Phụ lục I danh mục hàng nguy hiểMtải về 2.91 Mb.
trang6/15
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1683

6.1

60

542

Silver cyanide

1684

6.1

60

543

Natri arsenate

1685

6.1

60

544

Natri arsenite dung dịch

1686

6.1

60

545

Natri cacodylate

1688

6.1

60

546

Natri cyanide

1689

6.1

66

547

Natri fluoride

1690

6.1

60

548

Strontium arsenite

1691

6.1

60

549

Strychnine hoặc strychnine muối

1692

6.1

66

550

Chất khí giọt dạng lỏng hoặc dạng rắn

1693

6.1

66

551

Chất khí giọt dạng lỏng hoặc dạng rắn

1693

6.1

60

552

Brombenzyl cyanides

1694

6.1

66

553

Chloroacetone được làm ổn định

1695

6.1+3+9

663

554

Chloroacetophenone

1697

6.1

60

555

Diphenylamine chloroarsine

1698

6.1

66

556

Diphenylchloroarsine

1699

6.1

66

557

Xylyl bromide

1701

6.1

60

558

1,1,2,2-Tetrachloroethane

1702

6.1

60

559

Tetraethyl dithiopyrophosphate

1704

6.1

60

560

Thaillium hợp chất

1707

6.1

60

561

Toluidines

1708

6.1

60

562

2,4-Toluylenediamine

1709

6.1

60

563

Trichloroethylene

1710

6.1

60

564

Xylidines

1711

6.1

60

565

Kẽm arsenate

1712

6.1

60

566

Kẽm arsenate và kẽm arsenite hỗn hợp

1712

6.1

60

567

Kẽm arsenite

1712

6.1

60

568

Kẽm cyanide

1713

6.1

66

569

Acetic anhydride

1715

8+3

83

570

Acetyl bromide

1716

8

90

571

Acetyl chloride

1717

8+3

X338

572

Butyl acid phosphate

1718

8

80

573

Caustic alkali dạng lỏng

1719

8

80

574

Allyl chloroformate

1722

6.1+8+6

638

575

Ally iodide

1723

3+9

338

576

Allytrichlorosilane ổn định

1724

8+3

X839

577

Bromide nhôm khan

1725

8

80

578

Chloride nhôm khan

1726

8

80

579

Ammonium hydrogendifluoride dạng rắn

1727

8

80

580

Amyltrichlorosilane

1728

9

X80

581

Anisoyl chloride

1729

8

80

582

Anitimony pentachloride dạng lỏng

1730

8

X80

583

Anitimony pentachloride dung dịch

1731

8

80

584

Anitimony pentafluoride

1732

8+6.1

86

585

Anitimony trichloride

1733

8

80

586

Benzoyl chloride

1736

8

80

587

Benzyl bromide

1737

6.1+9

68

588

Benzyl chloride

1738

6.1+8

68

589

Benzyl chloroformate

1739

8

88

590

Hydrogendifluorides

1740

8

80

591

Hợp chất Boron trifluoride acetic acid

1742

8

80

592

Hợp chất Boron trifluoride propionic acid

1743

8

80

593

Bromine hoặc bromine dung dịch

1744

8+6.1

886

594

Bromine pentafluoride

1745

5.1+6.1+8

568

595

Bromine trifluoride

1746

5.1+6.1+8

568

596

Butyltrichlorosilane

1747

8+3

X83

597

Calcium hypochlorie khô

1748

5.1

50

598

Calcium hypochlorite hỗn hợp, khô

1748

5.1

50

599

Chlorine trifluoride

1749

6.1+05+8

265

600

Chloroacetic acid dung dịch

1750

6.1+8

68

601

Chloroacetic acid dạng rắn

1751

6.1+8

68

602

Chloroacetyl chloride

1752

6.1+8

668

603

Chlorophenyltrichlorosilane

1753

8

X80

604

Chlorosulphonic acid

1754

8

X88

605

Chromic acid dung dịch

1755

8

80

606

Chromic fluoride dạng rắn

1756

8

80

607

Chromic fluoride dung dịch

1757

8

80

608

Chromium oxychloride

1758

8

X88

609

Chất ăn mòn rắn

1759

a

88

610

Chất ăn mòn rắn

1759

a

50

611

Chất ăn mòn dạng lỏng

1760

8

88

612

Chất ăn mòn dạng lỏng

1760

8

80

613

Cupriethylenediamine dung dịch

1761

8+6.1

86

614

Cyclohexenyltrichlorosilane

1762

8

X80

615

Cyclohexyltrichlorosilane

1763

8

X80

616

Dichloroacetic acid

1764

8

80

617

Dichloroacetyl chloride

1765

8

X80

618

Dichlorophenyltrichlorosilane

1766

8

X80

619

Diethyldichlorosilane

1767

8+3

X83

620

Difluorophosphoric acid khan

1768

8

80

621

Diphenyldichlorosilane

1769

8

X83

622

Diphenylmethyl bromide

1770

8

80

623

Dodecyltrichlorosilane

1771

8

X80

624

Ferric chloride, anhydrous

1773

8

80

625

Fluoroboric acid

1775

8

80

626

Fluorophosphoric acid, anhydrous

1776

1

80

627

Fluorosulphonic acid

1777

8

88

628

Fluorosilicic acid

1778

8

80

629

Formic acid

1779

8

80

630

Fumaryl chloride

1780

8

80

631

Hexadecyltrichlorosilane

1781

8

X80

632

Hexafluorophosphoric acid

1782

8

80

633

Hexamethylenediamine dung dịch

1783

8

80

634

Hexyltrichlorosilane

1784

8

X80

635

Hexyltrichlorosilane

1787

8

80

636

Hydrodic acid dung dịch

1787

8

80

637

Hydrobromic acid dung dịch

1789

8

80

638

Hydrobromic acid dung dịch

1790

8+6.1

886

639

Hydrofluoric acid dung dịch chứa từ 60% đến 85% hydrogen fluoride

1790

8+6.1

86

640

Hydrofluoric acid dung dịch chứa hơn 85% hydrogen fluoride

1790

8+6.1

886

641

Hypochlorite dung dịch

1791

8

80

642

Iodine monochloride

1792

8

80

643

Isopropyl acid phosphate

1793

8

80

644

Sulphate chì

1794

8

80

645

Hydrofluoric acid và sulphuric acid hỗn hợp

1796

8+6.1

886

646

Nitrating acid hỗn hợp chức ít hơn 50% nitric acid

1796

8

80

647

Nitrating acid hỗn hợp chức hơn 50% nitric acid

1796

8+05

885

648

Nonyltrichlorosilane

1799

8

X80

649

Octadecyltrichlorosilane
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương