Tên công trình bài báo, công trìnhtải về 491.87 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích491.87 Kb.
#39270
  1   2   3   4
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁOTT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giảcông trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Storm associated changes in the Ionspheric electron content at low latitudes -Vietnam,

Tác giả

Report at the international Workshop, Postdam, German.

1989

2

Mô phỏng đường nhiệt phát quang,


Tác giả

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ IV, Tập III-A: Những Vấn Đề Hiện Đại Của Vật Lý Chất Rắn, tr 412-416.

2004

3

Một số kết qủa phân tích động học đường nhiệt phát quang thực nghiệm của các liều kế TLD-100.

Tác giả

The 2th International School and Workshop on: Applied Spectroscopy And Luminescent Detectors, University Of Ho Chi Minh.

2004

4

Qui trình và kết qủa chuẩn liều, chuẩn máy đọc HARSHAWN 3500.

Tác giả

The 2th International School and Workshop on: Applied Spectroscopy And Luminescent Detectors, University Of Ho Chi Minh.

2004

5

Kết qủa phân tích động học một số vật liệu nhiệt phát quang bằng phương pháp giải chập CGCD.

Tác giả

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc lần thứ VI, Tập I: Vật Lý Lý Thuyết, Quang Học Quang Phổ, tr 330-333.

2006

6

Dự đoán tiến trình Fading của vật liệu nhiệt phát quang LiF:Mg,Ti bằng phương pháp giải chập CGCD.

Tác giả

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc lần thứ VI, Tập I: Vật Lý Lý Thuyết, Quang Học Quang Phổ, tr 326-329.

2006

7

Khảo sát quá trình rửa nhiệt các đỉnh của vật liệu nhiệt phát quang LiF:Mg,Ti (TLD-100)

Tác giả

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ V, Vũng Tàu, tr 850-853.

2007

8

TL_Software - Phần mềm mô phỏng và phân tích động học các đường nhiệt phát quang,

Tác giả

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ V, Vũng Tàu, tr 846-849,.

2007

9

Phần mềm chuẩn liều kế và chuẩn máy đọc sử dụng cho máy đọc liều nhiệt phát quang chế tạo tại Nha Trang

Tác giả

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ V, Vũng Tàu, tr 854-857.

2007

10

Đánh giá một số đặc trưng của hai loại đơn tinh thể Li2B4O7:Cu và Lif:Mg,Cu được chế tạo tại Nha Trang dùng cho đo liều xạ trị

Tác giả

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ VIII, Nha Trang.

2009

11

JO-calculator - phần mềm tính toán các thông số theo lý thuyết Judd_Ofelt

Tác giả

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1180-1185.

2009

12

Ứng dụng liều kế để đo liều xạ trị trên các bệnh nhân ung thư tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

(Hào,Huy)

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1175-1179.

2009

13

Ứng dụng tin học trong phân tích thông số động học của các vậtt liệu nhiệt phát quang

(hào, hạnh, vinh, tuất, hà, tâm, tiên)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2, 05/2011, tr 76-86

2011

14

Hệ thống đinh vị toàn cầu và tầng điện ly.

(hào, thảo, tuệ)


Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2, 05/2011, tr 50-58

2011

15

Ứng dụng mô phỏng trong nghiên cứu và giảng dạy nhiệt phát quang.

(hào, hạnh, dũng )


Tạp chí Khoa học Trường đại học Tây Nguyên – số 8/2011, tr 7-15

2011

16

Một số thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu nhiệt phát quang tại Viện Ứng dụng và Công nghệ Nha Trang.

(hào, hạnh, huy, vinh, tuat, ha, tam, tien, tue, thang)


Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p. 85-103.


2011

17

Qui trình nuôi đơn tinh thể LiF:Mg,Cu theo kỹ thuật Bridgman..


(hào, huy, thang, tien, hoa, thoa)


Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p.327-334.

2011

18

Simulation of thermoluminescence glow curve based on different models as heating rate changes

(hào, vinh, tien, dung, hoa, thoa)


Báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ V, Tp HCM.

2011

19

Effect of dopants on TL characteristics of single crystals LiF:Mg,Cu.

(Hào, Lý, Tiên, Thoa)

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p.97-102.

2012


20

The fading properties of thermoluminescent single crystals LiF:Mg,Cu.

(Hào, Lý, Thắng, Tuất, Hà, Tâm, Thoa)

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p. 117-122.

2012


21

Thực hành tính toán các thông số lý thuyết Judd-Ofelt tho phương pháp tính sai số bình phương tối thiểu,

(Hào, Tâm )


Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p. 163-172.

2012


22

Simulation of influence of heating rate on thermoluminescence glow curves.

(Hào, Thắng, Tiên, Vinh, Thoa, Hoa)

Journal of Science and Technology 50 (1B) 540-546.

2012

23

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phép đo liều môi trường.

Tuất, Hào, Vinh, Hà, Tâm, Tuệ, Thắng , Tiên

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p.103-108

2012


24

Nguồn gốc và hậu quả bảo từ

Vĩnh Hào


Tạp chí Khoa học công nghệ & môi trường Khánh Hòa. Số 2, tr. 36-38, 2013

2013

25

Đánh giá khả năng ứng dụng đơn tinh thể LiF:Mg,Cu,P làm liều kế đo liều xạ trị trong ngành Y tế.

Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất, Võ Thị Thu Hà, Ngô Văn Tâm, Nguyễn Trí Tuệ

Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng, Tp Huế, 08-12 tháng 10 năm 2013, tr 290-295, ISBN: 978-604-913-232-2.


2013

26

Một số kết quả triển khai ứng dụng kỹ thuật tần số cực thấp trong khảo cứu tầng điện ly.


Vĩnh Hào , Tống Văn Tuất, Bùi Văn Thảo, Võ Tấn Thông, Lê Tấn Hùng,

Hoàng Thái Lan, Dương Văn VinhNhững tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng, Tp Huế, 08-12 tháng 10 năm 2013, tr 370-374, ISBN: 978-604-913-232-2.

Báo cáo Hội nghị Vật Lý Kỹ thuật và Ứng dụng lần thứ III, Huế, 2013.2013

27

Results analysis and simulation of thermoluminescent single crystals LiF:Mg,Cu,P.

Vinh Hao, Ngo Van Tam, Tong Van Tuat, VoThi Thu Ha

Báo cáo Hội nghị Đà Nẵng, 2013.

2013


28

Results analysis and simulation of thermoluminescent single crystals LiF:Mg,Cu,P.

Vinh Hao, Ngo Van Tam, Tong Van Tuat, VoThi Thu Ha

Báo cáo Hội nghị Đà Nẵng, 2013.

2014


29

Các chương trình xử lý số liệu máy AWESOME thu tín hiệu VLF tại Nha Trang.


Vĩnh Hào, Võ Tấn Thông, Lê Hồng Khiêm

Báo cáo Hội thảo quốc gia 2014 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT2014), trang 221-226, ISBN 978-604-67-0349-5.

2014

30

Phần mềm IEE_CAL tính toán công thức thực nghiệm cho các tần số tới hạn của tầng Điện ly

Vĩnh Hào, Hoàng Thái Lan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 13, Số 3A; 2013: 34-44. ISSN: 1859-3097.

2014

31

Kết quả nghiên cứu ứng dụng nhiệt phát quang tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nha Trang

Vĩnh Hào

Bản tin Khoa học và Cuộc sống. Liên hiệp hội Khánh Hòa.

2014

32

Ảnh hưởng của nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời lên việc truyền sóng vô tuyến

Vĩnh Hào

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 4, 05/2014, tr 110 -116.

2014

33

Kết quả chế tạo máy thu tín hiệu tần số rất thấp để nghiên cứu nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời

Vĩnh Hào, Lê Tấn Hùng, Tống Văn Tuất, Ngô Văn Tâm

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 4, 05/2014, tr 117 -125.

2014

34

Các chương trình xử lý số liệu máy AWESOME thu tín hiệu VLF tại Nha Trang.


Vĩnh Hào, Võ Tấn Thông, Bùi Văn Thảo

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 4, 05/2014, tr 126 -133.

2014

35

Initial resuls from AWESOME VLF receiver in equatorial of Vietnam.


Vinh Hao, Hoang Thai Lan

Cospar Moscow 2014, Program book, TFS-S.037 C0.4-0028-14, p 227.

2014

36

Chế tạo máy thu tín hiệu tần số rất thấp để nghiên cứu nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời

Vĩnh Hào, Lê Tấn Hùng, Trần Tiến Phức

Báo cáo Hội thảo quốc gia 2014 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT2014), trang 337-342, ISBN 978-604-67-0349-5.

2014

37

Các chương trình xử lý số liệu máy AWESOME thu tín hiệu VLF tại Nha Trang.


Vĩnh Hào, Võ Tấn Thông, Lê Hồng Khiêm

Báo cáo Hội thảo quốc gia 2014 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT2014), trang 221-226, ISBN 978-604-67-0349-5.

2014

38

Chế tạo máy thu tín hiệu tần số rất thấp để nghiên cứu nhiễu loạn tầng điện ly tức thời.

Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất…

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52, Số 6C; 2014: 106-120. ISSN: 0866 708X.

2015

39

Kết quả chế tạo và ứng dụng máy thu tín hiệu tần số rất thấp để quan trắc nhiễu loạn tầng điện ly tức thời gây bởi bùng nổ sắc cầu mặt trời tại Nha Trang, Việt Nam.

Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất, Ngô Văn Tâm, Võ Tấn Thông...

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam , tiểu ban Công nghệ Thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Vũ trụ, Hà Nội, 7/10/2015, 85-92

2015


40

Một số kết quả quan trắc nhiễu loạn tầng điện ly tức thời tại Nha Trang.

Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất, Ngô Văn Tâm

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 5, 05/2015, tr 65-69.

2015

41

Dự báo tần số tới hạn của các lớp điện ly các năm 2014-2019 tại Nha Trang.

Vĩnh Hào

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 5, 05/2015, tr 70 -80.

2015

42

Tầng diện ly và liên lạc vô tuyến

Vĩnh Hào

Bản tin Khoa học và Cuộc sống.số 11/2015-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

2015

43

Chế tạo máy quan trắc nhiễu loạn tầng điện ly tức thời do bùng nổ sắc cầu mặt trời.

Vĩnh Hào

Bản tin Khoa học và Cuộc sống.số 10/2015-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

2015

44

Study of sudden ionosheric disturbances using very low frequency receiver in Nha Trang, Vietnam.

Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất, Ngô Văn Tâm.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 54, Số 1; 2016: 82-91. ISSN: 0866 708X.

2016

45

Chương trình và kết quả xử lý số liệu của máy thu tần số rất thấp VLF được chế tạo tại Nha Trang trong Quan Trắc Nhiễu loạn tầng điện ly bất ngờ.

Vinh Hao, Ngo Van Tam, Trần văn Dung, Bui Huu Thai...


Proceeding of Advances in Applied and Engineering Physics-2016 Hanoi,465-469. ISBN: 978-604-913-232-2

2016

46

Quan trắc nhiễu loạn bất ngờ bằng máy thu AWESOME tại Nha Trang.

Vĩnh Hào,

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa số Xuân Bính Thân 2016, tr 28-30. ISSN: 1859-1981.

2016

47

Thiết kế và chế tạo card thu tín hiệu máy thu VLF.

Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất, Ngô Văn Tâm, Võ Tấn Thông.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ VI, 2016, tr 13-19.

2016

48

Kết quả quan trắc nhiễu loạn tầng điện ly bất ngờ năm 2015 tại Nha Trang, Việt Nam.

Vĩnh Hào, Trần văn Dũng, Bùi Hữu Thái.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ VI, 2016, tr 20-24.

2016

49

Trạng thái không trọng lượng

Vĩnh Hào

Website-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/443/Default.aspx2016

50

Công nghệ viễn thám và ứng dụng

Vĩnh Hào

Website-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/503/Default.aspx2016

51

Kết quả nghiên cứu và ứng dụng Nhiệt phát quang tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang


Vĩnh Hào

Website-Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

http://vast.ac.vn/tin-tuc-su-kien/tin-khoa-hoc/trong-nuoc/2726-ket-qua-nghien-cuu-va-ung-dung-nhiet-phat-quang-tai-vien-nghien-cuu-va-ung-dung-cong-nghe-nha-trang2016

52

Hoạt động nghiên cứu vật lý vũ trụ tại trạm Hòn Chồng, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (giai đoạn 1979-2016)


Vĩnh Hào

Website-Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

http://www.vast.ac.vn/tin-tuc-su-kien/tin-khoa-hoc/trong-nuoc/2747-hoat-dong-nghien-cuu-vat-ly-vu-tru-tai-tram-hon-chong-vien-nghien-cuu-va-ung-dung-cong-nghe-nha-trang-giai-doan-1979-2016

2016

53

Dầu khí đá phiến – Dầu khí phi truyền thống

Vĩnh Hào

Website-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/558/Default.aspx2017

54

Dự báo hiện tượng ENSO (el nino và la nina) năm 2017.

Vĩnh Hào,

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa số 3 2017, tr 11-13. ISSN: 1859-1981.

2017

55

An ninh không gian mạng

Vĩnh Hào, Võ Tấn Thông

Website-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/559/Default.aspx2017

56

Quang phổ của phản vật chất

Vĩnh Hào

Website-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/596/Default.aspx2017

57

Điện toán đám mây

Vĩnh Hào

Website-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/610/Default.aspx2018

58

Hành trình nghiên cứu và phát hiện sóng hấp dẫn

Vĩnh Hào

Website-Liên hiệp hội Khánh Hòa.

http://www.lhhkh.org.vn/Noidung/tabid/750/id/624/Default.aspx2018TT

Tên công trình

(i báo, công trình...)

đồng tác giả công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Two-photon Absorption with the Participation of Excitons in highly excited Semiconductors,

Nguyen Ba An, Vinh Hao

Physic Magazine , Vol 2, 7-12 .

1982

2

Some characteristics of the Ionspheric F-layer in Nhatrang, Vietnam,

Hoàng. Thai Lan, Vinh Hao

Science and Technology magazine, No 6.


1993

3

Đặc trưng động học nhiệt phát quang thực nghiệm của LiF: Mg, Ti


Giap,...Hao

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ IV, Tập III-A: Những Vấn Đề Hiện Đại Của Vật Lý Chất Rắn, tr 76-80.

2004

4

Some new results of design and making a prototype of thermoluminescence reader for radioactive dosimetry

Hanh, Hao, Tuat, Huy, Vinh, Ha, Thach, Tien

Advances in Natural Science, Vol.8, No 3, 2007 (489-495).

2007

5

Comparison of trap energy spectroscopy of CaSO4:Dy and AL2O3:C by fractional glow technique

Hanh,..Hao

Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, Nha Trang, p 725-728.

2008.

6

Preparation of thermoluminescence materials in powder and single crystal form

Huy,..Hao

Proceedings of the Eleventh Vietnamese – German Seminar on Physic and Engineering, Nha Trang, March,31 to April,5

2008

7

Growth and luminescent properties of li2b4o7 single crystal doped with Cu.

Huy, Ly, Hanh, Tien, Hao)

Proceedings of APCTP-Asean Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnnology (AMSN2008), Nha Trang, p 358-362.

2008

8

Growth single crystal li2b4o7 and the kinetic parameters of thermal stimulation luminescence

Huy,..Hao

Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, Nha Trang, p 367-371.

2009


9

Một số vấn đề khi áp dụng các mô hình đơn giản truyền thống để mô phỏng kỹ thuật đo phát sáng phân đoạn và cách khắc phục

Dung,..Hao

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1008-1012.

2009

10

Nghiên cu mô phỏng mt s mô hình nhiệt phát quang và quang phát quang

Dung,..Hao

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1081-1086.

2009

11

Tính chất quang

Huy,..Hao

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1000-1003.

2009

12

Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang trong đo liều phóng xạ và tính tuổi khảo cổ

Hạnh,..Hao

Báo cáo khoa học tại Hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KH&CN Việt nam, 2010.

2010

13

Trap energy spectroscopy of natural zircon by the fractional glow technique


Hạnh,..Hao

“Provenance and Properties of Gems and Geo-Materials JGU-IGR, Johannes Gutenberg University, Mainz (Germany) Centre of Geo-Material Research Institute of Gemstone Research, Idar-Oberstein, VAST-IMS, 2010.

2010

14

Nghiên cứu đặc điểm khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ vũ trụ trong dự báo khí quyển ở khu vực này”.

Thái Lan, ..Hào, Thảo

Báo cáo khoa học tại Hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KH&CN Việt nam, 2010.

2010

15

Ionospheric responses to the solar tsunami on august 1st 2010 observed in Vietnam

Thái Lan, ..Hào, Thảo

International Space Weather Initiative UN/NASA/JAXA Workshop

November 6 – 10, 2010 Helwan, Egypt.2010

16

Thời tiết không gian và tầng điện ly của trái đất


Thái Lan, ..Hào, Thảo

Hội thảo khoa học công nghệ vũ trụ, Hà nội 12/2010.

2010

17

Tính tuổi khảo cổ bằng phương pháp nhiệt phát quang: Một số kết quả và bàn luận.

hạnh, tuất, hào, hà, tuệ, tiên


Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2, 05/2011, tr 39-42

2011

18

Đặc trưng cơ bản của các lớp điện ly xích đạo Việt nam và Ứng dụng trong truyền sóng vô tuyến.

Thái Lan, Vinh, Hào

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Nha trang lần thứ 2, 05/2011, tr 39-42

2011

19

Thermoluminescent properties of Li2B4O7

Vinh, Hao, Tuat, Tien, Huy

Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p.226-233.

2011

20

Investigation into Dy3+ -doped fluoroborate/sulphate glasses with the Judd-Ofelt

Huy, Vinh, Hao, Tam

Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p. 234-248.


2011

21

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phép đo liều môi trường.

Tuất, Hào, Vinh, Hà, Tâm, Tuệ, Thắng , Tiên

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its appliiications, p.103-108

2012


22

Dự báo f0F2 Điện ly xích đạo từ VIỆT NAM và ứng dụng cho truyền sóng vô tuyến HF.

Hoàng Thái Lan, Vĩnh Hào

Tạp chí Các khoa học về trái đất, 35(2), tr. 130-136, 2013.

2013

23

Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng- góc nhìn thực tế trong truyền sóng HF.

Hoàng Thái Lan, Vĩnh Hào...

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam , tiểu ban Công nghệ Thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Vũ trụ, Hà Nội, 7/10/2015, 133-141.

2015


24

Đánh giá biến động bồi đắp đất ven biển khu vực Hòn Đỏ Nha Trang từ năm 2003-2016 bằng công nghệ viễn thám và Gis.

Võ Tấn Thông, Vĩnh Hào.

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa số 5 2016, tr 30-33. ISSN: 1859-1981.

2016

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
TT

Tên đề tài, nhiệm vụ, dự án

Thờ gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc chương trình (nếu có)

Vai trò tham gia đề tài

Tình trạng

1

Nghiên cứu công nghệ nuôi đơn tinh thể LiF và Li2B4O7 pha tạp

2008-2009

Đề tài Khoa học và công nghệ vật liệu cấp Viện HLKH & CN Việt Nam

Thành viên

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu đặc điểm khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ vũ trụ trong dự báo khí quyển ở khu vực này” (2010-2011)

2010-2011

Đề tài KHCN Vũ trụ cấp nhà nước

Thành viên

Đã nghiệm thu

3

Đánh giá chi tiết suất liều phóng xạ tại một số khu vực khai thác và sản xuất đá granit có dị thường phóng xạ ≥ 0,6microSv/h trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng tránh

2011-2012

Đề tài KHCN tỉnh Khánh Hòa

Thành viên

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật VLF (tần số rất thấp) trong khảo cứu tầng điện ly

2013-2014

Đề tài Công nghệ vũ trụ cấp Viện HLKH & CN Việt Nam

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

5

Nghiên cứu ứng dụng sự phản xạ sóng vô tuyến HF từ tầng điện ly trong kỹ thuật truyền thông tin tại khu vực Nam bộ

2013-2014

Đề tài Công nghệ vũ trụ cấp Viện HLKH & CN Việt Nam

Thành viên

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu, chế tạo liều kế K2YF5, K2GdF5 pha tạp đất hiếm, ứng dụng trong đo liều neutron và các loại bức xạ hạt nhân khác

2013-2014

Đề tài Khoa học và công nghệ vật liệu cấp Viện HLKH & CN Việt Nam

Thành viên

Đã nghiệm thu


Tham dự hội nghị SPMS toàn quốc tại Đà Nẳng 2009


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 491.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương