TRƯỜng đẠi học kinh tế quốc dâNtải về 217.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích217.24 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
LÝ LỊCH KHOA HỌC1. Họ và tên: Lê Quốc Hội

2. Năm sinh: 02/04/1975 3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm: PGS Năm được phong học hàm: 2011

Học vị: TS Năm đạt học vị: 20065. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

Chức vụ: Tổng biên tập6. Địa chỉ nhà riêng: P908, E3B, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội


7. Điện thoại: CQ: 36280280 (5965); NR: 62691836; Mobile: 0912999272

Fax: E-mail: hoilq@neu.edu.vn8. Đơn vị công tác:

Đơn vị: Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội9. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, Phân tích chính sách, Kinh tế lượng ứng dụng

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Quản trị kinh doanh thương mại

1996

Thạc sỹ

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Lịch sử kinh tế

2000

Tiến sỹ

Trường Đại học Adelaide, Úc

Kinh tế học

2006

Thực tập sinh khoa học

Trường Đại học Adelaide, Úc

Đại học Johns Hopkins, MỹKinh tế học

Kinh tế học2008

2010

11. Trình độ ngoại ngữ

Tên Ngoại ngữ

Nghe


Nói

Đọc

Tiếng Anh

thành thạo

thành thạo

thành thạo
12. Quá trình công tác
Thời gian


Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức

9/1996 - 2/2009

Giảng viên

Kinh tế học

Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân

3/2009 -2/2014

Phó Tổng biên tập

Kinh tế học

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân

3/2014 - nay

Tổng biên tập

Kinh tế học

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố


TT

Tên công trình


Nơi công bố


Năm công bố

Tác giả hoặc

đồng tác giả1

Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 46, tháng 4/2001

2001

Tác giả

2

Bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số chuyên san, tháng 3/2008

2008

Tác giả

3

Lạm phát và bùng nổ vốn ở Việt Nam – Nhìn nhận từ bài học khủng hoảng tiền tệ châu Á

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 128, tháng 2/2008

2008

Đồng tác giả

4

Lan toả công nghệ từ đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam – ước lượng và kiểm định từ ngành công nghiệp chế biến

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 135, tháng 9/2008

2008

Tác giả

5

Rising inflation and asset boom in Vietnam: Experience from the Asian financial crisis.

Journal of Economics and Development, Volume 31, 3/2008.

2008

Đồng tác giả

6

Technology spillovers from foreign direct investment in Vietnam: Evidence from firm level data

Journal of Economics and Development, Volume 33, 3/2009.

2009

Tác giả

7

Tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 226, tháng 8/2009

2009

Đồng tác giả

8

The effects of monetary policy on the business activities of Vietnamese commercial banks and enterprises and policy recommendations

Journal of Economics and Development, Volume 34, 6/2009.

2009

Đồng tác giả

9

Tác động của tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập đễn xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 146, tháng 8/2009

2009

Tác giả

10

Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo ở Bắc Giang - Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 146, tháng 8/2009, Kỳ II

2009

Tác giả

11

Chuyển giao công nghệ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 149, tháng 11/2009

2009

Tác giả

12

Tăng trưởng vì người nghèo ở Việt Nam: Thành tựu, thách thức và giải pháp

Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 229, tháng 11/2009

2009

Tác giả

13

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2009 và khuyến nghị chính sách cho năm 2010

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 150, tháng 12/2009

2009

Đồng tác giả

14

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập: Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 380, tháng 1 năm 2010

2010

Tác giả

15

Sử dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Phát triển kinh tế, số 234, tháng 4 năm 2010

2010

Tác giả

16

Kinh tế thế giới năm 2009 và triển vọng 2010

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 153, tháng 3 năm 2010

2010

Đồng tác giả

17

Foreign Direct Investment and Wage Spillovers in Vietnam: Evidence from Firm Level Data

ASEAN Economic Bulletin, Volume 27, Number 2.

2010

Đồng tác giả

18

Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghị

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 152, tháng 2 năm 2010

2010

Tác giả

19

Sử dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 385, tháng 6 năm 2010

2010

Tác giả

20

So sánh tăng trưởng kinh tế của Đông Á và Mỹ Latinh và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 155 kỳ 2, tháng 5 năm 2010

2010

Tác giả

21

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010 và khuyến nghị cho năm 2011

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 391, tháng 1 năm 2011

2011

Tác giả

22

Kinh tế thế giới 2010 và triển vọng 2011

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 164, tháng 2 năm 2011

2011

Đồng tác giả

23

Thách thức và giải pháp cho vấn đề bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam

Tạp chí Quản lý kinh tế, số 37 tháng 1 năm 2011

2011

Tác giả

24

Tác động của FDI vào bất động sản và khai thác tài nguyên ở Việt Nam và Lào

Tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 5 (181) năm 2011

2011

Tác giả

25

Hoàn thiện công tác quản lý nội bộ góp phần nâng cao chất lượng tạp chí khoa học ở các trường đại học kinh tế Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị.

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 176, tháng 5 năm 2011

2011

Đồng tác giả

26

Đổi mới quản lý các đề tài nghiên cứu kinh tế theo hướng khuyến khích công bố kết quả trên tạp chí quốc tế

Tạp chí Hoạt động khoa học, số 625, tháng 6 năm 2011

2011

Đồng tác giả

27

Mười sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2011

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 174, tháng 12 năm 2011

2011

Đồng tác giả

28

Tác động của FDI vào bất động sản đến ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng dài hạn ở Việt Nam

Tạp chí Quản lý kinh tế, số 41 tháng 11 +12 năm 2011

2011

Tác giả

29

Technology Spillovers from FDI in Vietnam: Horizontal or Vertical Spilovers?

Journal of the Asia Pacific Economy, Volume 16, Number 2.

2011

Đồng tác giả

30

Tổng quan kinh tế thế giới 2011 và triển vọng 2012

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 176, tháng 2 năm 2012

2012

Đồng tác giả

31

Đánh giá điều hành thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát Việt Nam năm 2011 và giải pháp cho năm 2012

Tạp chí Quản lý kinh tế, số 41 tháng 4 năm 2012

2012

Tác giả

32

So sánh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và Lào: Một số khuyến nghị chính sách

Tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 2 (190), tháng 2 năm 2012

2012

Tác giả

33

Chính sách giáo dục vào đào tạo ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 181, tháng 7 năm 2012

2012

Tác giả

34

Sectoral composition of growth an poverty reduction in Vietnam

VNU Journal of Science, Economics and Development 28, No.2

2012

Đồng tác giả

35

Financial development and income inequality in Vietnam: An empirical analysis

Journal of Economics and Development, Volume 14, No.2.

2012

Đồng tác giả

36

Thu hút đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 186 (II), tháng 12 năm 2012

2012

Đồng tác giả

37

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng năm 2012 và triển vọng năm 2013

Tạp chí Ngân hàng, số 4, tháng 2 năm 2013

2013

Tác giả

38

Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị cho năm 2013 và các năm tiếp theo

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 188 (II), tháng 2 năm 2013

2013

Đồng tác giả

39

Đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 190, tháng 4 năm 2013

2013

Tác giả

40

Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 192 (II), tháng 6 năm 2013

2013

Đồng tác giả

41

Đầu tự trực tiếp nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 194, tháng 8 năm 2013

2013

Tác giả

42

Dòng vốn vào và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 12 (427), tháng 12 năm 2013

2013

Đồng tác giả

43

Financial sector development and income inequality in Vietnam: Evidence from provincial data

Journal of South East Asia Economies, Volume 30, Number 3.

2013

Đồng tác giả

44

Phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 203, tháng 5 năm 2014

2014

Đồng tác giả
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố


TT

Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…)Nơi công bố

(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)Năm công bố

Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia

1

Chuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam- Thực trạng và kinh nghiệm

NXB Chính trị quốc gia

2002

Tham gia

2

Giáo trình Lịch sử kinh tế

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

2006

Tham gia

3

Giáo trình Kinh tế Việt Nam

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

2008

Tham gia

4

Nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho tăng trưởng ở Việt nam

NXB Lao động và xã hội

2009

Tham gia

5

Giáo trình Kinh tế vĩ mô

NXB Giáo dục Việt Nam

2009

Đồng tác giả

6

Lan toả và hấp thụ công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

NXB Thống kê

2009

Đồng tác giả

7

Financing Vietnam’s growth: Domestic and foreign sources of development.

Publishing House of Social Labour.

2009

Tham gia

8

Tác động của tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

2010

Chủ biên

9

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

NXB Giao thông vận tải

2010

Tham gia

10

Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam – Mười năm nhìn lại và định hướng tương lai

NXB Giao thông vận tải

2011

Tham gia

11

Kinh tế Việt Nam năm 2011 – Kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

2012

Tham gia

12

Sự phát triển của hợp tác xã và vai trò của hợp tác xã đối với an sinh xã hội

NXB Tri thức

2012

Tham gia

13

Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay

NXB chính trị quốc gia

2013

Tham gia

14

Kinh tế Việt Nam năm 2012: Ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

2013

Tham gia

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia


Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian thực hiện


Tình trạng đề tài


Cấp quản lý


Tác động của tăng trưởng kinh tế đến xoá đói, giảm nghèo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

2008-2009

Đã nghiệm thu

Cấp Bộ

Tăng cường khả năng ứng dụng công trình nghiên cứu khoa học kinh tế của các trường đại học Việt nam hiện nay

2010-2011

Đã nghiệm thu

Cấp Bộ

Đầu tư nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô: Khung khổ lý thuyết và ứng dụng vào thực tiễn ở Việt Nam

2012-2014

Đang triển khai

Cấp Bộ

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian thực hiệnTình trạng đề tài


Cấp quản lý


Chính sách thương mại và đầu tư của Nhật Bản đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á và những vấn đề cho Việt Nam

1996

Đã nghiệm thu

cấp trường

Một số bài học kinh nghiệm bước đầu trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam

2001-2002

Đã nghiệm thu

cấp Bộ

Giải pháp tăng cường lan toả và hấp thụ công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sang doanh nghiệp Việt Nam

2007-2008

Đã nghiệm thu

cấp Bộ

Kinh tế thế giới năm 2009 và triển vọng 2010

2009

Đã nghiệm thu

cấp trường

Cân bằng dài hạn của quỹ hưu trí Việt Nam: Dự báo bằng phương pháp ước lượng ngẫu nhiên

2009-2010

Đã nghiệm thu

cấp Bộ

Lý thuyết kích cầu và khả năng vận dụng ở Việt Nam

2009-2010

Đã nghiệm thu

cấp Bộ

Hoàn thiện công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng tạp chí khoa học kinh tế ở các trường đại học Việt Nam

2009-2011

Đã nghiệm thu

cấp Bộ

Luận cứ khoa học xây dựng mô hình trường đại học nghiên cứu khối kinh tế ở Việt Nam

2010-2011

Đã nghiệm thu

cấp Bộ

Kinh tế Việt Nam 2011- Kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô

2011-2012

Đã nghiệm thu

cấp trường

Chính sách xã hội đối với di cư nông thôn-thành thị: Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt nam

2011-2013

Đang triển khai

Cấp nhà nước

Kinh tế Việt Nam 2012- Ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế

2012-2013

Đã nghiệm thu

cấp trường

Nghiên cứu tiêu chuẩn của tạp chí khoa học quốc tế và vận dụng vào Tạp chí Kinh tế & Phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2011-2012

Đã nghiệm thu

cấp trường

17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)


TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2011

2

Giấy chứng nhận về thành tích hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải ba giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2012” của Bộ Giáo dục và đào tạo

2012

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT

Hình thức Hội đồng

Số lần
19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành công
Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014


Xác nhận của Bộ môn

CÁ NHÂNPGS.TS Lê Quốc Hội

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương