BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.8 Mb.
trang12/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học...

STT


Nội dung


Khóa học/

năm

tốt


nghiệp

Số

học sinh nhập học


Số

học sinh tốt nghiệpPhân loại tốt nghiệp (%)

Số học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

Loại

xuất


sắc

Loại giỏi

Loại

khá


I

Tổng số
II

Hệ chính quy


 

 

 


1

Ngành (nghề)....
2

Ngành (nghề)....
3

Ngành (nghề)....
III

Vừa làm vừa học
1

Ngành (nghề)....
2

Ngành (nghề)....
3

Ngành (nghề)....
IV

Liên kết đào tạo hệ chính quy
1

Ngành (nghề)....
2

Ngành (nghề)....
3

Ngành (nghề)....
V

Dạy nghề
1

Dạy nghề dài hạn
a

Nghề....
b

Nghề....
c

Nghề....
2

Dạy nghề ngắn hạn


 

 

 


a

Nghề....


 

 

 


b

Nghề....


 

 

 


c

Nghề....


 

 

 


VI

Chương trình

đào tạo liên kết với nước ngoài
1

Ngành nghề...
2

Ngành nghề...
3

Ngành nghề...
VII

Chương trình

đào tạo liên kết với doanh nghiệp
1

Ngành nghề...
2

Ngành nghề...
3

Ngành nghề...1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương