1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


Các Bộ luật Quốc tế về hàng hải Mã HP: 11408tải về 6.83 Mb.
trang41/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53

Các Bộ luật Quốc tế về hàng hải Mã HP: 11408

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 30 tiết.

- Thực hành (TH): 0 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên phải học xong học phần sau mới được đăng ký học học phần này:

Học phần Luật biển, Pháp luật hàng hải 1 và học trước khi sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Môn học Các Bộ Luật Quốc tế về Hàng hải trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật nói chung và những kiến thức cần thiết của luật Hàng hái nói riêng để vận dụng trong công tác sau này trong quá trình sản xuất vận tải biển trong và ngoài nước, đặc biệt trong thương mại quốc tế bằng đường biển.f. Mô tả nội dung học phần:

Nội dung chính của học phần: Giới thiệu một số Bộ luật quốc tế về hàng hải liên quan đến việc khai thác, quản lý tàu an toàn (Bộ luật ISM, Bộ luật ISPS, PSC, Bộ luật điều tra tai nạn hàng hải của IMO; Bộ luật IMDG).g. Người biên soạn: ThS. Bùi Thanh Sơn - Trưởng Bộ môn Luật Hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

1. Bộ luật về vận chuyển hàng nguy hiểm (IMDG code)

6

6

1.1. Sự ra đời, phát triển của bộ luật IMDG1.2. Mã số hàng nguy hiểm theo bộ luật IMDG1.3. Yêu cầu về vận chuyển hàng nguy hiểm1.4. Giới thiệu IMDG Code-20022. Bộ luật quản lý an toàn quốc tế ( ISM code)

7

7

2.1. Giới thiệu Bộ luật ISM2.2. Cấu trúc Bộ luật ISM2.3. Hệ thống quản lý an toàn2.4. Những lưu ý đối với tàu khi áp dụng Bộ luật ISM trên tàu biển2.5. Các báo cáo thường phải có theo SMS3. Bộ luật an ninh tàu và bến cảng (ISPS code)

6

6

3.1. Sự ra đời của Bộ luật ISPS3.2. Nội dung Bộ luật ISPS3.3. Kế hoạch an ninh tàu biển (SSP)3.4. Các lưu ý khi thực thi “Bản kế hoạch an ninh tàu biển-SSP”3.5 Danh mục các giấy tờ tàu phải lập theo một SSP4. Kiểm tra nhà nước cảng biển

6

6

4.1 Khái niệm về kiểm tra nhà nước cảng biển4.2. Cơ sở pháp lý của công tác kiểm tra nhà nước cảng biển4.3. Công việc kiểm tra PSC5. Bộ luật điều tra tai nạn và sự cố hàng hải

3

3

5.1 Sự ra đời của bộ luật5.2. Nội dung của Bộ luật5.3. Phụ lục Hướng dẫn điều tra viên thực hiện bộ luật6. Bộ luật quốc tế mã thư

2

2

6.1. Giới thiệu chung

6.2. Kết cấu và nội dung của Bộ luật

Tổng số

30

30

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương