Phụ lục I danh mục hàng nguy hiểMtải về 2.91 Mb.
trang9/15
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích2.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
864

Alpha-naphthylamine

2077

6.1

60

865

Toluene diisocyanate

2078

6.1

60

866

Diethylenetriamine

2079

8

80

867

Carbon dioxie làm lạnh, dạng lỏng

2187

2

22

868

Dichlorosilane

2189

6.1+05+9

263

869

Sulphuryl fluoride

2191

6.1

26

870

Hexafluoroethane (R 116) dạng nén

2193

2

20

871

Hydrgen iodide, anhydrous

2197

6.1+8

268

872

Propadiene hạn chế

2200

3

239

873

Nitrous oxide làm lạnh dạng lỏng

2201

2+05

225

874

Silane dạng nén

2203

3

23

875

Carbonyl sulphide

2204

6.1+3

263

876

Adiponitrile

2205

6.1

60

877

Isocyanates dung dịch, độc

2206

6.1

60

878

Isocyanates độc

2206

6.1

60

879

Cacium hypochlorite hỗn hợp, khô

2208

5.1

50

880

Formaldehyde dung dịch

2209

8

50

881

Maneb

2210

4.2+4.3

40

882

Chất điều chế maneb

2210

4.2+4.3

40

883

Hạt polymeric được làm nở

2211

-

90

884

Amiăng xanh (Crocidolite)

2212

9

90

885

Amiăng nâu (Amosite hoặc Mysorite)

2212

9

90

886

Paraformaldehyde

2213

4.1

40

887

Phthalic anhydride

2214

8

80

888

Maleic anhydride

2215

8

80

889

Bánh hạt

2217

4.2

40

890

Acrylic acid hạn chế

2218

8+3

839

891

Allyl glycidyl ether

2219

3

30

892

Anisole (phenyl methyl ether)

2222

3

30

893

Benzonitrile

2224

6.1

60

894

Benzenesulphonyl chloride

2225

8

80

895

Benzotrichloride

2226

8

80

896

n-Butyl methacrylate hạn chế

2227

3

39

897

Chloroacetaldehyde

2232

6.1

66

898

Chloroanisidines

2233

6.1

60

899

Chlorobenzotrifluorides (o-, m-, p-)

2234

3

30

900

Chlorobenzyl chlorides

2235

6.1

60

901

3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate

2236

6.1

60

902

Chloronitroanilines

2237

6.1

60

903

Chlorotoluenes (o-, m-, p-)

2238

3

30

904

Chlorotoluidines

2239

6.1

60

905

Chromosulphuric acid

2240

8

88

906

Cycloheptane

2241

3

33

907

Cycloheptene

2242

3

33

908

Cyclohexyl acetate

2243

3

30

909

Cyclopentanol

2244

3

30

910

Cyclopentanone

2245

3

30

911

Cyclopentene

2246

3

33

912

n-Decane

2247

3

30

913

Di-n-butylamine

2248

9+3

83

914

Dichlorophenyl isocyanates

2250

6.1

60

915

2,5-Norbornadiene (dicycloheptadiene) hạn chế

2251

3

339

916

1,2-Dimethoxyethane

2252

3

33

917

N,N-Dimethylaniline

2253

6.1

60

918

Cyclohexene

2256

3

33

919

Potassium

2257

4.3

X423

920

1,2-Propylenediamine

2258

8+3

83

921

Triethylenetetramine

2259

8

80

922

Tripropylamine

2260

3+9

39

923

Xylenols

2261

6.1

60

924

Dimethylcarbamoyl chloride

2262

8

80

925

Dimethylcyclohexanes

2263

3

33

926

Dimethylcyclohexylamine

2264

9+3

83

927

N,N-Dimethylformamide

2265

3

30

928

Dimethyl-N-propylamine

2266

3+8

338

929

Dimethyl thiophosphoryl chloride

2267

6.1+8

68

930

3,3’-Iminodipropylamine

2269

8

50

931

Ethylamine dung dịch

2270

3+8

338

932

Ethyl amyl xeton

2271

3

30

933

N-Ethylaniline

2272

6.1

60

934

2-Ethylaniline

2273

6.1

60

935

N-Ethyl-N-benzylaniline

2274

6.1

60

936

2-Ethylbutanol

2275

3

30

937

2-Ethylhexylamine

2276

3+8

38

938

Ethyl methacrylate

2277

3

339

939

n-Heptene

2278

3

33

940

Hexachlorobutadiene

2279

6.1

60

941

Hexamethylenediamine dạng rắn

2280

8

80

942

Hexamethylene diisocyanate

2281

6.1

60

943

Haxanols

2282

3

30

944

Isobutyl methacrylate hạn chế

2283

3

39

945

Isobutyronitrile

2284

3+6.1

336

946

Isocyanatobenzotrifluorides

2285

6.1+3

63

947

Pentamethylheptane (Isododecane)

2286

3

30

948

Isoheptene

2287

3

33

949

Isohexene

2288

3

33

950

Isophoronediamine

2289

8

80

951

Isophorone diisocyanate

2290

6.1

60

952

Hợp chất chì soluble, n.o.s

2291

6.1

60

953

4.Methoxy-4-methylpentan-2-one

2293

3

30

954

N-Methylaniline

2294

6.1

60

955

Methyl chloroacetate

2295

6.1+3

663

956

Methylcyclohexane

2296

3

33

957

Methylcyclohexanones

2297

3

30

958

Methylcyclopentane

2298

3

33

959

Methyl dichloroaxetat

2299

6.1

60

960

2-Methyl-5-ethylpyridine

2300

6.1

60

961

2-Methylfuran

2301

3

33

962

5-Methylhexan-2-one

2302

3

30

963

Isopropenylbenzene

2303

3

30

964

Naphthalene dạng chảy

2304

4.1

44

965

Nitrobenzenesulphonic acid

2305

8

80

966

Nitrobenzotrifluorides

2306

6.1

60

967

3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride

2307

6.1

60

968

Các chất metallic có thể kết hợp với nước

2308

4.3

423

969

Nitrosylsulphuric acid

2308

8

X80

970

Octadiene

2309

3

33

971

Pentan-2,4-dione

2310

3+6.1

36

972

Isopetenes

2311

3

33

973

Phenetidines

2311

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương