704z Hướng dẫn sử dụng Camera Speedtải về 1.84 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


704zHướng dẫn sử dụng Camera Speed Dome AVT592

Hình ảnh sản phẩm trên có thể khác với sản phẩm thực tế.

Vui lòng sử dụng camera với DVR hỗ trợ Video HD.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương