
So%20Giao%20Thong -> 47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiện
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề

tải về 31.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương