Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 74.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích74.92 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN
Số: 580 /TB- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 12 tháng 11 năm 2013THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 10 năm 2013.

Ngày 04/11/2013, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp UBND thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 11 năm 2013. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND, thành viên UBND, đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp – PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV, Ban quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình; Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 11 năm 2013, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong tháng 10, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, nhân dân trong huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đạt được những kết quả quan trọng; công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực đã có những chuyển biến rõ nét, chất lượng ngày càng nâng cao...Tuy nhiên, trong tháng, cơn bão số 11 đã đổ bộ vào địa bàn huyện và gây ra nhiều thiệt hại; toàn huyện có 02 người chết; 37 người bị thương; 88 nhà bị sập đổ (sập đổ 100%: 78 nhà, trên 50%: 6 nhà, <=50%: 4 nhà); 4.384 nhà bị tốc mái (tốc mái 100%: 504 nhà, trên 50%: 620 nhà, <=50%: 3.260 nhà); hư hại trên 265ha rau màu, nhiều công trình trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị bị hư hỏng, tốc mái...Tổng giá trị thiệt hại do bão số 11 gây ra trên địa bàn huyện ước gần 110 tỷ đồng (không tính phần thiệt hại của các doanh nghiệp).

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương,... đã tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 11, kịp thời đảm bảo dân sinh, giao thông thông suốt, an toàn lưới điện, đồng thời thu dọn vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường; thực hiện biện pháp khắc phục hư hỏng tại các trường học đảm bảo cho học sinh đi học lại bình thường và tiếp tục rà soát thiệt hại, thực hiện kế hoạch khắc phục triệt để hậu quả cơn bão số 11 để lại, nhanh chóng ổn định tình hình hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.


II/ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC CHỦ YẾU THÁNG 11/2013:

Trong tháng 11, bên cạnh các hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh- quốc phòng,…các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ còn lại của Quý IV, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nội dung còn lại trong chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của UBND huyện, của ngành, địa phương, các nhiệm vụ công tác được UBND huyện giao; đề xuất, xây dựng chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, của ngành, địa phương năm 2014; các báo cáo trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa X.

- Khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo năm 2013 của ngành, địa phương (báo cáo trước ngày 10/11/2013).

- Tiếp tục tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra, chú trọng chỉ đạo việc sửa chữa nhà ở, trường học, trạm y tế, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các cơ sở kinh tế - xã hội bị hư hỏng; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh…đảm bảo đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện phương án, kế hoạch phòng, tránh bão lụt của ngành, địa phương đặc biệt đối với các vùng trũng thấp, các vùng dự án đang triển khai và vùng có nguy cơ sạt lỡ cao.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các đơn vị cần thực hiện các công tác, nhiệm vụ cụ thể sau:1/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện, động viên các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do bão gây ra, ổn định, đẩy mạnh sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật trên lĩnh vực thương mại; xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp tết Dương lịch. Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, gas,...kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn diễn ra trên địa bàn.

- Xây dựng các panô công bố quy hoạch chung xây dựng đô thị Điện Bàn và tập trung hoàn thành hồ sơ công bố quy hoạch đô thị Điện Bàn kèm theo danh mục đầu tư.

- Tham mưu thúc đẩy cấp có thẩm quyền sớm thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị nhằm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục kèm theo Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đôn đốc đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phân khu đô thị Điện Thắng và đô thị Phương An; tham mưu ban hành quy chế quản lý Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp các ngành, địa phương liên quan triển khai kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; Đôn đốc các địa phương hoàn thành chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2013 theo kế hoạch đề ra..

- Đề xuất một Dự án khu dân cư thu nhập thấp tại các xã vùng Đông tham mưu UBND huyện trình tỉnh xin cơ chế, đầu tư xây dựng giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân, công nhân khu công nghiệp.

- Thực hiện duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện; tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm tra khắc phục thiệt hại do bão số 11 đối với các tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.2/ Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV:

- Chủ động phối hợp đơn vị tư vấn làm việc với Sở Xây dựng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Bãi biển Hà My, Cụm CN Thương Tín, Khu dân cư thương mại - dịch vụ Thương Tín, Cụm CNDV An Lưu; Cụm Thương mại - Dịch vụ và Dân cư Phong Nhị. Đôn đốc đơn vị tư vấn xử lý vướng mắc kỹ thuật để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nội bộ Cụm công nghiệp Trảng Nhật và triển khai mương thoát nước thải Cụm công nghiệp An Lưu.

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các cụm CN trên địa bàn, nhất là Cụm CN và DV An Lưu; tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án của các công ty đăng ký sản xuất trong các Cụm công nghiệp.

- Làm việc với các ngành của tỉnh sớm trình UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập các Cụm công nghiệp Thương Tín, Khu Dân cư Thương mại - Dịch vụ Thương Tín.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, xã Điện Nam Đông thành lập Tổ công tác giám sát cộng đồng để thực hiện việc giám sát môi trường tại Nhà máy thép Việt –Pháp, Cụm Công nghiệp Thương Tín.

- Triển khai lập phương án bồi thường GPMB và tái định cư: Công ty TNHH Nguyễn Văn Tiếp tại Cụm làng nghề Đông Khương xã Điện Phương để xây dựng cơ sở sản xuất, Khu bãi tắm Hà My xã Điện Dương (bố trí tái định cư tại chỗ), Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam tại Cụm CN Trảng Nhật để xây dựng Nhà máy cấp nước Điện Nam - Điện Ngọc. Chủ động làm việc với Cơ sở đất nung Lê Đức Hạ về việc tạo điều kiện xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh liên hoàn: sản xuất, trưng bày, mua bán...tham mưu UBND huyện phương án giải phóng mặt bằng.3/ Ban quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình:

- Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng, khối lượng giải ngân theo kế hoạch vốn bố trí 2013.

- Rà soát, thống kê báo cáo UBND huyện kết quả công tác đầu tư, xây dựng các công trình; chủ động tham mưu, đề xuất điều chuyển nguồn vốn hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong công tác xây dựng, giải ngân nguồn vốn.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên - Môi trường tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh công tác GPMB để triển khai thi công công trình: ĐH8, ĐH9...

- Phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ thủ tục các dự án cơ hội tranh thủ nguồn vốn của tỉnh, trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng.

4/ Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với những hộ dân bị ảnh hưởng đất ở, nhà ở thuộc Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đặc biệt là tập trung cho Gói thầu 3A sau khi UBND tỉnh ban hành lại suất đầu tư hạ tầng; Đường 607 (đoạn Điện Ngọc); đường Trung tâm hành chính huyện nối dài. Thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân ảnh hưởng tuyến đường ĐH8 (giai đoạn 2), đồng thời thúc đẩy tiến độ xây dựng khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư cho những hộ giải tỏa trắng.

- Tập trung kiểm tra, rà soát hồ sơ, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với vệt cây xanh các dự án ven biển trình ban hành quyết định phê duyệt, tiến hành chi trả cho nhân dân và bàn giao mặt bằng đúng theo cam kết đã ký với nhà đầu tư.

- Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng tổ chức bàn giao công trình điện tại Dự án khu dân cư 2A – Điện Ngọc, Bãi Tắm Hà My cho đơn vị khai thác sử dụng. Đôn đốc đơn vị thi công hoàn chỉnh hệ thống điện khu tái định cư thôn 1 – Điện Dương để đưa vào vận hành sử dụng.

- Chuẩn bị các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: các lô còn lại tại khu E – khu dân cư khối 7, thị trấn Vĩnh Điện và một số lô đất tại Khu dân cư thôn 1-Điện Dương, Khu C19 thuộc dự án Khu dân cư mới 2A-xã Điện Ngọc.

- Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với thanh toán các nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra.

5/ Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Chủ động làm việc với các ngành của tỉnh để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 của huyện.

- Phối hợp với UBND xã Điện Ngọc, ngành liên quan xác định nguồn gốc, qui chủ sử dụng đất trên cơ sở xác định chủ sở hữu nhà ở cho các hộ dân tại thôn Giang Tắc –xã Điện Ngọc để làm cơ sở cho việc xác định đền bù giải tỏa thực hiện các dự án đô thị. Kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân có liên quan được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện và việc chấp hành pháp luật về khoáng sản đối với các đơn vị, cá nhân đã được cấp phép.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các giải pháp xử lý môi trường tại các cụm CN, trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao (đối với công ty Hải Đăng phải xử lý mùi hôi triệt để, có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường); tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt thu gom, xử lý rác thải rắn theo đề án đã đề ra.

6/ Phòng Nông nghiệp –PTNT:

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp năm 2013, triển khai nhiệm vụ sản xuất 2014; sơ kết thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; tổ chức gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp với nông dân nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tiếp tục khảo sát thực trạng HTX NN, chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết kinh tế hợp tác giai đoạn 2006-2013.


  • Phối hợp với ngành liên quan, các địa phương tổ chức lấy ý kiến, xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu giống sản xuất vụ Đông – Xuân phù hợp với địa điểm, tình hình địa phương; tổ chức triển khai các biện pháp vệ sinh đồng ruộng (đặc biệt là công tác ra quân diệt chuột) và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tốt cho sản xuất; đồng thời vận động hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để sản xuất rau màu thực phẩm vụ Đông; tiếp tục chăm sóc các loại cây ăn quả, cây thực phẩm bị hư hại trong bão số 11.

- Phối hợp các xã, thị trấn, các phòng ban liên quan hướng dẫn, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin bổ sung đợt 2/2013; tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh LMLM ở gia súc kịp thời ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi; tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

- Đôn đốc các địa phương triển khai kiểm tra, khảo sát, đề xuất phương án nạo vét các tuyến kênh tiêu thường xuyên gây ngập úng; xây dựng công trình kiên cố hóa kênh mương và thủy lợi hóa đất màu đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Hướng dẫn các xã còn lại nhanh chóng lập Đề án xây dựng xã nông thôn mới và Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cư dân nông thôn trình UBND huyện phê duyệt.

7/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Xây dựng hoàn thiện kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách năm 2014 theo Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Thuế, các ngành, địa phương rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu, có biện pháp chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, không phát sinh ngoài dự toán, đảm bảo hoạt động thường xuyên cuối năm 2013.

- Chủ động làm việc với các địa phương hụt thu ngân sách, đôn đốc, hướng dẫn giải pháp tăng thu, quyết toán tài chính ngân sách; đôn đốc hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thu phí đường bộ theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng công trình tham mưu đề xuất điều chuyển nguồn vốn, ưu tiên các công trình đã đảm bảo khối lượng hoặc các công trình chưa bố trí đủ 30% vốn.

- Tích cực phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, đẩy nhanh việc tổ chức khai thác quỹ đất, thu tiền sử dụng đất các dự án, chủ động làm việc với các đơn vị liên quan tranh thủ nguồn vốn cơ hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Tập trung theo dõi đôn đốc các phòng, ban liên quan hoàn thành hồ sơ các dự án cơ hội năm 2014.

- Phối hợp với UBMTTQVN rà soát việc phân bổ tiền, hàng cứu trợ, tham mưu UBND huyện kinh phí khắc phục hậu quả bão số 11, ưu tiên khắc phục những nhà sập đổ hoàn toàn, tốc mái 100%.8/ Phòng Giáo dục – Đào tạo:

- Khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại do bão số 11 đối với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện (trừ 11 trường học bị thiệt hại nặng đã được Tổ xác định thiệt hại kiểm tra) báo cáo Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp tham mưu UBND huyện biện pháp khắc phục.

- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Đề án Phát triển Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2011-2020.

- Chuẩn bị tốt công tác đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra, công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia; tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tiến hành mua sắm và phân bổ thiết bị Mẫu giáo 5 tuổi theo quy định; tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ở một số trường học.- Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở giữ trẻ tư nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện nhằm rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, đề xuất biện pháp quản lý theo quy định.

9/ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:

- Tập trung đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ xác lập thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ cho người khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012, Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT BLDTBXH - BYT - BTC - BGDĐT ngày 28/12/2012.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát đối tượng, tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời đúng đối tượng.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn, gắn thu hút đầu tư với công tác giải quyết việc làm tại chỗ, nhất là ở các vùng dự án công nghiệp, đô thị.

- Xây dựng đề án trợ giúp người khuyết tật của huyện giai đoạn 2014-2020. Tiếp tục tổ chức xét bình chọn xã phường phù hợp trẻ em năm 2013.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.10/ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

- Phòng Y tế tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão số 11, đặc biệt các bệnh đường tiêu

hóa, dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ; tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau bão; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân.

- Tham mưu UBND huyện chương trình kế hoạch nâng cấp, mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, trên cơ sở đó đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ ngành y trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở, phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

11/ Trung tâm Dân số - KHH GĐ:

- Tổ chức nhân rộng các mô hình câu lạc bộ: Dân số phát triển, gia đình hạnh phúc, thôn, khối phố, Tộc họ không có người sinh con thứ 3 trở lên, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

- Củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác Dân số - KHHGĐ từ huyện đến xã, thôn, khối phố.

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm mức sinh con 3+ nhất là các địa phương có mức sinh cao, chỉ tiêu các biện pháp tránh thai đạt thấp, đảm bảo đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tuyên truyền Chiến lược Dân số/Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ.12/ Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Tiếp tục khảo sát, hướng dẫn cơ sở tập trung khắc phục thiệt hại các thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thanh do bão số 11 gây ra, đảm bảo phục vụ đời sống tinh thần và nhu cầu thông tin của nhân dân.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức kiểm tra các dịch vụ văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện ký cam kết thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tốt lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cộng tác viên Cổng thông tin điện tử huyện.13/ Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

- Hoàn thành công tác quảng bá các điểm tham quan du lịch huyện quản lý gồm: Bảo tàng Điện Bàn, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn, Nhà lưu niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi, Nhà lưu niệm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, Tháp Bằng An; khảo sát chọn vị trí xây dựng quầy bán hàng lưu niệm và các hàng hóa phục vụ tham quan Nhà lưu niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi và NTLS Điện Bàn.

- Chủ động làm việc với Sở Văn hóa – TT&DL sớm có ý kiến góp ý đề cương nhiệm vụ “Quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương”. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển làng nghề du lịch Triêm Tây. Phối hợp với Công an huyện xây dựng phương án quản lý, bảo vệ Nhà Bảo tàng báo cáo UBND huyện.

- Chuẩn bị tốt công tác đón nhận bằng di tích cấp quốc gia Mộ cụ Trương Công Hy; phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích Quảng Nam khảo sát các di tích đã lập hồ sơ, di tích xuống cấp để bổ sung vào Đề án tu bổ cấp thiết di tích cấp tỉnh giai đoạn 2014-2015 của tỉnh Quảng Nam.14/ Đài Truyền thanh–Truyền hình:

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác ứng phó, biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết để nhân dân chủ động trong công tác phòng chống bão lụt.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện củng cố mạng lưới truyền thanh, thống kê trang thiết bị tại đài huyện, các Trạm truyền thanh cơ sở để có kế hoạch quản lý và duy tu bảo dưỡng.

- Phối hợp với Đài QRT tiếp tục xây dựng phim tư liệu, quảng bá thành tựu, tiềm năng Điện Bàn trước ngưỡng cửa xây dựng thị xã.15/ Phòng Nội vụ:

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh và tổ chức thẩm định Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 và Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

- Tham mưu UBND huyện làm việc với Sở Nội vụ, các ngành, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm việc phân định ranh giới giữa xã Điện Phong, Điện Phương và xã Duy An (huyện Duy Xuyên); hoàn thành việc giải quyết tuyến ranh giới hành chính giữa 02 xã Điện Nam Trung và Điện Dương (từ cột mốc số 09 đến mốc số 11).

- Tổ chức thẩm định, tổng hợp hồ sơ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã, thị trấn, Chủ nhiệm HTX theo Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trình tỉnh.16/ Thanh tra huyện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, xét, cấp chế độ, chính sách cho hộ nghèo tại xã Điện Phước năm 2012.

- Tập trung theo dõi, xử lý, tham mưu UBND huyện xử lý, kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại đúng quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài…17/ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị:

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, giám sát quản lý trật tự xây dựng, hành lang giao thông, hành lang an toàn lưới điện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn kịp thời kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong trật tự xây dựng, quản lý hành lang tuyến theo thẩm quyền được giao.

- Tham mưu UBND huyện Quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình của ông Nguyễn Văn Hiền tại bãi tắm Hà My, xã Điện Dương; chuẩn bị các điều kiện thực hiện Quyết định cưỡng chế của UBND tỉnh về trường hợp xây dựng công trình trái phép của ông Ngô Quốc Thành tại đập ngăn mặn Hà My, xã Điện Dương.

- Phối hợp với BQL các Dự án đầu tư xây dựng công trình, các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường ở các công trình đang triển khai thi công. Kiên quyết lập biên bản VPHC xử lý đối với đơn vị thi công vi phạm về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.18/ Công an huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng, hoạt động dịch vụ nhà nghỉ, nhà trọ gắn với phòng chống tệ nạn xã hội và kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông; chỉ đạo công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét, kiên quyết xử lý các tụ điểm, đối tượng tiêm chích ma túy, cờ bạc; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường, mua bán vận chuyển khoáng sản trái phép.

19/ Cơ quan Quân sự:

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, trực phòng không từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn của huyện.

- Phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ thực hiện công tác chuẩn bị, phòng tránh bão lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có bão lũ xảy ra.

20/ Phòng Tư pháp:

- Tiếp tục đôn đốc các ngành và địa phương tổ chức triển khai các văn bản luật nhất là các văn bản tác động trực tiếp đến đời sống nhân nhân.

- Thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND&UBND huyện ban hành từ năm 1997 đến hết tháng 12/2013; tiếp tục kiểm tra công tác soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND&UBND xã theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hòa giải cơ sở, tăng cường thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.21/ Văn phòng HĐND&UBND huyện:

- Đôn đốc các ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, của ngành, địa phương năm 2013, tham mưu chương trình công tác trọng tâm năm 2014

- Chuẩn bị và đôn đốc các ngành hoàn thành nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa X. Trước mắt tập trung hoàn thành các báo cáo phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 10 năm 2013, nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 11 năm 2013, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.* Nơi nhận:

- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan, ban ngành;

- UBND 20 xã, thị trấn.

- C-PVP,CV;

- Lưu VT, NC.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Nguyễn Đạt
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương