TRƯỜng đẠi học khxh & nv khoa báo chí & truyền thông thời khoá biểu học kỳ 1tải về 31.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích31.44 Kb.
#23704
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV

KHOA BÁO CHÍ & TRUYỀN THÔNG

_____________________

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 (Học phần 2) – BCVB2K 13 (2013-2017)

Tối: 18h – 21h (Phòng D.602 – CS Đinh Tiên Hoàng)THỨ

TIẾT

PHÒNG

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

SỐ TIẾT

GIẢNG VIÊN

NGÀY BẮT ĐẦU

NGÀY KẾT THÚCGHI CHÚ

6

11-14


D.602 (CS Đinh Tiên Hoàng)


Lịch sử báo chí thế giới

2 (2LT)

30

ThS. Triệu Thanh Lê

12/9/2014 – 31/10/2014
2+4
D.602__Lịch_sử_báo_chí_Việt_Nam'>D.602

Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông

3 (2LT+1TH)

60

ThS. Nguyễn Văn Hà

10/9/2014 – 29/10/2014

D.602__Nghiệp_vụ_phóng_viên'>D.602'>Thời gian học bắt đầu lúc 17h45

3
D.602

Ngôn ngữ báo chí

2 (1LT+1TH)

45

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

9/9/2014 – 25/11/2014


D.602

Lịch sử báo chí Việt Nam

3 (3LT)

45

ThS. Đoàn Hữu Hoàng Khuyên

Dự kiến từ 1/10/2014 đến 31/12/2014


D.602

Kỹ thuật nhiếp ảnh và ảnh báo chí

3 (1LT+2TH)

60

NB. Phan Quang

Dự kiến 1/10/2014 đến 31/12/2014


D.602

Nghiệp vụ phóng viên

2 (1LT+1TH)

45

NB. Bùi Thanh

Dự kiến 1/11/2014 đến 31/12/2014


D.602

Tin

3 (1LT+2TH)

60

ThS. Lê Thị Thanh Nhàn

Dự kiến 1/10/2014 đến 31/12/2014


D.602

XHH về truyền thông đại chúng

2 (1LT+1TH)

45

ThS. Nguyễn Thị Thảo Nhân

Dự kiến 1/10/2014 đến 31/12/2014


D.602

Thi hết học phần


Dự kiến Tháng 1/2015

Xác nhận của BCN Khoa BC&TT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27/8/2014
GVCN

ThS. Hồ Ngọc Đoan Khương
Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain
SubDomain -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
SubDomain -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
SubDomain -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH

tải về 31.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương