Viết tắt là w là đơn vị đo công suấttải về 0.61 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Watt (viết tắt là W) là đơn vị đo công suất P trong hệ đo lường quốc tế, lấy theo tên của James Watt.

Công suất cho biết sự thay đổi năng lượng ΔE trong 1 khoảng thời gian Δt. 1 Watt là sự thay đổi của năng lượng 1 Joule trong 1 giây.

Công suất điện tại thời điểm t được tính theo P(t) = U(t) · I(t), với U(t), I(t) là các giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện tại t, khi chúng không lệch pha.Các lũy thừa cơ số 10 thường dùng của Watt:

1 miliwatt (mW) = 0,001 W

1 kilowatt (kW) = 1 000 W

1 megawatt (MW) = 1 000 000 W

1 gigawatt (GW) = 1 000 000 000 W


Các ước số-bội số trong SI


Bội số

Tên gọi

Ký hiệu
Ước số

Tên gọi

Ký hiệu

100

 watt

W
 

 

 

101

đêca watt

daW
10–1

đêxi watt

dW

102

héctô watt

hW
10–2

xenti watt

cW

103

kilô watt

kW
10–3

mili watt

mW

106

mêga watt

MW
10–6

micrô watt

µW

109

giga watt

GW
10–9

nanô watt

nW

1012

têra watt

TW
10–12

picô watt

pW

1015

pêta watt

PW
10–15

femtô watt

fW

1018

êxa watt

EW
10–18

atô watt

aW

1021

zêta watt

ZW
10–21

zeptô watt

zW

1024

yôta watt

YW
10–24

yóctô watt

yW

: sites -> 115714 -> upload -> documents
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
documents -> Thuyết minh kỹ thuật I – CĂn cứ LẬp hồ SƠ thiết kế BẢn vẽ thi côNG
documents -> I. CÁC căn cứ thiết kế. 2 I. II. CÁC quy chuẩN, tiêu chuẩN thiết kế Áp dụN
documents -> PHỤ LỤC 1: thuyết minh kỹ thuậT


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương