I. CÁC căn cứ thiết kế. 2 I. II. CÁC quy chuẩN, tiêu chuẩN thiết kế Áp dụNtải về 226.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích226.55 Kb.
MỤC LỤC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội 2

I. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ . 2I. II. CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ÁP DỤNG. 3

1. Vị trí và giới hạn khu đất. 5

IV. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 5

Điều kiện địa hình: 5

Điều kiện địa chất công trình: 5

Khu vực nằm trong vùng đồng bằng ven biển, có địa chất bồi tính đệ tứ gồm lớp sét, á sét, á cát, cát, bùn. Nhìn chung địa chất công trình yếu. Theo kết quả khảo sát địa chất dọc khu vực, xác định địa chất tương đối đồng nhất. Lớp trên từ 1m  2m là lớp sét dẻo mềm, dưới là các lớp át sét bão hoà dẻo, mềm, có chỗ bùn, lớp dưới là đất chủ yếu. Nhìn chung nền đất được hình thành chủ yếu 5

Điều kiện khí hậu: 6

II. V. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 7

1. Hiện trạng cốt nền (hệ cao độ Lục địa). 7

2. Hiện trạng giao thông. 7

3. Hiện trạng cấp điện và chiếu sáng đô thị. 8

4. Hiện trạng cấp nước. 8

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường. 8

6. Hiện trạng thông tin và truyền thông. 8THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ

KHU NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DƯ ÁN KHU ĐÔ THỊ VINHOMES RIVERSIDE HẢI PHÒNG
Chủ đầu tư : TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

I. CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ .


 • Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014;

 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013;

 • Căn cứ Luật Đầu tư được Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

 • Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

 • Quyết định 1448/TTg ngày 16/09/2009 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

 • Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố Hải Phòng về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025;

 • Thông báo số 97/TB-UBND ngày 03/04/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc: Kết luận địa điểm bố trí tái định cư Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng;

 • Thông báo số 197/TB-UBND ngày 20/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về Tiến độ triển khai quy trình chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng;

 • Công văn số 3092/UBND-XD2 ngày 22/05/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng gửi Văn phòng Chính Phủ xem xét cho phép áp dụng hình thức chỉ định Tập đoàn Vingroup - Công ty CP là Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng;

 • Công văn số 3084/UBND-QH ngày 21/5/2015 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc Quy hoạch khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng;

 • Thông báo số 225/TB-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về tiến độ GPMB Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng;

 • Căn cứ quyết định số 1805/QĐ- UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư và nhà ở xã hội dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng tại phường Sở Dầu Quận Hồng Bàng

 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP;

I. II. CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ÁP DỤNG.


1. San lấp:

1. San lấp:

- Công tác đất-thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012

- Xác định độ chặt bằng phương pháp phễu rót cát 22 TCN346-06

- Xác định độ chặt bằng phương pháp dao vòng TCVN 8305:2009

- Phương pháp xác định thành phần hạt TCVN 4198-2014

- Phương pháp xác định độ ẩm TCVN 4196-2012

- Phương pháp xác định khối lượng thể tích TCVN 4202-2012

- Phương pháp xác định khối lượng riêng TCVN 4195-2012

- Phương pháp xác định giới hạn chảy TCVN 4197-2012

- Phương pháp xác định giới hạn dẻo TCVN 4197-2012

- Phương pháp xác định tính nén lún TCVN 4200-2012

- Phương pháp xác định góc ma sát trong TCVN 4199-1995

- Phương pháp xác định lực dính TCVN 4199-1995

2. Hệ thống đường giao thông

Quy trình thiết kế đường ôtô TCVN 4054-2005.

- Áo đường mềm – các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-06.

- Quy trình thiết kế đường đô thị TCDVN 104-2007.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012 BGTVT

- Tiêu chuẩn vật liệu, thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô TCVN 8859:2011

- Công tác đất-thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012

- Bê tông nhựa-phương pháp thử TCVN8860:2011

- Nhựa đường lỏng-phương pháp thử TCVN8818:2011

- Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit TCVN8816:2011

- Nhũ tương nhựa đường axit-phương pháp thử TCVN8817:2011

- Mặt đường bê tông nhựa nóng-yêu cầu thi công và nghiệm thu TCVN8819:2011

- Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-thiết kế theo phương pháp Marshall TCVN8820:2011

- Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường TCVN8821:2011

Các quy trình quy phạm hiện hành có liên quan.3. Hệ thống điện :

 • QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”.

 • QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 • Quy phạm trang bị điện: 11 - TCN – (19, 20, 21) – 2006 do Bộ Công công nghiệp ban hành năm 2006.

 • TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố, quảng trường.

 • TCXDVN 333: 2005 tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế.

4. Hệ thống cấp thoát nước

- TCXD 33: 06 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Vị trí và giới hạn khu đất.


 • Dự án có vị trí thuộc địa bàn phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng có ranh giới tiếp giáp được xác định như sau:

 • Phía Bắc giáp khu đất Sư đoàn 273 Quân khu 3 và sông Cấm.

 • Phía Đông giáp khu đất cây xanh chân Cầu Bính.

 • Phía Nam giáp Chợ đầu mối.

 • Phía Tây giáp khu tái định cư chợ đầu mối và đất Công ty xăng dầu khu vực III.

Với vị trí thuận lợi nằm tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng - là Quận trung tâm của thành phố Hải Phòng nên Dự án có điều kiện thuận lợi về giao thông đường bộ (gần quốc lộ 5, gần cầu Bính) và gần trung tâm đô thị cũ; thuận lợi về giao thông đường thủy (gần sông Cấm).

2. Quy mô công trình .

- Diện tích khu đất : 78.726,67 m2

IV. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN


1. Điều kiện địa hình, khí hậu, địa chất công trình.

Điều kiện địa hình:


Ph¹m vi vïng quy ho¹ch n»m trªn ®Þa bµn ph­êng Së DÇu - quËn Hång Bµng - thµnh phè H¶i Phßng

Cao ®é nÒn hiÖn tr¹ng: + 2,03m  4,04 m (Cao ®é H¶i ®å).


Điều kiện địa chất công trình:


Khu đất dự án hiện tại là bãi hoang, ao hồ đầm và đất trống cao độ nền trung bình từ + 2,17 m đến +4,57 m (cao độ Hải đồ). Cụ thể:

+ Cao độ khu đầm ao: + 2,17 m đến +2,38 m (cao độ Hải đồ)

+ Cao độ khu đất trống: +2,40 m đến +3,37 m (cao độ Hải đồ)

+ Cao độ nền đường mương hiện trạng: +4,28 m đến +4,57 m (cao độ Hải đồ)


Khu vực nằm trong vùng đồng bằng ven biển, có địa chất bồi tính đệ tứ gồm lớp sét, á sét, á cát, cát, bùn. Nhìn chung địa chất công trình yếu. Theo kết quả khảo sát địa chất dọc khu vực, xác định địa chất tương đối đồng nhất. Lớp trên từ 1m  2m là lớp sét dẻo mềm, dưới là các lớp át sét bão hoà dẻo, mềm, có chỗ bùn, lớp dưới là đất chủ yếu. Nhìn chung nền đất được hình thành chủ yếu

Điều kiện khí hậu:


Khu vùc nghiªn cøu n»m trong vïng khÝ hËu ®Æc tr­ng cña thµnh phè H¶i Phßng, lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa.

+ NhiÖt ®é:

- NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m 23,6oC

- NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng l¹nh nhÊt (th¸ng 1) 16,80C

- NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt (th¸ng 7) 29,40C

- NhiÖt ®é thÊp nhÊt tuyÖt ®èi 6,50C

- NhiÖt ®é cao nhÊt tuyÖt ®èi 39,50C

+ M­a:


- L­îng m­a trung b×nh hµng n¨m : 1.494,7mm (®o t¹i Hßn DÊu)

- Sè ngµy m­a trong n¨m : 117 ngµy

- Mïa m­a tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, th¸ng m­a lín nhÊt lµ th¸ng 8 víi l­îng m­a 352mm

- L­îng m­a mét ngµy lín nhÊt quan tr¾c ®­îc ngµy 20/11/1996: 434,700mmm (t¹i Hßn D¸u).

+ §é Èm: Cã trÞ sè cao vµ Ýt thay ®æi trong n¨m

- Mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 1 ®é Èm lµ 80%

- Mïa m­a Èm tõ th¸ng 3  th¸ng 9 ®é Èm lªn tíi 91%

- Hướng gió thay đổi trong năm.

- Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 h­íng giã thÞnh hµnh lµ giã B¾c vµ §«ng B¾c.

- Tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10 h­íng giã thÞnh hµnh lµ giã Nam vµ §«ng Nam.

- Tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 9 th­êng cã b·o cÊp 7cÊp 10, ®ét xuÊt cã b·o cÊp 12.

- Tèc ®é giã lín nhÊt quan tr¾c ®­îc lµ 40m/s.§é Èm trung b×nh trong n¨m lµ 83%+ Gió: Hướng gió thay đổi trong năm.

- Từ tháng 11 đến tháng 3 hướng gió thịnh hành là gió Bắc và Đông Bắc.

- Từ tháng 4 đến tháng 10 hương gió thịnh hành là gió Nam và Đông Nam.

- Từ tháng 7 đến tháng 9 thường có bão cấp 7 -5- cấp 10, đột xuất có bão cấp 12.

- Tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 40m/s.

Các đặc điểm thủy văn:

Toàn quận Hồng Bàng nằm trong vùng ven biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thuỷ triều. Tính chất của thuỷ triều là nhật triều thống nhất với hầu hết số ngày trong tháng. Trong một ngày thuỷ triều cũng thay đổi từng giờ theo chu kỳ với biên độ dao động 2,5m - 3,5m .

Cách khu đất thực hiện dự án khoảng 500m về phía Bắc - Đông Bắc là sông Cấm. Sông Cấm là đoạn cuối cùng của sông Kinh Môn, một nhánh chính của sông Thái Bình, rộng trung bình từ 500  600m, đoạn qua khu vực dự án rộng 350m; sâu từ 68 m, chỗ sâu nhất là 24m; Lưu lượng nước chảy ra biển lớn nhất là 1.860 m3/s, nhỏ nhất là 178 m3/s. Lưu lượng nước chày từ biển vào do triều lên lớn nhất là 1.140 m3/s, nhỏ nhất là 7 m3/s. Bình quân hàng năm sông cấm đổ ra biển 10  15 triệu km3 nước và trên 2 triệu tấn phù sa. Mực nước sông cao nhất vào mùa mưa là +3,00 (m) đến +4,00 (m) và thấp nhất và mùa khô là +0,2 (m) đến 0,3 (m).mang đặc trưng là một vùng ven biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thuỷ văn biển mà đặc trưng là chế độ thuỷ triều. Tính chất của thuỷ triều là nhật triều thống nhất với hầu hết số ngày trong tháng. Trong một ngày thuỷ triều cũng thay đổi từng giờ theo chu kì với biên độ dao động 2,5m  3,5m.

II. V. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Hiện trạng cốt nền (hệ cao độ Lục địa).


+ Khu vực bồn chứa dầu: +2,17m đến +2,52m.

+ Khu vực đất trống: +1,80m đến +2,30m.

+ Đường giao thông: +2,20m đến +2,62m.

+ Khu vực đầm ao: +0,11m đến +1,50m.

- Hiện trạng thoát nước mưa.

+ Hướng thoát nước: Nước mưa thoát qua các đầm ao và thoát ra sông Cấm qua cống ngăn triều Sở Dầu.

+ Nước mưa một phần tự thấm vào trong đất, một phần chảy tràn trên bề mặt rồi thoát ra các ruộng trũng và hồ ao xung quanh.

+ Phía Đông dự án là tuyến mương trục thoát nước cho khu vực chiều rộng từ 25m đến 30m.

+ Phía Bắc dự án là tuyến mương thoát nước từ các ao hồ trong khu vực ra sông Cấm.

+ Phía Tây dự án có tuyến mương nắp đan BxH=400x400.


2. Hiện trạng giao thông.

- Tuyến đường kết nối từ đường 5 cũ đến Công ty liên doanh hóa chất PTN được chia làm 2 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đường 5 cũ đến Trạm biến áp xăng dầu 2, lộ giới trung bình B=6,2m, mặt đường rộng 5,0m, lề hai bên rộng trung bình 1,2m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng chất lượng trung bình, không có hè, hai bên là tường xây của cơ quan và nhà dân.
+ Đoạn 2: Từ trạm biến áp xăng dầu 2 đến Công ty liên doanh hóa chất PTN, lộ giới trung bình B=7,0m÷19,0m, mặt đường bề rộng thay đổi 5,0m và 12,0m, lề hai bên bề rộng thay đổi từ 2,0m÷7,0m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng chất lượng trung bình.
- Tuyến đường kết nối từ đường cầu Bính đến chợ đầu mối, lộ giới từ 13,5m÷17,5m, mặt đường rộng 7,5m, hè hai bên thay đổi 6,0m÷10,0m. Kết cấu mặt đường thấm nhập nhựa, chất lượng xuống cấp.
- Tuyến đường kết nối từ chợ đầu mối hoa quả đến cảng quân sự Đông Hải, lộ giới trung bình 9,0m, mặt đường bề rộng trung bình 3,5m, lề hai bên trung bình 5,5m. Kết cấu mặt đường cấp phối, chất lượng kém.

3. Hiện trạng cấp điện và chiếu sáng đô thị.

- Nguồn điện: Từ trạm biến áp 110/35/22kV An Lạc.
- Lưới điện và trạm biến áp: Phía Tây khu vực nghiên cứu hiện có một tuyến điện 22kV (nổi) cấp nguồn cho trạm biến áp xây Xăng dầu 2 công suất 400kVA và một tuyến cáp ngầm 22kV AL/XPLE/PVC 3x150mm2 cấp nguồn cho trạm biến áp PTN công suất 750kVA. Phía Đông hiện có một tuyến điện nổi cấp nguồn cho các trạm biến áp biến áp Giấy Hải Phòng, Việt Hoàng, Việt Thắng và Cảng quận sự Đông Hải.
- Chiếu sáng: Hiện trong khu vực nghiên cứu không có hệ thống chiếu sáng.

4. Hiện trạng cấp nước.

- Hiện tại có tuyến ống F40 chạy dọc theo đường hiện trạng qua khu vực nghiên cứu cấp nước cho công ty liên doanh hóa chất PTN,
- Nguồn cấp: Từ tuyến ống F300 hiện có trên đường Hùng Vương (đường 5 cũ) cấp đến.

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

- Thoát nước thải: Phạm vi nghiên cứu chưa có hệ thống cống thu gom nước thải.
- Vệ sinh môi trường: Rác thải trong khu vực nghiên cứu được thu gom và xử lý bằng phương pháp đốt.

6. Hiện trạng thông tin và truyền thông.

- Trong khu vực chưa có hệ thống thông tin liên lạc.

VI. NỘI DUNG THIẾT KẾ

1. Phần san nền :

- Ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ h­íng tuyÕn, ®é cao cña hÖ thèng tho¸t n­íc mÆt.

- Cao ®é san lÊp : +2,65 m (Cao ®é lôc ®Þa).

- Vật liệu san lấp : Cát đen

- Độ đầm chặt : k= 0.9

- Bờ chắn giữ cát xung quanh bằng đất tận dụng; Bm=0,5m, Bd=0,75m, Htb=0,9m.2. Hệ thống đường giao thông :

2.1 Hệ thống giao thông xung quanh dự án:

- Tuyến 1: L= 227,04m; Bm = 5m, Bh=5m

- Tuyến 10A: L=143,5m; Bm = 5m, Bh=5m

- Tuyến 10B: L=166m; Bm = 5m, Bh=5m

- Tuyến 10C: L=138m; Bm = 5m, Bh=5m

- Tuyến 13: L=349,07m; Bm = 9,8m, Bh=5m

- Tuyến 14A: L=116,9m; Bm = 6m, Bh=5m

- Tuyến 14B: L=167,3m; Bm = 6m, Bh=5m

* Loại đường: đường phố chính

* Loại mặt đường: cấp cao A1

* Kết cấu nền mặt đường:

+ Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm

+ Tưới nhựa dính bám TC 0,5kg/m2

+ Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm

+ Tưới nhựa thấm bám TC 1,0kg/m2

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm

+ Cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm

+ Đất núi đầm chặt K98 dày 30cm


2.2 Đường giao thông nội bộ:

- Tuyến 2A: L=74,38m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 2B: L=30m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 3: L=103,5m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 4: L=139,5m; Bm = 7m, Bh=3mx2

- Tuyến 5A: L=30,64m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 5B: L=122,7m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 6: L=113m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 7: L=143,5m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 8: L=106m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 9: L=106m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 11: L=348,4m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 12: L=349,19m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 15: L=111,4m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 16: L=108m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 17: L=105,5m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 18: L=103m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 19: L=100,5m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 20: L=98m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 21: L=95,1m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 22: L=92,1m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 23: L=89,3m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

- Tuyến 24: L=35,59m; Bm = 6m, Bh=2,5mx2

* Loại đường: đường phố nội bộ

* Loại mặt đường: cấp cao A2

* Kết cấu nền mặt đường:

+ Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm

+ Tưới nhựa thấm bám TC 1,0kg/m2

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm

+ Cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm

+ Đất núi đầm chặt K98 dày 30cm
2.3 Kết cấu mặt hè cho người đi bộ bằng gạch block gồm các lớp :

- Gạch block lục giác, kích thước 30x30x6 cm

- Cát vàng gia cố xi măng 8% dày 2cm

- Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 10cm

- Bó vỉa các loại bằng bê tông đúc sẵn M250 đá 1x2, đan rãnh bó hè bằng bê tông M200 đá 1x2.

3. Hệ thống điện

3.1 Chỉ tiêu cấp điện chính:

Hệ thống cung cấp điện phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của đô thị bao gồm : phụ tải điện sinh hoạt, phụ tải điện của từng công trình công cộng, phụ tải điện khu cây xanh-công viên, phụ tải điện chiếu sáng công cộng. Phụ tải điện được tính toán trên cơ sở các chỉ tiêu cấp điện, chỉ tiêu cấp điện tính toán lấy 3 kW/ 1 căn hộ; căn cứ theo mục 7.3.2 QCVN : 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Hệ thống cung cấp điện phải đảm bảo mức độ an toàn cấp điện phù hợp với loại hộ dùng điện xác định như sau:

Phụ tải tính toán của lưới điện chiếu sáng và điện động lực cung cấp cho công trình công cộng Pcc (kW) tính theo công thức:


Pcc = 0,9 (Pcs + Pđl)
Trong đó: Pcs - Phụ tải tính toán chiếu sáng của công trình công cộng (kW);
Pđl - Phụ tải tính toán điện động lực của công trình công cộng (kW)

* Công thức tính toán dòng điện tính toán đối với nguồn điện 3 pha:
Trong đó : Ptt : Công suất tác dụng tiêu thụ (kW).

U : Hiệu điện thế (kV).

Itt : Cường độ dòng điện (A).

Cosj ­tb : Hệ số công suất .( Cosjtb = 0.85)

*
Công thức tính toán dòng điện tính toán đối với nguồn điện 1 pha:

Trong đó : Ptt : Công suất tác dụng tiêu thụ (kW).

U : Hiệu điện thế (kV).

Itt : Cường độ dòng điện (A).

Cosj ­tb : Hệ số công suất .( Cosjtb = 0.85)

* Công thức tính toán cho ổ cắm.

Trong đó: k­sd - Hệ số sử dụng đồng thời (k­sd = 0,6)

n - số lượng ổ cắm

* Công thức tính toán công suất tác dụng toàn công trình.Trong đó: Kdt - Hệ số đồng thời(Kđt = 0.7)

Kpt - Hệ số phát triển phụ tải(Kpt=1.1)

Ptb - Tổng công suất của thiết bị (Điều hòa, đèn, quạt…) (kW)

Poc – Tổng công suất của ổ cắm. (kW)

* Công suất biểu kiến:Trong đó : Stt : Công suất biểu kiến tiêu thụ (kW).

Ptt : Công suất tác dụng tiêu thụ (kW).

Cos( ­tb : Hệ số công suất ( Cos(tb = 0.85)

* Chọn và kiểm tra dây dẫn:

Dây dẫn được chọn theo điều kiện: Uđm ( [U]

Ilv £ [I]

Trong đó: Uđm, Ilv : là điện áp định mức, dòng điện làm việc lâu dài của dây dẫn.

[U], [I] : là điện áp, dòng điện cho phép của dây dẫn.

Dây dẫn được kiểm tra theo điều kiện phát nóng và điều kiện tổn thất điện áp cho phép.

- Theo điều kiện phát nóng: [I] ( Ilvmax

- Theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:Các khu vực chi tiết của dự án được tính toán dựa trên công suất thực tế theo thiết bị và nhu cầu sử dụng cụ thể tối ưu nhất.3.2 Xác định phụ tải điện:

- Chỉ tiêu cấp điện cho dự án.

+ Cấp điện sinh hoạt : 3kW/hộ

+ Chiếu sáng đường giao thông : 6kW/ha.3.3 Nhu cầu sử dụng điện:

Bảng tính toán công suấtSTT

Hạng mục

Số lượng
(đơn vị)

Chỉ tiêu
(đơn vị)

Công suất

(kW)


1

TDC

763

hộ

3

kw/hộ

2.289,00

2

GT

47002,78

m2

6

kw/ha

28,20

 

Tổng

 

 

 

 

2.317,20

- Công suất tính toán: P= 2.317,20kW

- Công suất toàn phần:

+ Stt=P*k/cosj=2.317,2 *0,65/0,85*115%=2.037,7kVA.

Trong đó: k=0,65: hệ số sử dụng đồng thời.

cosj=0,85: hệ số công suất.

15%: dự phòng + tổn hao.3.4 Nguồn cấp:

- Giai đoạn đầu: Từ đường dây không 22kV hiện có phía Tây khu nghiên cứu (vị trí tại điểm đấu 1).

- Giai đoạn sau: Kết nối mạch vòng hợp với đường cáp ngầm 22kV dự kiến phía Đông Bắc khu vực nghiên cứu (trên đường dự kiến lộ giới 22m) tại điểm đấu 2.

3.5 Trạm biến áp:

- Dự kiến lắp 02 trạm biến áp hợp bộ (TBA).

+ TBA 1: 22/0,4kV công suất 750kVA.

+ TBA 2: 22/0,4kV công suất 2x750kVA.3.6 Lưới điện:

Toàn bộ lưới trung áp, hạ áp và chiếu sáng đường, chiếu sáng trang trí… trong khu vực qui hoạch dùng cáp ngầm có chống thấm và đai thép bảo vệ.

- Di chuyển và hoàn trả tuyến cáp ngầm 22kV hiện có cấp cho trạm biến áp PTN 22/01,4kV (dưới vỉa hè, về phía Tây tuyến đường dự kiến lộ giới 25m)

- Xây mới 01 đường cáp ngầm 22kV - AL/XPLE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 đấu nối vào hệ thống lưới điện hiện có phía Tây (điểm đấu 1) và kết nối mạch vòng với đường cáp ngầm dự kiến phía Đông Bắc (điểm đấu 2). Chiều dài tuyến cáp ngầm dự kiến khoảng 800m.

- Lưới điện 22kV đi trong hào kỹ thuật dưới vỉa hè, đoạn qua đường được luồn trong ống nhựa HDPE chịu lực. Cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc, cáp được chôn sâu tối thiểu 0,7m so với cốt san nền, lớp dưới cùng là cát đen đầm chặt dày 0,3m. Trên lớp cát đen đặt gạch chỉ (9 viên/1m) để bảo vệ cáp, lớp trên cùng là lớp đất mịn ở độ sâu 0,2m so với cốt san nền. Phía trên vỉa hè hoặc đường phải đặt các viên báo cáp bằng sứ.

- Lưới hạ áp 0,4kV: Từ trạm biến áp phụ tải cấp đến các hộp kỹ thuật bằng các tuyến cáp ngầm 0,4kV- CXV/DSTA 4x35mm2 đến 0,4kV- CXV/DSTA 4x150mm2.3.7 Chiếu sáng công cộng:

- Nguồn cấp: Từ TBA dự kiến 1: 22/0,4kV-750kVA. Công suất tính toán cho hệ thống chiếu sáng 20,91kVA.

Tiêu chuẩn thiết kế đảm bảo về độ rọi, phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành về chiếu sáng đường phố và khu đô thị.

- Phương pháp chiếu sáng:

+ Chiếu sáng cần đơn chiếu sáng một bên vỉa hè tại các mặt cắt 1-1, 2-2 và chiếu sáng hai bên vỉa hè tại mặt cắt 3-3, 4-4, 5-5.

- Đèn chiếu sáng:

+ Dùng đèn chiếu sáng Led công suất 115W/đèn.

+ Cấp bảo vệ: IP67

+ Cấp cách điện: CLASS I

+ Cột đèn cao áp chiếu sáng sử dụng loại cột thép bát giác côn cần đơn, mạ nhúng kẽm nóng, chiều cao cột 8m. Khoảng cách tính toán trung bình giữa các cột đèn 30m/cột.

+ Điều khiển đóng ngắt hệ thống chiếu sáng trong khu vực bởi hệ thống tự động đóng cắt theo thời gian.

- Cáp chiếu sáng: Sử dụng cáp ngầm chiếu sáng tiết diện 0,4kV-CXV/DSTA 4x10mm2 đến 4x16mm2. Chôn ngầm trực tiếp trong đất.3.8 Bó cáp kỹ thuật:

Bố trí hệ thống bó cáp kỹ thuật chờ sẵn phục vụ việc đấu nối hệ thống thông tin liên lạc (cáp truyền hình, cáp điện thoại, internet …). Thiết kế tuyến ống (02 ống) HDPE D160/125 chôn ngầm chạy dọc theo vỉa hè qui hoạch sử dụng cho hai hệ thống thông tin và truyền hình. Vị trí các ga kéo cáp sẽ do các nhà cung cấp đầu tư xác định tại hiện trường phù hợp qui hoạch chung của dự án.4. Hệ thống cấp thoát nước

4.1 Cấp nước

a. Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước.

- Tiêu chuẩn dùng nước:

- Nhu cầu dùng nước:

Loại hình dùng nước

Quy mô

Tiêu

Công suất
(người)

chuẩn

(m3/ngđ)

CN tái định cư

3052

250

763

CN nhà ở xã hội

2440

200

488

Tưới cây, rửa đường

 

10% Q

125,1

Q

 

 

1376,1

+ Nhu cầu dùng nước trung bình

1376,1

+ Nhu cầu dùng nước lớn nhất

1.514

+ Nhu cầu giờ dùng nước lớn nhất 

95

+ Nhu cầu dùng nước trung bình cho Dự án: 1.376 m3/ngđ.

+ Nhu cầu dùng nước lớn nhất cho Dự án: 1.1514 m3/ngđ.

+ Cấp nước chữa cháy: Theo quy phạm cấp nước chữa cháy TCVN 2622-1995 và Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về việc “Hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp”. Khu đô thị tính cho 1 đám cháy với lưu lượng chữa cháy qcc=15 (l/s); thời gian chữa cháy trong 3 giờ liên tục. Các trụ cứu hỏa được bố trí trên vỉa hè và đảm bảo khoảng cách 150m giữa 2 trụ.

b. Giải pháp cấp nước.

*Nguồn cấp:

Theo quy hoạch chung của Quận Hồng Bàng lượng nước cấp cho dự án lấy từ đường ống cấp nước D200 trên đường quy hoach đi cầu bính. Nhưng đường ống quy hoạch này chưa thực hiện, để dự án đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả tư vấn thiết kế đè xuất lấy từ nguồn cấp nước từ tuyến ống cấp nước hiện có dọc theo đường 5 cũ phía đông khu đất.

Đường ống cấp nước thành phố
Đường ống truyền tải (đường ống cấp 1)

Đường ống cấp nước dịch vụ

(cấp vào từng nhà)* Phân vùng cấp nước:

- Mạng lưới đường ống truyền tải được bố trí theo sơ đồ mạng cụt kết hợp chữa cháy.

- Mạng lưới đường ống dịch vụ được bố trí theo sơ đồ mạng cụt để tiện đấu nối vào các lô đất.

- Độ sâu chôn ống cách mặt đất từ 0.7-0,4 m, ống qua đường xe chạy được đặt trong ống lồng thép, độ sâu chôn ống không được nhỏ hơn 0,7 m.

- Xác định đường kính ống mỗi đoạn dựa vào lưu lượng lớn nhất mà đoạn ống đó phải truyền tải. Các lưu lượng này được tính toán căn cứ vào số người, diện tích quy đổi cho các đoạn ống và tính chất, mục đích phục vụ của từng công trình.

- Tại các nút của mạng lưới đặt các hố van quản lý

- Vật liệu đường ống dẫn nước: Sử dụng ống HDPE có đường kính D225, D160,D110, D63, D40.

- Lắp đặt các trụ cứu hoả trên các đường ống truyền tải có đường kính D>100, các trụ được đặt tại các vị trí ngã ba, ngã tư, trụ đặt cao hơn vỉa hè đường 1.25m. Khoảng cách các trụ không dưới 150m.

c. Các bước tính toán.

- Xác định chiều dài tính toán cho mạng lưới: Ltt = m . Lthực (m)

m: hệ số kể đến mức độ phục vụ của đoạn ống (m≤1)

lthực: chiều dài thực của đoạn ống tính toán (m)(Bảng 1: Xác định chiều dài tính toán cho từng đoạn ống)

- Tính toán lưu lượng đơn vị dọc đường: qđv = (l/s.m)

qtt: lưu lượng tính toán cho toàn mạng lưới (l/s)

qttr: tổng các lưu lượng tập trung lấy ra trên toàn mạng lưới (l/s)

- Tính toán lưu lượng dọc đường của từng đoạn ống: qdd = Ltt . qđv

- Tính lưu lượng tại các nút và tính toán thuỷ lực chọn đường kính ống.* Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước:

- Tính toán theo công thức Hazen - William: Tổn thất áp lực là hàm của hệ số C, thay đổi theo đường kính ống và tình trạng bề mặt bên trong của ống.J=6,824(V/C)1,852D-1,167

Trong đó:

J: tổn thất theo chiều dài (m/m)

V: vận tốc trung bình tại mặt cắt đang nghiên cứu

D: đường kính trong (m)­

C: hệ số tổn thất. Giá trị trung bình của hệ số C cho các vật liệu ống khác nhau:

PVC; HDPE: 140150.

Ống gang có tráng xi măng bên trong: 135150.

Ống gang lòng bên trong còn thô nháp: 80120.

Ống bê tông: 0,0120,015.

Ống bê tông, ống thép đúc: 130150.

- Mạng lưới đường ống cấp nước được tính toán thủy lực trong hai trường hợp: (1)Trong giờ dùng nước lớn nhất. (2)Trong giờ dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra. Khi có cháy ta tính toán cho trường hợp cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực tại điểm bất lợi nhất khi có cháy là 10m. Số đám cháy xảy ra đồng thời lấy theo trên.

- Tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước mạng vòng. Nhằm mục đích cấp nước được an toàn vận hành có hiệu quả và kinh tế. Hệ thống cấp nước cho khu đô thị là mạng cấp nước vòng khép kín

- Do một số đoạn ống có lưu lượng tính toán cấp nước nhỏ không chọn được đường ống kinh tế. Để đảm bảo cho trường hợp có cháy xảy ra, vẫn truyền tải đủ lượng nước chữa cháy. Do vậy chọn các đoạn ống này theo cấu tạo* Chọn đồng hồ nước:

Tổn thất áp lực qua đồng hồ

Tổn thất áp lực qua đồng hồ đo nước được xác định theo công thức sau:

Hđh = S  Q2 (m)

Trong đó:

+ Q  lưu lượng nước tính toán, l/s

+ S  sức kháng của đồng hồ đo nước

Lưu lượng tính toán toàn dự án Qtt = 26.49 (l/s)

Dựa vào bảng tính chọn đồng hồ theo (TCVN – 4513 – 1888) ta chọn loại đồng hồ tuốc bin cỡ 100mm.

Lưu lượng nhỏ nhất: Qmin = 3 (l/s)

Lưu lượng lớn nhất: Qmax = 39 (l/s)

Lưu lượng đặc trưng: Qđt = 440 (m3 /h)

Sức kháng của đồng hồ: S = 0,32

Kiểm tra các điều kiện:

Điều kiện 1: Qmin < Qtt Đạt

Điều kiện 2: Qtt < 0,5Qđt => Đạt

Điều kiện 3: Tổn thất áp lực qua đồng hồ:

Hđh = 0,000675x26,492 = 0,474m < 1,5 m ( Theo điều 5.3 TCVN 4513-1988) => Đạt

d. Kết cấu mạng lưới đường ống.

- Mạng lưới cấp nước thiết kế theo mạng vòng, kết hợp cấp nước sinh hoạt và chữa cháy.

- Ống cấp nước có đường kính 50 đến 225, vật liệu làm ống là HDPE.

- Đường ống Ø110mm trở lên dùng Nhựa HDPE PN12.5 nối bằng phương pháp hàn, các phụ kiện nối ống làm bằng gang nối bằng mặt bích kết hợp gioăng cao su; đường ống < Ø110mm trở xuống dùng ống nhựa HDPE PN10 nối bằng phương pháp măng sông

- Trên các tuyến ống cấp nước có bố trí họng cứu hoả với khoảng cách 150m/trụ.

Các loại van được sử dụng loại van bích phải đảm bảo kín khít tuyệt đối và đóng mở nhẹ nhàng.

- Khi đường ống cấp nước đi qua đường ống được luồn qua ống thép để bảo vệ ống.

Bảng thống kê khối lượng cấp nước.


TT

Hạng mục

Khối lượng

Đơn vị

1

50

4054

m

2

63

284

m

4

90

552

m

5

110

820

m

7

160

800

m

8

225

378

m

10

Họng cứu hoả

5

Cái

e. Các yêu cầu kỹ thuật cho vật tư chính

a. Ống nhựa HDPE: được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 Nhựa PE100, kích thước, độ dầy ống theo tiêu chuẩn DIN 8074:1999. Khi hàn đấu nối ống phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất

b. Phụ tùng nhựa được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 3459, ISO 3458, ISO 3501, ISO 3503, DIN 8076, BS 5114: 1975. Vật liệu chế tạo phải đạt các tiêu chuẩn cần thiết và các quy định về cấp nước sạch cho sinh hoạt

c. Phụ tùng gang được sản suất theo tiêu chuẩn ISO 2531-2009 hoặc ISO 2531-1998, phải phù hợp với áp lực làm việc tối thiểu PN10.

d. Van xả khí: lắp đặt tại vị trí cao của hệ thống đường ống và được thể hiện trên bản vẽ thiết kế. Van xả khí là van có đầu ren ngoài với chụp điều khiển được thiết kế ở cấp độ áp lực PN10

e. Mặt bích và lỗ khoan mặt bích:Mặt bích và lỗ khoan mặt bích của tất cả các phụ tùng đường ống, van khóa tuân thủ cấp áp lực PN10

f. Họng cứu hỏa: được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998 phải được cơ quan phòng cháy phê duyệt.

f. trình tự thi công tuyến ống

- Công tác thi công đường ống cấp nước cho toàn bộ khu dự án được tiến hành thi công song song với các hạng mục xây dựng khác. Bao gồm các bước:

+ Đào mương đặt ống;

+ Lắp đặt đường ống nước, và các phụ tùng;

+ Lấp cát đen tạm;

+ Xây các hố van;

+ Thử áp lực;

+ Lấp đất và hoàn thiện.4.2 Hệ thống thoát nước thải.

Cơ sở thiết kế.

- TCVN 7957: 2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.Xác định tiêu chuẩn và khối lượng nước thải.

- Tiêu chuẩn thải nước: Lấy 80% tiêu chuẩn cấp nước.Loại hình dùng nước

Quy mô

Tiêu

Công suất
(người)

chuẩn

(m3/ngđ)

CN tái định cư

3052

250

763

CN nhà ở xã hội

2440

200

488

+ Nhu cầu dùng nước trung bình

1251

+ Nhu cầu dùng nước lớn nhất

1,376

+ Nhu cầu giờ dùng nước lớn nhất

86

Lượng nước thải lớn nhất khu đô thị: Q=1.376 m3/ngđ.

Hình thức thoát nước.

- Xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa và thoát nước thải riêng. Toàn bộ nước thải trong khu vực được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

- Nước thải từ các khu nhà phải được xử lý cục bộ trước khí thoát vào mạng lưới thoát nước thải chung của toàn khu đô thị.

Giải pháp thoát nước thải.

- Lưu vực thoát nước: Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, đường ống được bố trí cống thu gom ở 2 bên đường đưa về xả thải đã được chấp thuận đấu nối của cơ quan chuyên ngành (®Êu nèi vµo tuyÕn tho¸t n­íc th¶i dù kiÕn theo quy ho¹ch cña quËn Hång Bµng).Trường hợp hîp tuyÕn èng quy ho¹ch kh«ng thùc hiÖn cïng víi tiÕn ®é Dù ¸n th× hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i t¹m thêi ®Êu nèi vµo cèng hép tho¸t n­íc ra s«ng theo m­¬ng hiÖn cã.Công thức tính toán.

- Xác định lưu lượng nước thải tính toán.

Lưu lượng nước thải tính toán cho từng đoạn cống xác định theo công thức sau:

Qtt = q0 . F . Kc ( l/s)

Trong đó: Qtt : là lưu lượng tính toán (l/s)

F: Diện tích mà đoạn cống phục vụ tính toán (ha)

q0: Lưu lượng đơn vị (l/s.ha)

Kch: hệ số không điều hoà chung (tra theo TCVN 7957:2008)

- Tính toán thủy lực: sử dụng công thức Manning Q = (m3/s)

Trong đó: Q : lưu lượng tính toán ( m3/s)

A : tiết diện cống (m2)

R: bán kính thuỷ lực (m)

i : độ dốc thuỷ lực

n: hệ số nhám Manning

Công thức lưu lượng: Q = A . V (m3/s)

Công thức vận tốc: V = C . (m/s)

Trong đó: C: hệ số Sezi, tính đến ảnh hưởng của độ nhám trên bề mặt trong của cống, hình thức tiết diện cống và thành phần tính chất của nước thải, được xác định theo công thức:

C = x 

Vận tốc chảy nhỏ nhất Vmin ứng với độ đầy tính toán lớn nhất của cống quy định như sau:

Cống có đường kính D300D400 Vmin=0,8 m/s

Độ dốc nhỏ nhất của cống: imin=1/D.Kết quả tính toán thủy lực giờ dung nước max

PIPE FROM TO LENGTH DIA HWC FLOW VELOCITY HEADLOSS

NO. NODE NODE ( M ) (MM) (LPS) (MPS) (M/KM) ( M )

═════════════════════════════════════════════════

1 11 5 20.00 160 140 26.49 1.32 10.36HI 0.21

2 5 3 140.00 160 140 23.24 1.16 8.13 1.14

3 3 4 114.00 63 140 1.00 0.32 2.26 0.26

4 5 6 115.00 90 140 1.01 0.16LO 0.41 0.05

5 3 2 167.00 160 140 18.54 0.92 5.35 0.89

6 2 1 125.00 160 140 9.24 0.46 1.48 0.18

7 2 8 346.00 110 140 3.69 0.39 1.67 0.58

8 1 7 346.00 200 140 8.10 0.26LO 0.39 0.14

9 7 8 153.00 110 140 3.71 0.39 1.69 0.26

NODE FLOW ELEVATION H G L PRESSURE

NO. (LPS) ( M ) ( M ) ( M )

═════════════════════════════════

11 26.490 2.65 12.82 10.17

1 -1.140 2.65 10.39 7.74

2 -5.610 2.65 10.58 7.93

3 -3.700 2.65 11.47 8.82

4 -1.000 2.65 11.22 8.57

5 -2.240 2.65 12.61 9.96

6 -1.010 2.65 12.57 9.92

7 -4.390 2.65 10.26 7.61

8 R -7.400 2.65 10.00 7.35

- Do một số đoạn ống lưu lượng tính toán thoát nước nhỏ không chọn được đường ống kinh tế. Đối với trường hợp này không đảm bảo được các điều kiện về độ dốc, vận tốc (v ³ 0.7m/s) của dòng nước. Do vậy ta có thể cho các đoạn ống này là các đoạn không tính toán, chỉ cần đặt đoạn theo độ dốc nhỏ nhất. Để đảm bảo cho đoạn ống không bị lắng cặn thì phải thường xuyên tẩy rửa đường ống.Kết cấu hệ thống thoát nước thải

+ Hệ thống đường ống thoát nước bẩn đặt trên vỉa hè, tim cống cách mép trong vỉa hè 1-1.5 m. Cống có đường kính là D200-D315mm.

+ Cống thoát nước bẩn dùng ống nhựa HDPE PN8 sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành.

+ Độ dốc đặt cống I min = 1/d

+ Đế cống bằng BTCT #200 đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ tuỳ theo điều kiện thi công thực tế.

+ Ga thu, hố thăm trên mạng lưới được xây gạch đặc vữa xi măng #75 cách nhau trung bình 20 - 25 m. Miệng hố ga thu, hố ga thăm được giằng BTCT #200, đáy đổ BTCT #200, dưới đáy đệm đá 4x6 dày 10cm.

Lấp hố móng của hệ thống thoát nước thải: Lấp hố móng cống thoát, móng ga thăm nước thải bằng cát tận dụng đào hố móng, đầm chặt K=0,95.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước.


TT

Hạng mục

Khối lượng

Đơn vị

1

D200

3516

m

2

D250

1172

m

3

D300

430

m

4

Ga thu, thăm các loại

279

cái

4.3 Thoát nước mưa.

a. Cơ sở thiết kế.

- TCVN 7957: 2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.b. Hình thức thoát nước.

- Thoát nước mưa được thiết kế theo hình thức thoát nước trực tiếp và gián tiếp vào hệ thống cống thoát nước.

- Hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải.

c. Mạng lưới cống thoát nước.

- Cống thoát nước được thiết kế theo kiểu tự chảy trọng lực, bố trí các cống thoát sao cho hướng thoát về các cống trục chính là nhanh nhất và ngắn nhất. Vị trí các cống được bố trí dưới lòng đường, sát mép hè. Hệ thống thu nước hai bên đường bằng các ga thu trực tiếp và các ga thu thăm kết hợp với khoảng các hố ga từ 40m đến 50m. Dọc theo tuyến cống thoát nước, tại các ngã giao nhau, bố trí các giếng thăm với khoảng cách từ 40m đến 50m.

- Toàn bộ lượng nước mưa sẽ được thu gom trên các tuyến đường nội bộ của dự án, sau đó sẽ được thoát ra hệ thống cống thoát nước mưa của khu vực ở phía đường 21m nằm tại phía đông của khu đất.

d. Tính toán thuỷ lực thoát nước mưa.

- Lưu lượng thoát nước tính toán bằng phương pháp cường độ giới hạn theo công thức:

Q= A(1+ClgP)/(t+b)n

Trong đã:

Q: Cường độ mưa (l/s.ha)

t: Thời gian dòng chảy mưa (phút)

P: Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán, chọn P=2

A , C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương; đối với Hải Phòng A=5950, C=0.55, b=21, n=0.82 (Theo Phụ lục B- TCVN 7957 2008)e. Kết cấu hệ thống thoát nước mưa

+ Hệ thống đường ống thoát nước mưa đặt dưới lòng đường. Cống thoát nước được sử dụng là cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn loại C (theo tiêu chuẩn TCXDVN 9113-2012 – Ống bê tông cốt thép thoát nước), đường kính cống thoát nước từ D300 đến D1500 và cống hộp BTCT 3000x2000 sản xuất theo tiêu chuẩn TCXDVN 9116-2012 – Cống hộp bê tông cốt thép.

+ Mối nối cống:

Đối với ống D1000-D1500: theo kiểu âm dương, khe hở <=10mm dùng VXM nguyên chất chít cả hai mặt 10-15mm. Lắp vành đai bước xoắn, xiết chặt đai rồi đổ bê tông lắp nối đai, trát kín VXM cát vàng M100 dày 30mm cả hai bên đai.

Đối với ống D300-D800: lắp ghép xen kẽ, liền kề theo chiều dài 1 ống loe (loe cả hai đầu), 1 ống bằng (cả hai đầu).Trát kín mối nối bằng VXM cát vàng dày 30mm. Khe hở <=10mm trát kín bằng VXM nguyên chất dày 10-15mm.

Đối với cống hộp BTCT 3000x2000: theo kiểu âm dương, bên ngoài phủ đai chống thấm. Khe hở <=10mm dùng VXM nguyên chất chít cả hai mặt 10-15mm

+ Đế cống: bằng BTCT #200 đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ. Hố móng đặt cống đào với mái dốc 1/0.67

+ Đóng cọc tre L>=2.5, mật độ cọc 25-30 cọc/m2 để gia cố nền móng cống đối với cống chôn sâu >=2m.

+Hố ga:

Ga thu, ga thăm trên mạng lưới được xây gạch đặc vữa xi măng #75Miệng hố ga thu, hố ga thăm được giằng BTCT #250, đáy đổ BTCT #250, dưới đáy đổ BT lót #150.

Hố ga thu nước dùng nắp đậy bằng gang có song chắn rác, hố ga thăm dùng nắp đậy bằng gang đúc.

Đóng cọc tre L>=2.5, mật độ cọc 25-30 cọc/m2 để gia cố nền móng hố ga đối với các ga có chiều sâu ga >=2m.

+ Lấp hố móng của hệ thống thoát nước mưa: Lấp hố móng cống thoát, móng ga thăm nước mưa bằng cát tận dụng đào hố móng, đầm chặt K=0,95.

+ Độ dốc đặt cống I min = 1/d

+ Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m với cống chôn dưới lòng đường; tối thiểu là 0,5m với cống chôn dưới hè đường, dải phân cách.Bảng tổng hợp khối lượng hạng mục thoát nước mưa.

Hạng mục

Đơn vị

Khối lượng

D300

m

345

D400

m

1492

D600

m

796

D800

m

415

D1000

m

651

D1500

m

136

Cống hộp 3000x2000

m

441

Ga GE1

cái

115

Ga GE2A/GE2B/GE2C

cái

15/17/7

Ga GE3A/GE3B

cái

32/19

Ga GT1/GT2

cái

5/6

Ga GC

cái

5


Trình tự thi công hệ thống thoát nước.

Hệ thống thoát nước được thi công sau khi san nền.

Ống cống các loại có thể mua ống cống đúc ly tâm theo định hình tại các nhà máy khi có chứng chỉ chất lượng. Trường hợp tự đúc theo hồ sơ thiết kế phải đảm kỹ thuật và có giám sát chất lượng ở các khâu.

Hố móng cống:

+ Dùng máy kinh vĩ, thuỷ bình thước thép xác định chính xác vị trí tim cống, hố ga.

+ Dùng máy đào kết hợp thủ công đào hố móng theo kích thước.

+ Thi công theo đúng quy trình công tác đất và cần lưu ý:

Luôn đảm bảo thoát hết nước hố móng.

Có biện pháp khắc phục phòng chống sạt nở vách hố đào.

Có biện pháp an toàn lao động cụ thể.

Lắp đặt cống tròn BTCT:

+ Lắp đặt tấm đan bê tông móng và đặt ống cống theo đúng vị trí và cao độ thiết kế.

+ Sau khi đắp xong vữa mối nối tối thiểu hai ngày sau mới lấp đất lưng cống.

Thi công ga:

+ Hoành triệt nước hố móng.

+ Đổ đá dăm lót móng và đổ bê tông móng đến cao độ thiết kế.

+ Xây tường ga bằng gạch chỉ đặc, trát trong trát ngoài tường ga. Lắp dựng ván khuôn và đổ bê tông cổ ga. Lắp dặt tấm đan ga.

Lấp đất lưng cống: Đắp đối xứng 2 hai bên cống từ dưới lên theo từng lớp dày 20cm đầm chặt đạt Kyc. Vì đắp ở diện hẹp nên có thể dùng đầm rung, đầm bàn rơi hoặc lu tải trọng nhỏ 2- 3 tấn điều khiển bằng thủ công.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương