TRƯỜng đẠi học kinh tế quốc dâNtải về 258.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích258.91 Kb.
#79

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC1. Họ và tên: NGÔ THẮNG LỢI

2. Năm sinh: 19 tháng 8 năm 1958 3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm: Giáo sư Năm được phong học hàm: 2012

Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 19935. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Trưởng Bộ môn

6. Địa chỉ nhà riêng: 197 ngõ 158 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội


7. Điện thoại: CQ: NR: 04 85864748 Mobile: 0912038389

Fax: E-mail: loisonglong@yahoo.com, loint@neu.edu.vn8. Đơn vị công tác:

Đơn vị: Khoa Kế hoạch và Phát triển

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội9. Lĩnh vực nghiên cứu:

502 Kinh tế và kinh doanh50201 Kinh tế học
Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :

  • Phát triển bền vững.

  • Chiến lược, Quy hoạch và KH phát triển kinh tế - xã hội

  • Phát triển vùng kinh tế trọng điểm


10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH KTQD

Kinh tế, tổ chức, quản lý và KHH kinh tế Quốc dân và các ngành

1980

Thạc sỹ


Tiến sỹ

ĐH Kinh tế - Tài chính Sant – peterbuarg, LB Nga

Kinh tế, tổ chức, quản lý và KHH KTQD và các ngành

1993

Thực tập sinh khoa học

11. Trình độ ngoại ngữ

Tên Ngoại ngữ

Nghe


Nói

Đọc

Nga vănAnh văn


12. Quá trình công tác1
Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)


Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức

1 Từ 1980 đến 1989

Giảng viên

Kinh tế

ĐH Kinh tế TP HCM

2 Từ 1989 đến 1993

NCS

Kinh tế

ĐH Kinh tế tài chính Sant – Peterbuarg – LB Nga

3 Từ 1993 đến nay

Giảng viên

Kinh tế

ĐH KTQD

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố


TT

Tên công trình

(bài báo, tham luận)Nơi công bố

(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế)Năm công bố

Tác giả hoặc

đồng tác giả1

Viện trợ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2000

Tạp chí KT&PT, số 6,


Tháng 6 1995

Tác giả

2

Đầu tư nhà nước vào cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam

Tạp chí KT&PT

số chuyên đềTháng 11/1996

Tác giả

3

Sự tham gia của khu vực tư nhân trong kế hoạch hoá phát triển

Tạp chí KT&PT

số đặc sanTháng 11/2001

Tác giả

4

Bàn về tính định lượng trong kế hoạch hoá phát triển

Tạp chí KT&PT số 62

Nămm 2002

Tác giả

5

Kế hoạch hóa phát triển vùng: những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Tạp chí KT&PT số 69

3/2003

Tác giả

6

Phương pháp kế hoạch hóa “cuốn chiếu” - Một số tiếp cận ban đầu

Tạp chí KT & DB số 359

3/2003

Tác giả

7

Đôi nét về kế hoạch hoá ở một số nước phát triển và gợi ý vận dụng cho Việt Nam.

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay số 60

3/2003

Tác giả

8

Kế hoạch hóa cuốn chiếu và những tiếp cận ban đầu trong lĩnh vực ngân sách ở Việt Nam

Tạp chí NCKT số 299

4/2003

Đồng tác giả

9

Chiến lược xoá đói giảm nghèo toàn diện cho Việt Nam và các giải pháp thực thi

Tạp chí KT&PT số 74

8/2003

Tác giả

10

Về công tác xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội

Tạp chí KT&PT số 80

2/2004

Tác giả

11

Dự báo tình trạng đói nghèo ở Việt Nam đến 2010

Tạp chí KT & DB số 374

6/2004

Tác giả

12

Những thách thức chủ yếu trong lĩnh vực xã hội của Việt Nam và định hướng tháo gỡ

Tạp chí KT&PT số 84

6/2004

Tác giả

13

Sự tham gia của cộng đồng trong Quản lý phát triển

Tạp chí KT&PT số 88

10/2004

Tác giả

14

Nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa nông sản xuất khẩu ở VN

Tạp chí KT&PT số 97

7/2005

Tác giả

15

Lập Kế hoạch theo phương pháp dựa trên kết quả

Tạp chí KT&PT số ĐSan

10/2006

Tác giả

16

Công tác kế hoạch trong nền kinh tế thị trường: sự cần thiết và những cách tiếp cận mới

Tuyển tập: “Bàn về công tác KHH ở nước ta trong thời kỳ đổi mới” (Bộ KH&ĐT - Giấy phép XB: 105/GP-CXB)

7/2008

Tác giả

17

Phân biệt mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số trong lập kế hoạch phát triển

Tạp chí KT &DB số 430

7/2008

Đồng tác giả

18

Thực hiện mục tiêu vượt qua ngưỡng nước đang phát triển có mức thu nhập thấp – một số đánh giá ban đầu.

Tạp chí QLKT số 25

3+4/2009

Tác giả

19

Chú trọng nhân tố nội để tăng trưởng kinh tế trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu

KYHTKHQG

“Ngăn chặn suy giảm kinh tế Việt Nam” (Giấy phép XB: 338 2009/C XB/03-09/ĐHKTQD5/2009

Tác giả

20

Quan điểm chiến lược phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến năm 2020

Tạp chí KT&PT số 146

8/2009

Đồng tác giả

21

Mô hình phát triển toàn diện – sự lựa chọn của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

KYHTKHQG

“Mô hình kinh tế tổng quát trongthời kỳ quá độ lên CNXH ở VN” (Giấy phép XB: 837-2009/C

XB/10-160/ĐHKTQD)


9/2009

Đồng tác giả

22

Hoàn thiện bộ máy tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở VN

Tạp chí KT&PT số 149

11/2009

Đồng tác giả

23

Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm - một giải pháp cho mô hình phát triển toàn diện ở Việt Nam

Tạp chí KT&DB số 154

4/2010

Đồng tác giả

24

Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Chính sách, thực trạng và định hướng

Tạp chí KT&PT số 158

8/2010

Tác giả

25

Đô thị hóa Hà Nội nhìn từ góc độ phát triển bền vững

KYHTKHQT:

Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội ( Giấy phép XB: 797-2010/CXB/01-139/ĐHQGHN)10/2010

Tác giả

26

Tăng trưởng kinh tế với phát triển con người ở Việt Nam: 10 năm nhìn lại và con đường phía trước

KYHTKHQT: Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Giấy phép XB: 158-2011/CXB/01-25/ĐHKTQD)

3/2011

Tác giả

27

Khía cạnh thiếu bền vững trong phát triển Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách

Tạp chí QLKT số 39

3-4/2011

Tác giả

28

Mô hình phát triển vì con người ở Việt Nam: 10 năm nhìn lại và con đường phía trước

Tạp chí KT&PT số 166

4/2011

Tác giả

29

Đầu tư và bất bình đẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp.

Tạp chí KT&PT số 167

5/2011

Tác giả

30

Xuất khẩu lao động nông nghiệp Việt Nam sang Lào - hình thức hợp tác mới có lợi cho hai nước

KYHTKHQT: Phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020 (Giấy phép XB: 706-2011/CXB/05-122/ĐHKTQD )

7/2011

Tác giả

31

Chính sách cho người nghèo trong điều kiện lạm phát cao ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí KT&PT số 172

10/2011

Tác giả

32

Tái cấu trúc cơ cấu đầu tư phù hợp với mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011-2020

Tạp chí KT&PT số 173

11/2011

Tác giả

33

Đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, nhìn từ góc độ kiểm toán nhà nước

Tạp chí KT&PT số đăc san

11/2011

Đồng tác giả

34

Tái cấu trúc đầu tư công: kinh nghiệm thực tiễn một số nước và khuyến nghị với Việt Nam

Tạp chí KT&PT số 177

3/2012

Tác giả

35

Hướng tới “Bức tranh sáng hơn” về bố trí không gian và tổ chức kinh tế khu công nghiệp Việt Nam

Tạp chí KT&PT số 180 (II)

6/2012

Tác giả

36

Nhìn nhân tác động của toàn cầu hoá (tự do hoá thương mại) đến biến dodỏi khí hậu dưới goc dộ phát triển

KYHTQT: Kinh tế học biến đổi khí hậu và gợi ý chính sách đối với Việt Nam (Mã số ĐKXB:231

2013/CXB/01.03/ĐHKTQD, mã ISBN: 978-604-927-637- 6)2/2013

Tác giả

37

Tái cấu trúc đầu tư công: đánh giá thực hiện năm 2012, quan điểm định hướng và giải pháp cho năm 2013 và những năm tiếp theo

Tạp chí KT&PT số 98

3/2013

Tác giả

38

Những biểu hiện sự suy giảm hiệu lực của tăng trưởng kinh tế đến tiến bộ xã hội ở VN và định hướng cải thiện

Tạp chí KT&PT số 105

8/2013

Đồng tác giả

39

Nửa chặng đường thục hiện KH vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 và những điều chỉnh cần thiết cho ngững năm còn lại

Kỷ yếu hội thảo quốc tế : nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược 9/2013

9/2013

Tác giả

40

Nhận diện chiến lược-quy hoạch-kế hoạch phátt triển kinh tế - xã hội

Tạp chí KT&DB số 23/2013

12/2013

Đồng tác giả

41

Nhìn lại ba năm thực hiện KH vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 và những gợi ý điều chỉnh

Tạp chí KT&DB số 2/2014

1/2014

Đồng tác giả

42

Bàn về chủ đề “ đến năm 2020 Việt Nam về cơ bản trở thành nước Công nghiệp

Tạp chí KT&PT số 201

3/2014

Tác giả

43

Nhìn lại quát trình phát triển nhận thức của Đảng về CNH trong thời kỳ đổi mới

Tạp chí KT&PT số 201

3/2014

Nhóm nghiên cứu

44

Tăng trưởng kinh tế Quý 1/2014 và những khuyến nghị chính sách

Tạp chí KT &DB số 9/2014

5/2014

Đồng tác giả

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố


TT

Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…)Nơi công bố

(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)Năm công bố

Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia

1

Kinh tế phát triển tập 2 (GT)

NXB Thống kê

1997, tái bản năm1999, năm 2000

Tham gia

2

Tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam (sách tham khảo)

NXB Chính trị quốc gia

1999

Tham gia

3

Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội (GT)

NXB Thống kê

2002

Tái bản 2006Chủ biên

4

Doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2010 (sách tham khảo)

NXB Chính trị quốc gia

2004

Chủ biên

5

Chính trị quốc gia, 2004 (GT)

NXB Lao động xã hội

2005

Tham gia

6

Ảnh hướng của chính sách phát triển các khu công nghiệp tới phát triển bền vững ở Việt Nam

NXB Lao động xã hội

2006

Chủ biên

7

Phát triển bền vững ở Việt Nam (sách tham khảo)

NXB Lao động xã hội

2007

Đồng chủ biên

8

Đổi mới công tác Kế hoạch hóa trong tiến trình hội nhập (sách tham khảo)

NXB Lao động xã hội

2007

Đồng chủ biên

9

Hệ thống tài khoản quốc gia (GT)

NXB ĐH KTQD

2007

Tham gia

10

Kinh tế phát triển (GTdùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành)

NXB ĐH KTQD

2008

Tham gia

11

Kinh tế học phát triển (GT)

NXB Lao động xã hội

2009

Đồng chủ biện

12

Kế hoạch hóa phát triển (GT)

NXB ĐH KTQD

2009

Chủ biện

13

Kinh tế phát triển (sách chuyên khảo dành cho cao học kinh tế)

NXB Lao động xã hội

2009

Đồng chủ biện

14

Kinh tế phát triển -

Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập (sách hướng dẫn học tập)NXB Chính trị hành chính,

2010

Tác giả độc lập

15

Chính sách phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

NXB TT&TT

2010

Đồng chủ biện

16

Kinh tế Việt nam 2009: Ngăn chặn suy giảm kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô (sách tham khảo)

NXB ĐH KTQD

2010

Đồng chủ biện

17

Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

NXB Chính trị quốc gia

2010

Tham gia

18

Kinh tế Việt Nam 2010: Nhìn lại mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2001-2010 (sách tham khảo)

NXB ĐH KTQD

2011

Tham gia

19

Hoạch định phát triển (sách chuyên khảo)

NXB Chính trị quốc gia

2011

Tác giả độc lập

20

Kinh tế Việt Nam 2011: Kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô (sách tham khảo)

NXB ĐH KTQD

2012

Tham gia

21

Kinh tế phát triển (giáo trình trọng điểm)

NXB ĐH KTQD

2012

Chủ biên

22

Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng thành phố Hà Nội (sách tham khảo)

NXB Chính trị quốc gia


2013

Chủ biên

23

Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hỏng và suy thoái kinh tế toàn cầu (sách tham khảo)

NXB Chính trị quốc gia


2013

Tham gia

24

Kinh tế phát triển (sách chuyên khảo dành cho cao học kinh tế)

NXB Chính trị - hành chính


2013

Chủ biên

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia


Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian thực hiện

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết), thuộc chương trình (nếu có)Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)1. Cơ chế Chính sách phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam đến 2015 (phó chủ nhiệm kiêm thư ký khoa học)

Cấp NN KX.01.05/06-10

(2007-2010)Nghiệm thu 20/3/2010, loại XS

Cấp NN

2. Phát triển bền vững ở VN trong điều kiện toàn cầu hóa hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu

Cấp NN

KX04.11/2011-2015

(2012-2015)


Đang triển khai

Cấp NN

3. Phương hướng và những giải pháp chủ yếu bảo đảm cân đối vốn đầu tư cho phát triển kinh tế ở Việt Nam thời kỳ 2001- 2010

Cấp bộ

B99-38-03

(1999 – 2000)


Nghiệm thu: 9/6/2000. loại XS

Cấp Bộ

4. Các vấn đề về quản lý nhà nước trong phối hợp phát triển kinh tế theo ngành và theo vùng lãnh thổ trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đề tài nhánh cấp NN

KX 01.09.13

(2002)


Nghiệm thu: 20/5/2002. loại XS

Đề tài nhánh cấp NN

5. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam đến 2010

Cấp Bộ

B2002-38-31

(2002-2003)


Nghiệm thu: 10/10/2003. loại XS

Cấp Bộ

6. Chính sách phát triển các khu công nghiệp và khu kinh tế đặc biệt theo hướng phát triển bền vững

Đề tài nhánh 5 cấp NN

KX04-19/06-10

(2008-2009)


Nghiệm thu: 23/11/2009. Loại XS

Đề tài nhánh cấp NN

7.Thực trạng, định hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm ở Việt nam

Đề tài nhánh cấp NN

KX.01.05/06-10/06

(2007-2009)


Nghiệm thu: 24/2/2010. Loại XS

Đề tài nhánh cấp NN

8. Phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2020

Cấp Bộ

B2008.06.96

(2008-2010)


Nghiệm thu: 20/7/2010. loại XS

Cấp Bộ

9. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành phố Hà Nội theo hướng hiệu qủa và bền vững

Cấp thành phố

(nhiệm vụ của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội năm 2013Nghiệm thu: 21.12.2012. Loại XS

Cấp thành phố

10. Tổng kết 30 năm đổi mới - vấn đề đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

Câp cơ sở trọng điểm

KTQD 2013.02.NV

(2013-2014)


Nghiệm thu tháng 4/2013. Loại XS

Cơ sở trọng điểm

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)

thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)

Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

1. Quan điểm và giải pháp bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta

Cấp NN

KX04.19/06-10

(2006-2008)


Nghiệm thu: 2010. Loại XS

Cấp NN

2. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kì hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu

Cấp NN

(2010-2012)Nghiệm thu 2012. loại XS

Cấp NN

3. Lý thuyết phát triển kinh tế hiện đại và ứng dụng trong điều kiện Việt Nam

Cấp Bộ

B94-20-28

(1994-1995)


Nghiệm thu:

19/4/1995. Loại XSCấp bộ

4. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội với chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Cấp Bộ

B97-38-06

(1997-1998)


Nghiệm thu: 15/5/1998

Loại XSCấp Bộ

5. Chính sách và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam

Cấp Bộ

(QĐ 40/QĐ-HKT của chủ tịch Hội KHKT Hà Nội)

(2004-2005)


Nghiệm thu: 2005. Loại XS

Cấp Bộ

6. Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến 2010

Cấp Bộ

B2004-38-89

(2004-2006)


Nghiệm thu: 2/10/2006. Loại khá

Cấp Bộ

7. Những tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Cấp Bộ

B2006-06-40

(2007-2008)


Nghiệm thu: 18/2/2009

Loại XS


Cấp Bộ

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)


TT

Tên công trình


Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng


1


17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)


TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1


18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

119. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công

TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành công

1

Nguyễn Thị Kim Dung

Đồng hướng dẫn

ĐH KTQD

2001

2

Trần Thị Vân Hoa

Đồng hướng dẫn

ĐH KTQD

2003

3

Tạ Thị Thu

Đồng hướng dẫn

Bộ KH&ĐT

2005

4

Nguyễn Thị Hồng Thái

Đồng hướng dẫn

Cục Điện ảnh VN

2007

5

Bùi Đức Tuân

Hướng dẫn

ĐH KTQD

2009

6

Vũ Cương

Hướng dẫn

ĐH KTQD

2010

7

Phạm Xuân Hòa

Hướng dẫn

ĐH KTQD

2014
Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

Hà Nội., ngày 15. tháng 6 năm 2014


Xác nhận của Bộ môn

CÁ NHÂN


(Họ tên và chữ ký)

1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).tải về 258.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương