BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 1.8 Mb.
trang14/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học....

STT

Nội dung




Khóa học/

Năm


tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học



Số

sinh viên

tốt nghiệp


Phân loại tốt nghiệp (%)

Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

Loại

xuất


sắc

Loại giỏi

Loại

khá


I

Tổng số




























II

Đại học,

cao đẳng




























1

Hệ chính quy










 

 

 










a

Chương trình

đại trà





























..

Chuyên ngành…




























..

...




























b

Chương trình

tiên tiến
































Chuyên ngành…






























...




























c

Chương trình

giảng dạy bằng

tiếng Anh































Chuyên ngành…






























...




























d

Chương trình

đào tạo liên kết



với nước ngoài






























Chuyên ngành…































...




























2

Cử tuyển










 

 

 










...

Chuyên ngành…






























...




























3

Hệ vừa làm

vừa học

(Hệ tại chức cũ)










 

 

 












Chuyên ngành…










 

 

 












...




























4

Đào tạo bằng 2










 

 

 












Chuyên ngành…































...




























5

Hoàn chỉnh

kiến thức










 

 

 












Chuyên ngành…






























...




























6

Đào tạo

liên thông










 

 

 












Chuyên ngành…






























...




























7

Hệ chuyên tu (cũ)










 

 

 












Chuyên ngành…






























...




























8

Đào tạo từ xa










 

 

 












Chuyên ngành…






























...




























III

Sau đại học




























1

Thạc sĩ




























a

Chương trình đại trà






























Chuyên ngành…






























….




























b

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh






























Chuyên ngành…






























….




























c

Chương trình đào tạo ở trong nước, có liên kết với nước ngoài






























Chuyên ngành…



























































d

Chương trình đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài






























Chuyên ngành…




























..

….




























2

Tiến sĩ




























a

Chương trình đại trà






























Chuyên ngành…































…..




























b

Chươngtrình nghiên cứu bằng tiếng Anh






























Chuyên ngành……






























….




























c

Chương trình nghiên cứu ở trong nước, có liên kết với nước ngoài






























Chuyên ngành……






























….




























d

Chương trình đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài






























Chuyên ngành……






























….



























1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương