TỔng cục hải quantải về 3.76 Mb.
trang2/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.76 Mb.
#1383
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2.2. Xe đã qua sử dụng

56

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu AUDI R8 do Đức sx năm 2007, dt 4.200 cc

AUDI

R8

2007

Đức

Chiếc

70,000.00

57

8703

Xe ôtô du lịch 2 chỗ hiệu AUDI TT do Hungary sx năm 2009, dt 2.000 cc

AUDI

TT

2009

Hungary

Chiếc

25,000.00

58

8703

Xe ôtô du lịch 2 chỗ hiệu AUDI TT do Hungary sx năm 2007, dt 2.000 cc

AUDI

TT

2007

Hungary

Chiếc

21,000.00

59

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu AUDI TTC do Hungary sx năm 2008, dt 2.000 cc

AUDI

TTC

2008

Hungary

Chiếc

28,000.00

60

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu AUDI TTS do Hungary sx năm 2008, dt 2.000 cc

AUDI

TTS

2008

Hungary

Chiếc

28,600.00

61

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu AUDI TT QUATRO do Hungary sx năm 2008, dt 2.000 cc

AUDI

TT-QUATRO

2008

Hungary

Chiếc

28,600.00

62

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu AUDI TT do Đức sx năm 2008, dt 2.000 cc

AUDI

TT

2008

Đức

Chiếc

28,600.00

63

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu AUDI A5 do Đức sx năm 2008, dt 3.197 cc

AUDI

A5

2008

Đức

Chiếc

26,500.00

64

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu AUDI A4 do Đức sx năm 2008, dt 2.000 cc

AUDI

A4

2008

Đức

Chiếc

24,000.00

65

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu AUDI A4 do Đức sx năm 2007, dt 2.000 cc

AUDI

A4

2007

Đức

Chiếc

21,500.00

66

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu AUDI A4 do Đức sx năm 2005, dt 1.800 cc

AUDI

A4-1.8

2005

Đức

Chiếc

15,200.00

67

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu AUDI A4 do Đức sx năm 2006, dt 1.800 cc

AUDI

A4-1.8

2006

Đức

Chiếc

16,800.00

68

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ ngồi hiệu Audi A6 dung tích 3.000 cc, Mỹ sản xuất 2008

AUDI

A6

2008

Mỹ

Chiếc

35,600.00

69

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ ngồi hiệu Audi A6 dung tích 3.000 cc, Đức sản xuất 2008

AUDI

A6

2008

Đức

Chiếc

37,000.00

70

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ ngồi hiệu Audi A6 dung tích 3.000 cc, Đức sản xuất 2006

AUDI

A6

2006

Đức

Chiếc

26,000.00

71

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ ngồi hiệu Audi A6 dung tích 2.393 cc, Đức sản xuất 2006

AUDI

A6

2006

Đức

Chiếc

20,000.00

72

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ ngồi hiệu Audi A6 dung tích 3.200 cc, Đức sản xuất 2005

AUDI

A6

2005

Đức

Chiếc

18,700.00

73

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu AUDI Q7 3.6, do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 3.600 cc

AUDI

Q7 3.6

2009

Đức

Chiếc

36,000.00

74

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu AUDI Q7 3.6, do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 3.600cc

AUDI

Q7 3.6

2008

Đức

Chiếc

34,000.00

75

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu AUDI Q7 3.6, do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 3.600cc

AUDI

Q7 3.6

2007

Đức

Chiếc

31,000.00

76

8703

Xe ôtô du lịch 7 chỗ ngồi hiệu Audi Q7 dung tích 3.597 cc Đức sản xuất 2006

AUDI

Q7 3.6

2006

Đức

Chiếc

27,000.00

77

8703

Xe ôtô du lịch 07 chỗ, hiệu AUDI Q7, 4.163 cc Đức sản xuất 2008

AUDI

Q7 4.2

2008

Đức

Chiếc

41,800.00

78

8703

Xe ôtô du lịch 07 chỗ, hiệu AUDI Q7 QUATRO, 4.163cc, Đức sản xuất 2008

AUDI

Q7 4.2 QUATRO

2008

Đức

Chiếc

46,000.00

79

8703

Xe ôtô du lịch 06 chỗ, hiệu AUDI Q7, 4.163cc, Đức sản xuất 2007

AUDI

Q7 4.2

2007

Đức

Chiếc

38,000.00

80

8703

Xe ôtô du lịch 07 chỗ hiệu Audi Q7, do Đức xuất năm 2006, dung tích 4.163cc

AUDI

Q7 4.2

2006

Đức

Chiếc

32,000.00

81

8703

Xe ôtô du lịch 07 chỗ hiệu Audi Q7 QUATRO, do Slovakia sản xuất năm 2008, dung tích 4.163cc

AUDI

Q7 4.2 QUATRO

2008

Slovakia

Chiếc

45,000.00

82

8703

Xe ôtô du lịch 07 chỗ hiệu Audi Q5, do Đức xuất năm 2009, dung tích 3.200cc

AUDI

Q5

2009

Đức

Chiếc

27,000.00

83

8703

Xe ôtô du lịch 07 chỗ hiệu Audi S5, do Đức xuất năm 2008, dung tích 4.200cc

AUDI

S5

2008

Đức

Chiếc

35,000.00

84
3. Hiệu BENTLEY

85
3.1. Xe mới 100%86

8703

Xe ôtô 04 chỗ hiệu Bentley Continental Flying Spur dung tích 6.000cc do Anh sản xuất 2008

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR

2008

Anh

Chiếc

154,000.00

87

8703

Xe ôtô du lịch hiệu BENTLEY ARNAGE loại 5 chỗ ngồi do Anh sản xuất năm 2009, dung tích 6.800cc

BENTLEY

ARNAGE

2009

Anh

Chiếc

173,000.00

88

8703

Xe ôtô 4 chỗ hiệu Bentley Continental Flying Spurspeed dung tích 6.000cc do Anh sản xuất 2008

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR SPEED

2008

Anh

Chiếc

170,000.00

89
3.2. Xe đã qua sử dụng90

8703

Xe ôtô 4 chỗ hiệu Bentley Continental Flying Spur dung tích 6.000cc do Anh sản xuất 2009

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR

2009

Anh

Chiếc

150,000.00

91

8703

Xe ôtô 4 chỗ hiệu Bentley Continental Flying Spur Speed dung tích 6.000cc do Anh sản xuất 2008

BENTLEY

CONTINENTAL FLYING SPUR SPEED

2008

Anh

Chiếc

165,400.00

92

8703

Xe ôtô 4 chỗ hiệu BENTLEY CONTINENTAL, do Anh sản xuất 2006, dung tích 6.000cc

BENTLEY

CONTINENTAL

2006

Anh

Chiếc

144,600.00

93

8703

Xe ôtô du lịch hiệu BENTLEY ARNAGE loại 5 chỗ ngồi do Anh sản xuất năm 2006, dung tích 6.800cc

BENTLEY

ARNAGE

2006

Anh

Chiếc

164,500.00

94
4. Hiệu BMW

95
4.1. Xe mới 100%

96

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 320i, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 1.995cc

BMW

320i

2008

Đức

Chiếc

26,400.00

97

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 320i, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 1.995cc

BMW

320i

2007

Đức

Chiếc

25,000.00

98

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 325i, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 2.497cc

BMW

325i

2009

Đức

Chiếc

40,000.00

99

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 325i, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 2.497cc

BMW

325i

2008

Đức

Chiếc

31,000.00

100

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 325i, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 2.497cc

BMW

325i

2007

Đức

Chiếc

29,000.00

101

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu BMW 328i do Đức sx năm 2008, dt 2.996cc

BMW

328i

2008

Đức

Chiếc

33,600.00

102

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 328i loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 2.996cc

BMW

328i

2007

Đức

Chiếc

31,500.00

103

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 523i loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 2.497cc

BMW

523i

2008

Đức

Chiếc

35,000.00

104

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 525i, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 3.000cc

BMW

525i

2007

Đức

Chiếc

33,000.00

105

8703

Xe ôtô du lịch hiệu BMW 530i, loại 5 chỗ do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 2.996cc

BMW

530i

2008

Đức

Chiếc

43,000.00

106

8703

Xe ôtô du lịch hiệu BMW 530i, loại 5 chỗ do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 2.996cc

BMW

530i

2007

Đức

Chiếc

40,000.00

107

8703

Xe ôtô du lịch hiệu BMW 535i, loại 5 chỗ do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 3.000cc

BMW

535i

2007

Đức

Chiếc

45,000.00

108

8703

Xe ôtô du lịch hiệu BMW 630i CABRIO, loại 4 chỗ do Đức sản xuất năm 2008, dung tích 2.996cc

BMW

630i

2008

Đức

Chiếc

58,000.00

109

8703

Xe ôtô 5 chỗ BMW 730Li, dung tích 2.996cc do Đức sản xuất 2008

BMW

730Li

2008

Đức

Chiếc

63,000.00

110

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 730Li, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 2.996cc

BMW

730Li

2007

Đức

Chiếc

60,000.00

111

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 740Li, loại 4 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 4.395cc

BMW

740Li

2009

Đức

Chiếc

68,000.00

112

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW 740Li, loại 4 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 3.000cc

BMW

740Li

2009

Đức

Chiếc

65,600.00

113

8703

Xe ôtô 5 chỗ BMW 750Li, dung tích 4.799cc do Đức sản xuất 2008

BMW

750Li

2008

Đức

Chiếc

84,000.00

114

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu BMW 750Li, do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 4.800cc

BMW

750Li

2007

Đức

Chiếc

75,000.00

115

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu BMW 750Li, do Đức sản xuất năm 2009, dung tích 4.400cc

BMW

750Li

2009

Đức

Chiếc

73,000.00

116

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu BMW 760Li, do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 5.972cc

BMW

760Li

2007

Đức

Chiếc

96,000.00

117

8703

Xe ôtô 5 chỗ BMW X5, dung tích 3.000cc do Mỹ sản xuất năm 2008

BMW

X5 3.0

2008

Mỹ

Chiếc

50,000.00

118

8703

Xe ôtô 5 chỗ BMW X5, dung tích 3.000cc do Đức sản xuất năm 2008

BMW

X5 3.0

2008

Đức

Chiếc

56,000.00

119

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW X5 3.0, loại 7 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 2.996cc

BMW

X5 3.0

2007

Đức

Chiếc

50,000.00

120

8703

Xe ôtô du lịch 7 chỗ hiệu BMW X5 do Đức sx năm 2008, dt 4.800 cc

BMW

X5 4.8

2008

Đức

Chiếc

82,000.00

121

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu BMW X6 do Đức sx năm 2008, dt 2.979 cc

BMW

X6 3.0

2008

Đức

Chiếc

60,000.00

122

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu BMW X6 do Mỹ sx năm 2008, dt 2.979 cc

BMW

X6 3.0

2008

Mỹ

Chiếc

55,000.00

123

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu BMW X6 do Mỹ sx năm 2009, dt 2.979 cc

BMW

X6 3.0

2009

Mỹ

Chiếc

57,000.00

124

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu BMW X6 do Đức sx năm 2008, dt 4.395 cc

BMW

X6 4.4

2008

Đức

Chiếc

65,000.00

125

8703

Xe ôtô du lịch 4 chỗ hiệu BMW X6 do Đức sx năm 2008, dt 5.000cc

BMW

X6 5.0

2008

Đức

Chiếc

70,000.00

126

8703

Ôtô du lịch hiệu BMW ALPINA B7, loại 5 chỗ ngồi do Đức sản xuất năm 2007, dung tích 4.398cc

BMW

ALPINA B7

2007

Đức

Chiếc

95,000.00

127

8703

Xe ôtô 5 chỗ BMW M6, dung tích 5.000cc do Đức sản xuất 2007

BMW

M6

2007

Đức

Chiếc

74,000.00

128

8703

Xe ôtô 2 chỗ BMW Z4, dung tích 2.996cc do Đức sản xuất 2008

BMW

Z4

2008

Đức

Chiếc

32,000.00

129
Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 3.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương